ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Ingelstads socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 70 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 127
Ingelstad, Västra sn *Almendings ager åker Västra Ingelstads sn sn Almebacken åkermark
Ingelstad, Västra sn *Brands ager åker Ingelstad, Västra sn Baronahålet uttappad vattengrav
Ingelstad, Västra sn *Brands eng äng Västra Ingelstads socken sn Broåker märgelhål
Ingelstad, Västra sn /Se *Bröderup gierre, *Bröderup korgs eng gärde resp. äng Västra Ingelstads socken sn Brunnsmosse mossgrav
Ingelstad sn Byxehålet damm /Se Almlunda gård Bröddarpamark område
Ingelstad, Västra sn *Dal ager havreåker Almnäs gård Bymosse mosskifte
Ingelstad, Västra sn *Dalagre eng äng Annelund gård Bymosse mosse
Ingelstad, Västra sn *Dienffle holmindtt åker och äng Annelund gd Byxehålet vattengrav
Ingelstad, Västra sn *Diigis ager åker Broddahill, se Bröddahill ek Dalåker mossgrav
Ingelstad, Västra sn *Diigis ager o Lille diigis ager åkrar Broddarp by Delåker mossgrav
?Ingelstad, Västra sn *Diigis ager, Lille o Store åkrar Broddarp, se Bröddarp Saknas Djupa svället vattengrav
Ingelstad sn /Se Djupa svället vattengrav /Se Bröddahill gård Hinterstensgraven vattengrav
Ingelstad by o. sn /Se *Fornestieffuell äng Bröddarp by Fruarekällorne åkerhällor
Ingelstad V. sn /Se Fruarekällorna Saknas /Se Bröddarp by Fruarekällorna vång
Ingelstad, V. sn /Se *Gedebierg höjd Bröddarps krog f.d. värdshus Frönnorpebacken hög backe
Ingelstad västra sn /Se *Gieddebierrig höjd Bröddarps utbrytning större område Fyrkanten åkermark
Brödarp by *Graffuegaardtz eng äng Djursäte gård Gamledamm nu uttappad vattengrav
Broddarp by *Greffui marck Saknas Elbetorp gård Gamlesjön märgelgrav
Bröddarp by Gråkärr naturreservat Forsdala gård Gateberg utjord
Bröddarp by Hanehög gravhög Framnäs hus Giddebjer backe
Bröddarp by Harrisen fridlyst botaniskt naturminne Gamlegård f.d. gård Gruden vattengrav
Bröddarp by *Höris mands sty (hörmande sty) stig Gåsegården f.d. gård Gråkärr mosse
Bröddarp by Karusehålet damm /Se Haga villa Gråkärr mosse
Bröddarp by *Kasteskuffen åker Herregårdarna gårdar Gullbergagraven vattengrav
Bröddarp by *Kaste skulen åker Hötofta gård Hammaren mossgrav
Bröddarp by *Kierre engenn och Norre Kierreeng ängar Ingelstad, Västra by o. sn Hanehögarna ättehögar
Bröddarp by Kirsebjära backe höjd /Se Ingelstad traktnamn Hanahögsvången vång
Bröddarp by Kirsebjärsholm höjd /Se Ingelstad by Hanehög kulle
Bröddarp by *Klocke tofftenn åker Jordholmen järnvägsstation Hanehög backe
Engilstade, se Ingelstad, Västra by *Korsse ager åker Jordholmen stationssamhälle Harebjer backe
*Graffue gaardtt f.gd *Krog ager åker Klockarekärr jord Haris(et) skog
?Hötofta by *Kyrsse biers holm äng Klockarekärret, se Ingelstad traktnamn Hasslebacken backe
Hötofta by Kyrsse biers holm Saknas /Se Lindesnäs gård Hasslehällan f.d. skogshälla
Hötofta by *Kærin åker Månstorp gårdar Hälftenhålet vattengrav
Hötofta by *Köllin åker Månstorp kungsgård Hällan grässluttning
Hötofta by /Se *Kössebiers holm åker Månstorp, Lilla gd Hästahagen vång
Ingelstad, Västra by Kössebiers holm Saknas /Se Månstorps gavlar slottsruin Hästhagsbacken åkermark
Ingelstad, Västra by *Lerien Saknas Månstorpe gavlar slottsruin Högestycket åker
Ingelstad, Västra by Månstorps sjö sankmark-naturreservat Måntorp, Lilla gård Ingelstadsbacken vång
Ingelstad, Västra by *Mölle kulle åker Måntorpsgården kungsgård Josefahålet vattengrav
Ingelstad, Västra by *Nödegraff åker Månstorp, Stora gård Karusedammen vattengrav
Ingelstad, Västra by *Ormhöy åker Månstorpsmöllan väderkvarn Karusehålet vattengrav
Ingelstad, Västra by *Ormhöy äng Runnedal hus Karusehålet vattengrav
