ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skabersjö socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 131 Naturnamn : 207 Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 50
Skabersjö sn /Se Alnabier åker Skabersjö sn, by och herrgård Ammeliden backe
Skabersjö sn Asserhögsåker åker Skabersjö sn, by och herrgård Dösesten fornminne (stendös)
Skabersjö sn Basebergsbacken del av skog Skabersjö s:n, by och herregård Fäladsskogen skog
Skabersjö sn Bierastycket åker Assarhög gård Gatedammen damm
Skabersjö sn Bierastycket åker Brödden el. Bröddagården gård Gåsabiten el. Gåsabitsdammen damm
Skabersjö sn Bjeresjöåckrar åker Ebbarp gård Gässlingakroken vång
Skabersjö by och sn /Se Bokeholmen bokskog Ebbarpsgården gård Högelid eller Högelidsbacken backe
Skabersjö sn /Se Bombackestycket åker Enebacken hus Kalvakärr vång
Skabersjö sn /Se Breing åker Hammelen, eller Hamlagården gård Karnavävare vattenhål
Skabersjö sn /Se Breingarna åker Hästahagen gård Kissebjer backe
Skabersjö sn /Se Breingsholmen åker Kissebjershuset hus Kratten skog
Skabersjö by o. sn /Se Brostycket åker Kollemosse hus Kvisslebro bro
Skabersjö sn och gods /Se Brände böks kärr kärr Krattahuset hus Kyrkostigen stig
Skaprusæ, se Skabersjö sn Brännekrok åker Kråkenäs gård Källsbacke backe
Ebbarp hg Bröddarne åker Kvisslemölla vattenkvarn Körsbärsbacken vång
Ebbarp hg Bröddet åker Kädarp gård Labjersbacken backe
Ebbarp hg Brönnetoft åker Lere t. Labjersvången vång
Ebbarp by Byskiften åker Ljunggården gård Lertaget vång
Ebbarp gd Drängaryggarne åker Paradiset hus Lillegata vägstycke
Ebbarp gd /Se Drängastycket åker Pramkrokshuset hus Lilleö ö
Kirsebjär lht /Se Dröfbergsåcker åker Pusslehuset hus Lingebjer backe
Kirsebjärshus(et) lht /Se Dufvekull åker Risarp gård Lingerumpan skog
*Kvissle mölla kvarn Dyssesten fornlämning Roslätt, Lilla gård Nybro bro
? Kädarp gd Dösestensåker åker Roslätta smedja smedja Onsbäcksvången vång
? Kädarp gd Ehnsten åker Ryd by Per Anderskrok vång
Kädarp gd Ekekierrsstycket åker Springet f.d. t., numera stathus Ridhusvången vång
Ljunggården gd? Ekestycket åker Stenhult t. Risarpebacken backe
Ljunghusen gårdar Elekille åker Stockebrohuset t Risarpeskogen skog
Risarp gd Engelbergswången vång Stockholm t. Rumpan jordremsa
Roslätt, Lilla gd Flackarne åker Stolpalös(a) nedrivet hus Ryds kratt skogsmark
Ryd by Flodang äng Svenstorp gård Ryggestenen skog
Skabersjö hg Frueremadsstycket åker Svenstorp, Lilla gård Rämpegraven bäck
Skabersjö fideikommissegendom o. sn Fruehola kärr Svenstorpakrog gård Skamhög backe
Skabersjö fideikommissegendom o sn Fyrckaholan åker Sönnarp by Skamhögsvången vång
Skabersjö hg Gateängsstumparne åker Tjustorp by Skällebjer backe
Skabersjö hg Grafvareäng äng Vadstena gård Svenstorpavången vång
Skabersjö hg Grimsholmen åker Varto gård Svenstorpa ängar ängar
Skabersjö hg Grudsrygg åker Vassen gård Svinabetet vång
Skabersjö hg Grudsrygg åker Västraby by Sönnarpelången skog
Skabersjö hg Gröblingen åker Örnakulla gård Tjuralyckan skogsmark
Skabersjö hg Grönegata åker   Trappetrinsbackarna backar
Skabersjö hgd Grönvägsåcker åker   Tudaremossen mosse
Skabersjö hg Gåsabiten åker   Tulehög hög
Skabersjö hg Gåsabiten åker   Vartolunden skog
Skabersjö hg Gåsabitsåcker åker   Vartovången vång
Skabersjö herresäte Hallerne åker   Västrabyskogen skog
Skabersjö hg Hallerne åker   Västrabyvången vång
Skabersjö hg Hammelen höjd   Åbo mosse betesmark
Skabersjö hg Heijdan åker   Ängelsbjer vång
Skabersjö hg /Se Holerygg åker   Ängelsbjersgraven vattengrav
Skabersjö hg Holeryggar åker    
Skabersjö hg Holängsåcker åker    
Skabersjö hg Hyllerygg åker    
Skabersjö hg Hyllingsbier åker    
Skabersjö hg Hyltarpeskiftet åker    
Skabersjö hg Hyltebjär höjd    
Skabersjö hg Hällan åker    
Skabersjö herresäte Hällan åker    
Skabersjö hg Hästehagskroken äng    
Skabersjö hg Jutaholmen åker    
Skabersjö fideikommissegendom Kajeberg åker    
Skabersjö hg Kanekiersstycket åker    
Skabersjö hg Kapelsåckrar åker    
Skabersjö hg Karl XII:s ek minnesmärke    
Skabersjö hg Karna vävare tjärn    
Skabersjö säteri Kattastierten åker    
Skabersjö by, fideikommissegendom Kiedarpeskiftet åker    
