ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Glostorps socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 139 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 44
Glostorp sn *Alme tofft åker Glostorp sn sn Bobjer åkerbacke
Glostorp sn /Se *Arie ager åker Glostorp socken sn Bobjersgraven vattengrav
Glostorp sn *Bastorps kyrkogård Saknas Glostorp sn o. by Borrebacke backe
Glostorps socken socken /Se *Bastrupp kirecke eng äng Glostorp församling Bys grusgrav grustäkt
Glostorp by o. f.d. sn /Se *Biers (*Bierg) ager, Lille o. Store åkrar Almedal hus Frälset åkermark
Glostorp sn /Se *Blanckenn, Lille o. Store åkrar o. äng Almelia gård Gatekärr kärr, allmänning
Glostorp sn /Se *Bobierg äng Andersborg småbr. Glostorpa vanning vattenhåla
Barstorp, se Bastorp gd:ar *Boor (*Boore, *Boorre) åkrar Anderstorp hus Gåsabrinken backe
Bastorp förr sn, nu by *Borre eng äng Annedal hus Högebjer backe
Barstorp förr egen sn, nu del av sn /Se *Branekier gränsmärke Annedal hus Högebjer höjd
Bastorp by *Brante kiers ager, *Lille brantekier åkrar Annehill hus Högebjersnia område i Käglinge
*Baarstorp förr sn, nu del av sn /Se *Breding åker Bastorp gård Högebjersmaden äng
Bastorp förr sn, nu by /Se Bredningen gränsmärke Bastorp gd Karusan vattengrav
Bastorp förr sn, nu gdr *Brentekier åker Bastorp gård, småbr. Killan källa, nu brunn
Bastorp förr sn, nu gdr *Brenils (*Vrenill) åker Björka gård Killestigen stig, väg
Barstorp Saknas *Bor ager, Lille åker Borrebackehusen hus Kims plats i Glostorp
Bastorp gd *Broo ager åker och äng Botildelund gård Kimsehålet fördjupning i mark
Bastorp gd:ar *Burelhalb gränsmärke De norre gårdarna del av by Kimsekatten personnamn
Barstorp förr sn, nu del av sn *Dale ager havreåker Engelund hus Kjellbergsåkern åkermark
Bastorp by *Dale agir åker Erikstorp hus Kråkan vattengrav
Bastorp by *Diigis ager åker Fjärdingslöv by Kyrkobacken jord
Bastorp f. egen sn, nu by *Diigis ager åker och äng Fjärdingslöv by Kyrkobacken backe
Bastorp f. egen sn, nu by *Diigis ager åker Fjärdingslöv by Kyrkojorden åkermark
Bastorp försv. by o. sn /Se *Diure biers ager åkrar Glostorp by Käglinge lergrav allmänning, ängsbit
Bastorps kyrka numera försv. kyrka *Diur eng äng Glostorp by o. sn Källbergsåkern jord
Borrebackshusen beb. /Se *Diurholm äng Haga gård Lillevång åkermark
Fielesløff, se Fjärdingslöv by *Dööre kuldtt (*Dörekull) åker o. äng Holma gård Långegrav vattengrav
Fiælesløff, se Fjärdingslöv gd:ar Dööre kuldtt, Dörekull Saknas /Se Karlsborg hus Naffentorpsjorden åkermark
?Fjärdingslöv by *Enghauffue havreåker Kristinedal hus Oxiekrok åkermark
?Fjärdingslöv by *Enghaus ager havreåker Krumby hus Riksåkern jord
Fjärdingslöv by *Eng haus agir åker Kägledal gård Råmosse odlad mosse
Fjärdingslöv by *Ertelandtt åkrar Käglinge by Skinrevarne åkermark
Fjerdingslöf by *Flintekull havreåker Käglinge by by Smörstack, Lille backe
Fjärdingslöv by *Gaar ager åker Käglinge by Smörstack, Store backe
Fjärdingslöv by *Gaar ager äng Käglinge mölla väderkvarn Smörstackabackarna backar
Fjärdingslöv by *Gallebers ager havreåker Käglinge tegelbruk tegelbruk Smörstack, Lille backe
?Fjärdingslöv by *Galle skiiffte, Naarre o. Syndre ängar Källsro hus Smörstack, Store backe
Fjärdingslöv by *Galliebiergit gränsmärke Källstorp hus Storeböj vattensamling
Fjärdingslöv by *Giebiers agir åker Liljedal gård Tingsdammen vattengrav
Fjärdingslöv gd /Se *Grene ry åker Olsbo hus Tingdammen damm
