ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Katslösa socken : Ljunits härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 25 Naturnamn : 56
Katslösa sn *Aa weys ager åker Katslösa socken socken Alperna åkerbacke
Katslösa sn /Se *Affuunssebiers ager åker o. äng Katslösa sn och by Ballamossen äng
Kastlösa = Katslösa by *Almengs ager åker och äng Katslösa sn och by Bergaled f.d. grind
Katslösa by *Baghoess höy havreåker Katslösa sn och by Bergaleds korset vägkors
Katslösa sn /Se Bergakorset vägskäl Katslösa sn Blössaren åker
Katslösa by o. sn *Breingenn havreåker Katslösa sn Brännevinsjorden åker
Katslösa by *Bro ager åker Katslösa sn och by Bräntan åker
Katslösa by o. sn *Böhöys ager åker Katslösing inbyggarbeteckning Byhög ättehög
Katslösa sn *Erthe bierg, *Erte biers ager åker och äng Hörred åkerområde Bökebjersvången åker
Katslösa sn *Hellekiille ager havreåker Kadesjö traktnamn Gollkärret kärr
Katslösa sn *Her aager åker Kadesjö gård Hallingaled f.d. grind
Katslösa by o. sn *Hullenn Saknas Kadesjö gård Hassabacken åkerbacke
Katslösa sn *Höyen hög Kadesjö gården gård Humlevången åker
Katslösa sn *Höyenn (Högen) hög Katslösa by Häjan åker
Katslösa sn *Höyesteens ager åker Mickelborg hus Högasten backe
Kattslösa sn /Se *Jens Suends mölle kvarn Nyvång, se Kadesjö traktnamn Högen backe
Katslösa sn /Se *Kaalle kiillebacke backe Simlebro gård Kasbacken backe, sluttning
Katslösa sn /Se *Kircke ager åker Svejdalastället gård Kasmabron bro
Katslösa sn /Se *Kircke ballenn havreåker Titahuset hus Kasman mad
*Hougaarin f. gd *Kircke broenn bro Varmlösa by Katslösasjön mosse
Hörred by *Kircke maën äng Varmlösa by Klockareåkern åker
Kaddusse, se Kadesjö by *Klouuestens ager åker Varmlösa by Kroken åkerområde
Kadesjö hg *Koager åker varmlösana inbyggarbeteckning Kullekilla källa
Kadesjö hg *Ko eng äng varmlösing inbyggarbeteckning Kungstoften åker
Kadesjö hg *Krindhöy höjd Varmlösa skola skola Kyrkeängen åker
Kadesjö hg *Leirager åker   Kyrkeängsbacken åkerbacke
Kadesjö hg *Lille mölle dam damm   Kättan mosse
Kadesjö hg *Longager åker   Marna backe
Kadesjö hg Lärkan ängsmark? /Se   Massabäck bäck
Kadesjö hg *Mussekuldtt Saknas   Murarestycket åker
Kadesjö gd /Se *Oager, *Oaa engh åker   Musarännan åker, förr kärr
Kadesjö gd /Se *Reffuebierg åker och äng   Möllevången åker
Karslösa, se Katslösa by *Rendin Saknas   Perlarsaåkern åker
Kastlösa, se Katslösa by o. sn *Röema ager (Röe ma) åker o. äng   Ryglavången åker
Katslösa by Schieparups å = Skivarpsån å   Ryssamarken åker
Katslösa by *Sedde backenn havreåker   Simlebro bro
Katslösa by Simlebro bro /Se   Sjön mosse
Katslösa by *Siö ager åker   Sjörupe prästagård Saknas
Katslösa by *Siöager åker   Skarpehåla åker, betesmark
?Katslösa by Skivarpsån å   Skogvägen åker
Katslösa by Skivarpsån å   Skårby kyrkejord åkermark
Katslösa by Skivarpsån å   Sodekällorna åkerkällor
Katslösa by *Skouffweys ager åker   Soderna åkerhällor
Katslösa by *Skows ager åker   Stolpakilla källa
Katslösa by *Smeagerenn åker   Sudareman äng
Katslösa gd *Ssiöbeckind bäck   Sultevången åker
?Katslösa by »Ssiöbeckind» bäck /Se   Sultevångsgraven märgelgrav
Katslösa gd *Stampan åker   Surpotterna vattensjuk mark
Katslösa by Stavramossen mosse   Svartahål märgelhål
Katslösa by *Steiebiers ager åker   Svejdala dalsänka
?Katslösa by *Stiebiers ager åker   Svejdalabacken backe
Katslösa by *Stubbe engenn äng   Svinstibacken backe
Katslösa by Stubbe ängen äng /Se   Taleman förr äng, nu åker
Katslösa by *Stue ager åker   Tavlan åker
Katslösa by *Sudereholmindtt åker och äng   Ullkroken äng
Katslösa by *Sueidalle ager åker   Varmlöseholmen åkerbacke
Katslösa by *Suinstie ager åker    
*Katslösa kvarn Saknas *Suinstie bierg höjd    
Katslösa by *Syndre siös ager åker    
Katslösa huvudgård Saknas »Tockæhæmæls syo» sjö o. gränsmärke /Se    
Katslösa kvarn *Toffte ager äng    
Katslösa län län *Toffte höy höjd    
»Mattwse» förr gd /Se *Tofftenn åker    
*Mölle, Lille kvarn *Tofftenn åker    
*Mölle, Lille kvarn *Tornne (*Tonne-) mölle kvarn    
Prästgården Saknas »Twe stenæ syo» förr sjö /Se    
Varmlösa by *Törckelsse ager åker    
Varmlösa by »Törckelsse ager» åker /Se    
Varmlösa by *Vlekiers ager havreåker    
Varmlösa by Vallösa mad sank äng    
Varmlösa by *Valösse, *Wallöre gierre gärde    
Varmlösa by *Viuekiille äng    
Varmlösa by *Vång, Norra Saknas    
Varmlösa by *Vång, Södra Saknas    
Varmlösa by *Vång, Västra Saknas    
Varmlösa by      
Varmlösa by      
Varmlösa by      
Varmlösa by      
Varmlösa by      
Varmlösa by      
Varmlösa by      
Varmlösa by /Se      
Varmlösa by /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.