ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hassle-Bösarps socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn : 26
Besatorp, se Hassle-Bösarp sn *Aalengenn äng Hassle-Bösarp sn Brännevinshålet torvgrav
Böserup, se Hassle-Bösarp sn *Almengs ager åker och äng Hassle Bösarp sn o. by Bösarps backar höjdsträckning
Hassle-Bösarp sn /Se Bernhardsro triangelpunkt Bösarpsgården gd Bösarpakillor källor
Hassle-Bösarp sn *Bierre åker och äng Bösarp Hassle, se Hassle Bösarp traktnamn Bösebackar backar
Hassle-Bösarp sn *Birckis bolidtt åker och äng Dalen gd Dalen dalsänka
Hassle-Bösarp sn Brännvinshålet torvgrav /Se Hassle Bösarp traktnamn Dalen dalgång
Hassle-Bösarp sn /Se Dybäcksån å Hassle-Bösarp by Dammarna äng
Hassle-Bösarps kyrka Saknas »Giörre siö» förr sjö /Se Lerbäck gd Dammarna ställe i Hassle-Bösarps sn
Hassle-Bösarp by »Gurre sjö» åker /Se Munka kvarn Drottninghålan förr håla
Hassle-Bösarp by *Hongestens ager åker och äng Munka vtn-kvarn Dybäcksån å
Lerbäck gd /Se *Höde höy åker Munka, Lilla hus Hasslebacken höga backar
Munkemölla, Lilla och Stora gdr Lerbäck bäck /Se Munkemölla, se Hassle Bösarp traktnamn Hölabron bro
Munkamölla g:d /Se *Lercke steen ager åker och äng Munkemölla Lilla, se Hassle Bösarp traktnamn Hölabron bro
  *Linghöys ager havreåker Munkamölla, Lilla hus Hölen äng, djupmosse
  *Lommekier åker Munkamölla, (Stora) kvarn Kyllingakroken äng
  *Reffuis mosen åker Skurredie område, gd, åker, mosse Kyrkohällorna sluttning
  *Siö ager åker Västervång område m. gdr o. hus Munkavången område i Hassle-Bösarps sn
  *Solbierge ryggen Saknas   Norrevång område av Hassle-Bösarp
  *Tofftenn åker   Prästabron bro
  *Toffte ryggenn åker   Skåre dike gränsvall
  Trollaredansen höjd /Se   Svinkelsängen äng
  *Vies ager åker   Trollarebacken backe
  *Vång, Norra Saknas   Trolldansen plats
  *Vång, Södra Saknas   Tubbamosse mosse
  *Vång, Västra Saknas   Vitfotashåla åkerhåla
  *Vång, Östra Saknas   Västervång område i Hassle-Bösarps sn
  *Øryenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.