ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Klagstorps socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 210 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 38
Clausthorp, se Klagstorp, Västra sn *Aske agre åkrar Klagstorp, Västra sn o. by Astastenen sten
Klagstorp, Västra sn *Bierge ager, *Bierrig agerenn åker Västra Klagstorp socken sn Badestenen sten
Klagstorp, Västra sn *Biergs agre åkrar Västra Klagstorp socken sn Borrebacke backe
Klagstorp, Västra sn *Blöddenn (*Blodenn) Saknas Klagstorp, Västra by o. sn Borrebacke backe
?Klagstorp, Västra sn *Borger agir havreåker Cementfabr. Saknas Degnekillan vattensaml.
?Klagstorp, Västra sn *Borna ager havreåker Dallunda gård Enehögsbacken backe
Klagstorp sn *Borre agere åkrar Eksbo hus Glimhög ättehög
Klagstorp, Västra sn Borrebackar höjdsträckning /Se Erlandsro gard Italiagrundet grund
Klagstorp, Västra sn /Se Borrebacke fornlämning /Se Fädersminne gård Jordkällaren grustäkt
?Klagstorp, Västra sn *Borreleds agre åkrar Gamlegård gård Jungfrukärr f.d. kärr
Klagstorp, Västra sn *Borre weys agre havreåker Gave hus Gråkärr åker
Klagstorp, västra sn *Brede ryggenn åker Gavesborg hus Killan vattenställe
Klagstorp, Västra sn *brede weys agir åker Gränskulla gård Kronovattnet fastighet
Klagstorp, Västra socken /Se *Bredinge ager åker Gunnelsbo hus Möllekärr kärr
Klagstorp, Västra by o. sn /Se *Bredingerne (*Bredinge agre) åkrar Hålhög ättehög Klockaresumpen sumpmark
Klagstorp, Västra sn /Se *Brumbles (*Brumlis) ager åker Johanneshus hus Lillegrund grund
Klagstorp, Västra sn /Se *Brunelids ager åker /Se Josefshem gård Pudelepöl äng
Klagstorp, V. sn *Brödenn havreåker Kalksandstensfabrik f.d. fabrik Pudelepöls väre Saknas
Klagstorp, Västra sn /Se *Bröds ager åkrar Klagshamn hamnplats Pulepöl vattendamm
Christens gaardtt f. gd *Bögebierg åkrar Klagshamn samhälle Pälsebacken grusbacke
Dallunda gd /Se *Dals ager åker Klagshamns cementfabrik cementfabrik Revelen f.d. holme
*Didricks gaardtt f. gd Degnekillan vattensaml. /Se Klagshamn station järnvägsstation Rommslehög ättehög
Erlandsro (nu Pilhagen) gd /Se *Degnne kiillis agir (stickedtt) åkrar Klagstorp by Romelehög ättehög
Fädersminne gd /Se *Diigis ager åker Klagstorp station järnvägsstation Råvägen väg
Gave gd /Se *Diigis ager åker Källstorp gård Rölle markområde
Gränskulla gd /Se *Diigis ageren havreåker Källstorp, Nya gård Röllebro bro
Jens Matzens gaardtt f. åker *Ende agerenn havreåker Lillehem hus Sikärr f. d. kärr
Josefshem gd /Se »Ende agerenn» åker /Se Lillgård småbruk Själhundestenen sten
*Jörgen Peders gaardtt f. gd Enehögsbacken gravhög Lillstugan hus Skovlen f. d. vattensamling
*Keldogarthem gd Enehögsbacken höjd /Se Lindhem gård Smisskulle markområde
Klagshamn samh /Se *Eng agerenn åker Matsahuset hus Stendösvägen väg
Klagstorp by *Ertelands agre åkrar Nyhem gård Stenängarna ängsmark
Klagstorp by *Ertelunds (*Ertelands) agre åker Pilhaga gård Strandvägen landsväg
Klagstorp, Västra by *Erte lands ager åker Pinkenätt f.d. småbruk Strandängarna ängsmark
