ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slimminge socken : Vemmenhögs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 196 Naturnamn : 104
Slimminge sn /Se *Algerbro (*Halgerbro) agerenn åker Slimminge sn och by Almängen betesmark
Slimminge sn *Biernnebrödtt åker och äng Slimminge sn Barnhögsbacken backe
Slimminge by o. sn *Birckekier havreåker Slimminge sn o. by Alicehem, se Janstorp traktnamn
Slimminge sn *Blentebiergh, *Norre blentebiergh havreåkrar Almlunda gd Bjärnhult åker, backe
Slimminge sn *Blentebjerg åker /Se Altona småbruk Bjärnhultsbacken backe
Slimminge sn Bläntebjer åkerbacke /Se Altonamöllan väderkvarn Björkemossen mosse
Slimminge sn Borgasjön sjö Annavälla gdr, hus Björnaskogen skog
Slimminge sn /Se Borgasjön sjö /Se Backahus småbruk Bläntebjer åkerbacke
Slimminge sn /Se Broddamosse sankmark Berg gård Boajorden åker
Slimminge sn /Se *Brunetoffte agerenn åker Berg(et) gd Borgasjön sjö
Slimminge sn /Se *Damkiers agerenn åker Bjärnhult gd Bosebjer f.d. fälad
Slimminge sn /Se *Degnne heydenn äng Björnakrogen, Lilla gdr Bosebjer höjd
Slimminge sn /Se *Dödden havreåker Björnakroken, Stora gdr, hus Broddamosse mosse
Slimminge sn /Se *Egis agerenn, *Store egis agerenn åker Björneborg gd Brännerimarken åker
Brodda by Erlandsdal åkermark /Se Björnedal gd Bruntoft åkerbacke
Brodda hg *Erlinde dambs agerenn åker Björnekroken Lilla, se Janstorp traktnamn Brötestugehålan åker
´Brøde gaardt», se Brodda by »Erlinde dambs agerenn» åker /Se Björnekroken Stora, se Janstorp traktnamn Bullman äng
Ekarp by *Faarebeck, *Faarebecks engenn åker resp. äng Björnenäs gd Bäckabron bro
Ekarp by *Garisebiergh havreåker Bosebjer by Djurhagen åker
Ekarp by *Gierdis krogh åker Bostorp gd Djurhusagraven märgelgrav
Ekarp by *Gruudskulle åker Brodda gård Djurhusamarken åkermark
Ekarp by *Hadde heyenn äng Brodda gd Edavången åker
Fladhult by Hagadal terräng Broddamöllan väderkvarn Edavången åker
Hindberget by *Hëëa havreåker Brodda smedjan smedja Ekholmen holme
Hjulared f.d. gd /Se *Heggeryds agerenn åker Bruksgården gd Ellveded åker
Hjulstorp gd:ar /Se *Helffuede agerenn havreåker Bäckahuset f.d. småbruk Ellvedevången åker
Hjulstorp by /Se *Hestbiergh äng Bäckamöllan f.d. kvarn Erlandsdal åkermark
Häckenfält by Hestbjerg åker /Se Dalehem gård Forsabacken höjd
Julstorp, se Hjulstorp Saknas *Holmme agerenn åker Djurhuset f.d. hus Frankabacken backe
Häckenfält by *Hunde hulagerenn åker Domkyrkohemmet gård Fruktön ö
Kinkebäck gd /Se *Hylle agerenn åker Edahuset hus Gillesrännan dalgång
Kläggeröd by *Jllingebraager åker Edet hus Grevingaskogen skog
Kläggeröd by Jllingebraager Saknas /Se Egarp, se Slimminge traktnamn Gudsbarnsbacken backe
Kläggeröd by *Kalle haffuebackenn åker Egnahemmen egnahem Harvigslund skog
Kläggeröd by *Klaagestens agerenn havreåker Ekarp bit jord (och f.d. hus) Havamarken åker
Kläggeröd by *Kole agers Engenn äng Ellvede småbruk o. hus Hällede jordar
Kläggeröd by *Koleedtt åker och äng ?Ellvete delar av sn Högamarken åkermark
Kläggeröd by /Se *Kunnebroager åker Emmatorp Saknas Högamossen mosse
