ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Solberga socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 122 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 36
Solberga sn *Almengs sticked äng Solberga sn och by Bagaronsbacken kulle
Solberga sn *Almengs stickidtt (*Almendings-) åker och äng Solberga sn Bräntan backe
Solberga sn *Almengs (*Almendings) stickidtt havreåker Frälsemosse, se Torsjö traktnamn Bräntebacken backe
Solberga sn *Beck engen äng Grustäkten, se Solberga traktnamn Bänkeled äng, torvmosse
Solberga sn *Benteledtz (Bentelids) ager åker och äng Grönadal gd Dalahålan åkerhåla
Solberga sn *Bente leids ager åker Grönadalsmölla kvarn Flyelätt åker
Solberga sn /Se *Bente leidtt led Klockarebostället småbruk Förbehållen mosskiften
Prästgården Saknas *Birckekiers ager åker Nygård gd Gröningen ängsmark
Solberga by *Biscops ager, Lille och Store åkrar Persbo, se Torsjö traktnamn Humanebacken åkerbacke
Solberga by *Biscopshöy, Lille oc Store havreåkrar Piledal gd Klasabacken åkerbacke
Solberga by *Biscops stiched, Lille havreåker Prästagården gd Kokärr kärr
Solberga by *Brente, Norre, Syndre och Østre åkrar Sjöhuset, Norra hus Kungsvången åker
Solberga by *Brente, Norre, Syndre och Østre (*Brentis ager) åkrar Solberga traktnamn Lillesjövången åker
Solberga by *Bröds maën äng Solberga by Murraman mosse
Solberga by *Dals ager åker och äng Statthamburg hus Mölleman förr äng, nu åker
Solberga by *Drimis ager, *Westre Drimis ager åkrar Stubbamöllan väderkvarn Norrevång åker
Solberga by *Drimis backen havreåker Torsjö traktnamn Nyvång åker
Solberga by o. sn *Drine, *Lange Drine havreåkrar Torsjö gd, säteri Puggebron bro
Solberga by *Fayre kulds ager åker Torsjö by och herrgård Rävabacken backe
Solberga by *Flinte rögell, Vestre och Østre havreåkrar Torsnäs hus Rävabjer åkerbacke
Solberga by *Gaard (*Gaar-) tofftenn åker Tåne stationssamhälle Rörman kärr
Solberga by Gröningen ängsmark Tåne vattenkvarn Sjöängen äng, f.d. sjö
Solberga by *Helden äng Tåne gd och vattenkvarn Smebacken åkerbacke
Solberga by *Hellen havreåker Tåne mejeri andelsmejeri Smeholmen åker
Solberga by *Helligkiilde engen, *Helligkiilde ager äng resp. åker Tånebro stationssamhälle Smehålan f.d. mosse
Solberga by *Hellig kiille engen äng Tånebro f.d. jv-station, nu bebyggelse Solbergavången åker
Solberga by *Hesle agerenn åker Tånebro station järnvägsstation Statthamburgavången åker
Thursse, se Torsjö gd *Hesle backind åker Tånemölla kvarn Stenakulla åker
Tonnbro Mølle, se Tånemölla gd o. kvarn *Hesle maën äng Tånemölla vattenkvarn Stenakullsgraven äng
Torsjö by Hestemaden åker /Se   Tegelbruksvången åker
Torsjö hg *Heste maën äng   Törsjö sjö äng, f.d. sjö
Torsjö herrg. *Hoffmandeleds ager, Vestre och Østre åkrar   Trönan åkermark
Torsjö by *Houff (*Hoff-) mande ledtz ager åker   Tyskamossen mosse
Torsjö hg *Hulle höy höjd   Vanningahålan f.d. kärr, nu åker
Torsjö gd *Hulle höy, Lille och Store åkrar och äng   Vingakroken åker
Torsjö hg *Hullehöys ager åker   Ålavången åker
Torsjö hg *Hulle höys ager åker    
Torsjö hg *Hundekiers ager åker    
Torsjö hg *Hundekiers ager åker    
Torsjö hg *Hundekiers ager åker    
Torsjö hg *Hylle ryggen åker    
