ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lockarps socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 24
Lockarp sn *Barekieldis stöcke åker Lockarp sn sn Asendal åkerhåla, förr med vatten
Lockarp sn *Biers agir åker Lockarp sn o. by Birkemosse (Björkemosse) mosse
Lockarp sn /Se *Brouong havreåker Lockarps socken socken Björkemosse mossmark
Lockarp sn *Bönne kierstickad havreåker Lockarp by o. sn Bys grusgrav grustäkt
Lockarp sn *Dotterbierg åker Lockarp, se Oxie församling Dotterberg åkermark
Lockarp sn *Dynewaars agre åkrar Alfhem hus Grödehög ättehög
Lockarp sn *Ertebierg åker Almdala gård Grötehög ättehög
Lockarp sn *Faars agre åkrar Anniehem hus Hagemosse mosse
Lockarp sn *Fiellenslöff gade, Fiellenslöff marck Saknas Gullebo hus Havemosse vattensamling
Lockarp socken *Fiärängh f. äng Hildingsborg hus Killebjer höjd
Lockarp sn *Gaassebiide åkrar Iredsbo gård Killebjer backe
Lockarp sn *Glastorpe sticke Saknas Lillebo hus Klockarejorden åkermark
Lockarp sn *Grödhög stickidtt havreåker Lockarp by Klockarekärret kärr
Lockarp sn Grötehög gravhög Lockarps boställe gård Klåbergersängen åkerbit
Lockarp sn *Guldfyllinge åker Lockarpe skola skola Marielust f.d. park
Lockarp by o. f.d. sn /Se »Guldfyllinge» åker Lockarp station järnvägsstation Mossen mark
Lockarp sn /Se *Hedager åker Lorensberg hus Sorgedalen åker
Lockarp by o. sn /Se *Höyesteens agir havreåker Mariedal gård Skrivarehög ättehög
Lockarp sn /Se *Klabergs ager havreåker Solhem hus Skrivarehög ättehög
Lockarp by och sn /Se *Knylle åker Solslätt hus Skräddarelyckan f.d. tomt
Lockarp by *Korshale åker Virahill gård Skårsbacke backe
Lockarp by *Kulde, Lille och Store åkrar   Stuehög ättehög
Lockarp by *Hammes ore havreåker   Stugehög ättehög
Lockarp by *Leer kers agir havreåker   Vanningen vattensamling
Lockarp by *Liuesfadtt havreåker    
Lockarp by *Lönstickidtt havreåker    
Lockarp by *Mellum weye åkrar    
Lockarp by *Möis agre åkrar    
Lockarp by *Norbergs ager havreåker    
Lockarp by *Skreblinge marck Saknas    
Lockarp by Skrivarehöj gravhög    
Lockarp by Staadhauffe åker    
Lockarp by Stuehög gravhög    
Lockarp by *Stuehöy höjd    
Lockarp by *Syldhöye åker    
Lockarp by *Syndrekulle havreåker    
Lockarp by *Sönns agir åker    
Lockarp by *Tofftenn åker    
Lockarp by *Toffte stickedtt åker    
Lockarp by *Valle kulle åker    
Lockarp by o. sn *Vesten höys agir åker    
Lockarp by *Vestre sten sties ager havreåkrar    
Lockarp by *Vång, Norra Saknas    
Lockarp by *Vång, Södra Saknas    
Lockarp by *Vång, Västra Saknas    
Lockarp by *Oxe agir åker    
Lockarp by      
Lockarp by      
Lockarp by      
Lockarp by /Se      
Lockarp Saknas /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.