ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Röddinge socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 197
Röddinge (Rödinge) socken *Allerödtt åker Sagesmän förteckning Almängen, Norre åker
Röddinge sn *Arme korss agir åker Sagesmän förteckning Almängen, Södra åker
Röddinge sn /Se *Beckerödtt Saknas Sagesmän förteckning Almängen, Söndre åker
Röddinge sn *Dröffuekiers agir åker och äng Sagesmän förteckning Askebacken backe
Röddinge sn *Eg Saknas Rödinge sn Barneholmskroken åker
Röddinge sn *Egebiergs eng äng Röddinge socken socken Bergarehällor skogshällor
Röddinge sn *Egeröds agir åker Röddinge sn och by Bergarnas ängar ängsmark
Röddinge sn *Egeröds eng äng Röddinge sn och by Björkeshålan åker, skog
Röddinge sn *Espe Saknas rödding inbyggarbeteckning Björkeshålan håla
Röddinge sn Fiskhögsbacken backe /Se Nummerförteckning förteckning Bornholm åker
Röddinge sn *Fulle winge åker Nummerförteckning förteckning Bornholm åker
Röddinge sn Fyledalen ägomark Nummerförteckning förteckning Breahultet skogsdal
Röddinge sn /Se Fyleån å Nummerförteckning förteckning Breda hult skog
Röddinge sn /Se *Gede stagis agir åker Nummerförteckning förteckning Brytestugebacken backe
Röddinge sn /Se *Grud Saknas Nummerförteckning förteckning Brytestugebacken backe
Röddinge sn /Se Gullkorran damm /Se Nummerförteckning förteckning Brytestugebacken backe
Röddinge sn /Se *Heste eng äng Nummerförteckning förteckning Brytestugefallen åkerlappar
*Bromölla f. torp *Hest enge ängar Nummerförteckning förteckning Brytestugevången åker
Ekeröd hg *Hiortzrödtt, Lille åker och äng Nummerförteckning förteckning Brännerivången åker
Eriksdal gd (förr by) *Hoffleds agir åker Nummerförteckning förteckning Bysbacke backe
*Hwita kelle beck, se Vitabäck gd *Hylles agir åker Nummerförteckning förteckning Bys backe backe
Hörröd gd *Höye erens agir åker Almängen, Norra åker Byvången åker
Hörröd gd *Kalffue agir åker Almängarna gd Byvången åker
Ivarstorp gd *Kiiffuerödtt havreåker Altona, Lilla gd Dalavången åker
Ivarstorp gd Kistebäck bäck /Se Altona, Lilla gård Dammkrokarna åkerlappar
Korre mølla, se Kurremölla gd med kvarn *Korsse agir åker Altona, Stora gd Dröftabacken backe
Kumleröd gd /Se »Korsshögis agir åker Betlehem hus Dröftabacken backe
Kurremölla gård med kvarnar *Korss, Inderste Saknas Betlehem småbruk Dummossen mosse
Kurremölla gd och lhtr Lanskorra vattensaml. /Se Ekeborg gd Ekebjer backe
Kurremölla gd *Landweyen landsväg Ekeborg torp Ekebjer skogsbacke
Kurremölla gd med kvarn *Ledskoffuis agir åker Ekeröd gd Ekerödsfuret furuskog
Kurremölla gd med kvarn *Liunebiergis madtt äng Ekeröd säteri Ekerödslund skog
?Kurremölla gd m. kvarnar *Liungen Saknas Ekeröd gård Fansvina åker
Kurremölla gd *Liunitz hoffuids agir åker Eriksdal gd Fans vina åker
Kurremölla gd /Se *Lundebiergs agir åker Eriksdal gård Fans vina åker
Kyrkan Saknas *Lunebiergs agir åker Eriksdal gård Fiskahögsbacken backe
Lyckeröd gdr /Se *Maë mad Eriksdal stationssamhälle Fiskahögsbacken backe
Oråsen by *Maë mad Eriksdal station järnvägsstation Floskogen skog
