ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Köpinge socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 138 Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 106
Köpinge, Stora sn *Aaspiell f. åker Köpinge = Stora Köpinge sn och by Blesabackarna backar
Köpinge, Stora sn /Se *Almendingen allmänning Stora Köpinge sn Bollerupaängen äng
Köpinge, Stora sn *Almendingen allmänning Stora Köpinge sn Bonakrok äng
Köpinge, Stora sn *Auotehöys agerenn f. åker Stora Köpinge sn Broholmarna mark
Köpinge, Stora sn *Baarslandt f. åker Köpinge sn Brånabjersbacken backe
Köpinge, Stora sn *Beckespieldtt f. åker Stora Köpinge socken socken Brännerivången åker
Köpinge, Stora sn *Biellekulle Saknas Köpinge sn och by Brännvinskullen backe
Köpinge, Stora sn *Biergenn Saknas Stora Köpinge sn och by Bysplätt brunnsplats
Köpinge, Stora sn *Biernhöy f. höjd Barevad gård Bådakullsbacken backe
Köpinge, Stora sn *Bierre agerenn f. åker Barevadsmölla kvarn Fallenbjer backe
Köpinge, Stora sn *Bijungmosseeng f. äng Barevadsmöllan kvarn Fiskarehejderna mark
Köpinge, Stora sn *Bondespiellitt f. åker Barevads möllegrund, se Lilla Köpinge traktnamn Fårarpa mosse mosse
Köpinge, Stora sn *Braneberg f. åker Björkudden småbruk Fårarpa värnor betesmark
Köpinge, Stora sn *Branebiergs ager f. åker Fårarp traktnamn Grönhög backe
Köpinge, Stora socken /Se *Branebierrid f. höjd Fårarp by Gullåkra åker
Köpinge, Stora by o. sn /Se *Bregenen Saknas Fårarp by Gåsåkra åker
Köpinge, Stora sn /Se *Broerne f. åker Fårarp by Halsen äng
Köpinge, Stora sn, by /Se *Brou f. åker Fårarp by Helvetesbacken backe
Köpinge, St. sn /Se *Bönneager f. åker Fårarp by Hillekärr kärr
Barevads kvarn Saknas *Dalssager f. åker Fårarps lertäkt, se Fårarp traktnamn Hillekärrsskiften mosse
Barevad gd *Dalssvong f. åker Holmagården gård Hova betesmark
Barevads mölla jhlgt och kvarn *Ebbehöxeng f. äng Hålegården gård Husabäck bäck, ängsmark
Fårarp by *Espingen f. åker Jakobsberg gårdar Ingelstorpaängen mosse
Fårarp by *Fieders dals agerenn f. åker Kabusa traktnamn Ingelstorpsmossen, se Köpingeängar mosse
Fårarp by /Se *Flammebiergs agerenn f. åker Kabusa by Kabusa gryta del av hav
Fårarp by *Gaassekier f. kärrmark Kabusa by Kabusamosse mosse
Fårarp by Galgabacken backe Kabusa by Kabusaån å
Fårarp by *Gies agerenn f. åker Kabusa by Kistekärret kärr
Kabusa gd *Glibs agerenn f. åker Kabusa by Kittekärr kärr
Kabusa by *Gobars Liung Saknas Kabusa by Kronovattnet fiskevatten
Kabusa by *Gotthöys agerenn f. åker Kabusa by Kubbehagen jordbit
Kabusa by *Grönehöy agir f. åker Kabusagården gård Kullarna backar
Kabusa by *Grönneeng f. äng Klungegården gård Kullavången åker
Kabusa by *Gubbisskier f. äng Knutsbacken bebyggd backe Kullavägen väg
Kabusa by *Gubelasse f. åker Kviedala egnahemsomr. Kyrkestigen Saknas
Kabusa by *Guldagerenn f. åker Kyrkebacken bebyggt omr. Kyrkåkern utjord
