ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sövestads socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 146 Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 84
Sövestad sn *Affbörie åker Sövestads socken socken Allehällan skogshälla
Sövestad sn *Almengen äng Sövestad Saknas Almängen odlad betesmark och skog
Sövestad sn /Se *Aspebierge havreåker Sövestad sn o. by Aspebjersbacken backe
Sövestad sn *Awenbeck bäck Sövestad sn och by Bassebjer backe
?Sövestad sn »Awenbeck» bäck /Se Sövestad sn och by Bassebjersmossen mosse
Sövestad sn Bjällekonekärr kärr Sövestad sn o. by Bellinge kohage beteshage
Sövestad sn *Blentetorn åker /Se Sövestad sn o. by Björnamossen mosse
Sövestad sn /Se *Bogere (*Brogere) åker och äng Hundakillaren inbyggarbeteckning Bobjerabacken backe
Sövestad sn /Se Bokhultabacken höjd Strölänningarna inbyggarbeteckning Bobjeraled f.d. grindplats
Sövestad sn /Se Bolsmossen mosse? /Se Alaröd torp Bobjeramossen ängsmark
Sövestad sn /Se Bonnhögsbacken backe /Se Alaröd gård Bokullsbacken skogsbacke
Sövestad sn /Se *Boosbierge havreåker och äng Alaröd gård Bonnhög höjd
Sövestad sn /Se *Bounhöy åker Allmänningen, se Snogarp traktnamn Bonnhögsbacken backe
*Aaeghe Saknas *Brantebierg åker och äng Bellinge herregård Borrieskälet gräns
Aarsøø, se Årsjö by *Brede vik vik Bellinga slott Buskabacken backe
Alaröd gd /Se *Bredevik vik Bellinga herrgård Bystenar stenbackar
Belingeryd, se Bällinga hg *Bryngbierge havreåker Bellinga gods Bökhultsbacken skogsbacke
Bällinga gård Bussjö mosse mosse, sank mark Bellingaröd hus Bökhultsbacken skogsbacke
Bällinga(röd) hg *Böls ager åker Ebbarp gård Djurhagen skog
Bällingaröd hg Bölsåker åkermark? /Se Ebbedal hus Driften skog
Bällinga gård *Danmarcks ager havreåker o. äng Ebbetorp torp Ellestasjön sjö
Bällinga(röd) gård *Egholm äng Ebbetorp gård Finnbovången åkerområde
Bällinga (Bällingaröd) hg Ellestad sjön sjö Eneborg by Galtabjer backe
Bällinga (Bällingaröd) hg Ellestadsjön sjö Eneborg by Gören Mårtens hälla backe
Bellinga gd /Se Enehussjön eller Vasasjön sjö /Se Eneborg gård Harabacken skogsbacke
Bellinga gods /Se Finnbovången terräng Eneborg by Harabacken åkerbacke
Bellingerødh, se Bällinga hg *Fumebäck bäck Eneborgs skola skola Hasslenos udde
?Fjärshus gd *Galtebiergs maen åker och äng Enehus gård Hjälmshögsbacken backe
Fjärshus gd *Gede søø sjö Enetorp gård Hälledesbacken backe
Fjärshus gd /Se *Geldens aass åker Fjärshus gård Hästahagen betesmark
Hundakillan gd /Se *Geslinge mose äng Fredriksberg gård Hästhög backe
Hundakillegården gd /Se *Gryett åker Grimstorp torp Hästhögsbacken backe
Hundekällehuset torp /Se *Göyholm havreåker Grimstorp, se Vitesten gård Hästhögsbacken backe
Krapeholm herrgård Hanakammabacken backe Gropamaderna gård Kalvabjer skogsbacke
Krageholm herresäte /Se Harabacken höjd Gulefälle gård Kalvabjer skogsbacke
Krageholm hg Hasslenos udde Gullfälle gård Klockenehög backe
Krageholm hg *Hatte hulle havreåker och äng Gården gård Kohagen, se Bellinge kohage beteshage
Krageholm hg *Hellstofftenn åker Halarp gård Kommebron bro
Krageholm hrst? *Hestehöys ager åker Hallarp torp Krageholms sjö sjö
Krageholm herresäte *Hielm ager äng Hamburg skogsdunge med hus Krageholmssjön insjö
