ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hyby socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 651 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 275
Hyby? (Högby) =?Hyby sn sn Ahlebijten åker Hyby sn, by och herrgård Altarebacken backe
Hyby sn Ahleskijfftet äng Hyby by o. sn /Se Altaret backe
?Hyby sn Alberta Stycken åker Annasro, se Vissmarlöv traktnamn Anders Larsa kärret kärr
Hyby sn Aflebjersstycken åker Bomhuset hus Asporna skogsbacke
Hyby sn Allestycken åker Borup gård Bagarekärret kärr
Hyby sn /Se Allfredestycket åker Bökebergsslätt gård Ballkärr kärr
Hyby sn All Åkern åker Böksmosse gård och mosse Basbjer eller Basbjersbacken skogsbacke
Hyby sn Asnekärrsstycken åker Eksholm gård Betet, Gamla vång
Hyby sn Atterholmarne åker Enekruet f.d. värdshus Bjeret eller Bjerabacken skogsbacke
Hyby sn Axelstens agir åker Fjällfotahus gård Björkefloden vång
Hyby sn *Axellsteens agir åker Flängevad lht Boksakärret kärr
Hyby sn Backeryggia åker Friskahus hus Bollabacken backe
Hyby socken Balls kjerr kärr Grönljung gård Bomhusvången vång
Hyby socken Barebjerskjerret kärr Hallingen gård Bomhög backe
Hyby sn Barevägsstycken åker Hollandshus gård Brinkebjer skogsbacke
Hyby sn Beden åker Holmeja by Bryddelljung mosse
Hyby sn Bekåker åker Holmeja by Brytestugbackarna backar
Hyby sn Bengt Skrederenoijen? åker Hålet gård Brytestugsgraven håla
Hyby sn Bijtängen del av vång Hälledal gård Brännevinsnäsan eller Brännevinssnutan udde
Hyby sn Biörnekillsstycket åker Julahuset hus Byttan udde
Hyby sn Bjärabacken höjd Klågerup herrgård Bökeholmen udde
Hyby sn Björnakjellan åker Klågerup herrgård Bökeberg skog
Hyby sn Björnängen äng Kolahygget gård Danskasjön moras
Hyby sn Bleekebärgh åker Lingebjer gård Det långa sävekärret kärr
Hyby sn Bleekängen äng Ljunghus hus De tolv apostlarna bokar
Hyby sn Blodshögsstycket åker Maglebjer gård Drilabacken backe
Hyby sn Blodskijten åker Mossahuset hus Drängabackarna backar
Hyby sn Bomhusvången vång /Se Norregård gård Drängamossen mosse
Hyby sn Bomhöj jordhög /Se Norregård gård Effavången eller Effet vång
Hyby sn Bonghöjen åker Norremark t Ekebackarna skogsbackar
Hyby sn Bonnebier åker Nyhus torp Eksholmssjön sjö
Hyby sn Borrebergstycket åker Nyvång gård Ekströmskärr kärr
Hyby sn Boweteryggen åker Näs eller Näshus t Ekstång eller Ekstångsvången vång
Hyby sn Branten åker Pepparhuset hus Ellebjer eller Hellebjer backe
Hyby sn *Branterne Saknas Prästholmen gård Else kobacke backe
Hyby sn Bredelands ängh äng Resåkra by Enefäladen fäladsmark
Hyby sn Bredestens agir åker Risemölla gård Enenäbbet udde
Hyby sn *Brede steens agir åker Rusthållet gård Enet del av Kabelljungsskogen
Hyby sn Breeingen del av Mossen Råbergsslätt gård Fanskärr kärr
Hyby sn Breestycket åker Rödsten hus Filipakroken del ab Kabelljungsskogen
Hyby sn Brelands kjerret kärr Smedhemmanet gård Firrenbenakärr kärr
Hyby sn Breåker åker Stockahuset rivet hus Fiskarebacken backe
Hyby sn Brinckekulla del av Skogen Storkamossarna mosse Fiskareholmen ö
Hyby sn Broberghsstycket utjord Stridsmölla gård och väderkvarn Fjällfota ljung torvmosse
Hyby sn Bryddelljung mosse Svinaryggen backe Fjällfotasjön sjö
Hyby sn Bråmbleåcker åker Rejarp by Flängevadsvägen väg