Fjärdingslöv by /Se *Helle havreåker Raby gårdar och hus Tingdammsbacken backe
Fjärdingslöv gd:ar /Se *Hestehaffuen gränsmärke Sofiedal gård Toddyhålan åker, förr äng
Fjärdingslöv by /Se *Heste haffuenn äng Sofiedal gd Toftaåkern jord
Fjärdingslöv gdr /Se *Heyde ryggenn åker Saknas tegelbruk Tunnebjer backe
Glostorp Saknas *Hiull holm havreåker Toftahill gård  
Glostorp hg *Hyllis ager åker Vannlösa hus  
Glostorp by *Hyllis ager, Lille och Store åkrar    
Glostorp by *Hönde ryg åkrar    
Glostorp by *Hönde rygh åker    
Glostorp by *Höy, Lille äng    
Glostorp by *Höys agir åker    
Glostorp by *Höys agir havreåker    
Glostorp by *Jnghenn diige havreåker    
Glostorp poststation /Se *Kalstrupledt gränsmärke    
Glostorps län Saknas Karusen vattensaml. /Se    
Keyling, se Käglinge by *Kems åker och äng    
Keylinge, se Käglinge by *Kiille eng äng    
Käglinge by *Kircke eng äng    
Käglinge by *Kircke engenn äng    
Käglinge by /Se *Kircke kuldtt, Lille och Store åkrar    
Käglinge by *Klappe kuldtt åker    
Käglinge by *Klappe kuldtt äng    
Käglinge by *Klastrupp skiiffte äng    
Käglinge by /Se *Knyll åker och äng    
Käglinge by /Se *Korsse (*Kaarsse) spieldtt äng    
Käglinge by *Kraags ager åker och äng    
Käglinge by Kråkan vattensaml. /Se    
Käglinge by *Laang ager havreåker    
Käglinge by *Laang agir åker    
Käglinge by *Laang agir åker    
?Käglinge by *Leerhöjen gränsmärke    
Käglinge by *Lerye kier äng    
Käglinge by *Lockorpe skiiffte havreåker    
Käglinge by *Long agir åker    
Käglinge by *Lær ager åker    
Käglinge by *Mallebierg åkrar    
Käglinge by /Se Mallebierg åkrar /Se    
Käglinge by /Se *Mayle bierg havreåker o. äng    
Käglinge by /Se *Menlösse åker    
Käglinge poststation /Se *Menlösse åker /Se    
Keglinge by /Se *Mus eng äng    
Käglinge, Keglinge by /Se *Möing åker    
Prästgården prästgård *Möllebacke åker    
Rönnebäck gd /Se *Norre byes ager åker    
  *Nyriit åker    
  *Piilebierg åker    
  *Presteholm havreåker o. äng    
  *Puge mus agir, Lille o. Store åkrar    
  *Raa ryg havreåker och äng    
  *Rhu tius havreåker    
  *Riis eng äng    
  *Rumpen åker    
  *Sietting holm havreåker    
  *Siill höy åker    
  *Skindreffuin havreåker    
  *Skindreffuin havreåker    
  *Smörstach åker    
  *Stannsbierg, *Stennsbierg havreåker resp. äng    
  *Steenn ager havreåker    
  *Steule tornn åker    
  Tingbackshålan äng /Se    
  Tingdammen damm /Se    
  *Ting eng äng    
  Ting eng äng /Se    
  Tinghålan äng /Se    
  Tingsbacken teg /Se    
  Tingsstycket teg /Se    
  Tingstumpen teg /Se    
  Tingsåker teg /Se    
  Ting äng äng /Se    
  *Tinnebierg havreåker    
  *Tiörnis ager åker    
  *Toffte eng äng    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn, *Toffte eng åker resp. äng    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn och Toffte eng åker o. äng    
  *Togebierg åker    
  *Toois ager havreåker    
  *Tranbierg söö äng    
  *Tranneberre åker    
  *Træ stene boëll åker    
  *Træstene boëll havreåker    
  Trestenebol ägonamn /Se    
  *Tygelsjö stickidtt åkrar    
  Tågebjär(såker) åker /Se    
  *Vele eng havreåker    
  *Vey ager åker    
  *Viilsager åker    
  *Voors bierg havreåker    
  *Vrante kierre havreåker    
  *Wreffuill åker    
  *Vreuill åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Östremoese gränsmärke    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.