ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gärdslövs socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 156
?Gärdslöv sn *Aarids borgs agerenn åker och äng Gärdslöv sn Allarpakullen skogsbacke
?Gärdslöv sn *Alleruppe leith led Allarp gdr o. hus (f.d. by) Allarps kulle skogsbacke
Gärdslöv sn *Alleruppe weyenn väg Allarpsgården gd Allmänningen terräng
Gärdslöv socken *Almenge Saknas Assartorp by Almängen skog
Gerdslöf sn *Berge agerenn havreåker och äng Bjerlehuset f.d. hus Aplamadsbron bro
Gerdslöf sn.? Birbacken backe Bollestugan f.d. småbruk Aplamadsgropen dike
?Gärdslöv sn Bomsten sten Bomhuset hus Assartorpavången vång
Gärdslöv sn *Bro ager åker och äng Bomhuset hus Avlabron bro
?Gärdslöv sn Dybäcksån å (Borrestugan) rum i gdr Barnaljungen skog
Gärdslöv sn *Enge wongen vång Brandsärn gård Barnaljungen område i Gärdslövs sn
Gärdslöv sn *Faarebeck bäck Brunshären, se Gärdslöv traktnamn Betet ängsmark
Gärdslöv sn *Fulle mosse ager åker och äng Brånsärn gd Birbacken backe, förr med skog
Gärdslöv sn Gabeljungsbacken åkerbacke /Se Eksman gdr Birkemossen skogsparti
Gärdslöv sn /Se *Grudtz agerenn havreåker och äng Eksmaden bebyggt område Bjirbacken skogsbacke
Gärdslöv sn /Se *Gruidtt ager åker och äng Fattiggården gd Bjerbacken backe, förr m. skog
?Allarp by *Grönekulds ager havreåker och äng Fattighuset hus Bjirledet område i Gärdslövs sn
?Allarp by *Grönekulds agerenn åker och äng Gabelljung ngr torp Black skogsbacke
Allarp by *Harreschouff skog Getabäckshuset hus Blissmossen område i Gärdslövs sn
Allarp by *Heden hed Grindstugan hus Bockahålan äng
Allarp by *Holme, Norre och Syndre åkrar Grindstugan hus Bockahålan håla
Allarp by Hundagraven åker /Se Gulahuset hus Brytestugbacken backe
Assartorp by Hundebjär skogsbacke /Se Gängeshusen hus Brånsärn kyrkojord
Assartorp by *Hylle ager åker Gärdslöv traktnamn Brånsärn kyrkojord
Assartorp by *Kaste ryenn havreåker Gärdeslöv by Bräknen åker
Gabeljung torp *Keylings ager åker och äng Gärdslövsmöllan f.d. väderkvarn Dammholmen skogsområde
Gabeljung gd *Kingbens agerenn åker och äng Gärdslövs Sjöhus hus (Den) krokiga skogen skog
Gabeljung gd /Se *Kingbens agerenn åker /Se Gärdslövs smedja smedja Djupingen dalsänka
*Gierlund f. hg Kräfsakärr kärr Gärdslövs småskola skola Djurhagen skog
Gärdslöv by *Longebierg höjd Helvete gård Ekeholmen holme
Gärdslöv by *Lundbiergs agir åker och äng Himmelriket gård Firrelunden f.d. furu - nu lövskog
Gärdslöv by *Maë eng äng Hjortholmen hus, förr gd Gabelljungsbacken åkerbacke
Gärdslöv by *Mölle ager åker och äng Hjortholmen småbruk Gabelljungsbacken backe
Gärdslöv by Näsbyholmssjön förr sjö /Se Hällede gd Gamle sjö mosse
Gärdslöv by *Ormmeskouffuen havreåker o. äng Karlstorp gd Gamlesjö mosse
Gärdslöv by *Prestekrogen havreåker och äng Killeröd hus Getabäcken bäck
Gärdslöv sn /Se *Prestekrogenn havreåker och äng Klockaregården gd Getabäcken bäck
Gärdslöv by *Riig ager åker Knäfallet småbruk Gistorpabacken skogsbacke
Gärdslöv by Rockadammen damm /Se Konradstorp gd Gravsvinabacken backe
Gärdslöv by *Silvbäck bäck? /Se Konradsudde område i Gärdslövs sn Gravsvinabacken skogsbacke
Gärdslöv by *Siö ager åker Kullatorp gd Gänget väg
