ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bösarps socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 125 Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 36
Bösarp sn *Aabierg höjd Bösarp sn och by Annexaängarna ängsmark
Bösarp sn *Aagebierg höjd Bösarp socken Bergabron bro
Bösarp sn *Aagerupp ager havreåker och äng Almliden gård Bredesten sten
Bösarp sn *Aa mossenn mosse Almslätt gård Bysvanning vattendamm
Bösarp sn /Se *Abildebierg, Norre o. Østre havreåker Almvik hus Bysvanning vattensamling
Bösarp sn *Andorpe agir åker och äng Annedal hus Bys vattning byadamm
Bösarp sn *Backe agir havreåker Lilla Bakvången gård Bösarpsvägen väg
Bösarp sn *Bermegiben äng Bakvången, Lille gård Bösarpsån bäck
Bösarp sn *Bogenhöyen höjd Björklunda gård Djupinge äng
Bösarp sn *Dams ager åker Botildenhem hus Fyrsplats åkerbit
Bösarp sn /Se *Dams (*Dambs) agir åkrar Brohög gård Gamledamm torvmosse
Bösarp sn /Se *Dams eng äng Bäckadal jord med hus Gårdsplatsen åker
Bösarp by, sn /Se *Diursbeck bäck Bäckadal, se Markie Lilla traktnamn Gåsalyckan åker, f.d. äng
Bösarp sn. /Se *Diursbeck bäck Bösarp by Hulkarne sank mark
Bösarp by *Drage rögle havreåker Bösarpegården gård Håsmaharen sagoväsen
Bösarp by *Dynesbeck (*Dyursbeck) havreåker o. äng Bösarpemölla f.d. väderkvarn Håsmakroken åkermark
Bösarp by Dynesbäck åker /Se Bösarps prästgård Saknas Jyvinge eller Jyvingeängarna ängsmark
Bösarp by *Effuirlöffs marck Saknas Bösarps skola skola Klafsakroken plats i S. Virestad
Bösarp by *Fernis agir havreåker Djursbäck gård Mensaljordsängen äng, åker
Bösarp by *Follekulde kulle Djursbäck gård Prästaholmen åkermark
Bösarp by *Fornestals agir, Norre, Södra, Östre o. Westre åkrar Domkyrkoplats jord med hus Prästahålan ängskälla
Bösarp by *Fædreffts ager åker Ekvalla gård Prästahögen ättehög
Bösarp by *Fædreffts eng äng Fyrishill gård Skogbacken åkerbacke
Bösarp by *Gaassebiidenn åker Gotthem gård Stigåkern jord
Bösarp by *Graffue rygge åkrar Hasselbacken gård Toftehålan f.d. äng, svacka
Bösarp by *Hampe senckenn sänka Hulkarne hus Tuekärret kärr, pöl
Bösarp by Hampe senckenn Saknas /Se Hålsbro hus och småbruk Tunekärret äng, åker
Bösarp by *Hanekulle havreåker Högalid, se Virestad Södra traktnamn Tvestenebron bro
Bösarp by /Se *Hiuls ager åker och äng Klockaregården f.d. gård, jord Valborgsbacke backe
Kyrkan Saknas *Huidebierg höjd Korslunda hus Valborgskroken plats i V. Virestad
Djursbäck gd /Se *Höllen äng Kvarnhem hus med väderkvarn Vattningen byadamm
Markie, Lilla el. Markie, Stora by resp. hg *Höls agir (*Hols agir) havreåker o. äng Lissbo gård Virestadmöllan väderkvarn
Markie, Lilla hg *Höxmads agir havreåker o. äng Markie Lilla traktnamn Virestaån bäck
?Markie, Lilla by *Höys agir åker Lilla Markie by Västerbäck bäck
?Markie, Lilla by *Höys agir, *Lille o. Store höys agir åkrar o. äng Markie, Lilla by Ällingahölen djup
Markie, Lilla by *Kiillerne Saknas Lilla Markie gård gård Österbäck bäck
Markie, L:a by o. gd /Se *Kircke weyenn väg Markiedal gård  
Markie hg o. by /Se *Kong agir åker Markiegård, Lille gård  
Markie, L:a by /Se *Korn musse rygge åkrar Markielund gård  
Markie by /Se *Kors ager åker Norrbo gård  
Markie, Lilla by /Se *Krog agir åker Norregård gård  
Prästgården prästgård *Kudekiers agir åker Nybro gård  
*Skibarp försv. by *Kulpe ryg åker och äng Nyhem, se Virestad Södra traktnamn  