Kläggeröd by /Se *Lang (*Lang-)kier åker Emmelund f.d. gd Jerusalemsbacken backe
Klämman gd *Löffuekier äng Fladhult, se Skönabäck traktnamn Jäspamossen mosse
Pinan by *Mellumskouff havreåker Fladhult gd Kalvabacken mark
Prästgården Saknas *Mosebiergis agerenn åker Fossarp småbruk Kalvahagarna åker
Raby gd /Se Mölledammen damm Forsarp gård Kanebro bro
*Skärbäck Saknas *Mölle elle agerenn åker Fördärvet f.d. hus Kaninholmen holme
*Skärbäck förr gd *Mölle engenn äng ??Gruvtorp gård Kinkebacken backe
Skönabäck herrgård /Se *Mölletofftenn åker Grevingahus småbruk Koman äng
Skönabäck gd /Se *Ny wongh vång Grevingatorp gd Kristalyckan åker
Slimminge by *Olsshöy agerenn åkrar ?Grevingetorp gård Krockebacken åkerbacke
Slimminge by Orehusabäcken bäck Gräsahuset f.d. småbruk Kronsvänge åker
Slimminge by *Peers kille åker Gydarp gård Kvarnehögsbron bro
?Slimminge by *Prestekierrett äng Gyllen gård Kvarnehögsbron bro
Slimminge by *Prestestette agerenn åker Gyllen gd Kyrkobuskarne äng
?Slimminge by *Ramsnage äng Hagalund gård Källsman åkermark (o. stutkus)
Slimminge by *Rende agerenn åker Hagalund gd Körnebjär skogsbacke
Slimminge by *Sellebiergs hullenn åker Hamburg gård Lantrådaskogen skog
Slimminge by *Sennen, *Lille sennen åkrar Hamburg gd Lantrådavången åker
Slimminge by *Skadetornn åker Harvigslund gd Malåkrabacken åkerbacke
Slimminge by Skärebäck bäck? /Se ?Heaborg gård Massabacken backe
Slimminge by Storkabacken skog /Se Heckenfält, se Slimminge traktnamn Möllebäcken bäck
Slimminge by *Tara havreåker Heckenfält gård Mölledammen vattendamm
Slimminge by o. sn *Tofftenn åker och äng Hejdan gård Möllemarken åker
Slimminge by *Trölssekylle havreåker Helvetesroten nedriven gård Nybyggesmarken åkermark
Slimminge by *Woebiergh, *Woffuebiergis agerenn åker och äng Hindberget gård Nötakärret kärr
Slimminge by *Vång, Södra Saknas Hindberget, Lilla småbruk Oran åkerområde (nu m. egna hem)
Slimminge by *Vång, Västra Saknas Hindberget, (Stora) gdr Oremaden äng
Slimminge by *Vång, Östra Saknas Hjortholmen, se Slimminge traktnamn Oreskogen åker
Slimminge by Ättehögen fornlämning Hjortholmen gd Pantarebron bro
Slimminge by Øxnestprengs agerenn åker Hjularöd f.d. gd Parkavången åker
Slimmingeby by? /Se   Hjulstorp, Stora, se Julstorp jr-enhet Pengaräntan skog, betesmark
Slimminge by /Se   Horsabacken gård och backe Pineskogen skog
Slimminge by /Se   Horsabacken gd Prästabonamossarna mosse
Slätteröd by   Hålebäck hus Puggehålet mosse
Stockholm frälsetp /Se   Häckenfält småbruk, hus Rabyängen äng
?Stenberget by   Häjaborg f.d. gd, nu hus Ramslid backe
?Stenshult, Lilla gd   Häjdan gd Rannelien åker
Stenhult, Stora by   Hällehuset f.d. hus Saggakroken del av Grevingaskog
?Stubbarp gd   Idalahem gd Saggaskogen skog
?Stubbarp by   Janstorp traktnamn Skottabron bro
Stubbarp by   Jerusalem f.d. hus Skattarännan bäck
Stubbarp by   Jordboden gård Skräddarekärret kärr
Stubbarp by   Julstorp jr-enhet Skönabäckshjärta dammar
Stubbarp by   Julstorp gdr o. hus Slussen bro
Tullboden by   Kakan gård Smedjevången åker
    Kalvabacken gd Smerännan skog, dalgång och bäck
