ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husie socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 125 Bebyggelsenamn : 143 Naturnamn : 52
Husie sn /Se *Aurekiillis Kier (Auris kulle kier) kärr Husie socken f.d. socken Bibersbacken backe
Husie förs. *Beals ryggene, *Beels rygge åkrar Husie sn o. by Brasakallt backe
Husie sn *Blegbier, Lille (*Blegebierg) åker o. äng Adolfsminne lht Brasakallt backe
Husie sn *Blegebierg åker Andréelund hus Brånebacken backe
Husie förr sn, ingår nu i stad *Borre leditt (borreledtt) åker Annedal lht Brånemossarna mossar
Husie förr sn, ingår nu i stad /Se *Brebierg (Bredebierg, Lille o. Store) havreåkrar Annehem hus Brånemosse mosse
Husie sn, ingår numera i stad *Bredingenn havreåker Annetorp lht Evighetsbacken backe
Husie f. sn, ingår nu i stad *Bybierg åker Augustavik lht Evighetsbacken backe
Husie förs. *Bybierg åker Augustenhill lht (hus) Funtahålan f.d. kärr
Husie socken socken /Se *Bögeaass (*Böö aass) ås Blaragården gård Glanshög mosse
Husie by och sn /Se *Böye ?äng Borgnäs hus Glanshögsbacken backe
Husie by o. f.d. sn /Se *Damps agerenn, *Damps enge åker o. äng Borgvik hus Granebacken backe, med gran
Husie sn /Se *Denn trehiörnede eng äng Brasakalltshuset hus Hammeltofta jordområde
Husöghe, se Husie förr sn, ingår nu i stad *Digis ager, *Östre digis ager åkrar Byhem lht Hampakulla åkerbacke
*Femtinsbol del av hemman *Diigis ager åker Bäckagården gård Handlandeängen allmänning
*Færntinsbol bol *Fierrehöye äng Böckaregården f.d. lantgård, nu värdshus Himmelsbjer backe
*Husatoft by *Flöhes ager åker Bödkaregården gd Himmelsbjersbacken backe
*Husætoft tomt *Fredslinge höye havreåker Dalvik samhälle Hjorthög backe
Husie by *Fullehöyes (Fulhöys) agir åker Dammstorp gård Hjärpe mosse mosse
Husie by /Se *Fyre höys agir åker Dammstorp gd Hohögabackarna backsträckning
?Husiegården gd *Gaasse mands agerenn åker Dammstorp, Lilla gård Hohögarna el. Hohögabackarna höjder
Kronobetet beb. /Se *Galte höyenn åker Danskastället småbruk Husiebäcken bäck
Kvarnby by *Gasses madenn (Gaassemadtt) äng Dillysbo lht Husie mosse mossmark
Kvarnby by *Gengabett åker Elinelund lht Järpe f.d. torvskifte, äng
Kvarnby by *Gerppe ager (*Gierppe) åker o. äng Elisedal gård Krokmossen mosse
Kvarnby by *Glantzhöy, Lille och Store åkrar Elisedal gård Kronobetet jord
Kvarnby by *Glandshöy åkrar Elisehem lht Kung Karls backe ättehög
Kvarnby by *Haahöyene Saknas Elisetorp lht Kung Karls backe ättehög
?Kvarnby by *Haffus ager åker Emmahöj lht Lundavägen bygdeväg
Kvarnby by *Hamp agers kulde åkrar och äng Eriksborg lht (hus) Långebjer backe
Kvarnby by *Hamps agers kulle äng Ershög ättehög Långebjersbacken backe
Kvarnby by *Harespielditt, *Syndre H. åker o. äng Flyganett hus Långebjersbacken backe
Kvarnby by /Se *Hellebierg höjd Fredriksro lht Långebjersmossen mosse
Prästgården prästgård *Hellen niue Saknas Fridentorp gård Mellankärr mosse
Riseberga gd /Se *Holcke Kiilde maën, *Holcke kiille agre äng resp. åkrar Fridentorp lägenheter Möllebacken backe
Skrävlinge, Östra by *Holcke kiillen källa Gamlegård gård Möllarebacken backe
Skrävlinge, Östra by *Holke kiille källa Granbacken gård Möllebacken backe
Skrävlinge, Östra by *Hulhöys ager (*Holhöys agerenn) åker Grönehus lht Möllebron bro
Skrävlinge, Östra by *Hullekier äng Gudrunshill lht Möllespetsryggen utjord
Skrävlinge, Östra förr by, ingår nu i stad *Humble kierridtt kärr Gunnarsro lht Pilekärr kärr
Skrävlinge, Östra by Hästens ängen äng /Se Haga, Villa lht Pilekärr mosse
Skrävlinge, Östra by *Höne höybierg höjd Hallstorp samhälle Risebergabäcken bäck
Skrävlinge, Östra by *Höye engen, *Östre höye eng ängar Hallstorp, Nya samhälle Riseberga ängen äng
Skräflinga by Karusamossen vattensaml. /Se Hannashill lht Sandbacken backe
Skrävlinge, Östra by Karusehålet, (även Karusamossen) vattensaml. /Se Hildasborg lht Skabroängen allmänning
Skrävlinge, Östra by *Kierlingebiergs ager åker Hilmasro lht Skalenslund äng, källa
Skrävlinge, Östra förr by /Se *Kirckebierg åkrar Hjortabruket tegelbruk Skrubbebacken backe
