ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sövde socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 204 Naturnamn : 159 Bebyggelsenamn : 196 Naturnamn : 312
Sövde sn Aspnäbben udde Sövde by och sn Alebackafallet vång
Söfde sn *Awenbeck bäck Sövde sn och by Amalielundsängen Saknas
Sövde sn Bellingrödz march Saknas Sövde sn och kyrkby Andersängen äng
Sövde sn *Beredam gränsmärke Sövde sn o. by Bellingasjön Saknas
Sövde sn /Se Bobbedammen äng /Se Allmänningen, se Bällinga Saknas Amalielund gård
Sövde sn Bobbevången vång /Se Allmänningen, se Ellestad traktnamn Amalielundsmölla väderkvarn
Sövde sn *Boelekjer gränsmärke Asmåsa gård Anderslöv gård
Sövde sn *Bognisse Saknas Asmåsa, se Assmåsa traktnamn Asmåsa herregård
Sövde sn *Bolduasse, Lille gränsmärke Assmåsa traktnamn Asmåsa by
Sövde sn *Botteberg gränsmärke Bellinga Saknas Asmåsahus gård
Sövde sn *Branchebech bäck och gränsmärke Bellinga traktnamn Bellevue hus
Sövde sn »Branchebech» bäck /Se Bellinga ladugård gård Björkebacken vång
Sövde sn Brankebäck förr bäck /Se Betlehem torp Björkehultan skogsdunge
Sövde sn Brede vass öar Boanäs gård Björkehålan damm
Sövde sn /Se *Bregnenellen gränsmärke Boanäsmöllan vattenkvarn, nu riven Björkevången vång
Sövde sn /Se Bångnäs näs Boanäsmöllan gård Blychersvången vång
Sövde sn /Se *Di(e)ffuelssmoese gränsmärke Bulltofta gård Boanässkogen Saknas
Sövde sn /Se *Di(e)ffuelssmose gränsmärke Bulltofta hus Bobbedammen äng
Sövde sn /Se *Diigis agir åker Bus by Bobbevången vång
Sövde sn /Se Doggasjö äng /Se Bäckavrång gammal namn för Vrångabäck Bockahålan äng
Sövde sn /Se *Eggekull gränsmärke Bällinga Saknas Boeltabacken backe
Sövde sn /Se Ellestadsjön sjö Bökeberg, se Sövdeborg traktnamn Bolleskog skogsbacke
Anderslöv gd Elmerödsbacken backe /Se Bökeberga gård Brokärr äng
Anderslöv lht /Se *Eschemoeseholt gränsmärke Bökhult gård Brukabacken backe
Anderslöv gd /Se *Essbiörnevad gränsmärke Bötteberga, Stora gård Brytestugubacken backe
Asmåsa gd *Faarebech bäck och gränsområde Dammhuset Saknas Brytestuguhålan vång
Asmåsa by *Fagre mosse f.d. myr Duvarp gård Bröllopsgården skogbacke
Assmåsa gd Frihullabäcken bäck Ellestad by Bulltoftabacken backe
Assmåsa gd Fyledalen terräng Ellestad by Böttebacken skogbacke
Asmåsa by *Gadesöe sjö och gränsmärke Ellestad traktnamn Böttegranet skog
Asmåsa by *Gallebierg (*Galiebiergidtt) höjd Ellestads nygård gård Dammsåkra vång
»Bahuss» f. torp *Ged(e)kier gränsmärke Elsetjällshus hus Den omringade boken bokträd
»Bahuss» f. torp *Gede søø sjö Fogstorp gård Duggesjö äng
»Bahwsse» f. skogstorp *Gerids agir åker Frihult by Duggesjöbäcken bäck
Boanäs gd *Gudtschadelid gränsmärke Frihult by Duvebacken skogsbacke
Bröngehusse, se Vrångabäck by *Gudtschalle gränsmärke Färlöv gård Duvekärret, Lilla vång
Bulltofta lht /Se *Hallenödt gränsmärke Färlöv t. Duvekärret, Stora vång
Bus förr by *Hessegaardt gränsmärke Getsholmen gård Ekebacken skogsbacke
Buus gd *Hiortevad gränsmärke Getsholmen arrendegård Eket skog
*Bwesde torp och Bwesd ore se Bus förr by *Hiulbröds agir åker Getsholmen gård Ellestads plantering skog
Bällinge gdr /Se Holmbacken höjd Gonga heja gård Ellestadssjön sjö
Bälteberga lht /Se *Holmene gränsmärke Granebo hus Ellestadskogen skog
Bökeberga gd /Se *Hullebech bäck och gränsmärke Grenhus småbruk Farmors håla äng
