ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mellan-Grevie socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 24 Naturnamn : 10
Mellangrevie och Östra Grevie snr *Aais ager åker Mellan-Grevie sn sn Bolmars högar ättehögar
Mellangrevie och Östra Grevie snr /Se *Aakiers ager, *Aakier åkrar Mellangrevie socken socken Bolmers högar ättehögar
Mellangrevie sn *Aauilhöy havreåker Mellangrevie sn o. by Bys grusgrav grustäkt
Mellan-Grevie sn /Se *Aris ager åker Mellangrevie by o. sn Eskelehålet vattenhål
Mellangrevie sn *Auilhöy, *Abilhöys eng åker o. äng Mellan-Grevie sn Killan vattenhål
Mellan-Grevie sn /Se *Bagwerck havreåker Dahnsbo hus Killespräng äng
Mellan-Grevie sn /Se *Bellmenehögar höjder /Se Elladal gård Kräfsehålet vattenhål
Mellangrevie sn *Bodhöy, *Store bodhöy, *Bodhöys maa åkrar resp. äng Grönadal gård Slickmule vägkrök
Mellan-Grevie sn /Se Bolmers högar höjder Irisdal hus Slickmule vägkrök
Mellan-Grevie sn Bolmers högar ättehög, triangelpunkt Jordholmen el. Jordholmsgården gd Snurren vägkrök
Mellan-Grevie sn Bolmers högar höjd, triangelpunkt Jordholmen gård  
Mellan-Grevie sn Bolmers högar, se *Bellmenehögar höjder Killegården f.d. gård  
Mellan-Grevie sn Bolmers högar gravhögar Lillevång område, hus och småbruk  
Mellan-Grevie sn /Se *Bulmers höy åkrar Ludvigsdal gård  
Grevie, Mellan- el. Östra byar *Bybier åker Lundagård gård  
Grevie, Mellan- el. Östra byar *Byes maë äng Mellan-Grevie traktnamn  
Grevie, Östra el. Mellan- byar *Daill, *Dailsager åkrar Mellangrevie by  
Grevie, Mellan- by *Dals ager åker Mellangrevie, se Mellan-Grevie traktnamn  
Mellangrevie by /Se *Dals ager, *Dals eng åker o. äng Månstorp jordar  
Mellangrevie by /Se *Deyntruus ager åker Månstorp jordar  
Mellan-Grevie by *Diigis ager åker Olsborg gård  
Mellangrevie by o. sn *Diurholm havreåker Pilåkra gård  
Mellan-Grevie by *Flede kulle äng Skoltomten, se Mellan-Grevie traktnamn  
Mellan-Grevie, Mellan-Grevie by resp. sn Gamlesjö sjö Vieholm gård  
Mellan-Grevie by *Graffs ager åker    
Mellan-Grevie by *Hiörnne sticke åker    
Mellan- Grevie by *Holmen åker    
Mellan-Grevie by *Holmendtt åker    
  *Holmindtt åker    
  *Hulle ryg åker    
  *Höde ryg åker    
  *Höde ryggene havreåkrar    
  *Hönsse musse åker och äng    
  *Kircke kulle havreåker o. äng    
  *Kumle, Norra o. Syndre åkrar    
  *Kytthöy åker    
  *Lang agir åker    
  *Leerbierg åker    
  *Lodhöy höjd    
  Megen kier Saknas /Se    
  *Meygenn kier (*Megen kier) äng    
  Meygennkier Saknas /Se    
  *Mussenn äng    
  *Mölle kulle åker    
  *Ormeneis åker    
  *Piile agir åker    
  *Röins ager åker    
  *Rönnings ager åker    
  *Skadebierg åker    
  *Skannerholm havreåker    
  *Soo steen åker    
  *Steen ager åker    
  *Stys ager åker    
  *Suenshöy åker    
  *Taahöy äng    
  *Tofft, Norre åker    
  *Toffte ager, *Toffte eng åker o. äng    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftespiell åker    
  *Tornhöy åker    
  *Tuerrebierg, Lille och Store åkrar    
  *Vale kiille, *Valle kiille eng åker o. äng    
  *Vale (Valle) kulle åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Ørtoffte kulle åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.