Hjortholmen gd *Siömusse engenn havreåker och äng Kuskahuset hus Halabron bro
Hjortholmen gd *Staffuebierg åkrar Kyrkehuset hus Halagropen bäck
Hjortholmen jlght *Stigs agerenn havreåker och äng Linnebjershuset f.d. hus Halen grop
Margaretemölla kvarn /Se Svartebäck bäck /Se Lottaslund hus Hassleholmarna område i Gärdslövs sn
Mjölkareboden gd /Se Storkahålorna skog /Se Långebäck gd Havrakroken område i Gärdslövs sn
Mjölkareboden gd /Se *Ternne ager havreåker Långholmen hus Havrebacken område i Gärdslövs sn
Nyvång by *Thelmusse agerenn åker och äng Långhuset f.d. hus Hjortholmen skogsbacke
Näsby hemman *Thærna försvunna Näsbyholmssjön? /Se Långhuset hus Hundagraven mosse
Näsby by Tippelstenen sten Margreteholm småbruk Hundebjer skogsbacke
Näsby gd *Tofft åker Margretemölla f.d. kvarn Hundebjer kulle
Näsby gd Trebottensten gränssten Margretetorp f.d. gd Hundebjerskroken åker
Näsby by *Tuerrebierg åker Mjölkareboden gd Hundebjerskogen skog
Näsbyholm gods Tärneholm höjd /Se Mjölkareboden gård Hällan område i Gärdslövs sn
Näsbyholm gods Tärneåker åker /Se Nya stathuset hus Hässlet område i Gärdslövs sn
Näsbyholm gods *Velengs ager åker och äng Nybäckshus torp Högakråkekullen backe
Näsbyholm hg *Vång, Norra Saknas Nygård gård Hönsaviken sjö
Näsbyholm hg *Vång, Södra Saknas Nyhus torp Kalvahagen skog
Näsbyholm hg *Vång, Västra Saknas Nyvång gdr Kalvahagen mosse
Näsbyholm herresäte *Ørme rögels ageren åker och äng Nyvångsgårdarna gdr Kassbjer backe
Näsbyholm herresäte Örnakullen kulle Nyvångs skola skola Killeröd plats i Gärdslövs sn
Näsbyholm hg *Østre ssiö ager havreåker Näsby f.d. by Klockaremossen mosse
Näsbyholm hg   Näsbygård gd Konradstorpsbron bro
Näsbyholm hg   Näsbyholm gods Kristoffers backe backe
Näsbyholm herresäte   Näsbyholm gods Krokemosse område i Gärdslövs sn
Näsbyholm hg   Näsbyholms station järnv.station Kråkekullarna höjder
Näsbyholm hg   Ottarp, Norra småbruk Kråkekullen, Lilla skogsbacke
Näsbyholm hg /Se   Ottarp, Södra gd Kråkekullen backe
Näsbyholm gård   Paradiset småbruk Kråkekullen, Mellersta skogsbacke
Näsbyholm hg   Paradiset hus Kråkekullen, Stora skogsbacke
Näsbyholm fideikommissegendom /Se   Prästagården gd Kråkemossen småbruk
Näsbyholm gods   Pölsahuset hus Kräfskärret kärr
Näsbyholm gods   Rumpan f.d. småbruk Krävsa backen höjd
Näsbyholm gods   Röda huset hus Kullakroken område i Gärdslövs sn
Näsbyholm hg   Röven f.d. småbruk Kvissbjer skogsbacke
Näsbyholm säteri   Sillemidda torp Käjlinge planterad mosse
Näsbyholm hg   Sillemiddag torp Käjlinge, Norre åker
Näsbyholm hg   Sillesjö gd Käjlinge, Södre åker
Näsbyholm hg   Sillesjö gård Kämpakroken skog
Näsbyholm hg   Sillesjöhus, se Gärdslöv traktnamn Körneholmarna skogskullar
Näsbyholm hg   Sillesjöhusen hus o. småbruk Lered lerig åkermark
Näsbyholm hg   Sillesjöräckan hus o. småbruk Lerskog skog
Näsbyholm herrgård   Sillesjöräckan torpställen Lindebjer höjd
Näsbyholm hg   Sillesjö småskola skola Linnebjersbacken backe
Näsbyholm herresäte   Sillesjö storaskola skola Lindebjersbacken backe
Näsbyholm gods   Simontorp gd Lortkällevången vång
Näsbyholm herresäte   Simontorp ställe i Gärdslövs sn Lottaslund skog