Prästgården Saknas Mossmaröd åker /Se Floen gård Getatinget betesmark
Prästgården Saknas *Musmere åker Floen skogvaktarboställe Glabjersbacken backe
Rytinge, se Röddinge by Oabäck bäck /Se Floen skogvaktareboställe Glabjersbacken backe
Röddinge by *Raaskoff skog ?Fuglunda gård Gravsvinakärret kärr
Röddinge by *Reffuegraff äng Fuglunda gd Gravsvinakärret kärr
Röddinge by Röddinge triangelpunkt Fuglunda gård Gullhejsmaden mad
Röddinge by *Sandagir åker Fuglunda gård Gullhäjsmaden äng
Röddinge by *Tiörnne stagis agir åker Gamle gård prästgård Gullkorran vattendamm
Röddinge by *Toor aas agir åker Gamlegård åker Gåsa kulle kulle
Röddinge by *Tranekier kärr Gråstorp gd Gåsa kulle kulle
Röddinge by Tranekorra sänka /Se Gråstorp gård Hali, Västra åker
Röddinge by *Tranekorre Saknas Hjortahuset hus Hali, Östra åker
Röddinge by *Tranekorre Saknas /Se Håle gård Hali, Östra åker
Röddinge by *Tranekors åker Hålestället gård Hali, Västra åker
Röddinge by *Truids röds eng äng Hörröd gård Holmakärret kärr
Röddinge by /Se Ulvadammen kärr /Se Hörröd gd Hultavångarna åkrar
Röddinge by /Se *Wandstads weyen väg Ivarstorp traktnamn Hultet skog
Slagarp jlght *Wandstadweyen väg Ivarstorp gd Hålabäck bäck
Styröd by *Warekier kärr Ivarstorp gård Hålabäck skog
Styröd by *Varekier kärräng Ivastorp, se Ivarstorp traktnamn Håla bäck bäck
Tyleröd gd Vitabäck bäck /Se Kinkelink gd Hålabäcksbron bro
»Welrødt», se Eriksdal gd *Vång, Norra Saknas Kinkelink gård Hästhögskullen kulle
Vitabäck gd *Vång, Östra Saknas Knektahuset hus Högabro bro
Vitabäck gd Yxnabjär höjd o. triangelpunkt Koddeboda gård i Röddinge Höga bro bro
Vitabäck gd /Se   Konteboda gård Ivarstorpa hult skog
Vitabäck gd /Se   Konteboda gård i Röddinge Ivarstorpaängar skog
Välleröd by   Konteboa gård Johanneskullen kulle
Välleröd gårdar o. lhtr   Kryllahuset hus Johanneskullen kulle
Välleröd by   Kumleröd gd Josefabacken backe
Välleröd by   Kumleröd gård Jästorna? äng
Välleröd by   Kurremölla f.d. kvarn, hus Kassamaden äng
Välleröd by   Kurre mölla vattenkvarn Killebacken skogsbacke
Väntebäcksmölla förr kvarn /Se   Källstorp gård Kistebäcka bäck
    Ljungbacka gårdar Kistebäcka åker
    Ljunghusen hus Kittelas backe backe
    Ljunghusen hus Klockarebacken backe
    Lyckeröd gårdar Klockaresträtet väg
    Lyckeröd gård Kobackarna grusbackar
    Norregård gd Kolamossen mosse
    Norre gård gård i Röddinge Kolyckan beteshage
    Norrehus småbruk Kolåsen ås
    Norrehus hus Kolåsen skogsås
    Nybygget gd Kolåsen skogbeväxt ås
    Orehus småbruk Kontässebökerna bokar
    Orehuset torp Kontässerna bokar
    Oråsen gd Kullamossen mosse
    Oråsen avs. Kullåsen skogsbacke
    Pantaregården småbruk Kumleskogen skog
    Pirreboa gård Källebacken backe
    Pirreboda gård Källstorpafuret furuskog
    Pirreboda gård i Röddinge Lanskorran vattendamm
    Pottalunden gård Lanskorrevången åkrar
    Pottelunden hus Ljungaberg skogsbacke
    Pölen stathus Ljungabjer skogsbacke
    Pölen stathus Ljungbacken backe
    Rosenlund gårdar Ljunghusavången åker
    Rosenlund gård i Röddinge Luderbacken skogsbacke
    Röddinge traktnamn Luderbacken skogsbacke