    Kappsahuset hus Smerännan bäck
    Kardan gård Snärslegäred rågång, jordvall
    Kinkebäck gård Snärsleskogen skog
    Kinkebäck småbruk Stegen åker, lerjord
    Kläggeröd by Stjärnaplanen åkermark
    Klämman gård Stockholmskroken åkermark
    Klämman gd Storkabacken skog
    Kommungården gd Sånaden åker
    Krattet gård Säkel skog
    Krattet gdr Tegelbruksvången åker
    Krokhuset f.d. hus Tordönan sumpmark
    Krokstorp f.d. hus Tordönen sumpmark
    Krusahuset gd Tueskärr kärr
    Kulladal gd Tullbovången åker
    Kulladal gård Vasakulle åker, skog
    Kullaröd småbruk Vemmenkärr odlat område, förr sjö
    Kullaröd gård Viebäck bäck
    Kullen backe o. gd Västervång åker
    Kurrarp gd Åkerman åker
    Kvastakärr gård Ängavången åker
    Kvastakärr gd  
    Källsman, se Slimminge traktnamn  
    Leradammen småbruk  
    Leröd gård  
    London egnahem  
    Lottarp f.d. småbruk  
    Lybeck gård  
    Lybäck, Lilla småbruk  
    Lybäck (Stora) gd  
    Lyckebo, se Slimminge traktnamn  
    Marsingamöllan f.d. vattenkvarn  
    Mossen småbruk  
    Negen f.d. gd  
    Norrbäcka hus  
    Nybygget småbruk  
    Nyhus gd  
    Näbbarp gård  
    Näbbarp gd  
    Oreskogshuset f.d. hus  
    Palmagården gård  
    Palmagården gd  
    Pantarehus f.d. småbruk (nu stathus)  
    Pinan småbruk  
    Pinan, Lilla f.d. småbruk  
    Pinan, Nya småbruk  
    Pinan, Stora småbruk  
    Pinesgården gård  
    Rabbeholm gd  
    Raby gård  
    Raby gdr, hus  
    Ramnhult gård  
    Ramnhult gd  
    Ramslid, se Stenberget traktnamn  
    Ramslid gård  
    Ramslid småbruk  
    Rosingsberg hus  
    Rosensberg gård  
    Rutteborg f.d. hus  
    Ry(et) hus  
    Saggarp gård  
    Saggarp gd  
    Saggarp gård  
    Skallstorp, Lilla gdr  
    Skalstorp gårdar  
    Skallstorp, Stora gdr, hus  
    Skavholmen gård  
    Skoghuset hus  
    Skoghuset hus  
    Skoghuset småbruk  
    Skogängen gård  
    Skogängen gdr  
    Skottarp gdr  
    Skottarp, Lilla småbruk  
    Skottarp, Nya småbruk  
    Skottarp, Östra småbruk  
    Skramlan gdr  
    Skärbäcksmölla kvarn  
    Skärebäcksmölla f.d. kvarn  
    Skönabäck traktnamn  
    Skönabäck gd  
    Skönabäck gods  
    Skönabäcks skola skola  
    Skönaholm småbruk  
    Slimminge traktnamn  
    Slimminge by  
    Slätteröd gdr  
    Stattena f.d. hus  
    Stenbergaskolan skola  
    Stenberget traktnamn  
    Stenberget gdr, hus  
    Stenberget, (Norra) del av Stenberg  
    Stenberget, (Södra) del av Stenberg  
    Stenkil(l)an, se Stenkillerna Saknas  
    Stenkillerna småbruk  
    Stenshult gdr  
    Stenshult Stora, se Slimminge traktnamn  
    Stockholm hus (nu rivna)  
    Stubbarp gdr  
    Stubbarp, Lilla hus  
    Stärtarp gd  
    Svensman, se Slimminge traktnamn  
    Svensman gd  
    Tegelladan gd  
    Trädgårdshuset hus  
    Tullboden gd  
    Tullboden f.d. vattenkvarn  
    Vannhuset gd  
    Vannsbäck gd  
    Vemmenkärr småbruk  
    Vidarp f.d. hus  
    Västerbacka småbruk  
    Vä(v)skehusen småbruk  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.