ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skivarps socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 72
Skiberop, se Skivarp sn *Abbele hög hög Skivarp sn och by Abbekås laxfiske
Skivarp sn Almaröds mark Saknas Skivarp sn Abbekåsa - spetsen udde
Skivarp sn Almehög fornminnesplats Abbekås traktnamn Almaremosse mosse
Skivarp sn *Annegucken f. äng Abbekås Fiskläge, se Abbekås traktnamn Almaröd mosse mosse
Skivarp sn *Barnhög hög Abbekås fiskläge Alperna ättehögar
Skivarp sn Blekert skog landkänning /Se Abbekås fiskeläge Bohögsstycket kyrkojord
Skivarp sn *Bohög hög Abbekås fiskeläge Bysvanning äng, källa
Skivarp sn *Broberg berg Abbekås fiskeläge Böljemossen mosse
Skivarp sn *Broën bro Abbekås fiskläge Dunbäck bäck
Skivarp sn /Se Bölga måsan = Böljemossen mosse Abbekås Saknas Dönan sten
Skifvarp sn Böljemossen mosse Abbekåsaläge fiskläge Faxeberg höjd
Skivarp sn Dönebäck bäck /Se Almaröd by Faxebjer backe
Skivarp sn *Elleberg berg Almaröd, Norra del av Almaröd Faxebergsbacken höjd
Skivarp by *Ellebergskällan källa Almaröd, Södra del av Almaröd Flyalätt sandjord
Skivarp by Faxeberg höjd Almaröd by Funkakilla f. d. källa
Skivarp sn *Fædrifftenn Saknas Almedal hus Gatan område vid strand
Skivarp sn *Gerre krog Saknas Almehög gd Gyllehög ättehög
Skivarp sn Gyllehög ättehög /Se Almliden småbruk Gåsaflod ängsmark o. rivna hus
Skivarp sn *Haagenn leye Saknas Almnäs gd Gåsafloden sank ängsmark
Skivarp sn Hallen udde Alrödslund gd Hakastenarna stenar
Skivarp gd *Helvetet mosse Banvaktsro hus Hakastenen sten (nu sprängd)
Skivarp gd *Höffde rygh Saknas Dunbäck gd Haken udde
Skivarp sn /Se Högasten stor sten (nu borta) Faxebjer del av Örmölla Haken udde
Skivarps socken socken /Se *Hörta skog skog Folkets Hus, se Skivarp traktnamn Holmängen äng
Skypathorp, se Skivarp sn *Kierrebloden f. äng Fridhill gd Hommesanden åldrätt
Abbekås fiskeläge *Kirckestettin stätta(?) Gärkrok hus Hommesanden ålfiske
Abbekås fiskläge *Kodebringis ager havreåker Hemmet hus Hommestenen sten
Abbekås fiskläge *Kullamans höll djup åutbuktning Hörte fiskläge Horsadrätten laxfiske vid fiskläge
Abbekås fiskeläge *Kulpen havreåker Järnvägsområdet, se Steglarp traktnamn Hålahög ättehög
Abbekås fiskeläge *Kybs högar högar Krabbeholm gd o. hus Hålahög ättehög
Abbekås fiskeläge *Leridtt Saknas Kropp, Södra del av Kroppsmarken Hålahög ättehög
Abbekås fiskeläge *Linghöll djup åutbuktning Kroppamöllan f. d. vattenkvarn Höjasten sten
Abbekås fiskeläge /Se *Maëagre (*Maagre) åkrar Kroppsjorden Södra, se Örmölla traktnamn Juliana sten i vattenlinjen
Abbekås fiskeläge /Se Markabäck bäck /Se Kroppsmarken område m. gdr Kroksanden åldrätt
Abbekås fiskeläge /Se *Magraffuerne Saknas Kroppsmark, Väsbyholms del av Kroppsmarken Kronogrunden jord
Abbekås fiskläge /Se *Möllare högar högar Kyrkobacken, se Skivarp traktnamn Kungabetet åkermark
Almaröd by Osbron bro /Se Lillebo hus Kyllershög backe
Almaröd by Osbroen bro /Se Läget fiskeläge Kyrkojorden kyrkojord
Almaröd by Osdrätten åldrätt /Se Maholm gård Lammatungorna betesmark