Krageholm herresäte Hjälmshög backe Hamburg område med statarbostäder Krattakroken skog
Krageholm hg *Huiderydt havreåker *Hundkällan gård Kämpa kyrkogård lund
Krageholm hg Hästhög höjd Hundkällegården gård Kärrolen backe
Krageholm herresäte *Hörss lycke åker Hundkällehuset hus Lirakroken skog
Krageholm herresäte *Klasse ager åker Hynarp torp Lybeck ö
Krageholm herresäte *Klockne höy åker Hynarp gård Lybeck ö
Krageholm hg *Koniffue bierge havreåker Hynarp gård Navresmosse mosse
Krageholm herresäte Krageholmssjön sjö Hästhögshuset hus Nils Elofsbacke backe
Krageholm hg Krageholms sjö sjö Hästhögshusen hussamling Norredrift skog
Krageholm hg Krageholms sjö sjö Karlslund hus Oran mark
Krageholm hg Krageholms sjö sjö Karlsro gård Orebackarna skogsmark
Krageholm hg Krageholmssjön sjö Karlstorp gård Raglebjer backe
Krageholm herresäte Krageholmssjön sjö Karlstorp gård Ruskan åker
Krageholm hg Krageholmssjön sjö Karlstorps skola skola Rävabjer mosse, betesmark
Krageholm hg Krageholmssjön sjö Karlstorps småskola, se Årsjö traktnamn Sejemosse mosse
Krageholm hg Krageholmssjön sjö Komman gård Seje mosse mosse
Krageholm gd Krageholmssjön sjö /Se Komman gård Senhult skog
Krageholm hg *Krankebäck bäck Komman gård Senhult skog
Krageholm hg *Krankebäck bäck *Komman gård Sjöbovägen väg
Krageholm hrst? *Krecke stiett åker Krageholm herregård Sjörjen skog
Krageholm g *Kråkeholmsjön, se Krageholmssjön sjö Krageholm gård ?*Sjöryden backe
Krageholm slott Kämpa kyrkogård lund Krageholm herrgård Skinnepölsman åker
Krageholm gd Kölnehögarna fornlämningar Krageholm säteri Skälhög backe
Krageholm herresäte *Langager havreåker Krageholm säteri Skälhögsbacken höjd
Krageholm hg *Leffners mosse äng Källebro gård Skärskog skogsbacke
Krageholm hg *Lertenskuldtt äng Lirehuset torp Skärskogsbacken backe
Krageholm gd *Lu börge åker Lirahuset gård Smedvången åker
Krageholm hg *Lundebiergs ager åker Nyborg torp Snapphanebacken backe
Krageholm hg *Lundedamm Saknas Nyborg gård Stehagabjer backe
Krageholm herresäte Lundedamm damm /Se Olstorp gård Stenshuvud skogsbacke
Krageholm herresäte Lybeck ö Orehuset torp Ströland område
Krageholm hg Lybeck ö Orehus gård Sulebjersmossen mosse
Krageholm herresäte *Maa agerenn åker Oretorp gård Svartån å
Krageholm herresäte *Maë agerenn åker Pråsan småbruk Sven Trueds brödkorg åker
Krageholm hg Navröds mosse sank mark Pråsehuset torp Sövestad Ströland, se Ströland Saknas
Krageholm hg *Orevägen väg Rolig torp Tofta rigelt åker
Krageholm herresäte *Orsasjö (Årsjösjö), nu = Krageholms sjö sjö Roligtorp småbruk Vasaskogen förr skog
Krageholm herresäte *Rauilde bierge åker och äng Ruskan f.d. torp Vidarosmossen mosse
Krageholm slott *Rauneholm havreåker Ruskan gård Vilvasjön åker, förr sjö
Krageholm hg *Reffuekerremosse mosse Ruskan gård Våsbjersmossen mosse
Krageholm hg *Ringbo havreåker och äng Snogarp traktnamn Årsjö ora skog
Krageholm hg Rosmosse mossmark Snogarp gård Årsjö ora bokskog
Krageholm hg *Sande ager (*Sandagre) äng o. havreåker Snogarp gård Ön ö
Krageholm herresäte Saxabäcks fallet äng /Se Snogarp gård Örnabjer skog
Krageholm hg, herresäte *Schelskouff äng Strölandsställena del av by  
Krageholm hg *Schorebierg havreåker Svartskylle traktnamn  
