ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Alstads socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 87 Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 68
Alstad, Västra sn *Almendingenn havreåker Västra Alstad socken och by Bagarugnen sten
Alstad, Västra sn *Almends holmene havreåker Västra Alstads socken socken Björnakroken åker
Alstad, Västra sn *Almends stickedtt åker Alstads Kratt, Lilla hus o. småbruk Brebjer mossgrav
Alstad, Västra sn /Se *Andorpe ryggene åkrar Alstad Lilla traktnamn Bysvanning vattensamling
Alstad, Västra sn *Biergs agir åker Lilla Alstad by Bysvanning vattensamling
Alstad, Västra sn *Bredebierg åkrar Alstad, Lilla by Förbehållet mossgrav
Alstad, Västra sn *Brincke kiers ryggenn åker Alstad station järnvägsstation Gamlesjö damm
Alstad, Västra sn *Dams agir havreåker Alstad Västra traktnamn Gamlesjö mossgrav
Alstad, Västra sn *Dams ryggenn åker Alstad, Västra by Gatekärret vattensamling
Västra Alstad sn /Se *Deyntrus agir åker Alstads bandel, se Alstad Västra traktnamn Gatukärret igenfylld byadamm
Alstad, Västra by o. sn /Se *Enghöys ryggenn åker Alstads präst gård Saknas Hanekulla backe
Alstad, Västra sn /Se *Ertekuldtt åker Alstaholm gård Hanekulle kulle
?Alstad, Lilla by *Fluekiers agir åker Alstahusen hus Hovshålegraven mossgrav
Alstad, Lilla by *Gaardzens tofft åker Alstatorp avsöndring, hus Hundehålan mossgrav, vanning
Alstad, Lilla by *Gaasse damb åker Brejdablick småbruk Härsebacken kulle
Alstad, Lilla by *Gadetofftenn åker Bååthagården äldre namn på Minnesberg Hönekulle backe
Alstad, Lilla by /Se *Giedde agir havreåker Dalen gård Hönekulle backe
Alstad, Lilla f. sn, nu del av sn *Giers ryggenne åkrar Dalen gård Kallekärr kärr
Alstad, Västra by *Graffue agir åker Elsaro, se Alstad Västra traktnamn Kallekärr mossgrav
Alstad, Västra by Grudtt, Brede, Lange o. Lille åkrar Erikslund gård Kanehög del av by
Alstad, Västra by *Gubbersholm (*Gubbirsholm) åker Fredensberg Saknas Killebjersbacken backe
Alstad, Västra by Hanekulle fornlämning /Se Fredensdal gård Killeränna dalgång
Alstad, Västra by Harrisen mark /Se Fridhem hus Killeränna dalsänka
Minnesberg herrgård /Se *Heyde (*Heide) agir åker Gamlegård gård Knäppet vägmöte
Prästgården prästgård *Hintze gaardtz rygge åkrar Gåvan, se Alstad Lilla traktnamn Krabbebacken backe
Sjörup by *Hirritze backenn åker Hemmet lht Kratten f.d. betesmark, nu åker
Sjörup by *Holmene havreåkrar Kleinegården gård Kyrkemossen mossgrav
Ömaden by *Horssebierg, Vestre o. Østre åkrar Klenegården gård Kyrkohällorna backe
  *Huidebiergs agerenn havreåker och äng Knäppet hus Kyrkomossen mosse
  *Hulle agir åker Krabbehuset f.d. hus Lilla Alstads kratt f.d. skogsmark
  *Hullebeck bäck Kratten hus o. småbruk Lilla Alstad värn hussamling
  *Hyllebierg åkrar Lindesborg gård Lillakärr kärr
  Hönekulle fornlämning /Se Linelund gård Ludan vattenfylld grav
  *Höyene höjder Lugnetorp lht Långegraven mossgrav
  *Höys agir havreåker Lyckans höjder småbruk Långemossen mossgrav