Hyby sn Brånhögsåkrarna åker Tejarpegården gård Fotahålorna del av skog
Hyby sn Brånryggen åker Toestället gård Friskavången vång
Hyby sn Bråntoften åker Torrebergabäcken bäck Furegråbacken backe
Hyby sn Brännebiersryggen åker Troberga gård Furubacken backe
Hyby sn Bränne Liung kärr Villa Yddinge, se Yddinge traktnamn Fåglabacken backe
Hyby sn Brötkjerret kärr Vinninge by Fåglehåla damm
Hyby sn Buskestycket åker Vinninge by Fårabetet betesmark
Hyby sn Buuskängen äng Vinningetorp gård Fäladsvången vång
Hyby sn Byttan udde Vinningegården gård Galtasölan kärr och gård
Hyby sn Bökeholmen udde Vissmarlöv traktnamn Galtasölekullen ättehög
Hyby sn Bögsmusseängen äng Vissmarlöv by Gamlesjö förr sjö, nu äng och torvmosse
Hyby sn Börkeflods stycket åker Vissmarlöv bet. jord Gatekulla eller Gatekullsbacken backe
Hyby sn Dalsåkrarne åker Vittenbjer gård Gatekärret kärr
Hyby sn Danska sjön moras Västergård gård Generalshagen del av park
Hyby sn /Se Djuberg åker Yddinge traktnamn Glansabacken vägbacke
Hyby sn /Se Diupehållan äng Yddinge by Glattekärr kärr
Hyby sn /Se Diuremåsse mosse Östergård gård Grannevången vång
Hyby sn /Se Drenggestycket åker Österledshus hus Gråländarebacken backe
Högby, se Hyby sn Drängamossen mosse   Grötakitteln kärrhål och gård
Bomhuset förr hus /Se Drängastycket åker   Grötakitteln kärrhål
Borup gd Drängstycket åker   Gula hål vång
Borup gd /Se Dunnerppryggen åker   Gullnäs skogsmark
Borup gd /Se Dynerna åker   Gullvassen kärr
Bökebergsslätt by Eddebergh åker   Gänget vägsträcka
Clabarp, Claborp, Claberop, se Klågerup hg Ekestofterne åker   Gärsmossavången vång
Clanethorp, se Klågerup hg Eksholmssjön sjö   Gåsalyckan fäladsmark
Eksholm by Ekstång åker   Hallingaplanen åker
Eksholm gd /Se Ekstångs äng äng   Hamlaskogen skogsmark
Gnällan beb. /Se Ekestångsängen äng   Hanehög, Norra vång
Holmægæ, se Holmeja by Ekessåcker åker   Hanehög, Södra vång
»Hestemøllen» kvarn Ekessåcker åker   Hans Kristersa lyckan f.d. åkerskifte, nu ekplantering
Holmeja by Elensbjeren åker   Harabackavången vång
Holmeja by Ellessiöryggia åker   Harabacken backe
Holmeja by Ellesös agir åker   Haravassen kärr
Holmeja by *Ellesös agir, Lille o. Store åkrar   Hjortabacken backe
Holmeja by /Se Engegapp stycket åker   Holmejabäcken bäck
Holmeja by /Se Enghebacken äng   Holmeja ängar ängsmark
?Hyby (Högby) by Enkones Högh åker   Husmansängarna ängsmark
Hyby hg Eskells berg åker   Hybergakärret kärr
Hyby hg Essestensstycken åker   Hyby hägnad = Hägnaden Saknas
Hyby by Farmorsstycket åker   Hyggaspetsen del av skog
Hyby by Fijskere backen åker   Hyggemossen, se Fans kärr Saknas
Hyby hg Fjällfotaljung sank mark   Hyllebjer eller Hyllensbjer backe
Hyby hg Fjällfotasjön sjö   Hålebrosvången vång
Hyby hg Fjällfotasjön sjö   Hålvägsbacken backe
Hyby hg Fjällfotasjön sjö /Se   Hägnaden betesmark
Hyby hg Fjällfotasjön sjö /Se   Hägrabacken backe
Hyby hg Fjällfotasjön sjö /Se   Hästskokärr kärr
Hyby hg Fladestycket åker   Högebjer höjd
Hyby hg Flastycken åker   Högen skogsbacke
Hyby hg /Se Flengevads backarne åker   Högesten sten
Hyby fideikommissegendom *Flenge wods backerne havreåkrar   Höjakärr vång
Hyby fideikommissegendom Fortunaskogen skog?   Isbjer el. Isbjersbacken backe
