ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lyngby socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 250 Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 58
Lymby, se Lyngby sn Adsertorp Engen del av Kungsängarna Lyngby sn sn Alekärret skogsdunge
Lyngby sn /Se Backhullts Engen del av Kungsängarna Lyngby sn o. by Badedammen damm
Lyngby sn Biellerup del av Kungsängarna Lyngby sn Basekulla åkerskifte
Lyngby sn Blåkullabacken del av utmark Lyngby traktnamn Betavägen markväg
Lyngby sn Bonde Engen del av Kungsängarna Anderstorp gård Björkebacken skogsdunge
Lyngby sn Breingen åker Anderstorpa mölla f.d. vattenkvarn Blankemosse mosse
Lyngby sn Brock Eng del av Kungsängarna Assartorp gård (f.d säteri) Blekeplatsen gräsbevuxen plats
Lyngby sn Bäckastycket åker Assartorpa skola slolhus Brytestugbacken backe
Lyngby sn Bäckastycke fal åker Bökesåkra by Döresten sten
Lyngby sn Bökebacken del av slätter Bökesåkra gård Ekebackarna skogsdunge
Lyngby sn Dammstycket åker Dunstorp gård Eskils källa hälsokälla
Lyngby sn Degeberga Engen del av Kungsängarna Grönland gårdar Fjärhaneängarna jord
Lyngby sn Degebergaängen ängsområde Hässleberga by Gamlesjö sjö
Lyngby sn /Se Diigis ager åker Hässleberga krog f.d. värdshus Globjer, el. Globjersbacken backe
Lyngby sn /Se *Diigis agir åker Kalthus gård Globjershålet damm
Lyngby sn /Se Djurhage fal åker Kungsmarken del av Hässleberga Globjersmossen mosse
Lyngby sn /Se Dommeholmen åker Krögarehuset gård Globjersmöllan f.d. väderkvarn
Assartorp säteri Drängastycket åker Långbygget gård Grävingabjer höjd
Assartorp säteri Drängastycket åker Länsmannastället gård Grönland del av bys ägor
Assartorp by *Döre Kors Saknas Nygård f.d. gård Gängesvägen väg
Assartorp gd Döre kors Saknas /Se Pennikehuset hus Hampahålet torvgrav
Assartorp hg Ekekullen del av hemman Raby del av by Humlabjer backe
Assartorp hg /Se Ekesåkrarne åker Ryttarehuset hus Hundahålet igenfylld torvgrav
Assartorp säteri Ellebierg åker Rävtorpen torpställen Högebjer skogsbacke
Assartorp gdar *Ellebierg, Lille och Store åkrar Sjökrokarna gård Kattatorn åker
Assartorp gdar Espekroks fallet del av Kylekärr Skarpastället gård Klockarestycket åker
Assartorp säteri Fiährhane Engen del av Kungsängarna Slottahuset hus Korsbackarna terrängnamn
Assartorp hg Fjärhaneängen äng? Smörhögahuset hus Kroken åker
Assartorp hg Fjärhaneängarna ängar? Soldatsro, se Lyngby traktnamn Ladufogdens buskar skogslund
Assartorp säteri Fläckesten åker Svärgavlahuset hus Lidbackakärret kärr
Assartorp säteri Gatuängen äng Trellekilla torp Lidbackarna åker
Assartorp säteri *Gierditt gärde Öbjer gård Lyckan terrängnamn
Assartorp hg Globjär höjd   Ljungby slätter del av bys område
Assartorp säteri Globjersbacken del av utmark   Långahålet torvgrav
Assartorp gdar Grentinge holmendtt åker   Långbyggarens grane granplantering
Assartorp säteri *Grentinge holmendtt havreåker   Maden äng
Assrtorp säteri Grusbrinksbacken del av utmark   Maglan skogsmark
Assartorp säteri Gunnilsåkers Fallet del av Ängevången   Munkabrohällorna åkerskifte
Assartorp gdar Gåsabitarne åker   Munkahällorna åker
Assartorp säteri Gåsaflodsmaden äng   Myrekulla åker
Assartorp hg Gåsaspjellet åker   Målare-Anans ränna vattendrag
Assartorp hgd Hagen del av hemman   Månglesten sten
Assartorp hg Hammerskiölds Engen del av Kungsängarna   Möllerännan bäck
Assartorp hg Handlareängen äng   Möllevången ängsmark
Assartorp hg Hasslehögsstycket äng   Pengahålet torvgrav
Assartorp säteri Hasslerenen del av hemman   Ryttarelyckan åker
Assartorp hg Holmen åker   Rådjurahejdan skog
Assrtorp säteri *Holmen åker   Rävamaden äng
Assartorp säteri Hors beckis agir åker   Skagelbäck bäck
Assartorp hg *Horsbeckis agir åker   Sprängelidsbacken backe
Assartorp säteri »Horsbeckis agir» åker /Se   Stenstycket åker
