ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fru Alstads socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 24 Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 69
Fru Alstad sn Domme höjd o. triangelpunkt Fru Alstad socken och by Annexekällan källa
Fru Alstad sn /Se *Dybedals agir havreåker Fru Alstad socken Basebacken vägbacke
Fru Alstad sn *Hanekulds agir åker Almedal Saknas Blixtabacken backe
Fru Alstad sn Kråkedamm damm /Se Almlunda gård Dalen dalgång
Fru Alstad sn *Landweys agerenn havreåker Alstadgården gård Den södre sävegraven damm
Fru Alstad sn *Langeryg havreåker Alstagården gård Den västre graven vattendamm
Fru Alstad sn *Liungkuldenn åker Alstavärn, se Fru Alstad traktnamn Den östre graven vattendamm
Fru Alstad sn *Lyckis Kraagenn åker Annexgården gård Djupedal åker
Fru Alstad sn Prästadammen damm /Se Bromosse gård Dockedalen åker, dalsänka
Fru Alstad sn /Se *Rockhöy höjd Charlottenberg gård Dommedamm vattensamling
Fru Alstad sn /Se *Siö engenn äng Domme traktnamn Domme fälad fäladsmark
Fru Alstad by o. sn /Se *Stauffskulle äng Domme by Dommefälle(d) f.d. fäladsmark (nu bebyggd)
Fru Alstad sn /Se Storkahällorna åker /Se Domme by Frickegraven mossgrav
Alstad, Östra se Fru Alstad by *Tofftenn åker Domme by Förbehållet mossgrav
?Alstadgården hg *Trelleborgsvägen väg Dommefälled hus och småbruk Gatekärret kärr
?Alstadgården hg *Wassebackindtt havreåker Dommegården gård Grytan mossgrav
Domme by *Vång, Norra Saknas Dommetorp, se Domme traktnamn Hanekulle backe
Domme by *Vång, Södra Saknas Dyrendal hus Hissgårdastycket åker
Domme by *Vång, Östra Saknas Edinburg gård Högelotten åker
Domme by /Se Vårfrukällan källa Ekliden gård Högesten åker
Domme by /Se Å mosse mosse Fru Alstad traktnamn Högesten sten
Dymme, se Domme by Åmossen mosse Fru Alstad by Högestensvången vång
Fru Alstad by *Øbackindtt backe Fru Alstad skola skola Kakeläppen åkerbit
Fru Alstad by *Ödemads eng äng Galäntan hus Killevång åker, betesmark
Fru Alstad by   Galäntehusen hus Klöbjersgraven, Norre mossgrav
Fru Alstad by   Huggaremöllan väderkvarn Klöbjersgraven, Södre mossgrav
Fru Alstad by   Hyllebacken gård Klöbjersstycket åker
?Alstad, Fru by   Högagården äldre namn på Alstadgården Knäckehålan mossgrav
Fru Alstad by   Högagården gård Krokagraven mossgrav
Fru Alstad by   Johannesdal gård Kullen åkerbacke
Östra Alistada, se Fru Alstad by   Jägersro gård Källan källa
Östraalistathæ, se Fru Alstad by   Kronehill gård Landsvägsstycket, Västra åker
    Kullen, se Domme traktnamn Landsvägsstycket, Östra åker
    Lieholm gård Loppeholmen åker
    Långåkra gård Loppeholmsgraven torvgrav
    Möllarehuset hus Lyckan förr stenig mark, nu odlad
    Nilsbo, se Domme traktnamn Möllebacken kulle
    Nydala gård Möllebacken åkerbacke
    Purrehuset f.d. hus Möllevången åker
    Pästorpagårdarna gårdar Norrevång åker
    Rinehill gård Pissehålan mosshåla
    Solhaga gård Pottemakareålen åker
    Solvik småbruk Purrebacken backe
    Stengården gård Ramnebacken åker
    Stubbemöllan f.d. väderkvarn Rockhögskroken del av ägor
    Trekanten hus Silkemossen mossgrav
    Trekanten, se Fru Alstad traktnamn Silkerännan grop, äng
    Träbenagården hamman Skivarpsdiet jordvall
    Värpipehuset förr hus Skivarpsspetsen åker
    Åmossegården gård Skivarpsvången åker
      Skogbacken åkerbacke
      Skovlekärr f.d. kärr
      Skövlekärr kärr
      Stenestättan mossgrav
      Storkahällorna åkerbackar
      Svarteboel åker
      Tjurahålet torvgrav
      Tofthög åker
      Trebenan f.d. mossgrav
      Träbenakärret kärr
      Trebenekärret f.d. kärr
      Vassen sumpmark
      Vetebrödsbacken åker
      Värpipebacken backe
      Västanåker åker
      Åmossebron bro
      Åmossegraven grop
      Åmossen mosse
      Östanåker åker

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.