Hyby hg Fortunaskogen skog   Isbjersmaden ängsmark
Hyby hg Fruuerrehåhlan del av Ångvången   Isbjersvången vång
Hyby hg Fugletoften åker   Jossbjer backe
Hyby hg, by o. sn Fuuletoften åker   Julabacken backe
Hyby hg Fylleberget åker   Jägarestigen stig
Hyby hg /Se Fåretarmen åker   Kabelljung el. Kabelljungsskogen skogsmark
Hyby hg Fåravasarne åker   Kabelljungsmossen mosse
Hyby by Fårkerrehållmen åker   Kalvahagen betesmark
Hyby hg Fääleppessängen äng   Kalvakärret kärr
Hyby hg Förrnssiö äng   Kalvaskogen skogsbacke
Hyby hg Förrnsiö äng /Se   Kanelebacken backe
Hyby hg Gafleåcker åker   Karl Olsalyckan vång
Hyby by, sn Gallebier åker   Karls hejda del av Kabelljungsskogen
Hyby hg Gatekulls åcker åker   Karnes backe skogsbacke
Hyby hgd, sn Gerrids agir åker   Klockarebacken backe
Hyby hg *Gerrids agir åker   Knagarna vång
Hyby sätesgård Geteboholmen åker   Knagga vång
Hyby hg Giälms åcker åker   Kolas granplantering
Hyby by o. hg Giärdss åckra åker   Kolahyggesfäladen vång
Hyby hg Giäresmåssen mosse   Kolahyggesvången vång
Hyby hg Giäresryggen åker   Kollamossavången vång
Hyby herrg. Giäresryggen åker   Kollamossen mosse
Hyby hg Giäresryggen åker   Kolyckan ängsmark
Hyby hg Gjälbergsstycken åker   Kryckelarsakärret kärr
Hyby hg Grefängarne äng   Kryckelarsastycket åkerskifte
Hyby hgd Grudgrafwestycket åker   Kungahögen ättehög
Hyby hg Grutbjer åker   Kvabjer höjd
Hyby hg Grutbergsstycken åker   Kyrkoskog skogsmark
Hyby by Grödekiels ängh äng   Kyrkoängahusen samling hus
Hyby by Grötekillz ängen äng   Kyrkoängarna ängsmark
Hyby hg Guhlnässet åker   Kyssebjersholmen backe
Hyby hg Gukehuhle äng   Källingabjer vång
Hyby hg Guldtt ringen åker   Lagårdsvången vång
Hyby sätesgård *Guldtt ringen åker   Lerbrytaljungen eller Lerbrytamossen del av Kabelljungsskogen
?Hyby hg Gunnebrowassängh äng   Lerbrytarebackarna backar
Hyby hg Gårdsstadsholmen åker   Lilledamm vattendamm
Hyby by Gåssebijten åker   Lillehög backe med grustag
Hyby by *Göresjö natn. /Se   Lilleskog del av skog
Hyby by Göresös agir åker   Lillevång åkerskifte
Hyby by Hafrestycket åker   Lillevångsbacken ättehög
Hybygård hg Hagemaen del av Ängevången   Lindsholme udde
Hyby län län Hallss acker åker   Lindsmosse mosse
Hyby län län Hammelstycket åker   Lindöarna holmar
Högby, se Hyby hg Harahällorna sluttningar   Ljungebacken backe
Höweby se Hyby hg Harrehög åker   Ljungeledet borttagen grind
»høyby», se Hyby Saknas Harrekuls ryggen åker   Longarebacken kulle
Kaltören byggnad /Se Hedebacksängen äng   Lundbergahagen dal av skog
Klabarp, se Klågerup hg Heijdan äng   Långebjer skogsbacke
Klaborp, se Klågerup gd Heijddan äng   Långe mosse vång
*Klakkathorp se Klågerup herresäte Heijdebackeryggen åker   Långholmarna vång
Klakorp, se Klågerup hg Heijderåmppan äng   Maglebjer backe och gård
Klaparp, se Klågerup hg *Heinidt, Gamble Saknas   Malmövägen landsväg
Klapethorp, se Klågerup hg Hellebiersåkeren åker   Myremossen mosse
Klågerup hg Hogesteenssåcker åker   Månsebacke backe
Klågerup herresäte *Holme äng   Månsljung ljungmark
Klågerup hg Holmängen äng   Möllesjön ängsmark
Klågerup hg Horsamossen mosse   Möllevången vång
Klågerup hg Hufderygga åker   Norrelund ekebacke
