ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Grevie socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 47
Græfhöghe, se Grevie, Östra sn Balagersbacken (Balsåkersbacken) backe /Se Östra Grevie sn sn Bertilamossen mosse
Grevie, Östra el. Mellan- byar Balsåkersbacken (Balagersbacken) backe /Se Östra Grevie socken sn Bärtelmossen mossgrav
Grevie, Östra el. Mellan- byar Flaket damm /Se Grevie, Östra sn o. by Dahns park park
Grevie, Östra by Flintedamm damm /Se Grevie, Östra by o. sn Flaget vattengrav
Grevie, Östra och Mellan grevie snr Vårhög fornlämning Almdalen gård Flaket damm
Grevie,Östra och Mellan grevie snr   Anderstorp, se Grevie Östra traktnamn Flintedamm damm
Grevie, Östra sn   Annetorp, se Grevie Östra traktnamn Flintedammarna vattensaml.
Grevie, Östra sn /Se   Bolmersdal gård Fläsk(e)ängen åker
Grevie, Östra sn /Se   Dalhem, se Grevie Östra traktnamn Gamlemosse mosse
Grevie, Mellan el. Östra byar   Dorishill hus Gatekärret f.d. vattensaml., åkermark
Grevie, Östra by   Elinero gård Grubjer grusbacke
    Eneborg hus Grudbjer backe
    Fridhem, se Grevie Östra traktnamn Grubjersmossen mossgrav
    Grevie kratt del av ägor Gråkärr kärr
    Grevie kratt bebyggt område, f.d. betesmark Gåsehålet vattengrav
    Grevie Östra traktnamn Gåsehålet mossgrav
    Grevie, Östra by Gåsehålet damm
    Grevie Östra skola folkskola Göstebacken åker
    Grevie Östra station järnvägsstation Häradsskälet gräns
    Grevie Östra tegelbruk tegelbruk Knivagraven kärr
    Hagahill (Villa) hus Knivegraven vattengrav
    Hemmet hus Korra kärr
    Hyreshem, se Grevie Östra traktnamn Korsgraven mossgrav
    Högskolan folkhögskola Korsgravarna vattengrav
    Kratten, se Grevie kratt Saknas Krattabacken backe
    Kratten bebyggt omr. f.d. betesmark Kurre vattengrav
    Kulladal gård Laekärr vattensaml., mossgrav
    Lillevång del av ägor Lammekullsmossen mosse
    Linehill hus Lärkeholmen åker, förr ej odlad mark
    Lugnet hus Madgraven damm
    Lövhyddan, se Grevie Östra traktnamn Majmosse mossgrav
    Månstorpemöllan f.d. väderkvarn Månstorp utjordar
    Möllevången område med småbruk och hus Möllebacken plats, backe
    Möllevången del av ägor Pärehålet damm
    Olofslund hus Ringhögsmossen mosse
    Olstorp gård Skogkille vattengrav
    Rosenlund hus Skälmosse mosse
    Sirisholm hus Sliverebron bro
    Skogkälla vattengrav Starrdalsmossen mosse
    Solhem hus Stenholmen f.d. betesmark, åker
    Solhäll hus Suderehålet mossgrav
    Starrdalen hus, f.d. småbruk Surmosse mossgrav
    Stationsvägen, se Grevie Östra traktnamn Torremossen torvgrav
    Ströland del av ägor Trollkona vattengrav
    Ströland område med hus och småbruk Trollkonan damm
    Tofta, Villa hus Östersjö mossgrav
    Toreslätt gård Östre Grevie nye todmosse mosse, nu sjö
    Vegahill hus  
    Österrike gård  
    Östra Grevie skola folkskola  
    Östra Grevie station järnvägsstation  
    Östra Grevie tegelbruk tegelbruk  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.