ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Törringe socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn : 30
Tyrdinge, se Törringe sn »Aare engenn äng Törringe sn Saknas Bönnarpebacken backe
Törringe sn *Almendingen havreåker Törringe sn o. by Bönnarpegropen grop
Törringe sn *And ager åker Törringe socken socken Gripsjorden mark
Törringe sn *Bobierg Saknas Bönnarp gård Grips plantering skogsmark
Törringe gård, sn *Bonemusse äng Bönnarp gd Gyevassen åker, förr ängsmark
Törringe sn *Borrekulds eng äng Bönnerupshuset Saknas Harabjer höjd
Törringe sn *Breing åker Grönekulla gård Harakärr kärr
Törringe g *Bro ager åker Magleholm gård Harebjer backe
Törringe sn *Broërne Saknas Svenstorp kvarnplats Käringebacken backe
Törringe sn *Brostöckenne åker Svenstorps mölla nedlagd vattenkvarn Kärrstorpsgropen grop
Törringe sn Bönnarpskanalen å Svenstorps vannmölla f.d. vattenkvarn Lars Johansagraven vattengrav
Törringe sn *Dal agir, *Dalagers eng åker resp. äng Törringe by Magleholm markområde
Törringe sn *Diigis ager åker Törringe by o. sn Mellangraven vattengrav
Törringe sn /Se *Diigis agre och Diigis maën åkrar och äng Törringegården gård Möllehög höjd
Törringe sn *Diurebiers ager havreåker Törringegården gd Nils-Nilsabackarna backar
Törringe sn *Diurholmene (Diurholmindtt) åker o. äng Törringelund gård Nils Nilsabackarna backar
Törringe sn /Se *Dörekulde åker Törringe skola skola Prästdammen damm
Törringe sn /Se Dörekulde Saknas /Se   Prästedammen kärrhåla
Törringe sn /Se *Flintz kulds ager havreåker   Rullarebacken backe
Törringe sn /Se *Frue riissiin äng   Sege å vattendrag
Törringe kyrka Saknas *Gaassebiidenn åker   Sextingen åkermark
slättboan inbyggarbeteckning /Se *Greffuirne åker   Svenetorps bro bro
Bönnarp gd »Greffuirne» åker /Se   Svinaryggen backe
Bönnarp gd *Grybiers agrene åkrar   Tranemossen mossmark
*Haagens gaardtt gd *Grönne kulde havreåker   Törringekors vägkors
*Jens Anders gaardtt f. gd *Harebierg äng   Törringelund gammalt skogslund
Törringe by *Heldenn havreåker   Törringelund skogsbacke
Törringe by *Hesbiergs ager åker   Vaholmen åkerholme
Törringe by *Hullebeck åker   Vallemosse mossgrav
Törringe by *Hyldager åker   Vallemosse mosse
Törringe by *Höude ryg havreåker    
Törringe f. hg, nu prästgård m. fl. gdr *Höude ryggen åker    
Törringe f. hg, nu prästgård m. fl. gdr *Höybers gerde och maër åker o. äng    
Törringe f. hg, nu prästgården m. fl. gdr *Höyestenn äng    
Törringe f. hg, nu prästgården m. fl. gdr *Höys agir åker    
Törringe by *Jglebiergs eng äng    
Törringe f. hg, nu prästgården m. fl. gdr Jiildtofftes beck åker och äng    
?Törringe by *Kiedellmussenn havreåker    
Törringe by *Kildagre, *Kild enge åkrar resp. ängar    
Törringe by *Kilde enge ängar    
Törringe by *Kindbenett havreåker    
Törringe förr gd *Korssebackindt, *Korssebacke hulle åker resp. äng    
Törringe by *Kraagenn åker    
Törringe by *Lamme kulde åker    
Törringe by *Langager havreåker    
Törringe by *Leer ager åker    
Törringe by *Leerbrinck åker    
Törringe by *Long agir åker    
Törringe by *Magle agir, Magle agers hulle åker    
Törringe förr sätesgård, nu by /Se *Magleholm äng    
Törringe by /Se *Mandsbierg havreåker    
  *Miöygenn åker    
  *Musse ager åker    
  *Mölle engenn äng    
  *Mölle stienn åker    
  Nils-Nilsabackarna sluttnig    
  *Piils ager åker    
  Prästadammen damm /Se    
  *Riigis ager havreåker o. äng    
  *Roëbröde holmen havreåker    
  *Rubierg åker    
  »Rubierg» åker /Se    
  *Rumpen åker    
  *Rögle åker    
  *Sandene åker    
  *Sandryggene åker    
  *Sirrids tofftenn åker    
  *Siö ager havreåker    
  *Siöholmen havreåker    
  *Skindreffuin äng    
  *Skindreffuir, *Skindraffuen havreåker resp. äng    
  *Smörstacken havreåker    
  *Spraakulde havreåker    
  *Staffuekuldene åker    
  *Steen ager havreåker    
  *Steensbers agrene åkrar    
  *Stieule toornn åker    
  *Suertenn åker    
  Svenstorps mölla nu nedlagd vattenkvarn    
  *Taagebiergs ager åker    
  *Thoers agre åkrar    
  *Tinnebierg höjd    
  *Tiörnnis ager åker    
  *Toffte agrene åkrar och äng    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tuer enge ängar    
  Törringelund park    
  Vallemosse mosse    
  *Vallemusse agir, *Vallemusse hulle havreåker resp. äng    
  *Vey ager åker    
  *Weyelenger havreåkrar    
  *Wongeleidtt, Norre led    
  Wongeleidtt, Westre led    
  *Worbiers ager åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.