Ingelstad, Västra by *Presteholm holme med åker Runnetorp gård Kattarumpan lergrav
Jens Nielssens gaardtt f. gd *Presteholmendtt äng Rönnetorp gd Klockarekärr åker
*Jnguors f. gd Prästadammen vattensaml. /Se Solbacken hus Kokärr vattengrav
*Knud Nielssens gaard f. gd *Reffuegraffuen havreåker Solhaga hus Komjebjer lerbacke
Mangestorp, se Månstorp hg *Rodis kiille eng äng Tiffenkärr f.d. kärr Komjebjersbacken lerbacke
Månstorp kgsgd? *Rörkiille eng äng Toftadal gård Kringsko åker
Månstorp hg *Sandgraffuen havreåker Tofta, Villa villa Kumlebjer backe
Månstorp kungsgd. *Sandkullin åker Överstegården gård Ladufogdeholmarna vång
Månstorp kungsgd Skaddebjärsstenen fornlämning Ängdala gård Lafogdaholmarne åkermark
Månstorp kg *Skadebierg åker   Lammahagen vång
Månstorp hg *Skouffbrödtt äng   Lammahagen åkermark
Månstorp kungsgd *Snoge riigedtt (Snoggerydtt) havreåker och äng   Lerjan vattengrav
Månstorp kungsgd *Spundett åker   Lillalund vång
Månstorp hg *Staabierg åkrar   Loppaholmen åkermark
Månstorp hg *Steen ager åker   Loppaholmen åker
Månstorp kungsgd *Stert ager åker   Loppaholmsgraven märgelgrav
Månstorp hg *Store kier åker   Lunden backe
Månstorp hg *Strente Saknas   Lunden, Lille åker
Månstorp kungsgård *Strente äng   Lunden, Store åker
Månstorp hg Torebro bro   Långadiet jordvall
Månstorp hg *Viemusse mosse med åker   Långedamm vattengrav
Månstorp hg *Wongen, Westre havreåker   Långekärr åkerfält
Månstorp kungsgård *Vrie lengen åker   Maden äng
Månstorp hg *Vång, Norra Saknas   Man åkermark
Månstorp hg *Vång, Södra Saknas   Mellanlotten åkerfält
Månstorp hg *Vång, Västra Saknas   Mellanlunden åker
Månstorp kungsgård *Øxnehuuss ager, *Øxnehuss eng åker resp. äng   Mellanmosse mossgrav
Månstorp hg     Mellanvången vång
Månstorp kungsgård     Mossen torvgrav
Månstorp hg     Månstorpa sjö mosse
Månstorp hg     Månstorpa sjö sjö
Månstorp hg     Möllebacken backe
Månstorp kungsgård     Möllebacken åkermark
Månstorp kungsgård     Ola Lars lycka plats, åker
Månstorp kungsgård     Parkahällorna skogshällor
Månstorp kungsgård     Parkegraven mossgrav
Månstorp kungsgård     Pirrehålet vattengrav
Månstorp kungsgård     Predikestolen åker
Månstorp kgsgd?     Profossavången åkerfält
Månstorp kgsgd?     Proforsevången vång
Månstorp hg     Prästedammen vattengrav
Månstorp kgsgd?     Puggehål mossgrav
Månstorp kgsgd?     Rackarebacken backe
?Månstorp gd     Rackarevallen pilevall
Månstorp hg     Rackarevången vång
?Månstorp hg     Rackarevången åkermark
Månstorp kungsgård     Rundsten vattengravar
?Månstorp hg     Sjöskiftet mossgrav
Månstorp hg     Sjövägen väg
Månstorp hg     Skaddebjer backe
Månstorp hg     Skaddebjerstenen stor sten
Månstorp hg     Spektoralyckan åker
Månstorp hg     Stenekulle åker
Månstorp hg /Se     Stenholmarna åkermark
Månstorp hg     Storelund vång
Månstorp hg     Store mosse mossgrav
Månstorp kungsgård     Store mosse mossgrav
Månstorp, Stora hg     Store stenen sten
Månstorp kungsgård /Se     Stärten vattengrav
*Tostens gaardtt f. gd     Skvallerebacken backe
*Westis gaardtt f. gd     Svallerbacksgraven torvgrav
      Svaller(e)backen åkerbacke
      Svallerhög vattengrav
      Svinebjer vattengrav
      Svädderna mossgrav
      Tejsan mossgrav
      Tigeremossen mosse
      Torebro bro
      Torpängen äng
      Torregraven torvgrav
      Torregraven mossgrav
      Torremossestycket åkermark
      Tranemosse mosse
      Traseholmsbacken backe
      Tyskavallen pilevall
      Vanningen vattengrav
      Vanningen mossgrav
      Vanningen vattengrav
      Värmland, Lilla åker
      Värmland, Stora åker
      Åttebäck bäck
      Ängelskärr torvgrav
      Ön betesmark
      Ön höjd

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.