Duvarp gd *Hyiesteen gränsmärke Grindtorpet Saknas Fattighusfallet vång
Duvarp gd Hägerholmen holme /Se Gråstorp gård Fiskarefuret skog
Duvarp gd /Se Hägerholmen holme Grötåsen t. Flörarna äng
?Ellestad by Hägrahult skogslott /Se Gydarp gård Fogdahällan skog
Ellestad by *Högeberg gränsmärke Gydarp gård Fylingabacken backe
Ellestad gd:ar /Se Hökön ö Hovgårdsmölla Saknas Fålahagen skog
Ellestad by /Se *Hörne Saknas Hylleslöv t. Fäladen skog
Ellestad by /Se Jakobs mosse mosse, sank mark Häckenfält gård Fölahagen skog
Ellestad by /Se *Jerrevellehölle gränsmärke Häckenfält gård Gallebjer backe
Ellestad gd:ar /Se Jordbodhällorna höjdområde Hägre, Östra o. Västra byar Getabacken skogbacke
Elsetjällshus torp /Se Jydarpsmossen mosse, sank mark Hägretorp t. Getavasen ängslott
Frihult by *Klinga å /Se Höghult gård Getsholmaskogen skog
Frihult by Klingavälsån å Hökatorpet gård Gonga hejebacken backe
Frihult by Klingavälsån, förr Klingaå å /Se Jockborg gård Grävlingabacken backe
Frihult by *Kooliung Saknas Jocksborg gård Grävlingängen ängslott
Färlöv t /Se *Korss agir åker Jordboden gård Grävsvinakärret äng
Färlöv tp /Se *Kölbech gränsmärke Jordboden gård Gröna håla äng
Getsholmen gd Kölbäck bäck /Se Karlsro torp Gröna Le f.d. grindhål
Getsholmen gd Lassabäck bäck /Se Kattarp gård Gydafuren skog
Getsholmen gd *Lillemossevad gränsmärke Katthuset hus Gäddekärret äng
Getsholm(en) frälsehmn /Se Limugnskärret kärr, sankmark Kejsarhuset stathus Hallås vång
*Hougaarden f. gd *Liunebierg höjd Kilamöllan Saknas Hans Nyhusesäng äng
Hylleslöv t /Se Långhultan terräng Kilarp gård Harahällorna skog
Hylleslöv lht /Se *Madebögis agir åker Klinhus hus Haraldstorpabacken vång
Hägre, Östra gd Magledamm damm /Se Knickarp hemman Hejan vång
Hökatorp by *Marcheschielssager åker och gränsmärke Knipan gård Hejorna åkerskifte
Kattarp gd *Mortekier gränsmärke Korsbokahuset gård Herna vång
Kattarp gd *Munchehuss Saknas Kristinelund hus Holgerskärr äng
Kattarp gd /Se Måsaholmen holme Kullasmedjan smedja Holmabacken backe
Knickarp by *Mölle agre åkrar Kulleboda Saknas Holmakärr äng
Kumleröd gränsbeteckning /Se *Mölle eng äng Kumlahus hus Hulkarna skog och ängsmark
Lien, Norra och Södra gdr Mölleholmen udde Kumleröd hus Hultavången vång
Lien, Norra och Södra gårdar Mörkahål skogsmark Kydbäcksrämmorna äng Häckabacken backe
Lågröd försv. gård *Ny engh äng Kyllebäck jordlott Häckamosse vång
Lågröd gd /Se Ondepöl vattensaml. /Se Kölnebacken backe Hägerholmen ö
?Malaretorpet gd Ormön halvö Liahuset hus Hägerholmen holmen
Malaretorp gd *Ossebobech bäck och gränsmärke Liaskolan skolhus Hägrahult skoglott
Malaretorp gd Ossebobäck bäck /Se Lien gård Hästahagen äng och skogsmark
Malaretorpet gd /Se *Pugemosse mosse och gränsmärke Lien Södra, se Bellinga traktnamn Höghulten skog
Malaretorpet lht /Se Pålstorpahagen halvö Lilla Bötteberga, se Sövdeborg traktnamn Höghultabacken backen
Mauritstorp gd Pälsadalen terräng vid skog Lottentorp gård Höghultaängen äng
Mauritstorp gd *Owislynge liwng å Lågröd gård Högtoft vång
*Mola gd? Ranås ås o. halvö Malaretorpet gård Hökön holme
Munkasjö gd *Rödien äng Mardal skogv. bost. Iglahult skoglott
Munkasjö gd *Römessveile gränsmärke Margaretetorp skogv. bost. Ingridsbacken backe
Munkasjö gd *Salsbierg åker Mariedal gård Isbrunnarna äng
Munkasjö gd Salsbjär höjd Mariedal gård Iskällarebacken skogsbacke