Skrävlinge, Östra förr by, nu stadsd. /Se *Kirckebierg och *Lille K. åkrar Hjorthög hus Smehålan åker
Ulricedal förr gd /Se *Kolle kiille källa Hjortsbruk tegelbruk Stackamossen mosse
Virentofta gd /Se *Korre ageren havreåker Hjärpåker villa Viborgsbacken backe
Ärtaryllan förr gd /Se *Korre agrenn åker /Se Hohög järnvägsstation Vingebacken backe
  *Korre engen äng /Se Hohög samhälle Änghagen äng
  *Korre ledtt åker Hohög skola folkskola  
  *Kraage tornn Saknas Hohögsmöllen väderkvarn  
  Kraage tornn Saknas /Se Hohög station järnvägsstation  
  *Kragkulle åker Husie by  
  *Krage traffunet åker Husie by o. sn  
  *Kroppebierg, Lille och Store åkrar Husie boställe gård  
  *Landsagerenn åker Husiegården gård  
  *Leereseken äng Husiegården gd  
  *Liungkulle ager o. eng, *Store liungkulle åker och äng Hällan lht  
  *Lockis flagenn åker Hällebo lht  
  *Long ager Store havreåker Högsbo lht  
  *Longe helle havreåker Högtorp hus  
  Lundavägen del av väg Ingebo lht  
  *Lundebierg havreåker Inridsro lht  
  *Lundebierg havreåker Irisro lht  
  *Lybierg höjd Irmasro lht  
  *Malmöes eng äng Johannesfrid lht  
  Malmövägen del av väg Järpåker villa  
  *Mardall åker och äng Karinsro hus  
  *Mellum weyene Saknas Karinsro gård  
  *Mograffue ryggenn åker Karlslund lht  
  *Mure kull åkrar Kobåsakroget värdshus  
  *Höhey äng Kronobeten kronojord  
  *Möllespiellitt åker Kungagården gård  
  *Naffuirskafft Saknas Kungshälla bebyggt omr., samhälle  
  *Ny kielde källa Kvarnby by  
  *Nywong åker Kvarnby by  
  *Ny wong åkrar Kvarnby skola skola  
  *Orenn, Norre o. Syndre havreåker Kvarnby station järnvägsstation  
  *Ormes ager havreåker Lauritzborg lht  
  *Ormisholmindtt, *Ormis holme äng resp. åker Lineborg lägenheter  
  *Piileholmen åker Linero lht  
  *Preste dammen damm Lisedal gård  
  Prästadammen damm /Se Lotterihuset hus  
  *Reen engen äng Lugnet lht  
  *Reffgraffuen havreåker Mariahill lht  
  *Salens ager åker Marklunda gård  
  *Salentz agerlödenn äng Mellantorpet lht  
  *Saletes ager havreåker Minnesdal gård  
  *Sandkulle åker Nillaborg lht  
  *Skinnerhöys maë äng Nilsro lht  
  *Skouffweyen väg Nybo lht  
  *Skymmehöys ager (Skinnehöys ager) åker Nygård lht  
  *Skynhöffuen åker Nyhem lht  
  *Spundett havreåker Nyhem lht  
  *Stenebierg o. Lille Stenebierg åkrar Nyhem gård  
  *Stenebiergs agir åker Olskroken lht  
  *Stensbiergs eng äng Perstorp lht  
  *Syndre agir åker Prästagården gård  
  *Sööde ager (*Söö ager) åker Riseberga gård  
  *Taags kiilde, *Tags kieldens ager åkrar Riseberga gd  
  Taags kiilde Saknas /Se Riseberga, Lilla gårdar  
  Tags kieldens ager Saknas /Se Rosentorp lht  
  *Tiure eng äng Rustgården f.d. gård, hus  
  *Tiörenn ageren åker Skrubban gård  
  *Toffte höy åker Skrävlinge, Östra by  
  *Tofftenn åker Skrävlinge, Östra by  
  *Tofftenn åker Smedstorp, L. hus  
  *Tor agerenn, Norre havreåker Solbacken hus  
  *Tornn ager åker Solbacken villa  
  *Torrekier kärr Solgården lht  
  *Tauffte hoss maden äng Solgården Villa lht  
  *Tranager, Lille och Store åkrar Solhagen lht  
  Trelleborgsvägen väg Solhagen gård, kaféträdg.  
  *Trolle holm (Trollholmen) åker och äng Solhem lht  
  *Vång, Norra Saknas Solvik samhälle  
  *Vång, Södra Saknas Solvillan lht  
  *Vång, Östra Saknas Stjärntorp lht  
  *Wæew kiilde källa Svenshög lägenheter  
  *Öens ende Saknas Tereseborg lht  
  Kungshälla egnahemsområde Teresehem lht  
  Skrubben hemman Tillysborg hus, f.d. krog  
  Skrubbäng äng Tillysborg värdshus  
    Toftanäs gård  
    Toftanäs, Lilla gård  
    Trollängen gård  
    Tullstorpavägen vägstycke  
    Tuna, Villa lht  
    Ulricedal gård  
    Ulricedal gd  
    Valdemarsro, L. Smedstorp hus  
    Vanna gård  
    Vannagården gård  
    Videdal gård  
    Villiamsro lht  
    Virentofta gd  
    Virentofta gård och villasamhälle  
    Åkerholmen lht  
    Ängstorp gård  
    Ärtarullan f.d. gård  
    Östergård villa  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.