Klagstorp, Västra kyrkby *Fattigmandtt åker Rutsbo hus Svinebro f.d. stenlagd gata
Klagstorp, Västra by *Fattig mandtt åker hus Vallavägen vägbit
Klagstorp by *Fattigmandtt åker Rölle, se Stamgård Saknas Vanningen f. d. vattenställe
Klagstorp by o. sn *Feste engenn äng Solhem hus Ängarna, Överste f. d. ängsmark
Klagstorp, Västra by *Fiellerid ager åker Solnäs gård  
Klagstorp, Västra by *Fiellerid ager åker /Se Stamgård gård  
Klagstorp, Västra by *Fiellesleu agre åkrar Stamlunda gård  
Klagstorp, Västra by *Gabbeskiifftedtt havreåker Strandhem gård  
Klagstorp, Västra by *Gabbeskiiffte havreåker Vinggrensro gård  
Klagstorp, Västra by »Gabeskiifted» åker /Se Västergård gård  
Klagstorp, Västra by Gave el. Gaveängen äng /Se Åkesdal hus  
Klagatorp Saknas /Se *Glostrupp ager åker Åkeshem gård  
Klagstorp, Västra by /Se *Glostruppe diigis agir havreåker    
Klagstorps station hus /Se *Graffs ager åker    
Klockaregården gd /Se *Gruens agre åkrar    
Källgården gd /Se *Grw weis agir åker    
Källstorp, Nya gd /Se Grönneweys agre åker    
Lillehem hus /Se *Grön ryggen åkrar    
Lindhem hmd /Se *Heideagrene (*Heidenn) åkrar    
Matsahuset hus /Se Hjulhamn försv. hamnplats /Se    
*Niels Matzens gaardtt f. gd *Holm agerenn, *Liden holm ager åkrar    
Nyhem gd /Se *Hulhöy agir havreåkrer    
Olstorp försv. gd /Se *Hulhöy agrene havreåker    
Pilhagen (förr Erlandsro) gd /Se Hålhög formnlämning /Se    
Pinkanätt hus /Se Hålhög ättehög /Se    
Rygle gdr /Se *Höffde ryg åker    
hussamling /Se *Höffde ryggen åkrar    
Skumparp by *Höffde ryggenn åker    
Skumparp by *Hörkierdagerenn havreåker    
Solnäs gd /Se *Höy agerenn åker    
Stamgård gd /Se Höysager havreåker    
Strandhem gd /Se *Jlle agerenn åker    
Strandängarna beb /Se Jungfrukärr f.d. kärr    
Vingrensro gd /Se Kalkbrottet vattensamling    
Västergård gd /Se *Kallestickedtt havreåker    
Åkeshem gd /Se *Kammekiers sticke åker    
  *Katte steenn ager åker    
  *Kierreagerenn havreåker    
  Killan byadamm /Se    
  *Klaxtorp leds agerenn åker    
  *Klaxtrupp diige dike    
  Klockarestumpen åker /Se    
  *Koleditt led    
  *Kommendehöys ager åker    
  *Krog ager åker    
  Krog agerenn Saknas    
  *Krog engh äng    
  *Krogendis ager havreåker    
  *Kro kierdtt ager åker    
  *Kugelbrönds ager havreåker    
  *Kulpe agre åkrar    
  *Lang ager åker    
  *Lang ager åker    
  *Leergraff agrene åkrar    
  *Leer grauffs ager åker    
  *Leerhög agerenn åker    
  *Leerhöy agerenn åker    
  *Lille borre agerenn havreåker    
  Lillegrund sjö /Se    
  *Longebierrig (*Langebierrig) havreåker    
  *Maë agerenn åker    
  *Maë agrene åkrar    
  *Magle ager havreåker    
  *Marekehöy agerenn åker    
  *Melsta ager, Lidenn o Store åkrar    
  *Melsta agre åkrar    
  *Meste agerenn åker    
  *Mölle leds ager åker    
  *Möllestad agrene åkrar    
  *Mölle steen åker    
  *Mölle stickidtt åker    
  *Mölle stickedtt åker    
  *Möllestickidtt åker    
  *Möllevången Saknas    
  *Norre eng äng    
