ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Skrävlinge socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 72 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 12
Skrävlinge, Västra by *Aakiers ager åker Västra Skrävlinge socken f.d. sn Bulltofta mosse mosse
Skrävlinge, Västra by *Aakiers eng äng Västra Skrävlinge socken f.d. sn Kattarpamossen mosse
Skrävlinge, Västra förs. *Almends ager åker Västra Skrävlinge socken f.d. sn Kongsängen äng
Skrävlinge, Västra sn, nu del av stad *Becks ager, Lille och Store åkrar Västra Skrävlinge socken f.d. sn Kungsäng äng
Skrävlinge, Västra förs. *Belager (Belsager) åker Annelund gård Kyrkevägen väg
Skrävlinge, Västra förs. *Brans tofft (Brantoffte) åker Augustenborg gård Kyrkängen ängsmark
Skrävlinge, Västra sn *Bykiers ager åker Augustenborg gd Lyckan ängsmark
Skrävlinge, Västra förs. *Bötte kullen havreåker Berga villa Möllebacken backe, förr med väderkvarn
Skrävlinge, Västra sn, nu del av stad *Dams ager, Store åker Botildenborg gård Paddocken beteshage
Skrävlinge, västra förs. *Derstens maën, Dyersteds eng äng Botildenborg gd Stenkillan äng
Skrävlinge, Västra förs. *Deyerstens ager åker Bulltofta by Stenkils Källa äng
Skrävlinge, Västra förs. *Flinte kullen åker och äng Bulltofta gårdar, egnahemsområde, flygstation, flygfält Svinaryssland område, f.d. sankmark
Skrävlinge, Västra förs. *Gierridtz eng äng Bulltoftagården gård  
Skrävlinge, Västra förs. *Greskiifftet, Syndre o. Norre ängar Bulltoftagården gd  
Skrävlinge, Västra by o. sn *Gresskiistenn äng Egen härd egnahemsområde  
Västra Skrävlinge förr sn *Guldager åker Eget bo egnahemsområde  
Skrävlinge, Västra förr egen sn, ingår nu i stad /Se *Hagehöys agir åker Ellenborg gård, villasamhälle  
Skrävlinge, Västra sn *Hampekull havreåker Fridhem gård  
Skrävlinge, Västra förs. *Heste kull (heste kuldtt) åker Fridhem, Lilla småbruk  
Skrävlinge, Västra förs. *Hettekull åker Gamlegård gård  
Skrävlinge, Västra förs. *Heyde leed led Gamlegård gd  
Skrävlinge, Västra sn, nu del av stad *Heydenn åker Gränsen villa  
Skrävlinge, Västra sn *Horsse kull åker och äng Hindby gårdar och hus  
Skrävlinge, Västra by *Huls bierg (*Huolsbierg, *Huulbierg) åker o. äng Hindby station järnvägsstation  
Skrävlinge, Västra förs. *Hylle agerenn åker Högatorp hus, f.d. väderkvarn  
Skrävlinge, Västra förr sn, nu del av stad *Höge holm åker Höja gård  
Skrävlinge, Västra förs. *Höge höys åker Jägershill gård  
Skrävlinge, Västra förs. *Höys agerenn, Lille o. Store åkrar Jägersro gård  
Skrävlinge, Västra förs. *Knuds bro havreåker och äng Jägersro gd  
Skrävlinge, Västra förs. *Korre kielde (?Torrekiilde) havreåker Jägersro hållplats järnvägshållplats  
Skrävlinge, Västra förr sn, nu del av stad *Korre kielde havreåker /Se Kattarp, Västre by  
Skrävlinge, Västra förs. *Kraags agerenn(Krogager) åker Kattarp, Västra f.d. by  
Skrävlinge, Västra förs. *Krogkulle o. *Lille Krogkulle åkrar Klockaregården gård  
Skrävlinge, Västra förr sn, nu del av stad *Kropager åker Lessebo f.d. gård, handelsträdg.  
