ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arrie socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 143 Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 37
Arrie sn Arrie backe Saknas /Se Arrie sn sn Bobjer backe
Arrie sn *Arrie berg triangelpunkt Arrie socken sn Bobjer backe
Arrie sn *Babbekulle, *Lille babbekulle, *Babbekuls eng åkrar resp. äng Arrie sn o. by Borrebacken backe
Arrie sn *Bobiergs ager, *Bobiergs eng åker o. äng Agnesfride, se Arrie traktnamn Gavelsbjer backe
Arrie sn /Se *Bobiergs ager, *Bobiergs holme, *Bobiergs eng åkrar o. äng Agnesfrid hus Gavlsbjer backe
Arrie sn *Bobiergs agir åker Alietorp, se Arrie traktnamn Gavlsbjersfrun personnamn
Arrie sn Bobjär höjd Allietorp hus Gulleremosse mosse
Arrie sn *Bokier äng Arrie traktnamn Hunnebjer backe
Arrie sn *Borager åkrar Arrie by Hönebjer backe
Arrie sn *Breingenn havreåker o. äng Arrie by o. sn Hunnebjersmossen mosse
Arrie sn *Breingenn havreåker Arriegården gård Kalvahålet vattengrav
Arrie sn *Bröderups krog åker o. äng Arrie krog f.d. värdshus Krusebjer backe
Arrie sn »Böss ager, Lille o. Store åkrar Arrie station järnvägsstation Lerbäck bäck
Arrie sn *Böss agers eng äng Ebbasminne hus Lerbäck bäck
Arrie sn *Dambs agir o. eng, Gamble åker o. äng Ebbesborg hus Lerbäcksvägen väg
Arrie sn *Dambs eng, Gamble äng Emmyhill, se Arrie traktnamn Lillevång åker
Arrie sn *Degnne stickidtt åker Emmyhill hus Loppekroken åkermark
Arrie sn *Duesteen, *Duestens eng åker resp. äng Granhem gård Morgondalarna åkermark
Arrie sn /Se Dynne rögell, *Dynnerögels eng åker resp. äng Hammarbo, se Arrie traktnamn Möingebacken åkerbacke
Arrie sn /Se *Enhögs agir havreåker Hedebo hus Prästabacken backe
Arrie sn /Se *Erte agir, *Erte agers eng åker o. äng Hälleshög villa Prästebacken backe
Arrie sn /Se *Eskils kulle o. *Lille Eskils kulle åkrar Johannesro hus Prästeplanen åkermark
Arrie sn /Se *Fierrings (*Fierringe) skiifftedtt åker o. äng Johnstorp, se Arrie traktnamn Risebjer backe
Arrie by *Fremusse eng äng Kalvahoddan småbruk Risebjer el. Risebjersbacken backe
Arrie by *Gaardagir, Norre o. Söndre, *Lille gaaragir åkrar Karlsfrid hus Risebjersbacken backe
Arrie by *Gaar agers eng äng Katrinelund gård Ryttmästaredammen mossgrav
Arrie by *Gaardspragle, *Gaarspragle åker resp. äng Kruseberg gård Rönnebjer backe
Arrie by *Gaassebiidenn,Lille gaassebiidtt,*Gaassebiids eng åkrar resp. äng Kruseberg gård Rönnebjersbacken backe
Arrie by *Gaassebiidenn åker o. äng Lillhagen, se Arrie traktnamn Skjussbjer backe
Arrie by *Gavelsberg höjd Liljetorp, se Arrie traktnamn Skräppekärr kärr
Arrie by Gavelsbjär höjd Liljetorp hus Smekärret kärr
Arrie by *Golffsbierg åker o. äng Lugnet, se Arrie traktnamn Tingbjer backe
Arrie by *Grudden havreåker Lugnet hus Tingsbjer backe
Arrie by *Grudengenn äng Mariero, se Arrie traktnamn Toften åker
Arrie by *Gulde agerenn, *Guldagrene åker resp. äng Mariero hus Viveholmen åkermark, mosse
Arrie by *Guldre ager, *Guldre eng, *Guldre, Lille o. Store åkrar o. ängar Nygård gård Yxen mosse
Arrie by *Guldrehög havreåker Nyhem Villa hus Åsen höjdsträckning
Arrie by *Gysbiergs engen, *Gysbiergs agir åker o. äng Solhäll villa  
Arrie by *Hademands kuldtt äng Solliden hus  
Arrie by *Hade mands kulle åker och äng Tofta hus  
Arrie by *Heste rögell, Lille, Mellum o. Store åker o. äng Toftadal gård  
Arrie by *Hesterögels eng, Store äng Ängadal, se Arrie traktnamn  
Arrie by *Hiörnnestickedtt åkrar Ängdala hus  
Arrie by *Holm ager, *Holm agers eng åker o. äng    
Arrie by *Holmagers eng äng    
Arrie by *Holm engen äng    
Arrie by *Holmindtt (*Holmendtt) åkrar    
Arrie by *Hornn ager, Lille o. Store åkrar    