Kabusa by /Se Hammars backar höjdområde Kyrkoåkern, se Kabusa traktnamn Kålhagen åker
Kabusa by /Se Hammars ränna vattendrag Kyrkstigen stig Kärrskiftet kärr
*Kabusse tornn Saknas *Helliit Saknas Köpinge traktnamn Kölnetomten åkerbit
Kyrkan Saknas *Hobbeeng f. äng Köpinge sn och by Köpinge allmänning utjord
Kyrkan Saknas *Hollehöy f. höjd Köpinge Lilla, se Lilla Köpinge traktnamn Köpingeån å
Köpinge gårdar o. lghtr *Hollehöy f. höjd Köpinge, Lilla by Köpinge ängar mosse
Köpinge, Lilla by *Holme agerenn f. åker Köpinge, Stora by Lerbjer åker
Köpinge, Stora kyrka *Hulleeng f. äng Köpinge sn och by Lertäkten lertäkt
Köpinge by *Hunde agerenn f. åker Köpinge sn och by Ljuse högar kullar
Köpinge, Lilla och Stora byar *Hunge ageren f. åker Köpingelinjen, se Köpinge traktnamn Lundakärr kärr
Köpinge, Lilla förr sätesgård, nu by /Se Husabäck bäck, ängsmark /Se Köpinge Sockerbruksgård gård Maggorna åkermark
Köpinge, Lilla by *Husse aaës Saknas Köpingebro stationssamhälle Mahalmsbackarna strandbackar
Köpinge, Lilla by *Hussebecks agerenn f. åker Köpingebro stationssamhälle Man mosse
Köpinge, Lilla by *Höffde ageren f. åker Köpingebro station järnvägsstation Möllemaderna mad
Lilla Köpinge by *Höffde agerenn f. åker Köpingemölla kvarn Möllevång åker
Köpinge, Lilla by /Se *Höffde agerenn f. åker Köpinge Sockerbruk sockerbruk Nybro bro
Köpinge, Lilla by *Jglekiers agerenn f. åker Köpingsberg gård och småbruk Nybrohagen laxfiske
Köpinge, Lilla by *Kabbehaffuen f. åker Köpingsbergs Nygård gård Nybroån å
Köpinge, Lilla by Kabusaån å Lilla Köpinge traktnamn Oderholmen mark
Köpinge, Lilla by Kabusaån å Lugnet, se Köpinge traktnamn Pannejärnet lergrav
Köpinge, Lilla by Kabusaån å Marietorp hus Pälsakroken åkerområde
Köpinge, Lilla o. Stora byar *Kirchestie f. åker Nybro hus Rafta mosse odlad mosse
Köpinge, Stora by *Kircke ager f. åker Nybro fiskläge Raggepott åker
Köpinge, Lilla by *Kircke engen f. äng Nybro fiskeläge Ridfältet sandfält
Köpinge, Stora by *Kiölnnehöy f. höjd Nybro fiskeläge Ridfältet nu nedlagt ridfält
Köpinge, Lilla by *Kodiigis agerenn f. åker Piledal gård Rungerna åker
Köpinge, Lilla by *Korssagerenn f. åker Rannegatan väg Rännegatan väg
Köpinge, Lilla f. egen sn, nu by *K(r)oppeeng f. äng Smedstorp by och stationssamhälle Röballabackarna backar
Köpinge, Lilla by *Krops agerenn f. åker Sommarhusen hus Sanden sandfält
Köpinge, Stora län *Kulleager f. åker Svalevads stärkelsefabrik stärkelsefabrik Sibirien sankmark
Köpinge, Stora by *Kullevang f. åker Svenstorp by Sillakroken äng
Köpinge, Stora by Kviedalsbäcken bäck Svenstorp stationssamhälle o. by Sjön vanligt namn på Östersjön
Köpinge, Stora by *Köpingeån, se Nybroån å Svenstorp by o. stationssamhälle Sjöskiften mosse
Köpinge, kallas Köpingemölla gd *Leergraffs ageren f. åker Svenstorpsgården gård Skrådal, se Skårdal backe