Klågerup hg /Se Hufderyggia åker   Norrelundsvången vång
Klågerup hg Hufwdestycket åker   Norrevång vång
Klågerup hg Hufvemåse mosse   Norrevång vång
Klågerup hg Hullebergsbaken åker   Norrevång vång
Klågerup hg Hullestycket åker   Norrlönnsbackarna planterade backar
Klågerup hg Hunalltersmåse mosse   Norrlännskärret kärr
Klågerup hg *Hundebiergs agir åker   Nyvång vång
Klågerup herresäte Hunnebiergs agir åker   Näsabacken backe
Klågerup hg Hunskullryggarne åker   Näsahuvudet del av Kabelljungsskogen
Klågerup hg Hunskullshällen åker   Ormhög backe
Klågerup hg Hwetehallmmen åker   Pengabacken backe
Klågerup hg Hvide Holmarne åker   Per Andersaholmen backe
Klågerup hg Hvittenbjersstycken åker   Perhansagraven vattendamm
Klågerup hgd Hylleryggia åker   Perlarsabacken backe
?Klågerup herresäte Hyllesbjer åker   Persvensabacken backe
Klågerup hg Hyllestycken åker   Pule sjö sjö
Klågerup hg Hylless åcker åker   Pålrasmusalyckan vång
Klågerup samh. Hylletofften åker   Rackarehålet vattendamm
Klågerup samh. Hyllåcker åker   Rakan äng
Klågerup herrg. Hylåcker åker   Resåkra fälad väng
Klågerup hg Håhlmstycket åker   Rickeröv moras
Klågerup hg Hålawägsstycket åker   Ringsjön vattendam
Klågerup hg Hålawägs stycket åker   Risbjer skogsmark
Klågerup hg Hålebroo Liung kärr   Rockens damm vattendamm
Klågerup hg Hållmeijeåcker åker   Rumpan moras
Klågerup hg Hållmmen åker   Rysskärr, Lilla kärr
Klågerup hg Hållmmen del av Mossen   Rysskärr, Stora kärr
Klågerup hg Hårssamossen mosse   Ryttarelyckorna vång
Klågerup hg Häijdhan åker   Råbjer skog
Klågerup hg Hägnestycket åker   Rållbergavången vång
Klågerup hg Hälleberg åker   Rävabacken backe
Klågerup hg Hällebjer åker   Rävafäladen fäladsmark
Klågerup hg Hällebärgs stycket åker   Röstenslyckorna vång
Klågerup hg Hällenasset åker   Rövarebacken ättehög
Klågerup samh. Hällerne åker   Sabbatsberget kulle
Klågerup hg Häsbiersryggen åker   Sandhällestycket åker
Klågerup samh. Hästehags krokin åker   Sandhällorna backar
Klågerup hg Hästhufvudskjerret kärr   Sjövången vång
Klågerup hg Hätten del av Ängevången   Sjövången vång
Klågerup hg Högekullsryggen åker   Skalebjer backe
Klågerup hg Högestensgrafverne del av Ängevång   Skalebjersstycket åker
Klågerup förr gård, nu samh Högängen äng   Skavenbena granplantering
Klågerup hg Höije agir åker   Skinnkjortelsmosse mosse
Klågerup hg *Höjesten sten   Skomakarekärret kärr
Klågerup hg Hönssetoften åker   Skällebjer höjd
Klågerup hg *Höye agir åker   Sladderbackavången vång
Klågerup herrg. *Höymosse agir åker   Sladderbacken backe
?Klågerup hg Ildsbiegs agir åker   Slåttabacken skogsbacke
Klågerup hg *Jlds biergs agir åker   Snokemosse kärr
Klågerup hg Iordsbiers stycket åker   Spektoravången vång
Klågerup hg Kabbeliungh kärr   Statbacken backe
Klågerup gods Kaggen åker   Stenrännorna dalgång
Klågerup hg Kakefiäringen äng   Stockholmastycket åker
Klågerup hg Kakeläppen äng   Storedamm vattendamm
Klågerup hg Kakeläppen åker   Storehög backe
Klågerup hg Kalfwhagen del av Ängevågen   Storeljung moras
Klågerup hg Kallakulla åker   Storeäng äng
Klågerup hg Kallekullarne åker   Storkabackarna backar
Klågerup hg Karnas backe backe   Strids möllebacke backe