Arrie by *Höde ryggenn, *Höde rygsengen åker resp. äng    
Arrie by *Höde ryggenn åker    
Arrie by *Hönnebiergs ager och eng åker o. äng    
Prästgården prästgård *Hönnebierg åker och äng    
*Ræklinge Saknas *Hönnebiergs ager o. eng åker o. äng    
  *Kallehaffuenn åker    
  *Kalle hoffuidtt åker    
  *Kinden åker    
  *Kircke eng äng    
  *Kircke engenn äng    
  *Korssager, Lille o. Store åkrar o. ängar    
  *Korss agir, Lille, *Korss ager äng resp. åker    
  Kruseberg höjd    
  *Kuldager åker och äng    
  *Kuldtt ager, Lille o. Store åker o. äng    
  *Kulpenn åker o. äng    
  *Kulpenn åker    
  *Langager, Andre o. Tredje lang agir åkrar o. äng    
  *Lang agers eng äng    
  *Lang agir åker    
  *Lang agir, Lille o. Store ängar    
  *Lange sandtt åker    
  *Leerbecks ager,*Leerbecks eng *L. Leerbecks eng åker resp. ängar    
  *Leerbecks eng, *Leerbecks agir äng resp, åker    
  *Len ager, *Len engenn åker resp. äng    
  *Leen agir, Den andre o. Den tridie åkrar    
  *Leen engen, Den anden o. Den tredje ängar    
  Lerbäck bäck /Se    
  *Liuske piils eng, *Liuske piils eng Saknas    
  *Liuskepiils agir, Liuskepiils eng åker o. äng    
  *Magle agir, Lille o. Store åker o. äng    
  *Magle agers eng, Lille o. Store åker o. äng    
  *Mardalle, *Lille Mardalle åkrar    
  *Miöings agir,*Miöings backe,*St. Mjöing *Miöingen åker och äng    
  *Miöings ager mark /Se    
  *Miöings randen äng    
  *Möll ager, *Lille o. Store mölagers eng åker resp. ängar    
  *Mörkiille, *Norkilde havreåker resp. äng    
  *Piil ager (Piill ager) åker    
  *Piillagerenn (*Piill ager) åkrar    
  *Riigesse agir åkrar o. äng    
  *Riigesse agir, Norre, Store riigesse eng åker resp. äng    
  *Riigesse bierg åkrar    
  *Riigessebierg åkrar    
  Risebjär ås    
  *Robbesholms eng äng    
  *Robberholm, *Robbes holms eng åker resp. äng    
  *Robis holm, *Robbes holms eng åker resp. äng    
  *Röestens ager, *Röestens engenn åker resp. äng    
  *Röestenn,Den tridie, *Röestens eng,Anden o Tredia åker resp. ängar    
  *Röesteenn, Den tridie havreåker    
  *Rönnebiergs agir och eng åker och äng    
  *Rönnebiergs ager o. eng åker o. äng    
  *Rönnebiergs höy åker    
  *Rönnebiers Aass åkrar o. äng    
  *Rönnebiergs aass havreåker    
  Rönnebjer backe /Se    
  *Sandryggen, Andre sandryg, *Lille sandryg åkrar resp. äng    
  *Skabersjö marck Saknas    
  *Skeskafftad åker och äng    
  *Skeskafft havreåker    
  *Skindpade agir åker    
  »Skinpade agir» åker /Se    
  *Skiörffs bierg åkrar o. äng    
  *Skiörsbergs agir havreåker och äng    
  *Skouffweys agir, Skouffweys eng åker o. äng    
  *Skörffsbiergs eng äng    
  *Spiell, Lille o. Store åkrar    
  *Spiellidtt åker och äng    
  *Stene stickidtt havreåker    
  *Ström ager, *Ström engenn åker o. äng    
  *Ström ager,Lille*Lille ström eng*Ström agers eng åker o. äng    
  *Suinebergs eng äng    
  *Suinebiergs aass åker och äng    
  *Taghöys ager havreåker    
  *Tingbiergs agir och eng åker o. äng    
  *Tiörnnehögs ager, Lille o. Store åkrar    
  *Tiönnehögis eng äng    
  *Tofftenn, *Toffte engen åker resp. äng    
  *Tofften, *Toffte engenn åker resp. äng    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tormusse ager, Lille o. Store åkrar o. ängar    
  *Tormusse, Lille åker och äng    
  *Tornnehöys agir åker    
  *Tornnehöys agir åker    
  *Tuehögs ager, *Tuehögs kulle, *Tuehögis eng åker resp. ängar    
  *Turskuldtt, Lille o. Store, *Turkuls eng åker o. äng    
  *Turs kull, Lille åker    
  *Ved åker    
  *Weylengen (*Vielengenn) åker    
  *Vodagere åkrar    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.