ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjäresjö socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 139 Naturnamn : 55 Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 106
Bjäresjö sn *Almengs iordtt havreåker Bjäresjö socken sn Allåkra åkermark
Bjäresjö sn *Baagenhögs ager åker och äng Bjeresjö sn och by Barsärkabacken backe
Bjäresjö sn /Se Almans backe fornlämning Bjäresjö sn o. by Barsärkabacken backe
Bjäresjö sn Bergsjöholms vång = Bjärsjövången åker Bjeresjö socken och by Barsärkavången åker
Bjeresjö sn sn Bjäresjö sjö /Se Bjersesjö Saknas Barsärkavången åker
Bjäresjö sn Bjärsjöbro bro Bjeresjö Saknas Bjäresjösjö sjö
Bjäresjö sn Bjärsjövången åker Bjeresjö prästgård gård Bjeresjö sjö sjö
Bjäresjö sn *Degnnefestinn Saknas Barsärkahuset hus Bjärsjöbro bro
Bjäresjö sn *Gaasse toffte åker och äng Barsärkahuset f.d. hus Bjersjöholms skog skog
Bjäresjö sn *Gierrespiell åker *Barsärka gråstenshus Bjärsjömosse mosse
Bjäresjö sn Herrehögen fornlämning Bjersjöholm herregård Bjärsjövången åker
Bjäresjö sn *Herrshög hög Bergsjöholm herrgård Bjersjövången åker
Bjäresjö sn Hersare åker Bjeresjöholm (Bergsjöholm) herrgård Bockablashålan åker, förr mosse
Bjäresjö sn *Hestehöy ager åker Bjersjöholm Saknas Branddammen damm
Bjäresjö sn *Hundtz höy (*Hunds höy) åker o. äng Bjersjöholm Saknas Bredgrund grund
Bjäresjö sn Hälleshög fornlämning Bjersjöholms slott slottsbyggnad Bryteugnsmossen mosse
Bjäresjö sn *Häradsberg höjd Bjäresjö traktnamn Brännarebackarna betesmark
Bjäresjö sn *Kuernne kulle kulle Bjäresjö by Dalvången åker
Bjäresjö sn *Kumle ager havreåker och äng Bjäresjögård gård Dortesbacken backe
Bjäresjö sn Laang ager havreåker Bjäresjö nya skola skola Froedalen dal
Bjäresjö sn Lilleskog terräng Blåsborg småbruk *Froedalen dalgång
Bjäresjö sn *Mellum ager åker och äng Brosstorp herregård Fölahejderna förr betesmark
Bjäresjö sn *Mölle stiën havreåker Brunstorp fiskläge Gamle mosse mosse
Bjeresjö sn *Preste snaben åker och äng Erikslust gård Gamle mosse mosse
Bjäresjö socken socken /Se *Ringebeck bäck Ettan stathus Gamlevång åker
Bjäresjö socken socken /Se Rinnebäck bäck /Se Fyran stathus Gamlevång åker
Bjäresjö by och sn /Se *Sankt Lauritz maë ager åker och äng Gamla skolan f.d. skola, nu stathus Gatekärret byadamm
Bjäresjö sn /Se *Sjö ager åker och äng Gamlegård gammalt slott Gatukärret byadamm
Bjäresjö sn /Se *Skimismisager (-misse ager) åker o. äng Gamlegården huvudgård Grönekulle åkerbacke
Bjäresjö sn /Se *Skouffengenn äng Granneboda hus Gullfäladen åker- och betesmark
Bjäresjö sn /Se Skree mosse mosse, sank mark Gundralöv f.d. by Gungakärr kärr
Bjäresjö sn /Se Skönadalsdammen damm Gundralöv arrendegård Havralyckan åker
Bjäresjö Saknas /Se *Stiis ager åker och äng Gustafsfält, Västra gård Hedeskogavången åker
Bergsjöholm hg *Sulebierg åker och äng Gustafsfält, Östra gård Herrenhög backe
Bergsjöholm hg Stivesten fornlämning Gården = Ruuthebo gård gård Herrenhögsmossen mosse
Bergsjöholm hg Svartån å Hertsade se Bjäresjö traktnamn Högasten åkerbacke
Bergsjöholm hg Svartån å Hertsade område i sn Hönsahög backe
Bjäresjöholm hg Svartån å Hertsademölla hus Kalvabacken backe
Bergsjöholm hg Svartån å /Se Hersaretorp gård Kaspersbacke backe
Bjäresjöholm hg Sädebäcken å /Se Klintholmen fiskläge Killemavången åker
Bjäresjöholm hgd *Sädebäcken, se Svartån å Klintholmen hus Kittahög backe
Bergsjöholm hg *Taangebiergs ager äng Klintholmen fiskläge Klintholmahusen = Klintholmen fiskläge
Bjäresjöholm hg *Tofften åker Klintholmen samling hus Klintholmarebron bro
Bergsjöholm hg /Se *Trangebiers ager åker Krageholms Nygård gård Klintholmarebron bro
Bergsjöholm hg Trollasjö kärr /Se Källesjö herregård Klintholmarebäcken bäck
Bjäresjöholm hg *Trynebiergs, Lille och Store åker Kärragården traktnamn Klintholmareudden udde
Bjäresjöholm g. »Tuerns wey havreåker och äng Kärragården gårdar Kumlan äng
Bergsjöholm gd Tvehögarna fornlämning Kärragården by Kumlan ängsmark
Bergsjöholm hg Vaktarebacken höjd Kärragården gård Kyllingamossen mosse
Bjäresjöholm hg *Vestre Mortens gaardtt åker och äng Kärregårdarna område av sn Kyrkemossen mosse