Klågerup hg Karussedam damm   Striven ängsmark
Klågerup säteri /Se Karussedamm damm /Se   Svarta hål kärr
Klågerup samh. /Se Kiels tiörne ryggen åker   Svarta vad torvmosse
Klågerup herrgård /Se Kierlinge biergs agir åker   Svartekärr kärr
Klågerup gods /Se *Kierlinge ssiö sjö   Svarte mosse mosse
Klågerup samh /Se Kiersryggen åker   Svarte mosse mosse
*Klågerup mölle f. kvarn Kijstebiersryggen åker   Svedalaskälet gräns
Prästgården prästgård Killesprings Ryggen åker   Svinabacken backe
Resåkra by Kingen åker   Svinaryggen vång
Risemölla gd Kingen åker   Svinstibacken backe
Risemölla gd King åcker åker   Sumpan nu igengrott kärr
Råbergshus, se Råbergsslätt gd Kinnen åker   Söndrevång vång
Råbergsslätt gd Kiorkeryggen åker   Söndrevång vång
Sankt Mikaels kyrka *Kirckestettis agir åker   Söndrevång vång
Sankt Nicolai kyrka kyrka Kirsebjär höjd /Se   Tarmagravarna vattenfyllda gravar
Stridsmölla gd Kirsebjärsbacken backe /Se   Tejarpebacken backe
Svältegnälla beb. /Se Kirsebjärsholmen f.d. gårdstomt /Se   Tejarpevången vång
Tegerup, se Tejarp by Kirsebjärsryggen åker /Se   Tjuvaholmarna holmar
Tejarp by Kirsryggen åker /Se   Tolvmannahålan äng
Tejarp by Kiörkelijsryggia åker   Torpabacken backe
Tejarp by Kiörkemaa åker   Torparejorden åker
Tejarp by Kiörketornssåker åker   Torrabolyckorna vång
Tejarp by Kiörkåcker åker   Trollehöl ängsmark
Tejarp by Kiörneryggen åker   Trolle ljung mosse
Tejarp by Kiörnåcker åker   Tuvemossen mosse
Tejarp by Kiörsseberssbacken åker   Tyskadammsbacken backe
Tejarp by Kjellebärsstycken åker   Tystabacken backe
Tejarp by Klossetoften åker   Tystamossen mosse
Tejarp by Klåckerretofften åker   Tågekärr kärr
Tejarp by Klåcketofften åker   Tällinganäbbet vång
Tejarp by Klåcketoft åker   Ugglebjer vång
Tejarp by *Klågerup mosse synbarl. huvudsakl. f.d. myr /Se   Vallhallavången vång
*Thrythingsbol jord Knagenestycket åker   Vallsbjer höjd
Troberga torp Kodalarne åker   Vanningen vattendamm
Vinninge by Kolahygget hygge   Vattningastycket åker
Vinninge by Koomåssen mosse   Vinningehästen almar
Vinninge by Koomåsen mosse   Vinningemöllan väderkvarn
Vinninge by Kootiär kärr   Vijebacken backe
Vinninge by Koppargravarna småsjöar   Vipehålet kärrhål
Vinninge by Korssetoften åker   Vissmarlöv kyrkoängar ängsmark
Vinninge by Krabberyggen åker   Vittenbjersvången vång
Vinninge by Kroghängen äng   Vommorna ängsmark
Vinninge by /Se Krog vads agir åker   Vällemosse mosse
Vinningetorp f. gd *Krogwads agir åker   Västerskog skogsmark
Vismarlöv by Krogweten åker   Västervång vång
Vismarlöv by Kroksdahl åker   Västervång vång
Vismarlöv by Krooken del av Mossen   Västrevång vång
Vismarlöf by? Krooken åker   Yddingevången vång
Vismarlöv by Krookijpan åker   Ällesjö sjö
Vismarlöv by Krookwedian åker   Änghejdan, Lilla ängsmark
Vismarlöv by Krookåker åker   Änghejdan, Stora ängsmark
?Vismarlöv by Krookåcker åker   Öbacken backe
Vismarlöv by Krokvedjan åker   Ökadöden backe
Vismarlöv by Kroppastycken åker   Örnabackarna backar
Vismarlöv by Kroppegrafs stycket åker   Örnakullen backe
Vismarlöv by Kråckerre Hullan åker   Östervång vång
Vismarlöv by /Se Kråckerre Hullan äng   Östra kärr ängsmark
Vissmarlöv by /Se Kråppekiärsstycket åker   Östrevång vång