Munkasjö gd (f. torp) Sanddammen damm /Se Mauritstorp arrendegård Jeppakärr äng
Munkesjö, Lilla gd *Sandliden gränsmärke Mauritstorp gård Jikärr äng
Munkesjö, Lilla gd *Sandsijff gränsmärke Missunna t. Kakeläppan vång
Munkasjö by *Saxe eng äng Munkesjö arrendegård Kalvahagen vång
Munkasjö gd *Saxeheyen utjord Munkasjö gård Kaninholmarna skogsdungar
Munkesjö skogstorp /Se Sjöudden udde Munkesjö, Lilla gård Kasse hålor vång
Munkesjö gd /Se *Skuderyds heyen utjord Munkesjöhus, Lilla hus Kattakärret änglott
Munkasjö, Stora-, Mellan-, Lilla gdr /Se Smedjesjön sank mark Månstorp gård Kattarpsskogen skog
Munkasjö gd /Se Snogeholmssjön sjö Mårtenstorp hus Kattarpängen äng
Munkehus, se Munkasjö gd Stabbadammen förr damm /Se Möllehuset hus Kattarännan äng
Navröd by *Steenliden gränsmärke Navröd gård Killemaden åkerlott med damm
Navröd by *Stenagir åker Navröd by Killeåkern vång
Navröd by Stenbäck ängshåla Navröd by Kingsmosse äng
Navröd by Stenbäck bäck /Se Navröd traktnamn Klingavålsån å
Navröd by *Stenholtz bache gränsmärke Navröds skoltomt, se Navröd Saknas Knipevången vång
*Nerengebeek Saknas Stork(a)- Saknas /Se Norrevångsgården gård Kohagen skog
Nerengebeck, felläst (?) för Vrångabäck by /Se Storkaboet skogslott /Se Nyhus gård Kohejorna vång
Nyhus gd /Se *Suinebech bäck och gränsmärke Oregravarehuset hus Korumpan skog och ängsmark
Pålstorp gd *Suinessmae gränsmärke Orehus småbruk Krafts håla äng
Pantarehus gd *Suinssbech bäck och gränsmärke Pantarehus gård Krigsbacken backe
Pantarehus gd /Se Svarte mosse mösse Pengahuset torp Krigsvången vång
Prästgården Saknas Svarte mosse mosse, sank mark Perstorp gård Kronholmavången vång
Pålstorp gd Svinebäck bäck o. gränsmärke /Se Pynarp gård Kulaåsen skogbacke
Pålstorp gd *Söndraa å och gränsmärke Pynarp gård Kullarna skogslott
Pålstorp gd Sörbro bro Pålstorp gård Kullarännan äng
Saxeröd gd /Se *Söre bro bro Pälsahuset gård Kulparna vång
Sigoftha, se Sövdeborg hg Sövdeborgssjön sjö Pälsahuset hus Kungsbacken backe
Skaberup, se Skåvarp by Sövdesjön sjö och gränsmärke Raftarp gård Kungskärr äng
*Skottegården f. gd Sövdesjön sjö Raftarp gård Kvesänket kärr
Skubberup, se Skåvarp gd Sövdesjön sjö Rigårdstorpet gård Kyrkobacken vång
Skåvarp gårdar Sövdesjön sjö Roshus gård Kyrkogården vång
Skåvarp gd Sövdesjön sjö Rothuset hus Källarebacken vång
Skåvarp gd Sövdesjön sjö Rävarp Saknas Källarebacken backe
Skåvarp gd /Se Sövdesjön sjö Sandhuset t. Lakärret äng
Smörboen gd /Se Sövdesjön sjö Saxarehuset gård Leråker vång
Smörboen gd /Se *Sövde skog skog Saxeröd = Saxarehuset Saknas Levansäng äng
Snogeholm hg *T....nne gränsmärke Sjöhusamöllan Saknas Liabacken backe
Snogeholm gd Tagmåsa bäck gränsmärke Skoghuset hus, nu rivet Liabjeret skogsbacke
Snogeholm gd Taskesjön damm /Se Skyttehuset gård Liadammen damm
Snogeholm hg *Tengeryds heyen utjord Skåvarp gård Liagranet skog
Snogeholm hg *Thornesöe sjö och gränsmärke Skäggarp småbruk Liaängen äng
Snogeholm hg »Thornesøe» sjö o. gränsmärke /Se Skäpperöd t. Liens skog, Norra skog
Snogeholm hg *Thostene gränsmärke Skäpperödshus, se Sövdeborg traktnamn Liens skog, Södra skog
Snogeholm gods /Se Tockaholmen holme Slugarp gård Lilla mad äng
Stenåsen gd Torrsjökärret sank mark Slätthuset hus Lille damm äng
Sudaretorp gd *Torsslökeuad gränsmärke Smörboden gård Lillön holme
