ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tygelsjö socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 178 Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 26
Tydilse, se Tygelsjö sn *Aars dalle agre åkrar Tygelsjö sn o. by Ballhög f.d. backe
Tyelse, se Tygelsjö sn *Affuinds ager åker Tygelsjö socken sn Boställsvanningen f.d. vattensaml.
Tygelsjö sn *Angelshöys ager havreåker Tygelsjö sn o. by Boställsängen äng
Tygelsjö sn *Balhöye äng Agnesborg hus Degnegrunden mark
Tygelsjö sn Ballhög f.d. ättehög /Se Annedal gård Dynan holme
Tygelsjö sn /Se *Becke agre åkrar Annero gård Gässiebäcken bäck
Tygelsjö sn *Bierrig wongen Saknas Banstorp gård Hatten område
Tygelsjö sn *Biörnne steen ager åker Berga, Villa hus Helleland allmänning
Tygelsjö sn *Borre ager, Østre, Mellum, Vestre åkrar Dammstorp gård Kashög ättehög
Tygelsjö sn Boställningsvattningen damm /Se Elinedal, se Tygelsjö traktnamn Kashög ättehög
Tygelsjö sn Boställsängen äng /Se Elinedal hus Killevanningen f.d. vattensaml. källa
Tygelsjö sn /Se *Bredinge ager åker Elisedal gård Kronovattnet fastighet
Tygelsjö by och sn /Se *Bykulle (*Bygkulle) kulle Fridhem, se Tygelsjö traktnamn La äng och område
Tygelsjö sn /Se *Bönnelandett åker Fridholm, se Tygelsjö traktnamn Laängen äng
Tygelsjö by o. sn /Se *Bönne stickis ager åkrar Furudal gård Lillegrundsrännan segelled
Tygelsjö sn /Se *Böshöys agerenn åker Gildur, se Tygelsjö traktnamn Ole Lars vattning byadamm
Tygelsjö sn /Se *Olaxtrupp leidtt led Glädjen hus Pilestenen sten
Tygelsjö socken Saknas /Se Degnegrunden f.d. klockarjord /Se Grönahill hus Skidenas förr sank mark
Annero gd /Se *Diigis agre åkrar Hattegården gd Snurren vägkors
Banstorp gd /Se *Diigis agre åkrar Hattegården gård Strandängarna ängsmark
Bethesda fattighus /Se *Diigis agrene havreåkrar Hoppet, se Tygelsjö traktnamn Sven Anders högar ättehögar
Bostället militiebost. /Se *Diube kiers becke ager havreåker Hällan gård Tullshög allmänning
Dammstorp gd /Se *Diursteen åker Järnvägsområdet, se Tygelsjö traktnamn Tygelsjöholmen holme
*Degnnegaardenn f. gd Dynan ö Knutstorp gård Ängavägen väg
De Västra gdr /Se *Dynde ryggelenn havreåker Knutstorp gård Ängavägen, Norre väg
Furudal gd /Se *Erte ager havreåker Kroken hus Ängavägen, Södre väg
Glädjen hus /Se *Eskilde kuld åker Kullåkra gård  
Hällan gd /Se *Felde mosse agre åkrar o. äng Kvanbacken gård  
Karlsagården gd /Se *Fiernn skiiffedtt havreåker Lillehem hus  
Knutstorp gd /Se *Foldenn, Lille o. Store havreåkrar Lillås hus  
Kroken hussamling /Se *Follenn (*Foldenn) havreåker o. äng Linden hus  
Kullåkra gd /Se *Fryds rygge åkrar Linedal hus  
Kvarnbacken gd /Se *Fædriifftenn havreåker Loviseborg gård  
*Laurits Vbbis gaardtt f. gd *Gaardager åker Lugnet hus  
Lillehem hus /Se *Gaardagerenn åker Mariedal, se Tygelsjö traktnamn  
Lugnet hus /Se Gatan vägsträcka /Se Minnesro hus  
Minnesro hus /Se Gessiebäcken bäck /Se Nygård gård  
Mölaregården gd /Se *Gessie marck åker Nyhem gård  
*Niels Jenssens gaardtt f. gd *Glostorpis ager åker Nytorp, se Tygelsjö traktnamn  
Pile by *Grauff agre åkrar Persbo hus  
Pile by *Grudenn åker Pile gårdar  
Pile gård /Se *Grödhöys ager havreåker Pilegården gård  
Pile by /Se *Grönweys agre åkrar Pilegården gd  
Pilhagen gd /Se *Hademands kulle åker Pilemöllan f.d. väderkvarn  
»Prässtegåren» prästgård /Se *Hellebiergs agre åkrar Pilhagen gård  
Ryngetorp gd /Se *Hellekierdtt Saknas Ryngetorp f.d. fallfärdig gård  
Sibirien gd /Se *Helliglands agre åkrar Sibirien gård  
Sjunkedal gd /Se *Hellig landtt åkrar Sjunkedal gård  
Sjunnes gd /Se *Heste rögell och Norre heste rögell havreåker Sjyvens gård  
Sjötorp gd /Se *Hinbiergs ij skiiffte havreåker Sjötorp gård  
Sofiedal gd? /Se *Hiörnne ager åker Slättäng gård  
Stava gd /Se *Holle kierds agir åker Sofiedal gård  
Strandängarna hussamling /Se *Holm agerenn åker Solbacken hus  
Solhem gd /Se *Holme agre havreåker Solhem gård  
»Suerkis pille» el. »Swerckespyle» gd /Se *Holmen (*Holmendtt) Saknas Sommarlust hus  
Svenstorp gd /Se *Hornn agre åkrar Stava gård  