Torsjö hg *Hästensmaden Saknas /Se    
Torsjö hg *Hönde ager åker    
Torsjö g *Hönekiers ager åker    
Torsjö hg *Höude ryggenn åker    
Torsjö hg *Jensse holmen (ager) Norre och Syndre åkrar    
Torsjö hg *Jensse ager, Norre och Syndre åker och äng    
Torsjö hg *Jensse ager, Norre och Syndre åkrar    
Torsjö hg *Jensse maën äng    
Torsjö hg *Kattekiers ager åker    
Torsjö hg *Kinden åker    
Torsjö hg *Kircke maën äng    
Torsjö hg *Kniiffsbierg, Lille och Store åkrar    
Torsjö hg *Kniiffsbierg, *Vestre Kniiffsbierg åker och äng    
Torsjö hg *Koa toffte åker och äng    
Torsjö by *Kokier, *Kokiers ager äng resp. åker    
Torsjö hg *Kokiers holmen, Norre och Østre åkrar    
Torsjö hg *Kraagekiers ager åker    
Torsjö hg *Krokiers ager åker    
Torsjö hg *Langekiers ager åker och äng    
Torsjö by o. hg *Langkiers ager åker och äng    
Torsjö hg *Leer ager åker    
Torsjö by *Leer ager åker    
Torsjö hg *Leppindtt åker    
Torsjö hg *Maare backindtt havreåker    
Torsjö hg *Maare (*Mare)kiers ager åker    
Torsjö hg *Mare biergidtt, *Syndre marebierg åkrar    
Torsjö hg *Marekiers ager åker    
Torsjö by *Mare *(Maare)maën äng    
Torsjö hg *Möllebierg (-biergidtt) havreåker    
Torsjö hg *Mölle engenn äng    
Torsjö hg *Mölleholmendtt åker och äng    
Torsjö hg *Mölleholmindtt åker    
Torsjö hg *Mölle maën äng    
Torsjö gd *Reffuebierg åker och äng    
Torsjö gd *Ringholl (*Ringhöls engen) äng    
Torsjö hd *Roatoffte havreåker    
Torsjö hg *Röe ager åker och äng    
Torsjö gd *Rör ager åker och äng    
Torsjö hg *Rör engen äng    
Torsjö hg *Rörkulds stickidtt, Østre och Vestre, *Rörkulden havreåkrar    
Torsjö gd Schieparups å = Skivarpsån å    
Torsjö hg *Siö engen äng    
Torsjö hg *Siöholmen havreåker och äng    
Torsjö hg *Siömaën åker och äng    
Torsjö by *Siö ryggenn åker    
Torsjö hg /Se *Skeestens ager åker    
Torsjö Saknas /Se *Skeld (*Skield-) ager, Vestre och Østre åkrar    
Torsjö hg o. by /Se *Skieldtt ager, Vestre och Østre åkrar    
Torsjö gods /Se Skivarpsån å    
Tånebro jvstn /Se Skivarpsån å    
Tånebro jvstn /Se Skivarpsån å    
Tånebro jvstn o. samh. /Se *Smedekullen åker    
Tånemölla gd o. kvarn *Snogekiers ager havreåker    
Tånamölla gård med kvarn *Staadhaffuis ryggen (ager) åker    
*Tånemölla kvarn /Se *Staffuebierg (*Stauffbierg) åker och äng    
Tånemölla gd o. kvarn /Se *Stelorpe gerditt, *Steilorpe leid led    
  *Stenekulds ager åker och äng    
  *Stenekulds ager åker    
  *Stensledtz ager, *Steenlids engenn åker resp. äng    
  *Stubbemais ager åker    
  *Studekierritt äng    
  *Syrekilde åker och äng    
  *Syrekille stickidtt åker    
  *Tiörnnis ager åker    
  *Tofft, Norre och Syndre åkrar    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  Torsjö äng, förr sjö /Se    
  *Torsjö väderkvarn Saknas    
  *Torssiö tofftenn åker    
  *Truids (Truinde) ryggen åker    
  *Trumde ager åker och äng    
  *Tuerskiiffted äng    
  *Tuerskiifftedtt åker och äng    
  *Weys ager åker och äng    
  *Weys ager, (Veis ager) åker    
  *Veys ager åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Ørssiö weyenn väg    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.