Vigerstade, södra, se Virestad, Södra Saknas *Kulpe rygge åkrar Prästagården gård  
Virestad, Södra by Kyrkogården Saknas Rulle eller Rullegården gård  
Virestad, Södra by *Lande weyenn landsväg Rulle gård  
Virestad by *Lands leidtt led Rullegården gård  
Virestad by *Lang ager åker Spetsehuset hus  
Virestad by *Langebro Saknas Stamgård gård  
Virestad by *Langtt, Nör och Synder åkrar Tunadal gård  
Virestad byar *Lang (*Langtt), Østir och Westir havreåkrar Ullahill gård  
Virestad förr egen sn, nu by /Se *Leer agir åker Ullahill Villa hus  
Virestad förr egen sn, nu by /Se *Lille eng äng Valborgshyddan hus  
Virestad by *Long agir havreåker Virestad Södra traktnamn  
Virestad by *Longekiers backe havreåker Virestad, Södra by  
Virestad by *Longekiers backe åker Virestad, Södra by  
Virestad byar /Se *Longe krogh åker Virestad, Västra by  
Virestad, Södra by *Long eng äng Virestad, Västra by  
Virestad, Södra by *Long engenn äng Virestadgården gård  
Virestad, Södra by *Maë agerenn åker Virestagården gård  
Virestad, Södra by *Marchie kircke wey väg Visslebjer Saknas  
Virestad, Södra o. Västra Saknas *Marchie marck, *Lille Marchie marck Saknas Visslebjer gård  
Virestad, Södra by *Moër äng Väståkra gård  
Virestad, Södra by *Möllekuldtt ryggene, *Möllekulds agir åkrar o. äng Ådala gård  
Virestad, Södra och Västra byar *Möllekulle (*Mullekulle) kulle Åldersro hus  
Virestad, Södra by *Möllekulle kulle Öståkra gård  
Virestad, Södra och Västra byar *Nordeste eng äng    
Virestad, Södra by /Se *Norre Ma åker och äng    
Virestad, Västra by *Norre Maë Saknas    
Virestad, Västra by *Paaske ager havreåker    
Virestad, Västra by *Paaske eng äng    
Virestad, Västra by *Piille tofft åker    
Virestad, Västra by *Presta agerenn åker    
Virestad, Västra by *Preste engen havreåker    
Virestad, Västra by *Preste kierridtt äng    
Virestad, Västra by *Prestetofftenn åker    
Virestad, Västra och Södra byar *Prästängen äng    
Virestad, Västra by *Putz eng äng    
Virestad, Västra och Södra byar *Reffhulle agir, (*Reffshulle) havreåker o. äng    
Virestad, Västra by *Rockhöy höjd    
Virestad by /Se *Rumpe engenn havreåker o. äng    
  *Rytzness (*Rötzness, Rödsness) havreåker o. äng    
  *Rögle havreåker    
  *Rögle agir havreåker och äng    
  *Rögle agir havreåker o. äng    
  *Rögle agir havreåker    
  *Saltere agir åker    
  Simonshög fornlämning    
  *Skibrupp ryggene åkrar    
  *Smedsens tofft åker    
  *Stauis kuldelycke havreåker    
  *Stiffuis kulde kulle    
  *Stiis agir åker och äng    
  *Store höy höjd    
  *Symenhöy höjd    
  *Synden byes rygge åkrar    
  *Syndre backs eng äng    
  *Syndre maë Saknas    
  *Syndre skiiffte havreåker    
  *Södebierg åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toffte rygge äng    
  *Tornindtt Saknas    
  *Tuekiers agir åker och äng    
  *Tuer agir åker och äng    
  *Tuestene äng    
  *Turisma agir åker    
  *Westre tofft åker    
  *Wibekier havreåker    
  *Vibekiers backe havreåker    
  *Wiestadtt wey väg    
  Virestadån å    
  *Visle bierg äng    
  *Wongeleidtt led    
  *Wraasager havreåker och äng    
  *Vraas agir havreåker    
  *Vång, Lilla Saknas    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Ørierne åkrar    
  *Östre agir åker    
  *Øxe agerenn havreåker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.