ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Balkåkra socken : Ljunits härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 109 Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 72
Balkåkra sn /Se *Adell weyenn väg Balkåkra sn och by Adam och Eva grindstolpar
?Balkåkra sn *Alguds Liidtt lid Balkåkra sn och by Benstampen skog
Balkåkra sn *Algudtz lye åker Balkåkra socken socken Bredgrund grund
Balkåkra sn *Almendings mosse mosse Balkåkra sn och by Broma åker
Balkåkra sn *Balkåkra gata väg marsvinsholmare inbyggarbeteckning Bromad åker
Balkåkra sn *Blas (*Blaas-)kalle åker och äng svartena inbyggarbeteckning Brunstorpadrätten ålfiske
Balkåkra sn *Blodbierg höjd Annehill hus Disa ting stensättning
Balkåkra sn Blåskalle åker o. äng /Se Balkåkra traktnamn Disas ting fornminne (stensättning)
Balkåkra sn *Brorid Saknas Balkåkra by Fullsalavången åker
Balkåkra sn /Se *Dallen dal Balkåkragården gård Gravalättsbacken backe
Balkåkra sn /Se *Damfalds agerenn åker Balkåkra-linjen, se Balkåkra traktnamn Hersarekull åkerbacke
Balkåkra socken socken /Se *Danmarcks kier åker Benstampen hus, f.d. benkvarn Hersarekull höjd
Balkåkra socken socken /Se Disas ting fornminne (stensättning) Bernstorp gård Hjortebjer åker
Balkåkra sn /Se Disas ting fornlämning, stensättning Brunstorp hus Hjorte bjer åker
Balkåkra sn /Se *Doder kuldtt åker Charlottenlund station järnvägsstation Hjortholmarna åkrar
Balkåkra kyrka Saknas Finnamossen sank mark Charlottenlund poststation, pst Hässlebröd åker
Baarsö, se Marsvinsholm herresäte *Flageleds agerenn åker Charlottenlund jvst Iskällarevången åker
?Balkåkra by *Flageledtz gierditt gärde Charlottenlund, se Skånes Charlottenlund poststation Kabelsbacken backe
Balkåkra by *Flageleid(-led) led Elinehof hus Kain och Abel stenar
Balkåkra by *Fuelhöy höjd Hersaremölla gård Kolyckan åker
Balkåkra by *Fuelhöy höjd Hägrahult småbruk Kronovattnet hav
Balkåkra by *Gade agerenn åker Ingarsro hus Källingabjer åker
Balkåkra by *Gierrid gärde Karlsro hus Källingabjer åker
Balkåkra by *Gierridtt Saknas Klockaregården gård Lerhöl åker
Balkåkra by *Gårdsoren bokskog Krutboden torp Lerköl åker
Balkåkra by Hersarekull höjd Krutboden gård Lerhö(l)sbacken backe
Balkåkra by Hersarekull höjd med fornlämning Krutboden gård Lerlisbacken backe
Balkåkra by *Heyrehultet hult Krutboden, Lilla f.d. småbruk Lillesjö torrlagd sjö
Balkåkra by *Heyrehultsdamm »fiskdike» Marsvinsholm herregård Lillesjö nu utdikad sjö
Balkåkra by *Holmen kärr Marsvinsholm säteri Lillesjövången åker
Balkåkra by *Holmen Saknas Marsvinsholm herrgård Lyckan skog
Balkåkra by *Holmmemusse agerenn åker Marsvinsholm herregård Marsvinsholmsskog skog
Borasyo, se Marsvinsholm hg *Hyllis agerenn åker Marsvinsholm herregård Möllevången åker
*Borasyø, Marsvinsholm hg *Hyllis agerenn åker Marsvinsholms banvaktshus banvaktshus Möllevången åker
Borsjö Saknas Hässlebröd f. ekskog, nu åker Marsvinsholmsgårdarna arrendegårdar Norregård åker
Borrsjö gd *Kallehavedammen» »fiskdike» Marsvinsholms kyrka kyrka Norregårdsbrunnen brunn
Borsiö Saknas /Se Kalvhagedamm damm? /Se Marsvinsholm station järnvägsstation Nyvång åker
Borsjö gd *Kierridtt kärr Norregård f.d. gård Näbbelövknutan grund
Borsjö hgd /Se *Komble (Komle-)musse mosse Nybo hus Nöbbelövknutan grund
?Borsjöholm slott *Lamme hauffuen hage Skånes Charlottenlund poststation Oreholmarna äng
Borsyö, se Marsvinsholm hg *Leerbeck åker Smehuset hus, f.d. smedja Revknutan grund
Borsöö, se Marsvinsholm hg *Lerebäck bäck Sofiero småbruk Ryngebäcken bäck
Bossyø, nu Marsvinsholm hg Lerbäck bäck /Se Solhem hus Sadeln sten
