ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grönby socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 85 Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 41
Grundby, se Grönby sn *Aaalen lycke Saknas Grönby sn och by Balerna vattensaml.
Grönby sn Aleskiftet förr gård Grönby s:n och by Blegsma äng, mosse
Grönby sn *Blegs mads ageren åker Grönby sn Bonnalösa markområde o. torvgrav
Grönby sn /Se *Delemads agrene åker och äng Agnesfrid gd Bosängarna f. d. äng, nu åker (småbruk)
Grönby sn *Diigis engen äng Aleskiftet gd Flogropen bäck
Grönby sn *Dössing agrene, *Dösings engen åkrar resp. äng Almbacken gd Grönbybäcken bäck
Grönby sn *Eng mad engen äng Almvik gd Grönby Köse sidlänt mark
Grönby sn /Se *Faarebro ageren åker Annelund gd Gåsabidd mossgrav
Grönby sn /Se *Fledde (*Fledie), Store o. Lille åker och äng Annihill hus Gåsamossen mossgrav
?Grönby sn Flogropen bäck /Se Bansträckan Anderslöv-Hönsinge, se Hönsinge traktnamn Hemlösan jordområde
Grönby by o. sn /Se *Fölle hauffuene havreåker Bonnalösa hus Holmarebacken åkerbacke
Grönby sn /Se *Gamble damb åker Dalhem gd Hundsmosse torvmosse
Grönby sn /Se *Gamble ssiö Saknas Ekebo hus Kråkeman mossgrav
Brunby sn *Gerrids ageren åker Eksbo gd Kullagraven vattensaml.
Grönby by *Gerris ager åker Ellentorp hus Kyrkeman kärrhåla
Grönby by *Gerris agerenn åker Flintarp gd Kyrkostigen genväg till kyrka
Grönby by o. sn /Se *Griisseberg, Norre, Syndre o. Lille åkrar Fransudde hus Kösebacken åkerbacke
Hönsinge by *Grudtt åker Fridhem hus Långbjersbacken backe
Hönsinge by Grönbybäcken bäck Fridlund hus Långkärr kärr, äng
Hönsinge by /Se Grönbyköse mark /Se Gamlegård f. d. gd nu stathus Maglemosse mosse
Hönsinge by /Se *Hauffuene havreåker Granvik gd Möllekulle backe
*Kinden »Bygiordt» /Se *Holmene åker och äng Grönahill gd Pojkahålan åkerhåla, f. d. vattendamm
Kösebacken småbruk /Se *Hulle ager åker Grönby by Rackhög backe
Prästgården Saknas Hundsmosse torvmosse /Se Grönby boställe gd Rundegrav mossgrav
Vallåker gd *Hönde agerenn åker Grönbylund gd Rävamossen torvgrav
Åby, Södra by /Se *Hörehöy åker Grönby norra skola skola Skidenbena mossgrav
  *Killebierg åker Grönbytorp gd Skräppehålan mossgrav
  *Kinden åker Hemmet hus Släboskiftet torvskifte
  *Klasse ager åker Hemanstorp hus Stenebjer märgelhål
  *Korssager åker Hällåkra gd Stenebjersgraven märgelhål
  *Kraagebierg agerenn åker Högalid gd Stolpelös åker
  *Kraage mads engenn äng Hönsinge traktnamn Striväng f. d. mosse, vattendamm
  Köse dalgång /Se Hönsinge by Stubbeman mosse nu odlad
  Köse dalgång /Se Hönsinge station järnvägsstation Torrebjer mossgrav
  Kösehåla, se Köse dalgång Hönsinge station jv.-station Tremannagraven mossgrav
  Kösen, se Grönbyköse mark Ingridsro hus Tösagraven mossgrav
  *Kösse hule, Kiösse hule havreåker resp. äng Karinsro hus Valdemarsmossen mosse
  *Laaskouffs engen äng Karlsro hus Vekärr nu odlat kärr
  *Laass kauss kulpene åker Kratten gdr Vriepiva äng, f.d. mosse
  *Lande weyenn landsväg Kullåkra gd Öbjersbacken åkerbacke
  *Langkier agerenn åker och äng Kyrkehemmanet småbruk, kyrkojord Öbjersgraven mosse
  *Langskiifftenn åker och äng Källåkra gd  
  Lavedamm damm /Se Kösebacken småbruk  
  *Leeg agerenn åker Lillehem hus  
  *Lerie agerenn åker Liåkra f. d. gd  
  *Lirie engen äng Lottskog gd  
  *Lumbierg åker Ludvigsdal hus  
  *Luumbierg åker Lugnet gd  
  *Magle mosse, Norre, Lille och Store åkrar Lugnet hus  
  *Magle mosse, Norre, Syndre o. Lille åkrar Lunda gd  
  *Marckeskiellidt gränsmärke Långbjer f. d. gd  
  *Mölle agerenn åker Långkärr gd  
  *Mölle kulle kulle Långskiftet gd, småbruk o. hus  
  *Offuehöy åker Lönnhaga hus  
  *Padde maden äng Magleö gd  
  *Presteskouffuen skog Mossen hus  
  *Presteskouffuen skog Mältan hus  
  Rackahög backe Möllaregården f. d. gård  
  *Sandgraff agerenn åker Mölledal hus  
  *Siö ager havreåker Norregård gd  
  *Siöen Saknas Nybotorp hus  
  *Siö eng äng Nyhem hus  
  *Spundett åker Onnebäck bäck  
  *Spundett åker Persbo småbruk  
  *Spundett åker Poljåker f. d. gd  
  *Steens agerenn åker Prästaskogen gd  
  *Sulle (Sole) bierg agerenn, *Sulebierg engen åker resp. äng Rackhögshuset hus  
  *Sö agerenn *Lille sö agerenn åkrar Rosenhill hus  
  Sörby köse, se Köse dalgång Rustgården gd  
  *Toffte agerenn äng Sektersholm gd  
  *Tofftenn åker Skogshult gd  
  *Torn (Tor-) biergs ager åker Skönadal gd  
  *Torpe engene havreåker Solhem hus  
  *Tuekier eng äng Stenborgskvarn väderkvarn  
  Ugglehögen höjd Stengården gd  
  *Vgles maden äng Stensgård gd  
  *Vllegraffuenn åker Stenhäll hus  
  *Valde mads ager åker Stubbeman gd  
  *Wekier äng Södergård gd  
  *Vång, Norra Saknas Tuna gd  
  *Vång, Södra Saknas Valdemarsro hus  
  *Vång, Västra Saknas Valhalla hus  
  *Vång, Östra Saknas Vallhill hus  
  *Øbierss agerenn, *Syndre Øbier åkrar Vallåkra gd  
  *Örnnekulle åkrar Vassen gd, mosse  
    Vedal hus  
    Vickholmen gd  
    Vännersborg hus  
    Värnhem hus  
    Åkesdal gd  
    Åkesholm gd  
    Ängavången gd  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.