Vismarlöv by /Se Kuggen del av Mossen   Öängen ängsmark
Vismarlöv by /Se Kullaryggarne åker    
Vismarlöv by /Se Kulleryggen åker    
Vittenberg beb.namn /Se Kullpen åker    
Vismarlöv by /Se Kurbiersängen äng    
Yddinge by Kyrkbacken Saknas /Se    
Yddinge by Kyrkbacken backe /Se    
Yddinge by Kyrkestättestycket åker    
Yddinge by ?Kyrkoskog skogsmark    
Yddinge by ?Kyrkoskog skogsmark    
Yddinge by ?Kyrkoskog skogsmark    
Yddinge by Kyrkoskog hmd    
Yddinge by Kyrkängarna ängar    
Yddinge by /Se Kyrkängarne äng    
Yddinge by /Se Kåhlhygget del av Skogen    
Yddinge by /Se Kåhlhögsstycket åker    
*Ydinge Hestehave Saknas Kårsskullen åker    
  Kvabjär höjd    
  Käringasjö vattensaml. /Se    
  Laakiers ryggen åker    
  Lamejordsbackarne åker    
  Leergrafstycket åker    
  Leergrefestycket? åker    
  Leerryggen åker    
  Leerryggen åker    
  Leerryggia åker    
  Leerstycket åker    
  Lergrafe ängen äng    
  Lermåsen mosse    
  Lilletoft åker    
  Lillö ö    
  Lindholmarna holmar    
  Lindsbiersängen äng    
  Linnebergsryggen åker    
  Linnebierget åker    
  Liungestycket åker    
  Liungestycket åker    
  Ljusekullarne åker    
  Loftebackestycket åker    
  Låckedrefsbacken del av Skogen    
  Långebjär berg    
  Långe Hindrick åker    
  Långe Kärr kärr    
  Långe Mauritz åker    
  Långemåse mosse    
  Långerebacken åker    
  Långeryggarne åker    
  Långemåsseholmen åker    
  Långevägsstycken åker    
  Långhkullsåcker åker    
  Långhryggen åker    
  Långryggia åker    
  Långåcker åker    
  Maglebjersbaken del av Ängevång    
  Magle Måse mosse    
  Magleåkrarne åker    
  Malledars ryggen åker    
  Mallmös Ryggen åker    
  Malmösryggarne åker    
  Malmös stycket åker    
  Manskjerret kärr    
  Markemåss åker åker    
  Markeskiäls åcker åker    
  Mellanryggen åker    
  Mellantoft åker    
  Mellanwägstycket åker    
  *Mellum agerenn åker    
  Mosse Stycken åker    
  Munkehålerne åker    
  Myreholmen åker    
  *Myre holmene havreåker    
  Myremossen mosse    
  Månsebacka del av Skogen    
  Måsseleesängen äng    
  Måsseryggia åker    
  Måssängen del av Mossen    
  Möllareängen äng    
  Möllebackind åker    
  *Mölle backind åker    
  Möllemaden äng    
  Mölleskiöängen äng    
  Möllestycket åker    
  Möllkerebacken del av Skogen    
  Neeantofften åker    
  Neeant tofften åker    
  Nills Epps Ryggh åker    
  Norrleestycket åker    
  Nyckellssåcker åker    
  Nydam damm    
  Nyske kroken åker    
  Nåhlehuuset åker    
  Närleess-stycket åker    
  Näs terräng    
  Näsahuvud terräng    
  One Ängarne äng    
  Ormekuls åcker åker    
  Ormhöjen åker    
  Pangspadsbjer åker    
  Pangängen äng    
  Pehr Råds ängh äng    
  Pelewadsäng äng    
  *Perre tofftis agir åker    
  Pijgesträtet kärr    
  Pijletoften åker    
  Pijlängen äng    
  Pijpperreryggen åker    
  Pijssetoorn åker    
  Pindene äng    
  *Pindene havreåker    
  Pinnen åker    
  Plögning åker    
  Possehöijstycket åker    
  Presteholmindtt åker    
  *Presteholmindtt havreåker    
  Prästängen äng    
  Pudesjö sjö    
  Pugesös agir åker    
  *Pugesös agir åker    
  Päraträsstycket åker    