Skabersjö herresäte Kiällestycket åker    
Skabersjö by, fideikommissegendom Kiölåcker åker    
Skabersjö hg Klåkull åker    
Skabersjö hg Kodemose åcker åker    
Skabersjö hg Krokeberg åker    
Skabersjö gods Kråkenäs beteshage    
Skabersjö slott o. sn Kråkön ö    
Skabersjö slott Kyrckiokierr kärr    
Skabersjö hg Kyrckemad äng    
Skabersjö hg Kyrckobacken åker    
Skabersjö by Kyrckostig åker    
Skabersjö hg Labier åker    
Skabersjö hg Ladeåcker åker    
Skabersjö hg Lammakull åker    
Skabersjö hg Lerbäck bäck /Se    
Skabersjö hg Lerbeckskärr kärr    
Skabersjö hg Lergrafsåcker åker    
Skabersjö hg Leråcker åker    
Skabersjö hg Lideåckrar åker    
Skabersjö hg Lilleö ö    
Skabersjö hg Lillö ö    
Skabersjö hg Liungareåcker åker    
Skabersjö hg Liungarne åker    
Skabersjö hg Liungholan äng    
Skabersjö hg Liungkulla åker    
Skabersjö by Liungvägsåcker åker    
Skabersjö hg Longåcker åker    
Skabersjö hg Longåcker åker    
Skabersjö fideikom. Longåckrar åker    
Skabersjö fideikom. Lunnastycket åker    
Skabersjö fideikommissegendom Lunnaåcker åker    
Skabersjö by /Se Marckskiälsåckrar åker    
Skabersjö mölla f. kvarn Marskiälsstycket åker    
Skaprusa = Skabersjö hg Masseåcker åker    
Stockholm f. torp Mosaskiften åker    
Svenstorp by Mossängen äng    
? Sönnarp by Mögerne åker    
Sönnarp by Möhösstn. åker    
?Sönnarp by Möllerygg åker    
Sönnarp by /Se Möllestig åker    
Tjustorp by Mölleåsen åker    
Tjustorp by Ohänge Wijk vik    
Tjustorp by Onsbäck bäck /Se    
Tjustorp by (förr egen sn) Onebecks mosse mosse    
Tjustorp by (förr sn) Osebacken del av skog    
Tjustorp by Pengsholmen åker    
Tjustorp by Pilemosen mosse    
Tjustorp by (förr sn) Pilåcker åker    
Tjustorp by Pistolstycket åker    
Tjustorp by Pistol Vång vång    
Tjustorp by Pottekanneåcker åker    
Tjustorp by Prästholmarne åker    
Tjustorp by Purholmen åker    
Tjustorp by Quisleåckrar åker    
Tjustorp förr gd, nu by /Se Rabier åker    
Tjustorp by Ramnakull åker    
Tjustorp f. egen sn, nu del av sn Remperne åker    
Tjustorp by Rännebäck bäck /Se    
Tjustorp by /Se Rennebecksäng äng    
Tjustorp by /Se Rydbanen äng    
Tyffstorp, enl. reg. = Tjustorp förr egen sn, numera del av sn Räfvakieråker åker    
Varto gd Röfwarekärret kärr    
Varto frälsehmn /Se Rörholmarne åker    
Västraby by Rörkierr kärr    
  Rörmose mosse    
  Rörviksäng äng    
  Sandstycket åker    
  Sandåsen åker    
  Schelleberg åker    
  Sege å å    
  Sillaholm åker    
  Siuryggeåker åker    
  Siöholmsåker åker    
  *Skabersjö bålbacke triangelpunkt    
  Skabersjöstumparne åker    
  Skabersjöstycket åker    
  Skamhög åker    
  Skamstumparne åker    
  Skateberg åker    
  Skipsåkrarna åker    
  Skitarestycket åker    
  Skogsängen äng    
  Skräddare Maden äng    
  Skällebjer backe /Se    
  Slumpäng äng    
  Sobier åker    
  Spångholmen åker    
  Stenlanden åker    
  Stenkull åker    
  Stensåker åker    
  Stigs mosabryn äng    
  Stutemåsen mosse    
  Svaneholmsåker åker    
  Sverteängen äng    
  Sängan åker    
  Sängeledsstycket åker    
  Sönnarpeåcker åker    
  Tjurängen äng    
  Tjurlyckan inhägnad del av Fäladsskogen    
  Tiustorpaåcker åker    
  Tjustorpsö ö    
  Tjustorps ö ö    
  Tjörnåckrar åker    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Tranbergsåker åker    
  Tittelund åker    
  Torkel bagare tjärn    
  Tremlingen åker    
  Trumpetarängen sankmark    
  Tufveskiftet åker    
  Tumholmen del av Hästhagen    
  Tutaremossen mosse    
  Tväreberg åker    
  Ulatofterne åker    
  Wassaskiftet äng    
  Wintermåssen troligen inhägnad del av Fäladsskogen    
  Wångaledsstycket åker    
  Wägastycket åker    
  Wäglängan åker    
  Wäglängan åker    
  Wärbystycket åker    
  Wästholmen åker    
  Västrabyskogen skog    
  Yddingen sjö /Se    
  Yddingesjön sjö    
  Yddingesjön sjö    
  Ysnabier åker    
  Ysnabier åker    
  Yxen åker    
  Åleholmen äng    
  Åmaderne äng    
  Åmadswången vång    
  Ååckrarne åker    
  Ängsbjärskullen kulle    
  Ärtabäck bäck? /Se    
  Ärtabecksäng äng    
  Örnakull åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.