Swerckospyle, se Pile by *Höffde ryg åker Strandbacken, se Tygelsjö traktnamn  
»Swerckespyle» el. »Suerkis pille» gd /Se *Höffde ryg åker Strandängegården, se Tygelsjö traktnamn  
Tyelsevången villaomr. /Se *Höffde ryg, Denn store åker Svenstorp gård  
Tygelsjö by *Höffde rygge, Store åkrar Tofta hus  
Tygelsjö by Hököpinge skäl gräns /Se Tygelsjö traktnamn  
Tygelsjö by *Höyene Saknas Tygelsjö traktnamn  
Tygelsjö by *Jens Bengtssons tofft åker Tygelsjö by  
Tygelsjö by Kashög fornlämning /Se Tygelsjö by o. sn  
Tygelsjö by Kashög ättehög /Se Tygelsjö prästgård bebyggelse  
Tygelsjö by *Katte stiis agre åkrar Tygelsjö station järnvägsstation  
Tygelsjö by /Se *Kierrenn åker Valbo, se Tygelsjö traktnamn  
Tygelsjö by /Se *Kiiste kiildisager åker Västergård gård  
Västergård gd /Se Killevattningen f.d. damm /Se Ängsholm gård  
Ängsö gd /Se *Kindbiergs holm havreåker Ängsholm station järnvägsstation  
  *Kircke ager, Vester åker Ängsö gård  
  *Kirckegaards agre åkrar    
  *Kissebierg hauffue hage    
  Kirsebjär hage äga /Se    
  *Kistekulle (*Kistekiille) Saknas    
  *Korshöys agre åkrar    
  *Korssagerenn åker    
  *Korsse spields ryggenn, *Korspieldtt agre åkrar    
  *Krog ager åker    
  *Krog agerenn åker    
  *Kroggenn åker    
  *Kuld agerenn åker    
  *Kulp agre åkrar    
  *Kulpe agerenn åker    
  *Kulpenn åker    
  Kyrkovägen vägsträcka /Se    
  Källevattningen vattensaml. /Se    
  *La åker    
  La (el. Laängen) äng /Se    
  *Lade äng    
  *Landager havreåker    
  *Lang agerenn havreåker    
  *Langs agerenn, Lille o. Västre åkrar    
  Laängen (el. La) äng /Se    
  *Leerbecke engenn äng    
  Lerbäck bäck /Se    
  *Liernne Saknas    
  *Liuske ager åker    
  *Long ager åker    
  *Lye ager havreåker    
  *Lönn ager åker    
  *Maë agre åkrar    
  *Malmöis weyenn Saknas    
  *Margdalle åker    
  *Menlösse ager havreåker    
  *Menlösse ager åker /Se    
  *Miödingenn åker    
  *Möhöy agerenn havreåker    
  *Mölle ager åker    
  *Mölle kulle o. *Store Mölle kulle åkrar    
  *Niels Tuessens bredingh åker    
  *Ormhöys musse mosse    
  *Oss ås    
  *Ossdallin (*Ossdallenn) åker    
  *Piile ager åker    
  *Piile backe havreåker    
  Pilestenen sten /Se    
  Prästevattningen damm /Se    
  Prästavattningen damm /Se    
  Prästaängen äng /Se    
  *Raabis holm havreåker    
  *Renne ager (*Renden) havreåker    
  *Renne ager åker    
  *Riigiste ager havreåker    
  *Riiskiers tho agre åkrar    
  *Rommenhöys agre åkrar    
  *Rommenhöys agre åkrar    
  Runedammen damm /Se    
  Runedammen damm /Se    
  *Ryndebackinndtt (*Rönnebacken) åkrar    
  Ryndenn äng och havreåker    
  *Rödehöy havreåker    
  *Röds ryg, Lille o. Store åkrar    
  *Rönnebackindtt havreåker    
  *Rönnebierrig åker    
  *Saltt eng, Lille, Store, Norre, Syndre ängar    
  *Sand ryggenn havreåker    
  *Siubes holm åker    
  *Skeeskafftedtt havreåker    
  Skidenas förr sankmark /Se    
  *Skiörrebierrig havreåker    
  *Sliuscken åker    
  *Smaaskiiffled havreåker    
  Snurren vägkors /Se    
  *Spiellitt åker    
  Staffs (*Stauffs, *Stays)agre åkrar    
  *Staffs, *Staffue, *Staus) agre åkrar    
  *Stenn agerenn åker    
  Strandängarna (el. Ängarna) ängsmark /Se    
  Strädet vägstycke /Se    
  *Stum ageren åker    
  *Suinbiergs aas havreåker    
  Sven Anders högar (el. Östre högar) ättehögar /Se    
  *Synden äng    
  *Taghöys agre åkrar    
  Taghög ättehög /Se    
  *Tiörnnis ager åker    
  *Toffte ager åker    
  *Toffte agre, Vestre åkrar    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Toffternne åkrar    
  *Tokierds agre åkrar    
  *Tolhöy agre åkrar    
  *Tuerd marckenn (*Tuermarck) åker o. äng    
  *Tues marckenn åker    
  *Tuerre marcken havreåker    
  *Wad ager åker    
  *Valle steenn havreåker    
  *Veylengen åker    
  *Weylengenn åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  Vång, Östra Saknas    
  Ängavägen vägar /Se    
  Östre högar gravhögar    
  Østre höys agre åkrar    
  *Østre höys agre åkrar    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.