Köpinge, Lilla by /Se *Ludesteens agerenn f. åker Svenstorpsmölla kvarn Skårdal backe
Köpinge, Lilla by /Se *Marckeskiellitt Saknas Svenstorp station järnvägsstation Skårsdalen dalgång
Köpingebro samh. /Se *Mellum weye ager f. åker Tinghög skola f.d. skola Skälhög ättehög
Köpinge län län *Mellum wongen f. vång Tingshög gårdar Slättängen eller Kyrkängen utjord
Köpinge mölla kvarn *Mosseeng f. äng Trumpholmen, se Lilla Köpinge traktnamn Slättängarna ängsmark
Litlaköpinge, se Köpinge, Lilla by *Mosseschifftet f. äng Vårhögskullen, se Fårarp traktnamn Sommarskogen skog
Maglekiöbing, se Stora Köpinge sn *Munckhöy f. höjd Värnerna, se Fårarp traktnamn Starkasmosse mosse
?Nybro läge Saknas *Mölle maën f. äng   Staversmosse mosse
*Skottegården f. gd *Mølle magen f. åker   Store backe backe
*Smidien f. smedja *Ny bro Saknas   Strids backe backe
Svenstorp by Norre å å   Sudarehålorna åker
Svenstorp by Nybro bro   Surpott nu odlat kärr
Svenstorp by Nybro bro   Svalevad omr. av Kabusa
Svenstorp by Nybroån å   Svalevadsån å
Svenstorp by Nybroån å   Svarter laxfiske
Svenstorps mölla kvarn Nybroån å   Svenstorpa värnar betesmark
  Nybroån å   Svenstorps å å
  Nybroån å   Svenstorps-ån å
  Nybroån å   Tinghög backe
  Nybroån å   Tingshögsbackarna höjder
  Nybroån å   Tingstabacken backe
  Nybroån å   Tjuvakroken mark
  *Nörre maër f. ängar   Tofterna åker
  *Quie dall f. dal   Tornarna backar
  Raftamosse terräng   Tornarna kulle
  *Rodals agerenn f. åker   Tornarna kulle
  *Ryes engenn f. äng   Tornåker åker
  *Rödebierg f. höjd   Trollasten sten
  *Saanden Saknas   Trollasten sten
  *Sandbeck Saknas   Trollasten sten
  Sandbäck bäck? /Se   Tullebjer backe
  *Sandbecks ager f. åker   Tångarna sankmark
  *Santers Dall Saknas   Viga område
  *Sedde musse f. mosse   Värnorna markområde
  *Skouffagre, Tuo f. åker   Åhagen laxfiske
  *Sletteeng f. äng   Åsarna backar
  *Slette enge f. äng    
  Slättängen odlad mark    
  *Sneckedaäll Saknas    
  *Sneckedals agerenn f. åker    
  *Snedall f. åker    
  *Sommere engen f. äng    
  *Sommereng f. äng    
  *Staffs mösse agerenn f. åker    
  *Staffs mosse f. mosse    
  *Steen agerenn f. åker    
  Svalevadsån å    
  *Syer agerenn f. åker    
  *Sæde mosse f. mosse    
  *Sölbiergs kier f. kärrmark    
  *Tinghöy f. höjd    
  Tingshögarna fornlämningar    
  *Tinghöys agerenn f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Tornit Saknas    
  Trollasten fornlämning    
  *Vang, Nörre f. vång    
  *Vang, Söndre f. vång    
  *Vang, Östre f. vång    
  *Vejmodt f. åker    
  *Vestreager f. åker    
  *Weyemods agerenn f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Södra f. vång    
  Värnorna sank mark    
  *Ølkone skaaridtt Saknas    
  *Øreby wey väg    
  *Ørnnekulds agerenn f. åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.