ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hököpinge socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 89 Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 15
Hököpinge sn *Allemads eng äng Hököpinge sn o. by Bäröv åkermark
Hököpinge sn /Se *Beck agerenn åker Hököpinge sn och by Daverlös åkermark
Hököpinge sn *Berrögell åkrar Hököpinge socken socken Drängastycket åkermark
Hököpinge sn *Bör ager och Bor agers eng åker o. äng Annedal lht Hölen kärr
Hököpinge sn *Borre, Lille och Store åkrar Annelund hus Klockarevanningen nu igenfylld vattensaml.
Hököpinge sn *Breingen åker Annero lht Lillegård gårdsplan
Hököpinge sn *Daffuirlösse havreåker Eriksdal gård Mossen mossmark
Hököpinge sn Daverlös åker /Se Fridhem lägenheter Ornemosse mossmark
Hököpinge sn *Dams agir åker Gamlegård gd Spinkebjer grustäkt, förr backe
Hököpinge sn *Deynne rögell havreåker Gränja gård Skäpphög ättehög
Hököpinge sn *Diigis ager åker Hagahill gård Slottet plats, holme
Hököpinge sn /Se *Diigis agir åkrar Halvia hus Spedelövsvären spöke
Hököpinge sn /Se *Diurhögenn, *Diurhögis eng åker, äng Holmåker gård Storebro bro
Hököpinge by /Se »Dyss ager, *Dysse engen åker o. äng Holmåkra gård Strandmarken ängsmark
Hököpinge sn /Se *Döds rögell havreåker Holmåsa lht Ängaled infartsgrind
Holmåkra gd /Se *Enhögis ager åker Hököpinge by  
Hököpinge by *Enhögis Kier äng Holmåsa, se Hököpinge traktnamn  
Hököpinge by o. sn *Ertespiell havreåker Hököpinge by o. sn  
Hököpinge by o. sn *Fladhöy åker Hököpine traktnamn  
Hököpinge by o. sn *Flinte rögell, *Lille Flinte rögell åkrar Hököpingehus villa  
Hököpinge by o. sn *Gaardagerenn åker Hököpinge station järnvägsstation  
Hököpinge by *Ger ager åker Höslätt gård  
Hököpinge by *Gessebierg åker och äng Igridsborg gård  
Hököpinge by *Gidings aass åker Janstorp gårdar  
Hököpinge by *Giöings aas åker Johanneslust hus  
Hököpinge kyrkby *Grönager åkrar Järnvägsområdet, se Hököpinge traktnamn  
Hököpinge by *Haffueager åker o. äng Kristinero lägenheter  
Hököpinge by *Hallesteen, Store o. Vestre åkrar Kronovattnet fastighet  
Hököpinge by *Hest högis eng äng Lyckan hus  
Hököpinge Saknas /Se *Hestis ager, Lille och Store åkrar Mossehusen hus  
Hököpinge by o. sn /Se Hestis agir, Lille o. Store åkrar /Se Norregård gård  
Hököpinge Saknas /Se *Hestis ager, Store o. Lille åkrar /Se Nydala gård  
Høygt, se Hököpinge by o. sn *Holm ager åker Nyhem nybyggd gård  
Hököpinge mark by *Holmagerenn, Syndre o. Vestre åkrar Olaustorp gård  
  *Huids ager åker Olsborg (?) hus  
  *Höd ager havreåker Rosenhyddan hus  
  *Höde ryggenn åker Schaggagården gd  
  *Högaas, *Högaas eng åker resp. äng Sigfridsborg gård  
  *Hörcknis agir åker Sjunkebjer backe  
  *Isbudtt havreåker Sjuorna hus och småbruk  
  *Kindbens engen äng Sjyven hus och småbruk  
  *Kirckesty åker Skabbekulle gård  
  *Korsse stickidtt, *Lille korsse sticke åkrar Skabbekullehusen hus  
  *Krog nygelenn åker Sockerbruksgården gård  
  *Kulpen åker och äng Sofieborg lht  
  *Kulpenn åker Spedelöv åkerbit  
  *Lange rögell havreåker Steneberg småbruk  
  *Langerögell åkrar Stjärnelund hus  
  *Leringenn åker Stubbamöllan f.d. väderkvarn  
  *Lundewadtt, *Lundewads eng åker resp. äng Sätra hus  
  *Löenhaltt havreåker Södergård gård  
  *Magleheedtt havreåker och äng Tolvan hus och småbruk  
  *Meenlösse åker Tolvehusen hus och småbr.  
  *Meenlösse åker el. åkrar /Se Tolvorna hus och småbr.  
  *Mölle tofft åker Trekanten hus  
  *Ornemusse eng äng Vässbo hus  
  *Piill engen äng Västra skolan folkskola  
  Rög agerenn, *Rögagers eng åker o. äng Ängsdala hus  
  *Saasdall åker Östra skolan folkskola  
  *Saas hög åkrar    
  *Saltt agerenn havreåker och äng    
  *Siunckebiergs agir och eng åker och äng    
  *Siunckemusse eng äng    
  *Sobierg havreåker    
  *Spundett åker    
  *Steen ager havreåker    
  *Steenbrobeck havreåker    
  »Steenbrobeck» bäck /Se    
  *Stie havreåker    
  *Strandt engen havreåker    
  *Suendtt Gödis boëll t.    
  *Sör ager åker    
  *Taghög åker och äng    
  *Tiuffuerögell havreåker    
  *Tiörnnehögis agir åkrar    
  *Tofftebacke havreåker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tormusse beck havreåker    
  *Tornhög åker    
  *Tornne högis agir åker    
  *Torpe agrene havreåkrar    
  *Tree steens agir åkrar    
  *Tuerre marck, Nederste o. Offuirste havreåkrar    
  *Tuing havreåker    
  *Viiffuerilds ager havreåker    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.