ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svenstorps socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 56 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 38
Svenstorp sn /Se *Aalengen åker Svenstorp sn Almängen åker
Svenstorp sn *Almengs agir havreåker Annexet prästboställe Björnhög mosse
Svenstorp sn »Brande Dams ager» åker /Se Fredsbo gd Björnhögsmossen mosse
Svenstorp sn *Brandtz ager åker Höredal gd Dammarna äng
Svenstorp sn *Becke Saknas Hörehemmanet gd Dyngskärr kärr
Svenstorp sn *Berckis (*Birckis) born åker och äng Konradsmölla, se Svenstorp traktnamn Fännikatoften åker
Svenstorp sn *Brande dams ager havreåker och äng Konradsmölla fst Grässkiftet åkermark
Svenstorp sn *Dreffue ledt led Konradsmölla f.d. vattenkvarn Gårdsplatsen åker
Svenstorp sn Dybäcksån å Kristiansmölla, se Svenstorp traktnamn Hedehögsbacken åkerbacke
Svenstorp sn *Dyndskiers eng äng Kristiansmölla fst Hedehögsgraven änghåla
Svenstorp sn /Se Feldested ryg åker Kristiansmölla f.d. kvarn Hildringagraven mossgrav
Konradsmölla, se Rödmölla gd *Fielle stette åker Kristinehem småbruk Kulpen åker
Kristiansmölla, se Lindsmölla gd *Gierdis agger åkrar Lindby traktnamn Kyrkebacken åkerbacke
Lindby by *Gierds ager åker Lindby by Lammakärr mossgrav
Lindby by »Giörre siö förr sjö Lindbyholm gd Ledåker åker
Lindby by *Hedsked och *Syndre hedsked åkrar Lindby låre gdr Lingsan åkermark, kyrkojord
Lindby by *Holmager, Lille och Store åker och äng Lindbyvärn hus Lingsebron bro
Lindby by *Holmager åker Lindersberg gd Lingsegraven mossgrav
Lindby by *Hulebeck havreåker Lindsmölla gd, f.d. kvarn Ljusakull åkerkulle
Lindby by *Hödehöy, Syndre och Norre åker och äng Lyckedal gd Ljusakullsbacken åkerbacke
Lindby by *Höde höy, (*Höffde höy) åkrar Låre gdr Loagraven mossgrav
Lindby by *Ingnes engen äng Låremölla, se Lindby traktnamn Lyckedal dalsänka
Lindby by /Se *Kierlinge höy höjd Låremölla gd, f.d. kvarn Långkärrsängen äng
Linby värn beb. /Se *Kirckeagir havreåker Lönnelätt gd Lårebackarna åkerbackar
Lindesberg gd *Kulde hauffreiordt, *Kulde engen åker resp. äng Perse gdr o. kvarn Låreängen äng
Lindsmölla gd (f.d. kvarn) *Kulpenn åker Persegård gd Lärkesten åker
Lindsmölla gd (f.d. kvarn) *Laare höy höjd Persemölla, se Lindby traktnamn Madörsahålan odl. kärrhåla
Lindsmölla gd *Lammekiers ager åker Persemölla gd, kvarn Piltahålan odlad äng
Låremölla by *Lindhöy höjd Römölla, se Lindby traktnamn Purragraven odlad torvgrav
Låremölla by *Lingswadtt havreåker Römölla gd, f.d. vattenkvarn Skäggan åker
Låremölla by *Liusse kuldt åker och äng Römölla sammanläggning av fastigheter Skäggan åker
Låremölla by *Munckager havreåker Skavenbena gd Smörhålan torvgrav
Persemölla kvarntorp *Muncke eng äng Stattena jord Stenakullabron bro
Prästgården Saknas *Mölletofft åker Svenstorp traktnamn Storemosse mossgrav
Rödmölla gd *Orie åker Svenstorp by Svennaplatsen åkermark
Svenstorp by *Oxne spreng havreåker Svenstorpsgården gd Tussagraven mossgrav
Svenstorp by *Persse leidtt led Tre kronor hus Vipeholmen åker
Svenstorp by *Preste Mölla Saknas Vallekilla gd Östretoften åker
  *Reffhöy, *Østre Reffhöy, *Reffhöys huller åkrar och äng Värnen hus o. småbruk  
  *Rögelbiergs ager åker Ängdala gd  
  *Sauitzløff marck åker Ängnäs småbruk  
  *Skegge brödtt havreåker och äng    
  *Stenekulds agir, Stenekulds engen åker resp. äng    
  *Stens ager åker    
  *Stens agir, *Stene agers engen åker ressp. äng    
  *Syrcke backe havreåker    
  *Tofft åker    
  *Toffte halenn åker och äng    
  *Tormussen havreåker    
  *Vemende ager åker    
  *Weyleen åker    
  *Vislekier åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.