Sudaretorp gd Trindekulle höjd Smörboen gård Lindholmen holme
Syntelejet gd Trädgårdsdammen damm? /Se Snirpan hus Ljungkärret vång
Syntelejet gd *Tömmerekier gränsmärke Snogeholm herrgård Ljungpinnaåkern vång
Sövde by *Vlffuekier gränsmärke Snogeholm säteri och gods Loppedalen skoglott
Sövde by *Vang, Vestre f. vång Sparvhuset Saknas Luderplats skoglott
Sövde by *Vang, Östre f. vång Spjälla gård Lustigs led f.d. grindhål
Sövde by *Veggehölle gränsmärke Sporretorp dagsverkstorp Lustigsledsängen äng
Sövde by *Verekuld gränsmärke Stenshult gård Lyckebacken vång
Sövde by Vitabäckshällorna höjdområde Stenåsen gård Lyckorna bokskog
Sövde by *Vång, Västra Saknas Sudarehus gård Långe mosse ängslott
Sövde by *Vång, Östra Saknas Sudaretorp gård Långhultan skogbacke
Sövde by Ålanäbben udde ?Suntelejet gård Löhultebacken backe
Sövde by Älmerödsbacken, se *Elmerödsbacken backe Synteleje gård Lövensbacke backe
Sövde by *Örbech bäck och gränsmärke Syntelejet traktnamn Malarefäladen skog- och ängsmark
Sövde by Örbäck bäck o. gränsmärke /Se Såghuset småbruk och sågverk Malarekärret vång
Sövde län län Örebäck bäck? o. gränsmärke /Se Sågmöllan Saknas Malareskogen skog
Sövdeborg hg /Se *Örekilde gränsmärke Sönteleje, se Syntelejet traktnamn Malareängen äng
Sövdeborg hg Örnakroken ängsmark Sövde traktnamn Marsagranet granskog
Sövdeborg hg *Örnebech bäck och gränsmärke Sövde skoltomt, se Sövde traktnamn Mellanåker vång
Sövdeborg hg Örnebäck bäck o. gränsmärke /Se Sövdeborg traktnamn Missunnabacken backe
Sövdeborg hg *Örneberg gränsmärke Sövdeborg herregård Mormors håla äng
Sövdeborg hg *Örnebergissmae gränsmärke Sövdeborg herregård Mossarna ängsmark
Sövdeborg hg *Österhaffuit gränsmärke Sövdeborg säteri och gods Munkafallet vång
Sövdemölla gd   Sövdeborg säteri Munkahällorna vång
Sövdemölla gd   Sövdemölla gård Munkavången vång
Sövdemölla gd   Taglösa gård Munkesjöskogen skog
Tagmossen hemman   Tagmåsa hemman Munkesjö skog, Stora skog
Tagmossen del av hg   Tammesjö gård Mårten Topps håla änghål
Tagmåsa by   Tannhuset hus Möllebäcken del av Ängsjöbäck
Tagmåsa gd   Tannhuset gård Mölleskogen skog
Tagmåsa gd   Tannhuset hus Mölleskogsängen äng
Tagmåsa by /Se   Tegelbruket stathus Navrödafuren skog
Topphem, Stora gd   Tockarp gård Nils-Olsavången vång
Toppenhov tp /Se   Tockarp gård Norre mosse vång
Thogerød, se ?Tågra by   Toppenhov dagsverkstorp Norrevång vång
Topphem, Stora gd   Topphem arrendegård Norrevångsfuren skog
Topphem gd /Se   Topphem gård Nydammsbacken skogbacke
Tågra by   Topphem, Stora gård Nydammskärret äng
Tågra by   Torstorp hus Näshålan äng
Tågra by   Trollsborg småbruk Nässelhålan äng
Tågra by   Trulstorp gård Nässelkärr äng
Tågra gård   Tågra, se Sövdeborg traktnamn Oran skog
?Tågra by   Tågra by Pantareskogen skog
Tågra by   Tågra gård Pantarevången vång
Tågra hg o gdr   Tågra skoltomt, se Sövdeborg traktnamn Pengabacken backe
Tågra by   Ugglesjö gård Pengavången vång
Tågra by   Vakthuset, N. o. G. grindvaktstugor Per Henriksvången vång
?Tågra by   Vallahuset gård Per Jöns äng ängslott
Tågra gd:ar /Se   Vasagården hus Pers-mosse mosse
Ugglesjö gd   Vasen gård Persmosse-backen backe
Ugglesjö gd   Vinkelhuset gård Perstorpavången vång
Ugglesjö gd /Se   Vinkelhus t. Pilebackarna skog
Ugglesjö gd /Se   Vrångabäck by Prästakärr äng
Ugglesjö gd /Se   Vrångabäck by Pynahällorna vång
