ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Önnarps socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn : 14
Önnarp sn *Aa ryggen åker Önnarp sn Blagemosse mosse
Önnarp by o. sn *Almenge äng Ellahem gd Djupagrav mossgrav
Önnarp sn *Almengs agerenn åker Kritbruket kritbruk Höjesten mossgrav
Önnarp socken *Almengs ryg åker Loviseferm, se Önnarp traktnamn Jordberga jord
Önnarp sn *Anckehemmanet Saknas Lovisefärm gd Jordbergabron bro
Önnarp sn /Se *Becke ryggen åker Möllevik, se Önnarp traktnamn Kungsåker åker
?Önnarp sn *Beding rigen åker Stugan hus Länsmannahäjdan åker
Önnarp sn *Beerslett åker Torsbo gd Rannehåla mosshåla, äng
Önnarp sn *Brands herring havreåker Ulricelund gd Röddekärr vattenhål
Önnarp sn /Se *Brandtsherring jordstycken Västervång hus Sotemosse mosse
Önnarp sn /Se *Bröds agerenn åker och äng Åholmen hus Stutatorn mossgrav
Önnarp sn /Se *Dybeckiers agerenn åker och äng Önnarp traktnamn Svartemosse mosse
Önnarps kyrka Saknas *Döffle agerenn åker Önnarp by Vipegraven mossgrav
Önnarps kyrka Saknas *Ellis agerenn åker Önnarpagården gd Ölshög ättehög
*Jep Mogens gaardtt f. gd *Enge agerenn havreåker o äng Önnarpamöllan väderkvarn  
Loviseform gd /Se *Engekulds agerenn havreåker och äng Önnarpa skola skola  
Prästgården prästgård *Flyre rygge åker    
Önnarp by *Gerridtz engenn äng    
Önnarp by *Gerris agerenn åker    
Önnarp by *Gerris engen äng    
Önnarp by *Gerris rygge åker    
Önnarp by *Grandhöys agerenn åker    
Önnarp by *Hedskers agerenn åker och äng    
Önnarp by *Herminn holmen åker    
Önnarp by *Holmen åker    
Önnarp by *Hylle agerenn Saknas    
Önnarp by *Hylle agerenn åker    
Önnarp by *Hylle rygge åker    
Önnarp by *Hyrre tofftenn havreåker    
Øurop, se Önnarp by *Höyestens ryggenn åker    
  *Kaare engen äng    
  *Kaarsse engenn äng    
  *Kaarsse ryggenn åker    
  *Kallekiille åker    
  *Kaare engen äng /Se    
  *Katte rygs agerenn havreåker    
  *Kelings agerenn havreåker och äng    
  *Kille kulle havreåker    
  *Kindbens agerenn åker    
  *Kircke holmen åker    
  *Klockere holmen havreåker    
  *Korsse agerenn åker och äng    
  *Krog agerenn havreåker och äng    
  *Kuls ager åker    
  *Laëkiers agerenn åker    
  *Lange ager åker    
  *Launekier åker    
  *Leerkulle åker    
  *Lille toft åker    
  *Meell engen, Lille o. Store ängar    
  *Mosse ager åker    
  *Mosse rögels agerenn åker och äng    
  *Möge, Lille och Longe åker    
  *Oell ryggenn åker    
  *Paaskebiergs ryggenn åker    
  *Preste sties agerenn åker    
  *Raakiers agerenn, Lille Raakiers ager åker och äng resp. åker    
  *Sale agerenn havreåker och äng    
  *Siö ager åker    
  *Skouffweys engen äng    
  *Skouffweys ryggenn åker    
  *Skrödstens ageren åker    
  *Sneriltt åker    
  *Songesteds agerenn åker    
  Sotemosse mosse    
  *Stends agerenn havreåker    
  Storegraven sjö    
  *Stude toars agerenn åker    
  *Taarmusse agerenn havreåker o. äng    
  *Thinglien havreåker och äng    
  »Tiiffuekier» åker /Se    
  *Tiiffue kiers agerenn åker och äng    
  *Tiiffuekors (*Tiiffuekiers) ageren åker och äng    
  *Tingsbier backenn havreåker och äng    
  *Tingweyenn väg    
  *Tofft åker    
  *Toffte kulle havreåker    
  *Tofftenn åker    
  *Tonge ager åker    
  *Tonge agerenn åker    
  *Tornne ryg åker    
  *Tuerrebierg höjd    
  *Tuerrebierg höjd    
  *Vdhöy åker    
  *Vandsöffle havreåker och äng    
  *Vase ryggene åker    
  *Venerim havreåker    
  *Werrings holmen havreåker    
  *Ville agerenn havreåker    
  *Vondöls agerenn åker och äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Ölshög gravhög    
  *Ølshöys agerenn (*Øshöy) åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.