  *Kiilleberig (*Killebierg) havreåker Långemosse gård Medelhavet vattenfylld torvmosse
  *Kindbenitt havreåker Magnushill gård Medelhavet mossgrav
  *Kindbens rygge åkrar Man gårdar Minsbjer höjd
  *Kraage mosse stickedtt havreåker Marieberg gård Minsbjer backe, skog
  *Kuld agir, Lange o. Østre havreåkrar Marieberg gård Minsbjer backe, skog
  *Kuld eng äng Marieberg stationssamhälle Möllaregraven mossgrav
  *Kulpenn åkrar Marieberg, se Minnesberg poststn o. jvanstalt Nysjögraven mossgrav
  *Lammekiers ryggene åkrar Mariebergs skola skola Pengesmad mosse
  *Landleds agir åker Marieberg station järnvägsstation Pinetorpsbacken backe
  *Landtt weys ryggene åkrar Mariebergs tegelbruk tegelbruk Prästadammen mossgrav
  *Landtt weys ryggenn åker Mellan-Alstad annan benämning på Lilla Alstads by Prästakrattet terrängnamn
  *Lang agir, Lille o. Store åkrar Mickelegården gård Prästaplanen mark
  *Lange ryg åker Minnesberg poststn Pölemosse mosse
  *Leeds agir havreåker Minnesberg jvanstalt Pölemossen mossgrav
  *Leeds ryggene åkrar Minnesberg gård Ritaregraven mossgrav
  *Leringenn (*Lærinden) åker Minnesberg gård Rundegrav mossgrav
  *Liungbierg åker Minnesbergs tegelbruk tegelbruk Rörmossen mosse
  *Lundebierg, *Lange lundebierg havreåkrar Nybo lht Rörmosse(n) mossgrav
  *Lundebierg, Lille o. Store havreåkrar Nyhem hus Sandkullegraven damm
  *Marstens agir, *Marstenn åker Olsbo gård Silvers backe backe
  *Matz Gunders agir havreåker Perstorpslund gård Sjörupabackarna backar
  *Matz Pouels gaardtt f. gd Pinetorp gård Skogledet gränsmöte
  *Messebierg, Lille, Vestre o. Østre havreåkrar Prästgårdstorp lht Smegraven mossgrav
  *Mindsbiergs engen äng Ritarestället f.d. gård Sumpedal dalsänka
  *Mölle maasryggenn åker Rosenhill gård Svanemosse damm
  *Niels Matz agir havreåker Råsen hus och småbruk Svanemosse mossgrav
  Offertorn Saknas /Se Sjörup by Sånskan f.d. mossgrav
  *Paaskebierg havreåker Sjörup by Topps badekar damm
  *Rackebierg åkrar Sjörupamark hus och småbruk Vallorp skog
  *Reffuegraffs agir, *Lille reffuegraffs rygh åker Sjöruparan hus o. småbruk Vanningen mossgrav
  *Reffuegraffs agir havreåker Skogledhusen hussamling Vetebjersgraven mossgrav
  *Rörmosse, Lille och Store havreåker Skogläget område med hus Vitebjer höjd
  *Skam agir åker Sofiedal gård Ömaden (Ödemaden) del av by
  *Skeppesedtz ryggenn, *Skieppeseds ryggene åkrar Sumpedalshuset hus  
  *Skieg agir åker Tegelberga gård  
  *Skindere tofft åkrar Tegelberga tegelbruk tegelbruk  
  *Skouffbro ryggenn åker Torshill gård  
  *Slettabiergs eng äng Vilan, Lilla lht  
  *Steensbierg åker Vipe tånge f.d. gård  
  *Steens grudtt havreåker Åkesholm småbruk  
  *Torneringenn havreåker Ångshaga, se Alstad Lilla traktnamn  
  *Tornne ryggenn åker Ödma(n) gårdar  
  *Tornne ryggenn åker Ömaden traktnamn  
  *Tranebiergs agerenn åker Ömaden, se Ömaden traktnamn  
  *Wlebryndtt åker    
  Vanningen mossgrav /Se    
  Vattningedamm mossgrav /Se    
  *Vestre tofft åker    
  *Wraaenn havreåker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.