Bosyö, se Marsvinsholm hg Lerhöl uttorkad bäck, nu åker Solhälla hus Sjöhällorna skogssluttning
Brunnstorp f. fiskeläge, nu gdr Lillesjö utdikad sjö Solvalla hus Sjön äng
?Brunstorp by Maglehög hög Storskolan, Norra folkskola Sjövägen landsväg
Brunstorp = Brunnstorp f. fiskeläge, nu gdr Maglehög hög /Se Storskolan, Söndra folkskola Skabbhagen åker
Brunstrup = Brunnstorp f. fiskeläge, nu gdr Maglehög ättehög /Se Strandhem hus Skabbhagen åker
Bursjö säteri *Maglehöys agerenn åker Svarte fiskläge Smebacken backe
Bursjö, se Marsvinsholm hg *Marbäcksbro bro Svarte fiskläge Smevången åker
»Børsyoholm» Saknas *Marckeskiels agerenn åker Svarte fiskläge Smedvången åker
Børsyoholm, se Marsvinsholm slott Mar(ka)bäck bäck /Se Svarte fiskläge Snittingsbron bro
Börsö (Börsjö) Saknas /Se *Mortens hassens ager åker Svarte samhälle Stabbadamm äng
Hägrahult Saknas /Se Marsvinsholm hg Svarte fiskeläge Strömmar grund
Krutboden gd *Mossenn mosse Svarte by Svartebro bro
Marsvinsholm hg *Myre agerenn åker Svarte fiskläge Svartebro bro
Marsvinsholm hg *Myre agerenn åker Svarte fiskeläge Svartedamm äng
Marsvinsholm hg *Mölle agerenn havreåker Svarteboa hus Svartedammsbacken backe
Marsvinsholm hg *Nydammen »fiskdike» Svartemölla vattenkvarn Svartemölla vattenkvarn
Marsvinsholm hg Oredamm damm /Se Svartemölla kvarn Svarteväg väg
Marsvinsholm slott *Ormhöy höjd Tegelbruk f.d. tegelbruk Svarteån å
Marsvinsholm säteri *Peders Maa(maë) åker och äng Teglagården arrendegård Svärtedrätt ålfiske
Marsvinsholm hg /Se *Prestebroenn bro Teglagården gård Timmermanshålan äng
Marsvinsholm hg *Raubenbergsdammen »fiskdike» Teglagården gård Toppe sten
Marsvinsholm hg Ryngebäcken bäck /Se Västregård gård Tångabackarna höjdområde
Marsvinsholm hg *Sandgrue biergid Saknas Västergård gård Tånga killan källa
Marsvinsholm hg *Sede (Sæde-) bierg höjd   Tångavången åker
Marsvinsholm hg »Sedebierg» höjd /Se   Tången åker
Marsvinsholm hg *Skalebäcken bäck   Tången åker
Marsvinsholm hg Skalebäcken bäck /Se   Ängelskan skog
Marsvinsholm herresäte *Skellebierg åker   Ängådra(vången) åker
?Marsvinsholm hg *Skiellebiergs agerenn äng   Ängåkra åker
Marsvinsholm hg Skönadalsdammen damm    
Marsvinsholm hg Stabbadamm f. »fiskdike», nu äng    
Marsvinsholm herresäte /Se Stabbadamm damm /Se    
Marsvinsholm hg /Se Stampabäcken bäck /Se    
Marsvinsholm hg /Se *Stenckis skiffte äng    
Marsvinsholm gods /Se Stenkelsdamm = *Stenkilsdamm »fiskdike»    
Marsvinsholm gd /Se Stenkelsdamm damm /Se    
Marsvinsholm gd /Se *Stenkillis agerenn åker    
Marsvinsholm samhälle /Se *Stenkilsdamm »fiskdike»    
Marsvinsholm hgd /Se *Storasjö sjö    
Marsvinsholm Saknas /Se Svarte fiskeläge /Se    
Marsvinsholm Saknas /Se Svarteboda fiskeläge /Se    
*Möllen kvarn Svartebro bro    
*Möllen kvarn Svartebro bro /Se    
*Norre Mölle kvarn Svartedamm f. »fiskdike», nu äng    
Prästgården Saknas Svartedamm damm /Se    
Rydsgård hg /Se Svartån å    
Rydsgård hg /Se Svartån å    
Skårby by Svartån å /Se    
Skårby by *Swærta å /Se    
Skårby by Svärte bro = Svarte bro bro    
Skårby by *Sylle snabe havreåker    
Svartemölla kvarn *Sædebiergen höjd    
Svartemölla kvarn /Se *Sädebäcken, se Svartån å    
Svärtemölla = Svartemölla kvarn Sädebäcken å /Se    
  *Sädesbergen höjd    
  Sädesberg(en), se »Sedebierg» höjder    
  Tangekällan = Tånga killan källa    
  *Tofftenn åker    
  *Turishöy höjd    
  Tånga killan källa    
  *Wandfaldsageren åker    
  *Viibehomendt åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Örbäck bäck? /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.