ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högestads socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 141 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 49
Högestad sn /Se *Aarnhöy höjd Högestad sn o. herrgård Allekärr kärr, skog
Högestad sn *Allis wad Vandmölle vattenkvarn Högestad sn Barnakärr odlat kärr
Högestad socken *All weys stickidtt åker Högestad sn Bonavången åkermark
Högestad sn *Amhöys spiell åker Högestad sn o. herrgård Brytestugebacken backe
Högestad f. län, nu sn *Assers lienn havreåker Högestad sn o. gods Böljenamossen mosse
Högestad by o. sn /Se *Bognhöys ager åker Högestads socken socken Böndersmosse betesmark
Högestad sn /Se *Boller stickid (*Ballir stickid) åker Högestad sn och by Danmark fälad
Högestad sn /Se *Borgebech bäck och gränsmärke Högestad sn och by Enlyckan mosse
Högestad gd och socken /Se »Borgebeck» bäck, gränsmärke /Se Högestad sn, by och herrgård Furuhusvången åker
Högestad sn /Se *Brede stens ager åker Högestad sn o. herrgård Fyleled förr grind
Högestad hg *Bregnne (*Bregginn) ager åker Högestad sn o. herrgård Grulle backe
Högestad by *Brog engen (*Brogge engen) äng Högestad socken, by och herregård Grölle, Store backe
Högestad hg *Bybiergs ager åker Högestad sn, by och herregård Hålahög backe
Högestad hg *Bönbiergs ager åker Högestad socken och säteri Hällesbacken backe
Högestad by *Dams ager åker Högestad sn och säteri Hängebjer backe
Högestad hg *Danmarcks ager, Lille o. Store äng Högestad sn o. säteri Hängebjer backe
Högestad hg *Danmarcks engen, Østre och Syndre ängar Högestad sn o. säteri Högestadbetet betesmark
Högestad hg o. by *Dronningehöj höjd Högestad sn och säteri Högestad skog skog
Högestad by *Egebiergs ager åker Allevad del av sn Järnhatten åker
Högestad hg *Ellebecks ager åker Allevads mejeri mejeri Klingelihögsbacken backe
Högestad gods /Se *Faarup söe sjö och gränsmärke Allevads mölla kvarn Klockarebacken backe
Baldringe by /Se *Felledin havreåker Furuhusen hus Kohejdan betesmark
»Högestad lijder» Saknas Furuhusmossen mosse Högestad by Ljungen område av sn
Högestads län län Fyleån å Högestad gods gods (fideikommiss) Loppehåla åkerhåla
Høgstedmølle, se Högestad hg Fyleån å Högestad gård gård Lyckåsbacken skogsbacke
*Skottegården f. gd Fyleån å Högestadgården = Högestads gård gård Lyckås» skog skogsmark
*Skottegården f. gd *Gaasse spiell åker Högestad mölla f.d. kvarntorp Långemossebacken backe
*Tingstad Saknas *Gammel fiell havreåker Högestad Nygård gård Marbäck bäck
  *Gierris ager åker Högestad Nygård gård Mastran betesmark
  *Giörmindhöys eng äng Högestad ängar gård Mellanskiftet mosse
  *Griille ager åker Klockarebostället gård Mollemossebacken backe
  *Grimme was aas havreåker Ljungafuret furuskog Mollemossekärr nu odlat kärr
  *Grymen wadtz ager, se Meelöss åker Ljungagården gård Nyhejda åker
  *Gönnebiergs krog åker Ljungagården gård Pettershåla ängshåla
  *Hengebiergs engen (-sticke) äng Ljungahusen hus Röale åker
  *Hestekiers ager åker Ljungatorp gård Rösjöled förr grind
  *Holkille äng Lyckås slott Sjunkabäck bäck