Krageholm hg Senhult skog Svartskylle arrendegård  
Krageholm hg Senhult skog Svartskylle, Södra gård  
Krageholm hg Senhult skog Södra Svartskylle gård  
Krageholm hg Senhult skog Sövestadby traktnamn  
Krageholm hg Senhult skog Sövestad by  
Krageholm hg Senhult skog Sövestadby del av Sövestad  
Krageholm hg Senhult skog Sövestads småskola och folkskola, se Sövestadby traktnamn  
Krageholm hg Senhult skog Sövestad ströland gårdar  
Krageholm hg Senhult skog Sövestadtorp, se Sövestadby traktnamn  
Krageholm hg *Seymosse äng Tegelbruk f.d. tegelbruk  
Krageholm hg ?Sjörjen skog Vallie gård  
Krageholm herrg. Sjörjen skogsmark Vallie gård  
Krageholm hg *Sjöryds skog skog Vasahuset torp  
Krageholm hg *Sjöryds skog skog Wasatorp, se Svartskylle traktnamn  
Krageholm hg *Skeffte maen äng Vasatorp gård  
Krageholm hg Skeffte maen Saknas /Se Vasatorp gård  
Krageholm hg *Skegge lycke åker Vasen gård  
Krageholm hg *Skelhöy (*Schelhöys agerenn) havreåker och äng Vistorp förr gård, nu hus  
?Krageholm hg *Skerebierg havreåker Vistorp torp  
Krageholm hg *Skiiffte maën åker och äng Vistorp skogvaktarboställe  
Krageholm hg Skälshög fornlämning Vitesten torp  
Krageholm herresäte *Slette eng äng Vitesten gård  
Krageholm hg *Smede tornn åker Vitesten gård  
Krageholm hg *Stauuerydtt äng Årsjö traktnamn  
Krageholm hg *Stenbrogenn äng Årsjö by  
Krageholm hg *Stenckels halm havreåker Årsjö by  
Krageholm hg *Sten oldenn äng Årsjö by  
Krageholm hg *Sten stickidtt åker Årsjö Nygård gård  
Krageholm hg *Stubbe öre Saknas Årsjö folkskola, se Årsjö traktnamn  
Krageholm hg *Stubbeöra Saknas Årsjö skola skola  
Krageholm hg /Se *Stubbe öre Saknas Ängavång gårdar  
Krageholm herresäte /Se *Stubbeöra skog Ängavången gård  
Krageholm säteri /Se *Stube öre skog Ängavångsställena gårdar  
Krageholm hg /Se *Stubbeøra skog    
Krogholm = Krageholm hg *Stube öre skog    
Krageholm Saknas /Se *Sudebierge äng    
Krogholm, se Krageholm herresäte *Suinekiilde havreåker    
Krogeholm = Krageholm hg *Sulebierge havreåker    
Krugeholm, se Krageholm herresäte Svartån å    
Krugeholm, se Krageholm gd Svartån å /Se    
*Långeröd Saknas *Swærta å /Se    
Scewestatha, se Sövestad by o. sn Sädebäcken å /Se    
Seuestathum, se Sövestad by *Tofftenn åker    
*Sjöryd ryd *Tofftenn åker och äng    
*Sjöryd Saknas Tonne ängar Saknas /Se    
Svartskylle, S. gd /Se *Ulvahalekullen kulle    
Sønestedt, se Sövestad sn *Ulvehalen Saknas    
Sönistadha, se Sövestad by *Valle ege (*Vallege) äng    
Sövestad by Vasasjön eller Enehussjön sjö /Se    
Sövestad by *Vassene äng    
Sövestad by, sn *Weldens aass åker    
Sövestad by o. sn *Vång, Norra Saknas    
Sövestad by *Vång, Södra Saknas    
Sövestad by *Vång, Östra Saknas    
Sövestad by Årsjö ore skog    
Sövestad by, sn *Årsjö sjö, nu = Krageholms sjö sjö    
Sövestad by Årsjösjön sjö /Se    
Söfvestad by o. sn *Ørbeck äng    
Sövestad by Örbäck äng /Se    
Sövestad by *Ørfitte ager åker och äng    
Sövestad by      
Sövestadby by? /Se      
Vasatorp Saknas /Se      
Vasatorp gd /Se      
Vistorp gård /Se      
Vitesten gd /Se      
försv. gd      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by      
Årsjö by /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.