ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Vemmenhögs socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn : 8
Vemmenhög, Västra sn *Aa rygge åkrar Vemmenhög, Västra sn Björnhögsmossen mosse
Vemmenhög, Västra sn *Almengs ager havreåker Amerika gd Galgan åkerbacke
Vemmenhög, Västra sn *Bernhöy havreåker Annedal gd Häradsberget åkerbacke
Vemmenhög, Västra sn *Bernhöy äng Bemagården gd Jungfruhålan åker, dalsänka
Vemmenhög, Västra sn *Bierndhöyen åker Fridhem hus Krämarebacken åker
Vämmenhög, Västra socken *Bourp tofftenn, *Bourp engen åker resp, äng Galgedal gd Mölledammen vattendamm
Vemmenhög, Västra sn /Se *Bredekier slett havreåker Granfältstorp hus Skingorna odlad mossjord
Vemmenhög socken *Brendhöys rygge åkrar Grönavall gd Vemmenhögarna ättehögar
Vemmenhög, Västra el. Östra snr *Brincke ager åker och äng Häradsskrivarebostället gd  
Vemmenhög, V. o. Ö. snr *Brincke agerenn åker Högaslätt småbruk  
Vemmenhög, Västra sn *Brincke ryggen åker Högatorp småbruk  
Vemmenhög, Västra o. Östra Saknas *Dösse steen havreåker Kastanjenborg gd  
Vemmenhög, Västra sn *Egis backindtt åkrar Nyby hus  
Vemmenhög, Östra och Västra snr *Eluis ryg åker Nybygget hus  
Vemmenhög, Västra sn *Gaasse biidenn åker och äng Nybyholm gd  
Vemmenhög, Västra sn /Se *Gademaën äng Nyhem hus  
Vemmenhög, Ö. o. V. sn:ar /Se *Galie agerenn (ryggenn) havreåker Rosenhill hus  
Vemmerhög sn o. hd /Se *Gallebiergs agir havreåker Skåningamöllan f.d. väderkvarn  
Vemmenhög, V. sn /Se *Gerris agerenn åker Staberg gd  
Vemmenhög, Västra by o. sn /Se *Gerris krogenn Saknas Stavberg gård  
Vemmenhög, Västra sn /Se *Gerslöff kuldenn (kullenn) åkrar Tilientorp hus  
Prästgården Saknas *Gerslöff kullenn havreåker Tingbacken hus o. småbruk  
Tingbacken bebyggelse /Se *Gude backenn, *Gudes ager åker Vemmenhög, Västra by  
Tullstorp by *Gude rygh åker Västra Vemmenhögs skolor skolor  
?Tullstorp by *Hollebecks (*Hullebecks) agerenn åker    
Tullstorp by *Hubberdyde åker och äng    
Tullstorp by *Hulle (*Holle)beck åker och äng    
Vemmenhög, Västra by *Hylle agerenn åker    
Vemmenhög, Västra by *Hög agerenn åker    
Vemmenhög, Västra by *Kaarekiers ager åker /Se    
Vemmenhög, Västra by *Karssebecks ager åker    
?Vemmenhög, Västra by *Korrekiers (Kaarekiers) ager åker    
Vemmenhög, Västra by Korsbäck bäck /Se    
Vemmenhög by *Langager åker och äng    
Vemmenhög, Västra by *Lingebiergs agerenn havreåker    
Vemmenhög, Västra by *Lomme (*Lamme)kulds ager åker    
Vemmenhög, Västra by *Maderne äng    
?Vemmenhög, Östra o. Västra byar *Maë, Østre äng    
Vemmenhög, Västra by *Manghöys agerenn havreåker    
Vemmenhög, Västra sn *Manghöys agir havreåker    
Vemmenhög, Västra by *Mölle kullind, *Möllekuls ager åker    
Vemmenhög, Västra by *Ormhöys ager åker    
Vemmenhög, Västra by /Se *Roff (*Reff)höy höjd    
Tingbiergs ager, ryg ägor /Se *Siö agerenn åker    
Tingsbackarne höjder /Se *Siö ryggen äng    
  *Siö ryggenn havreåker    
  Skattemölla kvarn /Se    
  Skiell engen havreåker    
  *Sking agerenn åker    
  *Skiollengen äng    
  *Stude tornnindtt äng    
  *Syrre (*Syrie, *Syres) agerenn åker    
  *Tienbiergidtt äng    
  *Tingbiergs ager(ryg) havreåker    
  *Tiörnnis agerenn åker och äng    
  *Tiörnnis agerenn åker    
  *Tofft åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tornnebiergs (*Törnnebiergs) ager åker    
  *Tornne ryggenn havreåker    
  *Trömle engen (*Trömble engen) äng    
  *Valdekiille (*Vallekiille) källa    
  *Vannings agerenn åker    
  *Vesle agerenn havreåker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.