ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Vemmenhögs socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 163 Naturnamn : 86 Bebyggelsenamn : 94 Naturnamn : 50
Vemmenhög, Östra sn Almare marck Saknas Vemmenhög, Östra sn Bingshögen ättehög
Vemmenhög, Östra el. Västra sn *Almending havreåker Almslätt gd Black sten
Vemmenhög, Östra sn /Se *Biedig agir, Norre och Syndre åkrar Angelinelund gd Brötestugekroken äng
Vemmenhög, Östra sn *Bierg agerenn, Øffuirste-, Mellum-, o. Nederste åkrar Annehill gd Demantebacken åkerbacke
Vemmenhög, Ö o. V snr *Bröde agerenn åker Annero hus (Den) klara graven vattensamling
Vemmenhög, Östra o. Västra snr *Bönedelen åker Bingsgården gd Dybäcksån å
Vemmenhög, Östra sn *Degnne biergidtt höjd Bingsmarken småbruk Flyelätt sandmark
Vemmenhög, Östra sn *Delle mosse enge ängar Bingsskolan skola Fruarehålan åkerhåla
Vemmenhög, Östra sn *Delle musse ager åker Blåseberga f.d.hus Fårabetet ängsmark
Vemmenhög, Östra sn Dybäcks skog Saknas Bollsvik gd Fåratvätten förr äng, nu åker
Vemmenhög, Östra sn Dybäcksån å Bolsvik plats Fåratvätten damm
Vemmenhög, Västra och Östra snr Dybäcksån å Bryggeslund småbruk Galgan åkerområde
Vemmenhög, Östra sn Dybäcksån å Brännemölla kvarn, gd Galgebacken hög backe
Vemmenhög, Östra sn *Dösse agerenn åker Demantehuset hus Gravsvinaskogen skog
Vemmenhög, Östra sn /Se *Eng hauffuen hage Demantehuset nu rivet hus Herremannabroarna broar
Vemmenhög, Östra sn /Se *Gaassebeckenn bäck Dybäck traktnamn Häjdebacken åkermark
Vemmenhög, Ö. sn o. hd /Se *Gade agerenn åker Dybäck by och säteri Hällorna åkermark
Vemmenhög, Östra by o. sn /Se *Gade agerenn åker Dybäck gd Häradsbjersbacken åkerbacke
Vemmenhög, Östra sn /Se *Gade rygge åkrar Dybäck gdr o. hus Härseplatsen åker
*Anders Olssens gaardt f. gd Galgebacken fornlämningsplats Flynätt nu rivet hus Hörteskog skog
*Berga gd *Galiebiergs ager havreåker Flynätt nu rivet hus Hörteudde udde
Brännemölla gård *Galie weyenn väg Fulaburen f.d. hus Kalvahagen åker
Brännemölla gd *Gallebiergidtt höjd Galiléen gd Kronovattnet fastighet
Brännemölla gd *Gallebiergs ager, Syndre och Norre åkrar Gamla skolan f.d. skola Lejderna åkermark
Brännemölla gd *Görtis eng äng Granholm gd Lejdevången åker
Brännemölla by *Haffuind, (-fuen) hage Helenetorp gd Listenarna stenar
*Brendemölle kvarn *Heluedis eng äng Henriksro, se Östra Vemmenhög traktnamn Nyväg väg
Brännemöllan kvarn *Herremands Vad vadställe Hörte kvarn o. mindre fiskläge Nällebo jord
Dybeck herrgård *Herremansvadet vadställe Hörte fiskeläge Olamassarannan bäck
Dybäck hg *Herrisbierg (*Herritzbiergidtt) agerenn åker Hörtegården gd Pettersborg åkermark
Dybäck hg *Holle f.äng Hörtegården f.d. gd Prästmöllan o. Ölöv jordar
Dybäck hgd *Huls ager, Vestre och Østre åkrar Hörtegården gård Rabygäred gärdsgård, pilvall
Dybäck hg *Husse f.äng Hörtehus nu rivna hus Råkebron bro
Dybeck hg *Höffde ryg åker Hörtemölla, se Dybäck traktnamn Rävgravsån å
Dybäck hg *Hörtehamn synbarl. hamn Hörtemölla kvarn o. fiskeläge Röbo jord
Dybäck herrg. *Hörtehamn förmodl. hamn /Se Hörte Skoghus gd Sjöhällorna backsluttning
Dybäck hg /Se *Hörtehamn hamn Hörte skola skola Sjövången åker
Dybäck hg Hörteskog skog Hörteudde gd Skaddagrunden grund
Dybäck hg Hörte udde udde Hörtevall gd Skingorna äng
Dybäck Saknas *Kinden åker Hörtevall, Lilla gd Skogstenen sten
Dybäck hg *Kolhöy höjd Hörtevall gård Skuttan åkermark
Dybäck gd *Kulle bruns eng äng Kalthus hus Stenkulorna stenbunden mark
Dybäck gd *Lammekullind kulle Västra Kalthus Saknas Stenolen stensatt plats
Dybäck gd *Liungs ryg, *Liungs agerenn åkrar Kommungården gd Stutakroken äng
Dybäck gd *Made engen havreåker Krokaporten del av gd Stutakroken område
Dybäck hg *Maë ager, Norre, Mellum, Synden åkrar Kroken gd Stutastenarna stenar