Näsbyholm gods   Sjöhusen hus Lusten skog
Näsbyholm gods   Skogvaktarbo f.d. hus Lusten skogsområde
Näsbyholm hg   Skogvaktarehuset hus, skogvaktarebost. Lyckorna kyrkojord
Näsbyholm hg   Skällebrohuset hus Långbacken backe
Näsbyholm hg   Soldatratorpet småbruk Långebjer backe
Näsbyholm hg   Stenbäck gd o. torp Långebäckskogen skog
Näsbyholm hg   Stutahuset hus Långhusabacken skog
Näsbyholm gods   Svartebäck torp Långåker åker
Näsbyholm hg   Tegelbruket f.d. tegelbruk, gd Middagsbankan område i Gärdslövs sn
Näsbyholm hg   Tegelmossen gd Minnesbron bro
Näsbyholm gods   Tegelmossen område, gård i Gärdslövs sn Mussickebacken skogsbacke
Näsbyholm hg   Torema gd Möllare backen höjd
Näsbyholm hg   Torrebjera småbruk Möllebäck plats å Näsbyholm
Näsbyholm gods   Tre Kronor hus Möllebäck bäck
Näsbyholm hg   Tretunnlandshusen husmansställe Möllekullabacken backe
Näsbyholm gods   Tärnemölla f.d. kvarn Nils Jöns´ mad ängsmark
Näsbyholm hg   Tärnö gd Nybäckahäjan åker, skog
Näsbyholm sätesgård   Tärnö smedja smedja Nyvångshällan skog
Näsbyholm hg   Vakthuset banvaktstuga Nällebacken åkerbacke
Näsbyholm hg   Värahuset f.d. hus Nällebacken backe
Näsbyholm hg   Väderpipan hus Näsbykrummen vägkrök
Näsbyholm gods   Värpipan f.d. hus Näsbykrummen vägkrök
Näsbyholm hg   Ådala gd Ottarp ställe i Gärdslövs sn
Näsbyholm hg     Ottarpabacken skogsbacke
Näsbyholm hg     Pipare hällorna åkerbackar
Näsbyholm hg     Piparehällorna område i Gärdslövs sn
Näsbyholm gods     Prästalyckorna kyrkjord
Näsbyholm hg     Ramnabacken backe
Näsbyholm herresäte     Rävsbjer backe
Näsbyholm hg     Skallebacke skogsbacke
Näsbyholm hg     Skallebacke backe
Näsbyholm hg     Skolebackarna backar
Näsbyholm hg     Skolevången vång
Näsbyholm hg     Skrivarebacken backe
Näsbyholm hg     Skällebro bro
Näsbyholm hg     Skälebro bro
Näsbyholm hg     Skälmossen mosse
Näsbyholm hg     Snickarebacken backe
Näsbyholm hg     Sommarled plats, f.d. grind
Näsbyholm herresäte     Sommarled skog
Näsbyholm hg     Sommarledet grind
Näsbyholm hg     Sprängeledet backar
Näsbyholm hg     Sprängelidsbacken backe
Näsbyholm hg     Stenbäck område i Gärdslövs sn
Näsbyholm hg     Stenbäcken bäck
Näsbyholm hg     Stensängen ängsområde
Näsbyholm hg     Storkahällan backsluttning
Näsbyholm hg     Storkahällorna skog
Näsbyholm hgd /Se     Storkaängen ängsområde
Näsbyholm gods /Se     Svarta hålet mosse
Näsbyholm fideik. /Se     Svältegnälla backe
Näsbyholms län län     Tippelstenen sten
Prästgåren prästgård     Tippelstensvången åker
*Rogerup hg     Tippelstensvången vång
Sellfsa, se Sillesjö hg     Tockabacken backe
Sillesjö hg /Se     Toremad plats i Gärdslövs sn
Sillesjö gd     Tornbjer backe
Sillesjö gd     Torrebjeraskogen skog
Sillesjö gd /Se     Trebottensten gränssten
Sillesjö gd /Se     Tärnö ängar äng
Svartebäck tp /Se     Vallbacken backe
Tärnemölla kvarn /Se     Yderannan bäck
Tärne(mölla) Saknas /Se     Yderännan bäck
Tärnö gd     Ysleljungen skog
Tärnö gd     Ysleljungen mossmark
Tärnö gd /Se     Ängavången åker
Tärnömölla karn     Ängavången vång
      Örnakullen skogsbacke
      Örnakullen skogsbacke
      Östervång åkermark

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.