  Päretoften del av Ängevången    
  Qwarnbiers åker åker    
  Rabjer åker    
  Rafnakulla åker    
  Rafnebärgsstycket åker    
  Rafnekulle del av Skogen    
  Raggenäbbe udde    
  Rakeberg åker    
  Ramnbjer åker    
  Rebenskullarne åker    
  Refsbjer åker    
  Refsmusse åker åker    
  Refwebiers ängen äng    
  Renåkrarne åker    
  Riisbjergs agir åker    
  *Riisbiergs, Lille o. Store åkrar    
  Rijsebärg Ängen äng    
  Rofekullen åker    
  Rosbjerskjerret kärr    
  Rumpen åker    
  Ryggessens ängh del av vång    
  Ryggestensskogen skog    
  Ryssebergs åcker åker    
  Ryttarehållen åker    
  Råckakiärsryggen åker    
  Råckekiär kärr    
  Rådemåsse mosse    
  Rågholmarne åker    
  Råkullsdam kärr    
  Råmpan åker    
  Råmppan åker    
  Räfsmosse Kroken åker    
  Rändesteens stycke åker    
  Rändestycket äng    
  Rännängen äng    
  Rönåkrarne åker    
  Rörestycket backarne åker    
  Rörmose mosse    
  Röstenarne åker    
  Rövarebacken fornlämning    
  *Rövarstugan håla    
  Safestycket åker    
  Sahlesteen åker    
  Sahlestycket åker    
  Sandalsstycken åker    
  Sandgrafwryggen åker    
  Sandkullen åker    
  Sandstycken åker    
  Sandwalstycket åker    
  Sanwassryggen åker    
  Saxebrinke åker    
  Saxebrois eng äng    
  *Saxebrois eng havreåker    
  Saxebroholmen åker    
  Sfindstycket åker    
  Sfrunnet? åker    
  Siferstofft åker    
  Sijnehallmen åker    
  Sijredahl åker    
  Sinnehållman åker    
  Sjöhällan sluttning    
  Sjölierne åker    
  Skafwen åker    
  Skeeåcker åker    
  Skijfftett åker    
  Skinnemads Ängen äng    
  Skinnemaen åker    
  Skiölijen åker    
  Skiömåsen mosse    
  Skogryggen åker    
  Skogsholmen åker    
  Skogsåcker åker    
  Skoomakare Tofften åker    
  Skoougsrijderestycket åker    
  Skougsbacken åker    
  Skougåcker åker    
  Skrumperyggen åker    
  Skrunnet? åker    
  Skälagåfvan åker    
  Skällebjär berg    
  Skällebjer backe /Se    
  Skälleåkrarne åker    
  Slagterre kroken del av Ängvången    
  Slettbo suengen åker    
  *Slettbo enengen åker    
  Slåttare Kroken åker    
  Smede ageren åker    
  *Smede agerenn åker    
  Smedkjerret kärr    
  Snogemussestycket åker    
  Sprunnet åker    
  Sprunnet åker    
  Spöden åker    
  Steenbacken åker    
  Steenebrostycket åker    
  Steendussestycket åker    
  Steens Kiär kärr    
  Steentofften åker    
  Stehagsbaken del av Ängevång    
  Stenbjären åker    
  Stendahlen äng    
  Stendysen stendös    
  Sten Hållmssängh äng    
  Stenorsängarne äng    
  Stensbergsbaken åker    
  Stensåkers backen åker    
  Stersmaden äng    
  Stigsåkrarne åker    
  Stockebiermåse mosse    
  Stockebroängen äng    
  Stoorestycket åker    
  Stoorängen äng    
  Storeljung sank mark    
  Stork(a)- (Sturke backen m. fl.) Saknas /Se    
  Stor åcker åker    
  Storåker åker    
  Stratterups bergh åker    
  Ströömryggen åker    
  Stubba Tofterne åker    
  Stuelierne åker    
  Stugstätteledet f.d. grind    
  Stumpperyggia åker    
  Sturkebackeäng äng    
  Ströppleängen äng    
  Stångeryggarne åker    
  Sutareholmarne åker    
  Suurskijtan äng    
  Svartavad torvmosse    