    Röddinge by o. sn Luderkojan koja
    Röddinge by o. sn Luderkojan skog
    Röddinge by Långa kärr kärr
    Röddingeberg gd Långa kärr skog
    Röddingeberg säteri Mabackarna åkerbackar
    Röddinge utmark gård Madbackarna landsvägsbackar
    Skyttahuset gd Madbackarna landsvägsbackar
    Skärarestället gård Maglan åker
    Slagarp gd Marglan åker
    Slagarp t. Mellanvång åker
    Snittan hus Moblershålan kalkgrav
    Snittan ghs Mossmaröd åker
    Styröd gård Möllebäck bäck
    Styröd (Lilla) förr gd, nu egnahem Mölledammen gräsmark
    Styröd (Stora) förr gd, nu egnahem Möllekärren kärr
    Svälteboa gård Mölleryet åker
    Svälteboda gård Mölleryet åker
    Svälteboda gård Norregårdssträtet väg
    Tinkarehus, se Röddinge traktnamn Norregårdsvången åker
    Tinkarehuset torp Norregårdsvången åker
    Tinkarehuset f.d. småbruk Norrevång åker
    Tinkarehuset hus Nunnehultet åker
    Tyleröd gård Nunehultet åker
    Vitabäck gd Oabäck bäck
    Vitabäck gård Oabäck bäck
    Vitabäcka gård Olas ås ås
    Vitabäcka gård Olensås skogsås
    Välleröd förr by Oråsen åker
    Välleröd by Pantofflehäjan åker
    Vällerödsgården gd Pantofflehäjan åker
    Ängeldal gd Pestfallet åker
    Ängeldal gård Pestfallet åker
      Pirravången åker
      Pirravången åker
      Pirrens källor källor
      Prästakroken åker
      Pärevången åker
      Pärle minne skogsdunge
      Pärle minne skogsdunge
      Pärla minne skogsdunge
      Pärlaminne skogsbit
      Pölen sankmark
      Rabbikan åker
      Rab.... åker
      Rabbikan åkerlapp
      Rävahultet skog
      Röddinge hult skog
      Röddingehultet skogsområde
      Röd mosse mosse
      Skeahultet skogsdal
      Skenan åker
      Skräppehålan åker
      Skärarevången åker
      Slagarps hult skog
      Slagarpshultet skog
      Smörhålan håla, träsk
      Smörtoppen backe
      Smörtoppen skogsbacke
      Smörtoppen skogsbacke
      Sniglakärret kärr
      Sniglakärret kärr
      Snäckebacken skogsbacke
      Sockerhålebacken backe
      Sockerhålebacken backe
      Sockerhålebacken åkerbacke
      Sockerhålevången åker
      Sparvtoftabacken backe
      Spårtävtabacken backe
      Staffensbacke backe
      Staffans backe backe
      Stugekullen kulle
      Stålnäbben åker
      Surbrunnsdalen dal
      Surbrunnsdalen dalgång
      Sur(e)brunnsdalen dalgång
      Sure tryne damm
      Svinkille håla
      Söddehålan? håla
      Söddehålsbacken backe
      Södervång åker
      Tjuveröd? äng
      Tobakshålan håla
      Tobakshålan håla
      Torringen skogsbacke
      Trane korra sänka
      Trane korra sänka
      Trollabacken backe
      Trolle backe backe
      Ulvadammen kärr
      Vångabackarna skogsbackar
      Vångabackarna backar
      Välleröds lider lider
      Välleröds lior skogsbackar
      Välleröds skog förr skog, nu odlad mark
      Västingsåsarna backar
      Ysnabjer backe
      Yxnabergsbacken landsvägsbacke
      Yxnabjer backe
      Ängarna ängsmark
      Äskebäck bäck
      Äspebacken åker

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.