Almaröd by Osen åmynning /Se Mariefält gård Långåker åker
Almaröd by Oshögarna fast fornlämning Maholm gd Mossavägen väg
Almaröd by *Rödden f. äng Man gd Osbroen bro
Almaröd by *Saanderne Saknas Mariefält gd Osbron bro
Almaröd by *Sandgrue leitt led Mejeriet, se Skivarp traktnamn Osdrättan åldrätt
Almaröd by /Se *Schieparups brygga = *Skivarps brygga bro Mellankropp del av Kropparmarken Osen åmynning
Almaröd by /Se Schieparups mark = Skivarps mark Saknas Möllersdal gd Oshögarna högar
Alrödslund gd /Se *Skiberupså, se Skivarpsån å /Se Möllerup = Öremöllagården Saknas Osmarken traktnamn
Dönebäck gd /Se *Skivarps brygga bro Möllerup gd Osmarken strandmark
Hörte(mölla) fiskeläge, kvarn Skivarps mark Saknas Norregård gd Paradismossen mosse
*Klocknnehussedtt f. gd Skivarpsån å Näsbykill gd Päjter bukt, förr åldrätt
Kropp by Skivarpsån å Orsstugan hus Rökås f. d. proviesrisk hamn
Kropp by /Se Skivarpsån å Osmarken område med hus Skalle sten
Kropp by *Skoufenge f. ängar Paradiset hus Skallen åker
Kropp by Smörshög kulle Rosenhill fastighet Skivarpån å
Kropp gd Steglarps mark Saknas Ruskatorpet småbruk Skälgäred vall
Kropp by Steglarup mark = Steglarps mark Saknas Rökås hus Smörshög kulle
Kropp gd *Sten agre , *Den Østerste steen ager åkrar resp. äng Skivarp traktnamn Stavshög ättehög
Kroppejorden traktnamn? /Se *Stenebierg höjd Skivarp by Stendönan sten
Kroppsmarken område /Se *Suine krog Saknas Skivarps skolor skolor Stutastenen sten
Möllerup gd /Se *Tanda äldre namn /Se Skivarps station järnv. stat. Sviedal sank mark
Osmarken område /Se *Tossahög =*Bohög hög Smörskog f.d. gd Sviedalen terrängnamn
Schieparup = Skivarp sn Trähästs kroken äng och åker /Se Sockerbruket sockerfabrik Svinabastenen sten
Schieparup = Skivarp by *Trölle bierg höjd Sockerfabriken sockerfabrik *Södringen grund
Skivarp by Vabäcken bäck /Se Sockerfabriksstationen järnv. stat. Tavlorna åkermark
Skivarp by *Vång, Norra Saknas Stavskog gd Torsjö jord
Skivarp by *Vång, Södra Saknas Steglarp traktnamn Vabacken backe
Skivarp by *Vång, Östra Saknas Steglarp gdr Vabäcken bäck
Skivarp by *Vårhögar högar Stendäset gd Vadet f. d. vadställe
Skivarp by *Åsbro bro Strandåkra gd Vadet vadställe
Skivarp by *Åshög hög Sviedalskalven sagoväsen Vadet bäck
Skivarp by Öremölla (by)mark Saknas Taklösa f. d. hus Vallarna grund
Skivarp by Östersjön hav Topphem gd Västre kås hamnplats
Skivarp by /Se Östersjön hav Torsvik gd  
Steglarp by   Vabacken f. d. gd  
?Steglarp by   Villa Bäckfors hus  
Steglarp by   Ålemölla område med hus  
Steglarp by   Ögård gd  
Steglarp by   Öredal gd  
Steglarp by   Örmölla traktnamn  
Steglarup = Steglarp by   Örmölla by  
Ålemölla by   Örmölla skola skola  
Ålemölla by      
Ålemölla gd      
Ålemölla gd      
Ålemölla gd      
Ålemölla gd      
Ålemölla by      
Ålemölla f. vattenkvarn, nu gdr      
Öremölla by      
Öremölla by      
Öremölla by      
Öremölla by      
Öremölla by      
Öremölla by      
Öremölla by      
?Öremölla by      
Öremölla by      
Öremölla by      
Öremölla by?      
Öremölla by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.