Dybäck hg *Marckehöys agerenn havreåker Kungabetet hus Svältebacken backe
Dybäck hg *Marckeskiellidtt ägogräns Kyrkeskolan skola Svältebacken Saknas
Dybäck hgd *Marcke skieliddt ägogräns Lejdarehusen hus Tofthögsbacken ättehög
Dybäck hg *Meenlösse åker Lejdedal gd Västervång åker
Dybäck hgd *Meenlösse åker Lillehem småbruk  
Dybäck hg *Mellanvången Saknas Lovisefärm gd  
Dybäck hgd Måsabäck, Norra o Södra bäckar /Se Missunna gd  
Dybäck hg *Norre gierde Saknas Möllersholm gd  
Dybäck hg *Preste engen äng Möllerupshus hus  
Dybäck by *Redduegraffs agerenn havreåker Pettersborg f.d. hus  
Dybäck hg *Seiersbol f.åker Prästabostället gd  
Dybäck hg *Siö agerenn havreåker Prästamöllan gd  
Dybäck hg *Siö ryggenn åker Prästamöllan gd, kvarn  
Dybeck hg *Sjöbäck bäck? /Se Raby nu rivna hus  
Dybäck hg Skateholms å å Riddaremöllan f.d. kvarn, hus m. ngt jord  
Dybäck hg *Stefflebecks rygge åkrar Räckan långt hus  
Dybäck hg *Stendöset stenmonument Rävgrav småbruk  
Dybäck hg *Sterbeck bäck? /Se Rävgrav Saknas  
Dybäck hg *Sterbeckis rygge åkrar Röhusa nu rivna hus  
Dybäck hg *Steufflebecks agerenn åker Sandhill hus  
Dybäck hg *Steylbeck åker Sandvik hus  
Dybeck by »Steylbeck» åker /Se Skoggården gd  
Dybeck hg *Stuffuemandtz krog åker Skoghus hus  
Dybeck hg *Syndre gierde Saknas Smedjeplanen, se Östra Vemmenhög traktnamn  
Dybäck herrg. *Syndre gierre Saknas Snålenljunga hus  
Dybäck hg *Tofftenn åker Sparraparten del av gd  
Dybäck hg Tofthög fornminne Stattena f.d. hus  
Dybäck hg *Tofthögar kullar Strandhem hus  
Dybäck hg *Tornn, Vestre och Østre, ager åkrar Strandklint villa  
Dybäck hg *Toste agerenn havreåker Säteriet småbruk  
Dybäck hg *Tuo höude rygge åker Toftebo gd  
Dybäck hg *Tuo skouffs weys rygge åkrar Tofthögsgården gd  
Dybäck by *Vallekiille Saknas Tofthögshus hus  
Dybäck hg Vemmenhögarna fornlämningsplats Tofthög station järnvägsstation  
Dybäck hg *Vång, Norra Saknas Vallhall gd  
Dybäck hg *Vång, Södra Saknas Valliska stiftelsen ålderdomshem  
Dybäck hg *Vång, Västra Saknas Vemmenhögsgården gd  
Dybäck hg Väpmannahög fornlämningsplats Vemmenhögstorp, se Östra Vemmenhög traktnamn  
Dybeck hrgd Östersjön hav Vemmenhög Östra, se Östre Vemmenhög traktnamn  
Dybäck gd:ar /Se Östersjön hav Vemmenhög, Östra by  
Dybäck hgd /Se   Villa Bränne hus  
?Hörte gård   Villa Sveshög hus  
?Hörte fiskeläge   Västergård gd  
Hörte f. by   Ådala gd o. kvarn  
Hörte fiskläge   Ängsholm, se Östra Vemmenhög traktnamn  
Hörte fiskläge   Ölöv by  
Hörtegården gd   Ölövshus hus  
*Morten Ols gaardtt f. gd   Östra Vemmenhög traktnamn  
*Morten Ols gaardtt f.gd      
Prästgården prästgård      
*Raagelööss Mölle kvarn      
*Rabeløf hg      
»Robbelløff» Saknas /Se      
*Robbelløff Mølle hg      
+Robbelløff Mølle kvarn /Se      
*Velby försv.gd?      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
?Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
?Vemmenhög, Västra o. Östra byar      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra el. Västra byar      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by      
Vemmenhög, Östra by /Se      
*Vemmenhögs prästgård Saknas      
*Ödelev, se Ölöv by      
Ödelöv = Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
?Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by /Se      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
?Öllöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv nu by      
Ölöv by      
Ölöv f. egen sn, nu by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by      
Ölöv by /Se      
Ölöv by /Se      
Ölöv by /Se      
*Ölöv mölla kvarn      
Øtheløf, se Ölöv by      
Øthæleef, se Ölöv by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.