ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eskilstorps socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 139 Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 19
Eskilstorp sn /Se *Aagerup marck, leid, krog Saknas Eskilstorp sn o. by Brytestugbacken backe
Eskilstorp sn /Se *Almends kier kärr Eskilstorp by o. sn Blåstenshålet ränna
Eskilstorp sn *Almus kier kärr Eskilstorps socken sn Bys allmänning äng
Eskilstorp sn /Se *Biersbeck bäck Asklunda gård Bys vanning äng
Eskilstorp sn »Biersbeck» bäck /Se Bymöllan f.d. väderkvarn Holmarna holmar
Eskilstorp sn *Brödenn, *Bröde ager åker Enochsfrid hus Holken i kärr mosse
Eskilstorp sn /Se *Bröderne Saknas Eskilsdal gård Hulkenekärr nu odlat kärr
Eskilstorps socken socken *Brödernne Saknas Eskilstorp traktnamn Höstelänge jord
*Degnne gaarden f. gd *Brödernne Saknas Eskilstorp by Klockarejorden åkermark
Eskilstorp by *Bröndenn åkrar Eskilstorp väster del av Eskilstorp Kronovattnet fastighet
Eskilstorp by *Bönekier kärr Eskilstorps skola folkskola Kuddarna holmar
Eskilstorp by /Se *Diigis agre åkrar Fridhem hus Kyrkojorden åkermark
Eskilstorp by *Dössinn Saknas Lindhem gård Mossen äng
Eskilstorp by *Eglebrödtt Saknas Lorensdal gård Stendösen stendös
?Eskilstorp by *Enge diigett dike Malmö-Trelleborgs Järnvägsaktiebolags avs. traktnamn Strandmarken ängsmark
Eskilstorp by o. sn *Eskilstorpudd udde Mölleregården gd Strandstumpen område i Eskilstorp
Eskilstorp by o. sn *Eskilstorpaör möjl. grund Vinstorp hus Strandängarna ängsmark
Eskilstorp by o. sn Eskilstorpsholmarna holmar Väster Eskilstorp del av Eskilstorp Vitemosse mosse
Eskilstorp by o. sn *Eskiltorps örar, se Kuddarna holmar   Ängavägen väg
Eskilstorp by o. sn *Eskilstorpören, se Kuddarna holmar    
Eskilstorp by *Eskilstorpaör möjl. grund /Se    
Eskilstorp by *Eskilstorpaör numera möjl. grund /Se    
Eskilstorp by *Eskilstorpaör, se Kuddarna trol. holmar    
Eskilstorp by *Fauffn gress, En äng    
Eskilstorp by *Formägerne Saknas    
Eskilstorp by *Frimöge, *Frimögerne åker    
?Eskilstorp gd *Frostbierrig havreåker    
?Eskilstorp gd *Frössberig höjd /Se    
Eskilstorp by *Gaassebeck bäck    
Eskilstorp by *Griiffs backe Saknas    
Eskilstorp by *Griissbacke åkrar    
*Jens Atzerssens gaardtt f. gd *Haffuen åker    
*Peder Hanssens gaardtt f. gd *Hauffen åker    
Prästgården prästgård *Hesle enge ängar    
  *Holckenn kier kärr    
  *Holkinne kier, *Holckinde kier kärr    
  *Huellinge wey Saknas    
  *Huidemosse åkrar    
  *Huidemosse åkrar    
  *Huidemosse åkrar    
  Huidemosse, Huidemusse Saknas /Se    
  *Hulager havreåker    
  *Hulkier kärr    
  *Hödsle enge ängar    
  *Högestienn, *Högestein, *Höyesteen Saknas    
  *Högis bierg åker    
  *Högis bierg, *Högebierg, *Höyesbergs agre Saknas    
  *Högs wongh Saknas    
  *Höst lengden, *Höstlenge, *Höstelenge Saknas    
  *Jättestenar trol. stenar    
  *Jättestenar trol. stenar    
  *Kielle enge ängar    
  *Kokier kärr    
  *Krogis ager havreåker    
  Kuddarna holmar    
  Kuddarna holmar    
  Kuddarna holmar    
  *Kullenn havreåker    
  *Kulpene Saknas    
  *Laurens Mortenssons gaardtt f. gd    
  *Leergraffs kier kärr    
  *Magle wey väg    
  *Maluerten, *Malueten, *Malustis agre åkrar    
  *Maluetem Saknas    
  Malurtis agre Saknas /Se    
  *Mandtalidtt havreåker    
  *Mandtallidtt havreåker    
  *Mandtallidtt Saknas    
  *Menekulde kulle    
  *Monstorpp åkrar    
  *Myrekulde havreåker    
  *Mölle ager åker    
  *Mölle ager åker    
  *Möllehussedtt Saknas    
  *Mörekulle havreåker    
  *Ornemusse mosse    
  *Prestekier kärr    
  *Ransrög Saknas    
  *Ransrögill Saknas    
  *Reffgraffuirne Saknas    
  *Renden Saknas    
  *Renden, *Renderne Saknas    
  *Renge ager havreåker    
  *Rineris backe havreåker    
  *Rögle Saknas    
  *Saarsdalle Saknas    
  *Sandkulle åker    
  *Sandkulle kulle    
  *Skanörs eng äng    
  *Skanör wey havreåker    
  *Sobierg höjd    
  *Steendössett Saknas    
  *Steens rögell Saknas    
  *Steens rögle Saknas    
  *Stienrödsse Saknas    
  *Stiggapet ränna    
  *Stiisagre åkrar    
  *Strandagre åkrar    
  *Strandbacken Saknas    
  *Strandbackendtt, *Strandbacke eng havreåker o. äng    
  *Strandbackenn Saknas    
  *Strandenge ängar    
  *Strandeng, Nörre o. Syndre ängar    
  *Ström havreåker    
  Ström åkrar /Se    
  *Styggapet trol. mynning av vik    
  *Styggapet mynning av vik    
  *Stigapet ränna    
  *Suansflod Saknas    
  *Suansflod havreåker    
  »Suansflod» åker /Se    
  *Suedall Saknas    
  *Suinekulde kulle    
  *Söberich Saknas    
  *Sörager åker    
  *Söragre åkrar    
  *Tang enge ängar    
  Tang enge Saknas /Se    
  Tredjebol ägonamn /Se    
  *Toffternne åkrar    
  *Toffter, Norre åkrar    
  *Traneferringe havreåker    
  *Tredie booll havreåker    
  *Tredie fierrings ager havreåker    
  *Treesteen havreåker    
  *Tuer ager åkrar    
  *Tunekier, *Tunekiers ager åker    
  *Tunekier kärr    
  *Vnemosse mosse    
  *Vennemosse mosse    
  *Weyen väg    
  *Weylenge eng äng    
  *Weylengen åker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Ysbudtt, *Jsbude Saknas    
  *Ølkone bodtt havreåker    
  *Ölkoneboö åkrar    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.