Assartorp hg Huggormabacken del av utmark   Storemossestycket åker
Assartorp Saknas Humlabjär backe   Storeäng äng
Assartorp hg Humlebergsbacken del av utmark   Sulakärret igenfylld torvgrav
Assartorp by Humlebier del av utmark   Surekrok åker
Assartorp hg Hundahålet natn /Se   Svärgavlahagen område på slätt
Assartorp säteri Hylle ager åker   Torrebergabäcken bäck
Assartorp säteri *Hylle agir åker   Vassen terrängnamn
Assartorp säteri Hyllebacken del av hemman    
Assartorp säteri Håbakärs ängarne äng    
Assartorp hg *Hässleberga skog skog    
Assartorp gdr *Hässleberga skog skog    
Assartorp säteri *Hässleberga skog skog    
Assartorp hg *Hässleberga skog skog    
Assartorp hg *Hässleberga skog skog    
Assartorp säteri Höjängs fallet del av Ängevången    
Assartorp hg Hösthögs Engen del av Kungsängarna    
Assartorp str.? Ingberga Engen del av Kungsängarna    
Assartorp str. Kakewadsmåssen del av slätter    
Assertorp hg Kalfvahagsåkeren åker    
Assartorp by Kattetornsstyckena åker    
Assartorp säteri /Se Katt Engen del av Kungsängarna    
Astertorpæ, se Assartorp hg Killeängen äng    
Byghesagre, se Bökesåkra by Kinkeben äng    
Bökesåkra by Kiortell geerenn åker    
Bökesåkra by *Kiortell gerenn åker    
Bökesåkra by Kircke stentis agir åker    
Bökesåkra by *Kircke stentis agir åker    
Bökesåkra by *Kircke stiigis agir åker    
Bökesåkra by Kjällsbäck åker    
Bökesåkra by Kjökekärrskörnet del av utmark    
Bökesåkra by /Se Kjörnebier del av slätter    
Bökesåkra by Klausa Måssen del av slätter    
Bökesåkra by /Se Knaggarne åker    
Dunstorp by Knubbeholan äng    
Dunstorp by /Se Kohagen del av Norre vång    
*Erikstorp Saknas Kongsängen äng    
Saknas f. väderkvarn *Korebecks agir åker    
Glamberga, Lilla, se Kalthus gd *Korebecks agir åker /Se    
Grönland gd /Se Korrebäck bäck /Se    
*Hiortte møllenn eller Efzpemøllenn Saknas Korsbierg ager åker    
Hässleberga by *Korssbierg agir, *Lille Korssbiergs agir åkrar    
Hässleberga by Korsåkrarne åker    
Hässleberga by Kova fal del av Kylekärr    
Hässleberga by Krokåkrarne åker    
Hässleberga by Kropp åker    
?Hässleberga by *Kropp åker    
?Hässleberga by Krutbacken triangelpunkt    
Hässleberga by *Kulekier ?kärr    
Hessleberga by *Kulakier ?kärr    
Hässleberga by Kulla Måssastycket åker    
Hässleberga by Kulla Måssen del av slätter    
Hässleberga by Kulle kier kärr    
Hässleberga by Kyrkebacken del av hemman    
Hässleberga by Källsbäck bäck /Se    
Hässleberga by Langebiergs agir åker    
Hessleberga by *Langebiergs agir åker    
Hässleberga by *Leditt led    
Hässleberga by *Leerhögenn åker    
Hässleberga by Leerhöjen åker    
Hässleberga by Leer stickedt åker    
Hessleberga Saknas *Leerstickidtt åker    
Hässleberga gd:ar Lersjö sjö /Se    
Hässleberga by Lersjö Måsse del av slätter    
Hässleberga by Lerstyckena åker    
Kalthus gd Liung Engen del av Kungsängarna    
*Kungsmarken Saknas Liug Engen del av Kungsängarna    
Lille glamberig beb. namn /Se Liussekulls rygge åker    
Saknas by *Liusekulds rygge åker    
Lyndby, se Lyngby by o. sn Lolikeholmen äng    
Lyngby by Lommeholmen åker    
Lyngby by Lyckan åker    
Lyngby by Lyckorna åker    
Lyngby by Långedam del av slätter    
?Lyngby by Maglesten fornlämningsplats    
Lyngby by Majland Saknas    
Lyngby by Mallåkrarne åker    
Lyngby by Mansåsabacken del av utmark    
Lyngby by o. sn *Marcksskiellidtt ägogräns    
Lyngby by o. sn Markaskäls fal åker    
Lyngby by Millanås fal åker    
Lyngby by o. sn Mors hage del av hemman    
Lyngby by Munkakulla kulle    
Lyngby by Mångelsten grusbacke    
Lyngby by Möllarefallet åker    
Lyngby gd Mölle fal del av Kylekärr    
Lyngby by Norrelund äng    
Lyngby by Ny Engen del av Kungsängarna    
Lyngby by *Nyssiö sjö?    