  *Oldt, Lille (*Lille Olager) åker    
  *Preste maënn äng    
  *Pugebrönds agre åker    
  *Pugepöll havreåker    
  Pulepöl f.d. damm /Se    
  Pulepöl förr vattensamling /Se    
  *Raa agerenn havreåker    
  »Raa agerenn» åker /Se    
  *Ren agre åker    
  *Renne agerenn åker    
  *Riis kier agre åkrar    
  *Riiskierdtt ager åker    
  *Riiskier ager havreåker    
  Romelehög gravhög    
  Romelehög ättehög /Se    
  Romelihög ättehög /Se    
  *Romene (*Remene) höys ager åker    
  Romelihög ättehög /Se    
  *Rumpe engenn äng    
  »Rygle agre» åker /Se    
  Ryglebron bro /Se    
  Rå el. Råvägen väg /Se    
  *Rödstene åker    
  *Rögle agre åkrar    
  »Rögle agre» åker /Se    
  *Rörsteen agre åkrar    
  *Saa weys agir åker    
  *Saltt agerenn åker    
  *Saltt eng, Syndre o Norre åkrar    
  Saltt enge, Syndre och Norre åkrar    
  *Sallt eng, Syndre o Norre åkrar    
  *Sandgru ager havreåker    
  *Seykerd ager, *Lille Seikerds åkrar    
  Sidkärr f.d. kärr /Se    
  *Sie kierdtt agerenn åker    
  Själhundastenen sten /Se    
  *Skidenn kind Saknas    
  *Skouff wey agerinn, *Skouff wey agre åkrar    
  *Skouffweys ager, *Skouffweys agre åkrar    
  *Skouffweys agerenn åker    
  Skumparpsbacken fornlämning /Se    
  Skövlen (el. Stjövlen) f.d. vattensamling /Se    
  Smedskulle markområde /Se    
  *Smids kulle ager åker    
  *Smidekulle ager åker    
  »Smids kulle ager» åker /Se    
  *Snerris holmen åker    
  *Steen ager åker    
  *Steen döss ager åker    
  *Steen döss engen äng    
  *Steen engen äng    
  *Steenn eng äng    
  *Steenn agerenn åker    
  *Steenn Kier eng äng    
  Stendösvägen väg /Se    
  Stenrännan bäck? /Se    
  *Stiis ager, *Sty agre åkrar    
  Stjövlen (el Skövlen) f.d. vattensamling /Se    
  *Stod engenn äng    
  *Stod engen äng    
  Strandvägen landsväg /Se    
  Strandängarna ängsmark /Se    
  *Suine grob agerenn åker    
  *Suinegrobs ager åker    
  *Syndre agre havreåker    
  *Syndre eng äng    
  *Syndre eng äng    
  *Syndre wdeng äng    
  *Tange agerenn åker    
  *Tange steen åker    
  *Tiöenne agerenn (*Tiörnnis agre) åkrar    
  *Tofftefods ager åker    
  *Toffte fogedenn åker    
  *Tofftenn, *Toffte agerenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn (*Tofft agre) åkrar    
  *Torpe diigis ager åker    
  *Torpe leid led    
  *Torpe masek Saknas    
  *Torpe weys agre åkrar    
  *Torpe weys agre åkrar    
  *Torpe weys agre åkrar    
  *Tuerdiigis agerenn åker    
  *Tuerdiigis ager havreåker    
  *Tyelsse diigis agre åkrar    
  *Tyelsse diigis agre åkrar    
  *Tyelsse diigis agre åkrar    
  Vallavägen väg /Se    
  *Valle agre åkrar    
  *Vallen åker    
  *Veilengenn åker    
  *Weylenge ager havreåker    
  *Viebuske engen äng    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Ör agre åkrar    
  *Ørris agir åker    
  *Ötoffte agre (*Örtoffte agre) åkrar    
  Översta ängarna f. d. ängsmark /Se    
  *Øxe agerenn Saknas    
  *Oxe agerenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.