  Svartemosse mosse    
  Swartåhran åker    
  Swart åre stycket åker    
  Svijnebooskulla del av Skogen    
  Swijnstijbacken åker    
  Svinabokärret kärr    
  Sylltan del av Mossen    
  Sylltestätta åker    
  Syre daall åker    
  *Syre dall åker    
  Såghskiärrerretofften åker    
  Såndahlen åker    
  Sånryggen åker    
  Sånryggen åker    
  Sälstenen sten    
  Sängryggarne åker    
  Sänwassryggen åker    
  Sönnerlessåcker åker    
  Sönre Måse Åkern åker    
  Tiällna Öhr del av vång    
  Tiörnekulsryggen åker    
  Tofta kjerret kärr    
  Tofftan åker    
  Toftebacken del av Ängevången    
  Toftebjeren åker    
  Tofftefotzryggen åker    
  Tofften åker    
  Tofften åker    
  Tofften åker    
  Toften åker    
  Tofterne åker    
  Tofterne åker    
  Tofterne åker    
  Toftestycket åker    
  *Tommekuld backe    
  Toorhallma äng    
  Torfwgrafws Hålan äng    
  Torkelstoftarne åker    
  Torna Stycken åker    
  Torneholds ager åker    
  Tornekullen åker    
  Torneryggen åker    
  *Tornne agir åker    
  *Tornne kulds agir åker    
  Torrebergabäcken bäck    
  *Torsjö sjö? /Se    
  Torvabolyckorna terräng    
  Toshedskjerret kärr    
  Tranekuls ryggen åker    
  Tranerne åker    
  Tranemåse mosse    
  Troberga höjd    
  Trolleljung sank mark    
  Trullssebroo åker    
  Träskostycket åker    
  Tröskan äng    
  Tufwängen del av Mossen    
  Tufängen äng    
  Tufängen äng    
  Tullshållmerygia åker    
  Tvåkjerren kärr    
  Tväreberg åker    
  Tåckerrestycket åker    
  Tå Kärr kärr    
  Tångemaen åker och äng    
  Tårsiöryggen åker    
  Tägels ugns ryggen åker    
  Tällinganäbbet sankmark    
  Uhlssahlen åker    
  Wallsbergen åker    
  Varstycken åker    
  Wattufallet del av Ängevång    
  Vellinghöijs agir åker    
  *Vellinghöys agir åker    
  Wijellzstycket åker    
  Vingen åker    
  Vinninge Ljung ljunghed    
  Winningestycket åker    
  Wipegrafverne del av Ängevång    
  Vire Kärr kärr    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Vägebjersängen äng    
  Wäglängan åker    
  Wällewassängen äng    
  Wällingaholmen åker    
  Wärmöllebacken åker    
  Wästerbecks åcker åker    
  Wästerskougstycket åker    
  Yddingeholmen åker    
  Yddingen sjö    
  Yddingen sjö    
  Yddingen sjö    
  Yddingen sjö    
  Yddingen sjö    
  Yddingen sjö /Se    
  Yddingen sjö /Se    
  Yddingen sjö /Se    
  Yddingeryggen åker    
  Yddingesjön sjö    
  Yddingesjön sjö    
  Yddingesjön sjö /Se    
  *Ydingesjö, se Yddingen sjö    
  Yddinge weij stycket åker    
  Ysnakulla åker    
  Yxan åker    
  Yxehållmmen del av Mossen    
  Yxen åker    
  Yxen åker    
  Yxeryggen åker    
  Yxeskaftet åker    
  Åhledams Stycken åker    
  Åhstycket åker    
  Åledammen äng    
  Åledammen äng /Se    
  Ååbijten åker    
  Ååryggen åker    
  Ååskijfftet äng    
  Ååstycket åker    
  Ällesjön mosse    
  Ällesjön mosse /Se    
  Ängaledsstycket åker    
  Öhrnekullsryggia åker    
  Öhrwasängen äng    
  Örnekuls åkeren åker    
  *Ørnnekuldtt ?kulle    
  Örwadsängen äng    
  Öskerlestycket åker    
  Österleestycket åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.