Lyngby by *Nywongh Saknas    
Lyngby by Paddekier kärr    
Lyngby by *Paddekier åker    
Lyngby by Pellesjö sjö /Se    
Skagelbäcks gård gd /Se Pellesjö Ängen äng    
  Persborgs Engen del av Kungsängarna    
  Piltofterne åker    
  Planteråkeren åker    
  Prästakillsfal åker    
  Präst Engen del av Kungsängarna    
  Pällesjöäng äng    
  Rackarekroken äng    
  Ragelyckan åker    
  Refe Kulls Engen del av Kungsängarna    
  Rosskärr kärr    
  Rothugget åker    
  Rumpan åker    
  Ryggana åker    
  Ryttarelyckan åker    
  Rådjurahejda åker    
  Räfvarumporne åker    
  Röfvarekulan stenrös    
  Rörkroken åker el. äng    
  Rörmåse fal del av Ängevången    
  Sag Engen del av Kungsängarna    
  Sallåkrarne åker    
  Sandryggene åker    
  *Sandryggene åkrar    
  Sandstycken åker    
  Segelöss ängen del av Kungsängarna    
  Sijlafal åker    
  Sill Engen del av Kungsängarna    
  Sjökrokamåssen del av utmark    
  Sjökroks Ängen äng    
  Skadaholmarne åker    
  Skagelbäck bäck /Se    
  Skagelbecks ager åker    
  *Skagelbecks agir åker    
  Skjärebäck åker    
  Skogstycken åker    
  *Skredhöy åker    
  Skärebäck bäck? /Se    
  Sladdrebacken åker    
  Släbodammen damm    
  Släbotoften åker    
  Smedbackarne åker    
  Smedsmåsse mosse    
  Snokabacken del av hemman    
  Sokärrs fal åker    
  Stackemåsse del av slätter    
  Staholmarna åker    
  Starekärr kärr    
  Stens Måsse del av slätter    
  Stenstolpeäng äng    
  Stenstycket åker    
  Stensåker fal åker    
  Stibbesteds ängen del av Kungsängarna    
  Stolpaäng äng    
  Storkarisängen äng    
  Storkarisängen äng /Se    
  Stängesbacken åker    
  Stängeäng äng    
  Sudareholm backe    
  Svartedam damm    
  Svartedamm damm /Se    
  Swart Engen del av Kungsängarna    
  Swarte Rassmus Eng del av Kungsängarna    
  Svinrollerna åker    
  Svärollen åker    
  Syltemåssen mosse    
  Syltenängarne äng    
  Såkulsstycken åker    
  Tobis Engen del av Kungsängarna    
  Toft åker    
  Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Tofteåker åker    
  Torna Ängs fal del av Ängevången    
  Torne ager åker    
  *Tornne agir åker    
  Torrebergabäcken bäck    
  Torsbier åker    
  Trollekilla del av utmark    
  Trög Engen del av Kungsängarna    
  Tunge Engen del av Kungsängarna    
  Tåftaholms Ängen äng    
  Tåftakroken åker    
  Tåfta Ängen äng    
  Tåfterna åker    
  Törnestycket åker    
  Ulfvagrafverne åker    
  +Whrhanne Eng äng    
  *Waditt vad    
  Vasakullen åker    
  *Weyen väg    
  Viigre kiers ager åker    
  *Viigre Kiers agir åker    
  Winsbjerskärrs måssen del av utmark    
  Vipedynget del av utmark    
  Wipedynget åker    
  *Wongeleidtt äng    
  *Wongeleidtt eng äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Yxen åker    
  Åkes lycka åker    
  Åldermans Ängen äng    
  Öbjers Ängarna äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.