ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skårby socken : Ljunits härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 84 Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 105
Skårby sn *Bondabärgh berg Skärby socken socken Askeman mosse
Skårby socken *Brödtt åkrar Skärby sn och by Askeman äng
Skårby sn /Se *Bålhög berg Skårby sn och by Backabjer backe
Skårby sn Bögebärgh = Bökebjer backe Skårby sn och by Backen f.d. gård, åkerbacke
Skårby sn *Bögemosse äng Skårby socken och by Barnholm kulle
Skårby sn Bökebjer backe Skårby sn och by Blegamossen mosse
Skårby sn *Daëls ager åker och äng Skårby sn och by Bottensbjer backe
Skårby sn *Degnnekrog, *Degnnekrog eng åker resp. åker och äng Skårby sn och by Brobacken backe
Skårby sn *Diursåås berg Skårby sn och by Brobacken backe
Skårby sn /Se Edelborg f. torp, nu jord Skårby sn och by Brölösan f.d. småbruk, åkerområde
Skårby sn /Se *Ellebeck åker och äng Balkåkra gårdar Buttensbjersbacken höjd
Skårby sn /Se Ellestadsjön sjö Bankerna gård Bydammen mosse
Skårby kyrka *Gierdis ager åker Bankerna gård Bys damm vattningsdamm
Skårby kyrka *Grödbiergs ager åker Blackarp småbruk Byxekällan åker
*Aaeghe Saknas *Gud ager åker och äng Blackholmen småbruk Bökebjer backe
Balkåkra by *Hunnestads mark Saknas Blackstorp småbruk Dröften f.d. betesmark
Balkåkra by *Hönnestads mark = *Hunnestads mark Saknas Bleckstorp skola skola Dönged ängsmark
Balkåkra by *Kalletiörs ager (-riörs ager) åker och äng Borrsjö hus Farshäja åker
Balkåkra gd:ar /Se *Kircke ager åker Burlöv småbruk Fullsalagropen grop
Blackarp = Blackholmen f. torp, nu gd *Kogetoffte åker och äng Edelborg jord Fullsalavången åker
Blackholmen f. torp, nu gd Korsbäck bäck /Se Erikslund gård Fårabäck grop
Blekstorp by *Korss ager åker och äng Fuglie gård Fårabäcksbacken backe
Bleckstorp by *Krackeberg berg Fuglie småbruk Grusbjer åker
Bleckstorp by Krankebäck bäck /Se Gussnava traktnamn Gräsulaängen odlad äng
Blekstorp gd *Kyrkotoften åker Gusnava by Gusnava killer källor
Blekstorp gd ?Källingabjer åker Gusnava by Heen åkermark
Bleckstorp f.torp, nu by Kärlingsbärg =?Källingabjer åker Gusnava gårdar och hus, f.d. by Holmen åkerbacke
Blägstårp = Bleckstorp f. torp, nu by *Kärlingsbärgh berg /Se Gusnava by Hultet åker -, förr betesmark
*Degnne hussad f. gd *Liunitz bierg åker och äng Gusnava by Hunnestamosse äng
Edelborg by /Se Ljunits bjer Saknas /Se Gusnavagården gård Höjnaden förr skog, äng, nu åker
Erikslund gd /Se *Lunde ager havreåker Gussnavagården gård Hökabacken backe
Fuglie f. torp, nu gd *Ma agers lödtt äng Gusnava gård gård Kalvakärr odlat kärr
Fulie = Fuglie f. torp, nu gd *Maën äng Gusnava Nygård gård Kila led f.d. grind
Gudsnabe = Gusnava gdr *Maen äng Haraldstorp småbruk Killebacken backe
Gusnava by Mossabäcken (även Rosbäcken) bäck /Se Hassleholmen småbruk Killerna källor
Gusnava by *Nede kier äng Hunnestad by Klockarebackarna backar
Gusnava by *Ny skiiffte äng Hunnestad by Klövamossen mosse
Gusnava gdr Prästadammen damm /Se Hunnestad by Kolyckan åker
Gusnava gd:ar /Se *Puge ager åker Hunnestad by Krattabacken backe
Gusnava gd:ar /Se *Rauffne mosse äng Hunnestad Kratt gårdar Krattabacken backe
Gusnava gd:ar /Se Roothsmosa = Rosmosse mosse Hunnestad mölla f.d. kvarn Krattabetet åker -, förr betesmark
Gussnavagården gd /Se Rosbäcken bäck Hunnestad säteri gård Krattamossen mosse
*Guthers kapell Saknas Rosbäck(en) bäck /Se Hunnesta säteri åkerområde Kungabokarna bokar
*Guthers kapell Saknas Rosmosse mossmark Hylleröd småbruk Kyllingsplanen f.d. småbruk
»Hannestedt», se Hunnestad by Rosmossen mosse Hylleröd gård Källingabjer åker
Haraldstorp f. torp, nu gdr Rosmosse mosse Johannishus småbruk Lerlien backe
Haraldstorp by /Se Rosmosse mosse /Se Kalthus f.d. småbruk Lerliden backe
Hassleholmen f.torp, nu gd *Runstensmaderna ängar Killehuset f.d. hus Liden backe
Houesta, se Hunnestad by Räckela f. skog, nu backe Killeröd by Lingan skog
Hunnestad by *Selffager havreåker Killeröd Lilla småbruk Linsåkra åker
Hunnestad by Sissedamm damm? /Se Killeröd Stora, se Skårby traktnamn Ljunits bjer backe
Hunnestad by Sisse Måse mosse? /Se Killeröd Stora småbruk Mellanhäjan åker
