ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramsåsa socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 65 Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 95
Ramsåsa sn /Se *Aspe engen äng Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Ramsåsa sn *Blapanne äng Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Ramsåsa sn *Brente Saknas Sagesmän förteckning Aspabäck bäck
Ramsåsa sn *Brente sticke åkrar Sagesmän förteckning Aspasten sten
Ramsåsa sn Byåsabacken höjd Sagesmän förteckning Aspevången åker, skogsmark
Ramsåsa by o. sn /Se *Egebiergs agre åkrar och äng Sagesmän förteckning Bastan skog
Ramsåsa sn /Se *Flemsbeck Saknas Ramsåsa socken sn Bynkebackaledet led
Fåglasång hmn »Flemsbeck» natn.? /Se Ramsåsa sn och by Byådra rännil
*Ingen gaarden f. gd *Flemsrödtt röjning Ramsåsa sn o. by Byås höjdsträckning
Ramsingagårdarna gdar /Se Fylan sjö /Se Ramsåsa sn och by Byås ås
Ramsåsa by Fyledalen dal ramsing inbyggarbeteckning Byås skogsås
Ramsåsa by Fyledalen dal Ramsing inbyggarbeteckning Dalsåkerhålan åkerhåla
Ramsåsa by Fyledalen dal Anderstorp Saknas Dalsåkrahålan håla
Ramsåsa by Fyleån å Blåsingsborg gård Ekebacken backe
Ramsåsa by Fyleån å Blåsingsborg gård Gavlabacken backe
Ramsåsa by *Gellene sticke åker Dubbamöllan väderkvarn Gumma backe backe
Ramsåsa by *Gres skicke äng Fåglasång gård Gavlabacken skogsbacke
Ramsåsa by *Gryds agir åker Fåglasång gård Gävlabacken backe
Ramsåsa by *Gryds agre åkrar Fåglasång gård Gövlaållan dalgång
Ramsåsa by *Hee agir åker Fågelsång gård Horringabackarna backar
Ramsåsa by *Heslebens korre, *Heslebergis agerlödtt ängar Fåglasångsmölla kvarn Horsingen backe
*Rynde Saknas *Heslebiergis agre åkrar Gövlagården gård Hässlebjer landsvägsbacke
  Horringabackarna backar /Se Jonröd gårdar Hässlebjer backe
  Horsingabacken backe /Se Jonröd gård Hässlebjer backe
  *Hösseröds kull åker Korshill, se Ramsåsa traktnamn Hässlebjersbacken backe
  *Korsse agir åker Krugården gård Hästahagen åker
  *Korsse siigenn äng Palatorpet torp Hästhagen betesmark
  Kråkhultet skogsområde Ramsingagårdarna gårdar Höralyckan åker
  *Lienn Saknas Ramsingegårdarna gårdar Höraängen äng
  *Löns eng äng Ramsåsa traktnamn Hörrsingabacken skogsbacke
  *Mellum becke åker Ramsåsa by Hörrsingabacken backe
  Munkadamm, Norra o. Södra dammar /Se Ramsåsa by o. sn Kalla kar källa
  *Mölle agir åker Ramsåsa by o. sn Kalla kar källa med vattensamling
  Nybroån å Ramsåsa, Lilla gårdar Kelahölen håla
  *Nörtoffte åker Ramsåsa, Lilla by Killevången åker
  *Ospangenn äng Sanden, se Ramsåsa traktnamn Kringlorna betesmark
  Ospangenn bro /Se *Sanden del av sn Kråkehultet skog
  *Preste engen äng Svampahuset hus Kråkehultet skog
  *Ramsjö sjö /Se Svampahuset gård Kyrkobacken backe
  Råbäck skiljebäck /Se Svampahuset gård Kyrkobacken backe
  *Röre engen äng Svampahuset hus Kåseholmsbast skog
  *Sanden äng Tegelbruket, se Ramsåsa traktnamn Kämpabacken sandbacke
  *Siöbiergs agre åkrar Tylehög gård Lilla bro bro
  Sjöbäck bäck /Se Tylehögen Saknas Lilla bäck bäck
  *Skalle engen äng Tylehögen gård Lilla ås skogsås
  *Snecke agir åker Tyskahuset hus Lille äng äng
  *Staall nebbe äng Åkerbjer gård Luse håla håla
  *Staffs agre åkrar Åsagården gård Långa bro bro
  *Staffsrödtt havreåker   Långabro bro
  *Stauffröds agre, Syndre åkrar   Möllebacken backe
  *Sten engen åker   Mölleängen äng
  *Stens agir åker   Norrtoft åker
  *Sunne kiill äng   Ornakullen kulle
  *Tesse wraaen äng   Palakrok betesmark
  *Timensticke åkrar   Palakroken åker
  *Tofftenn åker   Prästabonabackarna backar
  *Trolle dall åker   Pålabacke skogsbacke
  Trydeån å   Rackarehatten förr betesmark, nu åker
  Trydeån å   Ramsåsahällor backsluttningar
  Tryde å å   Ramsåsa sand sandmark
  *Vång, Norra Saknas   Ramsåsa sandar sandmark
  *Vång, Västra Saknas   Råbäck bäck
  *Vång, Östra Saknas   Rävakilledalen skogsdal
  Västermossen mosse   Rävakilledalen dalgång
  Yxekorra vattensaml.? /Se   Rävakillorna källor
      Rösslekulle backe
      Sjöboss mosse
      Sjöboss mosse
      Sjöbossbacken backe
      Sjöbås mosse
      Sjöbåsabackarna backe
      Smörhålan äng
      Smörhålan håla
      Stavringadalen dalgång
      Stavringahultet skogsbacke
      Stavringavången åker
      Stenbrinken betesmark
      Svampabacken backe
      Svampabacken backe
      Svampahuset hus
      Tjuderolabacken backe
      Tjuderolakorran vattensamling
      Tjuderolavången åker
      Torningarna backe
      Tranorna ängsmarker
      Trolle håla håla
      Trollehåla håla
      Ulvabergskillan källa
      Ulvabergskällan källa
      Urbergsdal dalsänka
      Urbergsdal dalgång
      Västermossen mosse
      Västermosse mosse
      Åsen åkerbacke
      Ängaskogen skog

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.