  *huidingenn mark /Se Marbäckshuset hus Sjunkabäck åker
  *huidings ager mark /Se   Sjöbjer mark
  *Huenemosse äng   Svartaled förr grind
  Huenemosse Saknas /Se   Trindebacke backe
  *Huidings ager (*Huidingenn) åker   Truedskärr kärr
  *Hullehöy höjd   Tvärpåsakärret nu odlat kärr
  *Huusse tofftenn åker   Urbönet ängsmark
  *Hylle ager åker   Västra hejda åker
  Hängebjär höjd och triangelpunkt   X vägkors
  Högestads mosse Saknas   Årbunnet betesmark
  Högestad mosse mosse   Åvad område av Högestad
  Högestads mosse mosse, sank mark   Ängabacken backe
  Järnhatten terräng    
  *Kabilssore skog    
  *Kattekier gränsmärke    
  *Kierlinge hulle äng    
  *Kierre agerenn åker    
  *Kirstine kiers ager åker    
  *Klingehöy havreåker    
  *Klingehöy åker    
  *Kllie sooll(!) äng    
  *Knaps dall äng    
  Kodalen höjdområde    
  *Koobiergs ager åker    
  *Koobiergs ager åker    
  *Kors spiell åker    
  *Kroarps dal äng    
  *Kroge kier äng    
  *Kullestens engen äng    
  *Kulpind, Lille och Store åkrar    
  *Kysebiergs ager åker    
  *Laae agerenn åker    
  *Langemosse spiell (*Langemusse speill) åker    
  *Lang engen äng    
  *Lankiille eng äng    
  *Lundall gränsmärke    
  *Lundallssbech bäck    
  *Lye aas havreåker    
  *Lyehalle (*Lyehale) Saknas    
  *Löd agerenn åker    
  »Löd agerenn» åker /Se    
  *Maalemosse åker    
  *Marbecks engen äng    
  Marbäck bäck /Se    
  *Meelöss el. *Grymenwadtz ager åker    
  *Meelöss ellir grymen wadtz ager åker /Se    
  *Miölle (*Mölle) ager åker    
  *Mosse skiutte äng    
  *Musedall äng    
  *Musse skiiffte äng    
  *Myrebierg åker    
  *Mölle maën äng    
  *Möllemusse spiellitt åker    
  *Mölle musse stickid åker    
  *Möllespiellid åker    
  *Möllespiellitt Saknas    
  *Norkorre ager åker    
  *Norkorre ager åker /Se    
  Norre och Syndre maë ängar    
  *Norre tofft åker    
  *Orbens aas havreåker    
  *Per Kars Kors åker    
  *Pæretreis ager åker    
  *Riisgaars ager åker    
  *Riissebiergs ager åker    
  *Sionens kors ager åker    
  *Siunckebecks ager åker    
  *Siö engen äng    
  Sjunkabäck bäck /Se    
  Sjöbjär mark    
  *Skiersuens ager åker    
  *Skioldtt engen äng    
  *Skollebierg ager åker    
  *Skuatte ager åker    
  *Sonnirkorre ager åker    
  *Sonnirkorre ager åker /Se    
  *Steen ager åker    
  *Steens ager, Norre åker    
  *Sten skiull åker    
  *Stenskullenn kulle    
  *Stenskuls ager åker    
  *Syndre kaarre åker    
  »Syndre kaarre» åker /Se    
  Thulins grane terräng    
  *Tinghöys ager åker    
  *Tingsta ager åker    
  *Tofftenn åker    
  *Torekiille daall havreåker    
  *Torekille agir åker    
  *Toskieppekers ager åker    
  *Trane ryggen åker    
  *Tretorppe engen äng    
  *Trolle steens ager åker    
  *Tuer engen äng    
  *Tuerrebierre höjd    
  *Tulishöy ager åker    
  *Vlebiergs eng (*Vlue-) äng    
  Vasasjön sjö? /Se    
  *Vasle stien äng    
  *Veell engenn äng    
  *Viverkorra vattensaml? /Se    
  *Vång, Norra Saknas    
  »Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.