ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vellinge socken : Skytts härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 106 Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 29
Hvelynge, se Vellinge sn *Aagehöy äng Vellinge kommun Almehagen jordområde
Vellinge sn *Aassenn ås Vellinge sn sn Bernstorpebäcken bäck
Vellinge sn *Beckegangenn Saknas Vellinge sn Blåstenshålet ränna i hav
Vellinge sn *Bierre wongh Saknas Vällinge socken Bysbacke backe
Vellinge sn *Biörnne åker och äng Vellinge socken och by Bysvanning vattensamling
?Vellinge sn *Biörnne åker och äng Altona villa Bysvanning f.d. vattensamling
Vällinge sn *Biörstorpp (*Biörns-) åker och äng Annetorp, Villa villa Bys vattning damm
Vellinge sn *Biörstorpp äng Annyhill villa Den norre vattningen damm
Vellinge sn *Bognhöyenn höjd Banvallen, se Vellinge traktnamn Fyrsbacke backe
Vellinge sn *Bonerne Saknas Bernstorp gård Fähagen inhägnad
Vellinge sn *Breingenn, *Vestre och Store breingenn åkrar Dalarsbo, se Vellinge traktnamn Herrestorpsmossen mosse
Vellinge sn *Breingenn åker Dalarsbo lägenhet Kronovattnet fastighet
Vellinge sn *Bönnedall åker Erikslund gård Kylebjer backe
Vellinge sn *Dan ager havreåker Frickagården bebyggelse Lars Sonessons äng ängsmark
Vällinge sn *Diigis agerenn havreåker Frideborg gård Lassestjövlen damm
Vellinge sn *Dössagir åker Fridhem villa Malmövägen landsväg
Vellinge sn *Engebierg (*Engle-) åker och äng Fridhem hus Nyvång åkerfält
Vellinge sn *Engebierg åker Fuxehuset hus Postmannabacken backe
Vellinge sn *Englekier kärr Fähagen gård Postmannabacken högbacke
Vällinge sn /Se Englekiers agre, Englekier åkrar resp. kärr Herrestorp by Salthög åkerbacke
Vellinge sn /Se *Eskilstorpp agir åker Herrestorp by Sjön benämning på Öresund
Vellinge socken Saknas Foteviken vik Herrestorpsgården gård Skanörsvägen landsväg
Vellinge Saknas Foteviken vik Höja hus Skälmossen mosse
Henrikstorp, se Herrestorp by Fredsbjer grusbacke Jonstorp hus Vellingehög backe
Herrestorp by /Se *Frössberig höjd /Se Järnvägsområdet, se Vellinge traktnamn Viken = Fotevik havsvik
Herrestorp by *Fulebure gränsmärke Karlsro hus Ålarännan djup ränna
Herrestorp by *Fulie Bonir Saknas Klockaregården = Vellinge 44 bebyggelse Ängarna betesmark
Herrestorp by *Gaassekulle (-kuldtt) åker o. äng Kronan hus Ängarna ägor
Herrestorp by *Gadekiers ager åkrar Kronehusen hus Ängavägen, Södre väg
Herrestorp by *Geropp åker och äng Kronan hussamling  
Herrestorp by *Hannehöy havreåker Kvarnvik hus med kvarn  
Herrestorp by *Haslu diige dike Lillebo hus  
Herrestorp by *Holmen åker och äng Lillgården f.d. småbruk  
Herrestorp by Huellinge höy höjd Lillhem, se Vellinge traktnamn  
Herrestorp by *Huellinge höy höjd Lillhem lht  
Herrestorp by *Hyllistoffte agir åker Lyckås hus  
Herrestorp by *Höffde engenn havreåker Minneslust hus  
Herrestorp by *Höffde ryg åker Ollnäs villa  
Herrestorp by *Hörlög havreåker Olsborg gård  
Herrestorp by *Höyesticke åker Olstorp, se Vellinge traktnamn  
Herrestorp by *Katte bröndenn åker Pettersro gård  