Skrävlinge, Västra förs. *Leen ageren åker Länsmannagården gård  
Skrävlinge, Västra sn *Leenen åker Martabo villa  
Skrävlinge, Västra förs. *Liusse kers ager åker Matisagården gård  
Skrävlinge, Västra förs. *Lunde leid led Rosengård gård  
Skrävlinge, Västra förr by o. sn /Se *Lunde weys ager åker Rosengård gd  
Skrävlinge, Västra förr by, nu stadsd. o. förs. /Se *Lödeuess ager åker Rosengårdsstaden stadsdel  
Bulltofta Saknas *Lönager, Lille och Store havreåker Skrävlinge mölla förr väderkvarn  
Bulltofta flygstation m.m. *Lönager havreåker Skrävlinge, Västra by  
Bulltofta stadsdel, gd *Madenn äng Skrävlinge, Västra by  
Bulltofta gård *Mussager åker Sofiedal gård  
Bulltofta gd *Möllehöys ager åker Sofielund gård, stadsdel  
Bulltofta gd *Möntere holmen äng Sofielund gård, stadsdel  
Bulltofta förr gd *Mönterekullen havreåker Sofielund gd  
Bulltofta by o. flygstation *Prestetofftenn åker Stenkillan hus  
Bulltofta del av förs. *Rödagerenn, *Den nemste o. *Den lengste havreåkrar Stenkils Källa hus  
Bulltofta förr gd *Röde ager o. Lille rödager åkrar Valdemarsro gård(delvis styckad)  
Bulltofta hg, gårdar (nu flygstation) *Sede stienn (steen) havreåker Ögård gård  
Bulltofta gd, (nu flygfält) *Smaahöye ager åker Ögård gd  
Bulltofta stadsdel *Speldett (spieldett) åker    
Bulltofta flygfält och stadsdel *Spielditt åker    
Bulltofta hg och egnahemsområde samt flygstation *Steenkilde ager o. Stenkiilde engenn åker resp. äng    
Bulltofta stadsdel *Sten Kiilde agerenn åker    
Bulltofta stadsdel *Straa brett havreåker    
Bulltofta förr gd, nu flygplats *Straabret havreåker och äng    
Bulltofta gd /Se *Stumpen åker    
Bulltofta gd /Se *Stumpen åker    
Bulltofta by /Se *Stumpen åker    
Bulltofta by /Se *Stumpe, Nederste o. öffuirste åker    
Bulltofta gd /Se *Syndre sties ager, Westre o. Östre åkrar    
Bulltofta gd (m. flygfält) /Se *Syndre sties ager o. äng åker och äng    
Bulltofta by /Se *Tornn ager åker och äng    
Bulltofta flygplats o. beb. /Se *Torrekiilde havreåker    
Bulltofta samh. /Se *Torren(Torre) ager åker    
Bulltofta samh. /Se *Wdengene havreåkrar    
Bulltofta gd /Se *Vång, Norra f. sn    
Bulltofta by /Se *Vång, Västra f. sn    
Bulltofta gd /Se *Vång, Östra f. sn    
Bulltofta gd /Se *Ølkone ager åker    
*Henrikstorp by      
*Henrikstorp by      
*Henrikstorp by      
Hindby gårdar o. lhtr      
Hindby by      
Hindby gdr o. lhtr      
Hindby gårdar och lhtr      
Hindby gårdar o. lhtr      
Hindby by      
Hindby förr by      
Hindby gårdar o. lhtr      
Hindby by      
Hindby by      
Hindby by      
Hindby by      
Hindby förr by      
Hindby gårdar o. lhtr      
Hindby gårdar o. lhtr      
Hindby by      
Hindby förr by      
*Karup Saknas      
Kattarp, Västra by      
Kattarp, Västra förr by      
Kattarp, Västra förr by      
Kattarp, Västra gårdar      
Kattarp, Västra förr by      
?Kattarp, Västra lhtr      
Kattarp, Västra lhtr      
Kattarp, Västra gårdar o. lhtr      
Kattarp, Västra gårdar o. lhtr      
Kattarp, Västra gårdar o. lhtr      
Kattarp, Västra gårdar o. lhtr      
Kattarp, Västra gdr o. lhtr      
Västra Kattarp by /Se      
Kattarp, Västra by /Se      
*Prestebondens gaardtt gd      
Skrävlinge by      
Skrävlinge stadsdelar      
Skrävlinge, Västra by      
Skrävlinge, Västra by      
Skrälinge, Västra förr by      
Skrävlinge, Västra förr by      
Skrävlinge, Västra by      
Skrävlinge, Västra by      
Skrävlinge, Västra f. sn      
Skrävlinge, V. o. Ö. samh:n /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.