Hunnestad by *Sjöryds skog skog killeröda inbyggarbeteckning Milabacken backe
Hunnestad by *Sjöryds skog skog Klockaregården gård Mjölkekärrsbacken åkerbacke
?Hunnestad by *Siörödt Saknas Klockaregården gård Mossabäcken bäck
Hunnestad by *Skalle kier kärr Klockarestället gård Nyvång åker
Hunnestad by *Skierlinge bierg åker och äng Klöven småbruk Pissebacken backe
Hunnestad by *Skouff ager åker Klöven gård Prästadammen damm
Hunnestad by *Skårby mark Saknas Knickarp gård Prästadammsbacken backe
Hunnestad by /Se Skårby skog skogsområde Krattet gårdar Prästadammsbacken backe
Hunnestad by /Se Släbäck bäck /Se Kullen lantgård Prästagärdet gärdsgård
Hunnestad by /Se *Staffueryed (-ryedtt, - rid) åker och äng Kullen Lilla småbruk Prästaskogen skog
Hunnestad säteri gd *Stenbromosse mosse Kullen Stora småbruk Rockehålan vattenhåla
Hylleröd f.torp, nu gdr Stenbäcken bäck /Se Kusan småbruk Rosbäcken bäck
Hylleröd Saknas *Stjälebacken backe Ljungstorp småbruk Rosbäck bäck
Hylleröd gårdar /Se *Suens höst åker Mickelborg, se Gussnava traktnamn Rosmosse mosse
Hölleröd = Hylleröd f. torp, nu gdr Svartån å Mickelborg gård Rosmosse mosse
Hönnestad = Hunnestad by Svartån å /Se Mölleröd f.d. småbruk Ryglamossen mosse
Hönnestad gård = Hunnestad säteri gd *Svenshög jordhög Nyhus småbruk Rynge gäre gärdsgård
Killeröd f. torp, nu gdr *Swærta å /Se Nyåkra gård Räckela backe
Killeröd gdr /Se Sädebäcken å /Se Prästahejan hussamling Rövarekulan f.d. skogs - nu åkerhåla
Klöven f. torp, nu gd *Tiudestens ager åker Prästhäjan hus, småbruk Saltholmaskogen skogsbacke (skogen nu huggen)
Kullen gd *Tofftenn åker Rigårdstorpet skog och småbruk Skabbhagen åker
Kullen f. torp, nu gd *Tofftenn åker Roshus småbruk Skalan lerjord, odlad
Kullen, Lilla f. torp, nu gd *Toge tuing (-tueng) åker och äng Rygla hus, f.d. krog Skogjorden åker, förr skog
Ljungstorp f. torp, nu gd *Tångakällan, jfr Tånga killan källa Ryglamöllan väderkvarn Skuldekullen åkerbacke
Ljunits bjer höjd /Se *Vlffs hale havreåker och äng Rögla by Skårby backen åkerbacke
Marsvinsholm gods /Se *Vante ryedtt åker Rögla by Skårby gata vägstycke
Mölleröd f.d. småbruk *Vasse ager åker och äng Rögle by Skårby skog skog
Rigårdstorp f. torp, nu gd *Vindeboo havreåker Rögla by Skårby skog skogsområde
Rotshus tp /Se *Vång, Södra Saknas rögling inbyggarbeteckning, djurbeteckning Smedbacken backe
Rögla by /Se *Vång, Västra Saknas Röven gård Smattabacken backe
Saltholmen f. torp, nu gdr *Vång, Östra Saknas Saltholmen småbruk Snittingavången åker
Saltholmen frälsehmn /Se *Ørcknidtt äng Saltholmen by Stampemosse mosse
*Sjöryd Saknas   Skogvaktarehuset hus Statmossen mosse
Skåryd by   Skårby traktnamn Stenbäcken bäck
Skårby by o sn   Skårby by Stenmossen mosse
Skårby by   skårbyare inbyggarbeteckning Svartahåla mosse
Skårby by   Skälhuset småbruk Sövdebacken backe
Skårby by   Släbäck hus Tavlorna åker
Skårby by   Smehuset hus Titavången åker, nu styckad till småbruk
Skårby by   Snitting småbruk Tommahäjor åkerbackar
Skårby by   Snöftarp by Torparemossen mosse
Skårby by   Snöftarp by Tringekulle åkerbacke
Skårby by o sn   Snöftorp småbruk Trummarpabacken backe
Skårby by   Snöftarp by Vasa åkermark
Skårby by   Snöftarp by och gästg. -gård Åsabacken backe
Skårby by   Snöftarpe gästgivaregård f.d. gästgivaregård Ängarna förr skogs-, nu åkermark
Skårby by   snöftarpare inbyggarbeteckning Ängaskogen förr skog, nu åker
Skårby by   Soldaterstorpen hus Ängavången förr skog, nu åker
Skårby by   Soldaterstorpet hus Ängla va f.d. vadställe
Skårby by   Solhäll småbruk Ängstorpadammen vattensamling
Skårby by   Stavryed småbruk Ängåkravångarna åker
Skårby by   Spektorahäjan hus Östra häja åker
Skårby by o. sn /Se   Stenhäjan hus Östre mosse mosse
Skørby, se Skårby by o. sn   Tången gård  
Släbäck(shuset) tp? /Se   Täckarehus, se Gussnava traktnamn  
Snöftarp f. torp, nu gd   Täckarehuset småbruk  
Täckarehuset f, torp, nu gd   Uggletorpet småbruk  
    Vaktholmen hus  
    Västra Häja småbruk  
    Ängstorp hemman  
    Ängstorp småbruk  
    ängstorpar inbyggarbeteckning  
    ängstorpen inbyggarbeteckning  
    Östarp småbruk  
    Östra Häja småbruk  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.