Herrestorp by *Keel rygge åkrar Slottegården gård  
Herrestorp by *Kiösbierg höjd Slottsgården gård  
Herrestorp by *Koell (!) ryggenn åker Sofietorp hus  
Herrestorp by *Korss engenn havreåker o. äng Solhem villa  
Herrestorp by *Korssengenn havreåker och äng Solvidsdal villa  
Hinricksthorp by *Korssengenn åker och äng Sonnetorp hus  
Hynricsthorp by *Krogholm (*Krag-) havreåker och äng Sorrento hus  
Hynricsthorp, se Herrestorp by *Kækryggenn åker Strandhem, se Vellinge traktnamn  
Hændrickstorp, se Herrestorp Saknas *Kölsbierg (Kiöls- Kös-) åker och äng Strandvik, se Vellinge traktnamn  
*Möllen kvarn Leergraffs agir åker Tandevärksgården gård  
Prästgården Saknas *Lille bro åker Trekronan hus  
*Skottegården f.gd *Maalebierg åkrar och äng Valhall villa  
Skytts-Vellinge poststation /Se *Maglebierg höjd Vellinge traktnamn  
*Truels (Tröls) Matz gaardtt f.gd *Meenlösse, meenlösse, Menlösse, Merlösse äng o. åker /Se Vällinge by  
Vellinge municipalsamhälle *Menlösse, (*Meen- *Mer-) åker o- äng Vällinge municipalsamhälle  
Vellinge by *Menlösse äng Vällingebacken hus  
Vellinge by *Merlösse = Meenlösse Saknas Vellinge gästgivaregård = Vellinge 24 & 25 bebyggelse  
Vellinge by *Möllevången Saknas Väster del av Vällinge  
Vällinge by *Norre agre åkrar Västra Skolan skola  
Hvällinge Saknas *Ornehöy havreåker Västra skolplatsen, se Vellinge traktnamn  
Vellinge samh. *Ornehöy åker och äng Åkersborg gård  
Hvellinge by *Raassagir = *Syndre Raassagir åkrar Åkeshög (station) f.d. jvg. stn  
Vellinge by *Raassagir åker och äng Ängdala villa  
Vellinge by *Reffuebierg åkrar Österbyarna bondbyar  
Vellinge by *Roers brönden Saknas Österäng villa  
Vellinge by *Rols bröndtt havreåker    
Vällinge by o. sn *Rödestens agir åker    
Vellinge by *Röstendis enge ängar    
Hvällinge by *Sadelsteen gränsmärke    
Vällinge by och sn *Salehöy havreåker    
Vällinge by *Salthöy havreåker    
Vällinge by och sn *Sandkulle åker    
Vellinge by *Skaarebierg höjd    
Vellinge by *Skreddere hussedtt Saknas    
Vällinge by *Smidie hussed Saknas    
Vellinge by *Sneckebierg åker och äng    
Vellinge by (nu m:e) *Spundett åker    
Vellinge by *Steen agrene åkrar    
Vellinge by *Steenn rögell Saknas    
Vellinge by *Steen renderne äng    
Vellinge by *Steens agir åker    
Vellinge by *Stiissagerenn åker    
Vellinge by /Se *Strand agerenn åker    
Vellinge samh. /Se *Strandledett led    
Vellinge poststation /Se *Stremme (*Strömne) åker o. äng    
Vellinge län län Ström åkrar /Se    
Vellinge län län *Styggapet mynning av vik    
Werdling, se Vellinge by *Stygapet vik    
*Vestre gaarde f.gdr *Stigapet ränna i grund    
  *Stiggapet ränna i grund    
  *Sundre diige dike    
  *Tabberudtt åkrar    
  *Tobberögell (*Taabbe-) äng    
  *Tofftenn åkrar    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toffterne åkrar    
  *Torpe agrene åkrar    
  *Tösse äng    
  *Viekiers agir åker och äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Wædde (Vedde-) rögell åker    
  *Ørweys rygge åkrar    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.