Ugglesjö gd /Se   Vrångabäck by (gårdar) Pålstorpahagen skoglott
?Vallahuset försvunnen gård   Väderpipan hus Pälsadalen dalgång
Vase gd /Se   Välleröds skog gårdar Pälsadalen dal
Vasen gd /Se   Ågravshus Saknas *Pelsadalen dalgång
*Vellum f. gd   Älvsborg t. Pälsavången vång
Vrångabäck by   Ängsjö gård Raftagranet skog
Vrångabäck by     Ranäs, St o. L. skogsbackar
Vrångabäck by     Remsan vång
?Vrångabäck by     Rigårdsskogen granskog
Vrångabäck by     Råkärret äng
Vrångabäck by /Se     Rävabacken backe
Vrångabäck skogstorp /Se     Rävagranet skog
Vrångabäck lhtr o. by /Se     Sadelmakarehultan skogsdunge
Älvsborg tp /Se     Sablabacken backe
      Salsbjer backe
      Sanddammen äng
      Saxerhultan skog
      Saxerskogen skog
      Saxerån å
      Sibersvång skog
      Silverbergsvången vång
      Sjöhusaängen äng
      Skakrok vång
      Skevången vång
      Skidenasa ängslott
      Skitta håla äng
      Skoghusavången vång
      Skolemossen mosse
      Skolorna äng
      Skytteled grindhål
      Skäggarpavången vång
      Slockebobacken backe
      Smedjevången vång
      Smedhultan skoglott
      Snibbkopp skoglott
      Snogeholmssjön sjö
      Snokafäladen vång
      Snäckebacken backe
      Spelemansängen äng
      Stabbahålan äng
      Stabbakärr äng
      Stabbakärret vång
      Stackalängen vång
      Stationsvången vång
      Stenavångarna f.d. utmark
      Stenavångsbäcken bäck
      Stenboerna vång
      Stenbäck änghålor
      Stenbäcksvången vång
      Stenkroken äng
      Stistan äng
      Stistansbron bro
      Store damm äng
      Stora kärr äng
      Stora mad äng
      Store mosse mosse
      Storkabacken backe
      Storkaboet skoglott
      Strupen äng
      Stutahagen skog
      Sudarehejdan Saknas
      Sudarehällorna granskog
      Svartemosse kärr
      Svinahagarna skog
      Svinalyckebacken backe
      Söderskogen skog
      Södervång vång
      Sörebro bro
      Sörebrobäcken bäck
      Sörebroängen äng
      Sövdeborgssjön sjö
      Sövdebäcken bäck
      Sövdefuren skog
      Sövde ljungar område
      Sövdesjön sjö
      Taskesjön damm
      Tockarpholmen holme
      Tockarpkärret äng
      Tockarännan äng
      Tolvan äng
      Toppafallet vång
      Toppamossen mosse
      Toppaskogen skog
      Toppaängen äng
      Torringen skogsbacke
      Torvagravarna ängslott
      Tostestriven äng
      Trinde kulle skogsbacke
      Trinde kullesvången vång
      Trollsborgavången vång
      Tydan vång
      Tågrabäcken bäck
      Tågra mosse mosse
      Tågra mosse torvmosse
      Tågra ora skog
      Tångarna äng
      Tångabacken backe
      Ugglesjöbäcken bäck
      Ugglesjöskogen skog
      Ugglesjöängen äng
      Ugglevången vång
      Vallavångarna vångar
      Vasamossen mosse
      Vasavången skog
      Vasavångsled grindhål
      Videhålan äng
      Vikskogen skog
      Vinkelbacken backe
      Vrångabäckslyckor ängsmark
      Vrångabäcksvång skogsmark
      Västra ängar äng
      Ågabacken vång
      Åmans bro bro
      Åsabacken backe
      Älmerödsbacken backe
      Ängarna åkerskiften
      Ängelsjöbäcken bäck
      Ängesjöängen äng
      Ängsjöbackarna skogsbackar
      Ängsjöbron bro
      Ängsjöbäcken bäck
      Ängsjöplanen jordlott

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.