Bergsjöholm gd *Viemosse ager havreåker och äng Kärragårdarna gårdar Kyrkemossen mosse
Bjärsjöholm hg *Vriiss ager åker Kärregården, se Kärragården traktnamn Kårastenarna hamnarm
Bjärsjöholm gd *Vång, Norra Saknas Kärregårdens skolplats, se Kärragården traktnamn Labyrinten trädplantering
Bjärsjöholm gd *Vång, Södra Saknas Lotterna småbruk Lillegrund grund
Bergsjöholm = Bjärsjöholm gd *Vång, Östra Saknas Nyhus fiskarehus Lilleskog skog
Bjäresjöholm hg   Nymölla gård Lilleskog skog
?Bjäresjöholm hg /Se   Nymölla gård och f.d. vattenkvarn Lilleskogen skog
Bjärsjöholm hgd /Se   Prästabostället gård Manhög åkerbacke
Bergsjöholm gd /Se   Prästgården Saknas Mellancirkulationen åker
Bjärsjöholm hgd /Se   Rudolfsfält, Västra gård Mellanstycket åker
Bergsjöholm gods /Se   Rudolfsfält, Östra gård Möllevången åker
Bjäresjö by   Ruskan gård Möllevägen väg
Bjäresjö by   Ruttenborg hus Norra Cirkulation åker
Bjäresjö by   Ruutsbo herregård Norra Trynevången åker
Bjäresjö by   Rudolfsfält arrendegård Norrevång åker
Bjäresjö by   Rutsbo gård Nyhusbukten havsbukt
Bjäresjö by   Ruuthsbo herregård Nyhusstenen sten
Bjäresjö by   Ruuthsbo gård Nöbbelövknutan grund
Bjäresjö by   Ruthsbo herrgård Ornabjersbacken åkerbacke
Bjäresjö by   Ruuthsbo herrgård Rackarehatten betesmark
Bjäresjö by   Rönsjahuset, se Rönstorp småbruk Ruskebacken backe
Bierghusa, se Bjäresjö sn   Rönstorp småbruk Ruuthsbo mossar mossmark
Bjäresjö by o. sn /Se   Skönadal gård Ruuthsbobvägen väg
Bjäresjö by /Se   Skönadal gård Röballabackarna åkerbackar
Byarghusaholm, se Bjäresjöholm hg   Skönadalsmölla kvarn Sjön del av hav
Gundralöv by   Smålandshuset hus Skidenhas backe
Gundralöv by   Stejmannastället gård Skrebjersbacken backe
Gundralöv by   Stora Tvären gård Skreemosse mosse
Gundralöv by   Suke gård Skrämossen, se Skreemosse mosse
Gundralöv by   Sulebjer gård Skönadalsdammen damm
Gundralöv by   Svälteberga hus Skönadals damm sjö
Gundralöv by   Teddyhill hus Sjövägen landsväg
Gundralöv by   Tegelbruk f.d. tegelbruk Skälbäck bäck
Gundralöv by   Tegelbruksgården gård Smedbron bro
Gundralöv gd   Tvären by Småvångarna åker
Gundralöv by   Tvären, Stora gård, förr by Stenorsgraverna åkermark
Gundralöf by   Tvären inbyggarbeteckning Stora tvåa åker
Gundralöv by   Stora Tvären by och hussamling Strömma grund i hav
Gundralöv by   Västerholmen hus Sulebjersbacken backe
Gundralöv by   Västerholmen fiskläge Svartån å
Gundralöv by   Västerholmens skola skola Svartån å
Gundralöv by   Vilhelmsborg gård Svinaholma skog
Gundralöv by   Västerholmen fiskläge Södervång åker
Gundralöv (äldre namn Ruuthsbo hg)     Södra Cirkulationen åker
Gundra Löv f. by, nu gd     Tiggemansbacken backe
Gundralöv hg     Tiggemanskroken åkermark
Gundralöv by /Se     Trean Saknas
Gundralöv by /Se     Tre kullar åker
Gundralöv gods /Se     Trollasjö kärr
Gundralöv gd /Se     Trynedammen damm
Gundralöv gd /Se     Trynevången åker
Gundralöv gård /Se     Tvehögabacken backe
Gunarsløffstorp gd /Se     Tvåan Saknas
Gunarsløffstorp, se Ruuthsbohg hg     Vaktarebacken backe
Gjärdsjöholm, se Bjärsjöholm Saknas     Vaktarebacken åker
*Harsere mölla kvarn     Ättehögastycket åker
Herssera Mölla = Hertsade mölla f. kvarn, nu hus      
Herlsademölla hus      
Hersala mølla se Hertsademölla hus      
*Hersæta mølla förr kvarn      
Hertsademölla f. kvarn, nu hus      
Hälleskog Saknas /Se      
*Lille Taverå, se Tvären by      
»Magla Turern», se Tvären by      
Magletvern, se Tvären, Stora gd      
Maglathwarn, se Tvären, Stora gd      
*Per Jenssens gaardh f. gd      
Prästgården Saknas      
Rutsbo (förr Gunærsløffstorp) hg      
Rutsbo (förr Gunaersløffstorp) hg      
Ruuthsbo hg      
Ruuthsbo gods /Se      
Sanct Lauritz kyrka Saknas      
Sanct Lauritz kyrka Saknas      
Skönndal gd /Se      
Tvären, Stora gd      
Tvären, Stora by      
Tvären, Stora by, kvarn      
Tvären, Stora gd      
Tvären, Stora gd      
Tvären, Stora gd      
Tvären, Stora gd      
Tvären, Stora gd      
Tvären, Stora by      
Tvären, Stora gd      
Tvären, Stora by      
?Tvären, Stora by      
Tvären, Stora by      
Tvären St:a gd:ar /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.