ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örsjö socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 26
Örsjö sn /Se *Aaager havreåker Örsjö sn Bjälkamakärret åker, f.d. kärr
Örsjö sn *Aa engen äng Alvhem gd Bångbacken åkerbacke
Örsjö sn *Dambsager, *Lille Dambs ager åkrar Batteriet f.d. småbruk, nu stathus Bångstenen (nu borttagen) sten
Örsjö by *Degnnebiergs ager åker Elinero hus Dalarännan dalsänka
Örsjö sn *Elhöys ager havreåker Emillund gd Dammsöverbron bro
Örsjö sn *Fiske maën äng Fiskaman gd Gylfagraven torvgrav
Örsjö sn *Fæleds ager havreåker Frisagården gd Höjafors åker
Örsjö by o. sn /Se Genevad natn /Se Hanahög hus Hörahög backe
Örsjö sn /Se *Greskiers ager åker Kumla gd Klockartäppan jord
Örsjö socken socken /Se Gyltagraven terräng Kyrkogårdsutvidgningen, se Örsjö traktnamn Kullahög ättehög
Borghult soldattp /Se *Hedsmaënn äng Kyrkoåkern, se Örsjö traktnamn Kumlabacken landsvägsbacke
Frisagården gd /Se *Hoffmandtz leid havreåker Lillebo hus Kyrkojorden jordområde
Göthelund soldattp /Se *Huenedals ager havreåker Lindstorp hus Rydsgårdsbäcken bäck
Häggstorp soldattp /Se Huenedals ager Saknas /Se Lögshög gd Rävholmen backe
Höganäs soldattp /Se *Hæ ager havreåker Månsgården gd Sjömagropen grop (nu fylld)
Lindstorp soldattp /Se *Höffde ager åker Nyhem hus Sjöman odlad äng
Modigsdal soldattp /Se *Korsse ager åker Rydsgård stationssamhälle Skivarpsån å
Rotstorp soldattp /Se *Kulhögs ager åker Rydgårds hotell jv.-hotell Skällebjersbacken åkerbacke
Silstorp soldattp /Se *Lands weygenn Saknas Rydsgård station järnvägsstation Skällekärr kärrmark
Snabbarp soldattp /Se *Langkumblen åker Sigfridsborg hus Smebacken backe
Starkeboda soldattp /Se *Lengesteens ager åker Skällekärr gdr Sokärret kärr
Torsjö by *Lengesteens ager åker /Se Soldalen hus Stendalasjön förr kärr, nu åker
Torsjö hg *Mielskeppen åker Solliden hus Stenrännan dalsänka
Torsjö by *Muss ager åker Tegelbruksgården gd Stentången stenbunden mark
Torsjö hg *Ornehöys ager åker Torsjö by Svartedamm kärr med vatten
Torsjö hg *Reffsholmindtt äng Torsjö skola skola Örsjö ängar f.d. ängsmark
Torsjö hg *Reffuesteens ager åker Tuna gd  
Torsjö hg *Reuebierg havreåker Tunet hus  
Torsjö hg Rävholmen backe Värnhem hus  
Torsjö hg *Röden, Lille och Store ängar Västervärn hus  
Torsjö hg Schieparups å = Skivarpsån å Ängadal gd  
Torsjö hg *Skiellebiergs ager åker Örsjö traktnamn  
Torsjö hg Skivarpsån å Örsjö by  
Torsjö hg Skivarpsån å Örsjö boställe gd  
Torsjö hg Skivarpsån å Lilla Örsjö del av by  
Torsjö hg *Smedeholmendtt åker Örsjödal gd  
Torsjö hg *Smørdvs beck bäck Örsjögård gd  
Torsjö by *Sneckebiergs ager åker Örsjöhill gd  
Torsjö hg *Solbierg ager åkrar Örsjöholm gd  
Torsjö hg *Solbierg ager åker Örsjö, Lilla nu rivna hus  
Torsjö hg *Spongebro ager åker Örsjökurvan, se Örsjö traktnamn  
Torsjö hg o. by *Steendalle ager åker Örsjömölla, Lilla f.d. väderkvarn  
Torsjö by *Stendalle ssiö ager (*Stendalle söenn) åker och äng Örsjömölla, Stora f.d. väderkvarn  
Torsjö hg *Stenebirgs ager åker Örsjö-raklinjen, se Örsjö traktnamn  
Torsjö hg *Stuebiergs ager havreåker Örsjö skolor skolor  
Torsjö hg *Suinekils ager åker    
Torsjö hg Svartedamm damm /Se    
Torsjö by *Söma ager åker och äng    
Torsjö hg *Sömaen äng    
Torsjö hg *Sömaëns ager åker och äng    
Torsjö gd *Taffuilborg åker    
Torsjö hg *Toffte maën äng    
Torsjö hg *Tofftenn åker    
Torsjö by Tosjö gd o. by /Se    
Torsjö hg o. by /Se *Traneholmindtt, *Lille traneholm, Tranneholms eng åkrar resp. äng    
Örsjö by *Tromebiergs ager åker    
Örsjö by *Vgle tongen äng    
Örsjö by Vantadamm kvarndamm /Se    
Örsjö by *Wasse maen äng    
Örsjö by *Vång, Västra Saknas    
Örsjö län län *Vång, Östra Saknas    
  Örsjögård fornlämningsplats    
  Örsjö mosse, Örsjö sn    
  Örsjö mosse Saknas    
  *Örsjö mosse Saknas    
  *Örsjö mosse Saknas    
  Örsjö mosse mosse    
  Örsjö mosse Saknas    
  *Øruads ryggerne åker    
  *Østens ager åker    
  *Östra ängen Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.