ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Görslövs socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 166 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn : 26
Görslöv sn Aakrog åker Görslöv socken o. by Allekärr kärr
Görslöv sn *Aa Krogh havreåker och äng Fittamaten gård Dynnsängen äng
Görslöv sn Ahlöfve stycket, Stora åker Gamlegård del av hemman Gamledamm damm
Görslöv sn Björnängen äng Görslövmölla gård Jungfruhålet damm
Görslöv sn Breingen åker Kyrkeby traktnamn Görshög ättehög
Görslöv sn Breåker åker Kyrkoby sn och by Görslövbro bro
Görslöv sn Bredåkrarne åker Kyrkobyhusen samling hus Görslövbro bro
Görslöv sn Brotoften åker Kyrkobyhusen hus-samling Killan vid vallen källsprång
Görslöv sn Broängen äng Kyrkobyhusen hussamling Killan vid vallen källsprång
Göslöv sn /Se Brunstensåker åker Kyrkoby prästagård Saknas Killehög backe
Görslöv sn Brågorne åker Lennyhill, se Kyrkeby traktnamn Kohålet damm
Görslöv sn Brödeberg åker Nordanå by Kolbörabacken backe
Görslöv sn Burlöfs åkrar åker Råbocketorp hemman Kolböra(n) mosse
Görslöv by Burlöuffs agir åker Spinnarehuset hus Kroppahålan damm
Görslöv sn *Burlövs åler havreåker?   Kyrkobyskiftena moss-skiften
Görslöf sn Byxorne åker   Kyrkobyvallen pilevall
Görslöv sn Böneryggen åker   Kyrkoryggen jord vid å
Görslof Kyrkoby Saknas Denakulls åker åker   Lorenz´s backe backe
Görslöv sn Dikesåkersängen äng   Möllebacken backe
Görslöv sn Dikesåkers äng äng   Mölledammen damm
Görslöv sn Dynget åker   Prästamossen kärr
Görslöv sn Döijen åker   Sandhög grusgrav
Görslöv sn *Döyenn havreåker   Silketången jord
Görslöv sn Glindringeåker åker   Sjuskäppehölen fördjupning i å
Görslöv sn /Se Grutryggsäng äng   Snivskärr kärr
Görslöv sn /Se Gåfvelstyckenen åker   Strömhög ättehög
Görslöv sn /Se Gåsabitarne åker    
Görslöv sn /Se Hafrehögs äng äng    
Görslöv sn /Se Hafrehögsåker åker    
Görslöv sn /Se Hafre Toften åker    
Görslöv sn /Se Hampåkrarna åker    
Görslöv sn /Se Hejdeåker åker    
Görslöv sn /Se Hellerne åker    
Görslöv sn /Se Hellorna åker    
Gøderløff norden Aa, se Nordanå by Hiulbierg agir åker    
Görslöv by *Hiulbretzagen o. Hulbreds eng åker    
Görslöv by Hjulbrötsstycket åker    
Görslöv by Högastensåker åker    
Görslövs Kyrkoby by Högsåker åker    
Görslöv by med kvarn Kabbeups agir åker    
Görslövs Kyrkoby by *Kabbarps åker havreåker och äng    
Görslövs Kyrkoby by Karhög åker    
Görslövs Kyrkoby by *Kiilde agir och Kiilde eng åker o. äng    
Görslöv by Kilde eng äng    
Görslöv kyrkby Killehög gravhög    
Görslöv by Killehögsstycken åker    
Görslöv by Killetoften åker    
Görslöv by Kiärrstycket åker    
Görslöv by Kircke höjs agir åker    
Görslöv by *Kirckehögs agir åker    
Görslöv by Krokstycket åker    
Görslöv by Krokstyckenen åker    
Görslöv by Krokåker åker    
Görslöv by Kroppe agir åker    
Görslöv by *Kroppe agir åker och äng    
?Görslöv gd Kullebierg åker    
Görslöv by *Kullebierg havreåker och äng    
Görslöv by Kullen åker    
Görslöv by Kyrkio-bys åsen åker    
Görslöv by Kykiostigs åker åker    
[Görslöv] Kyrkoby Saknas Lerrid åker    
Görslöv by o. sn /Se *Leerid åker    
*Görslövs mölla f. kvarn Leråker åker    
Kyrkoby, se Görslöv sn o. by Lommarne åker    
Kyrkoby by Lommer åker åker    
Kyrkoby annat namn på sn Longbjers åkern åker    
Nordanå by Lunde höj åker    
Nordanå by *Lunde hög (Lundis hög) åker och äng    
Nordanå by Lunnaledsstycket åker    
Nordanå by Lunnaledzåker åker    
Nordanå by Långhögg åker    
Nordanå by Långryggen åker    
Nordanå by Långsijls ängen äng    
  Långåkers äng äng    
  Långåkrar åker    
  Långängåker åker    
  *Maade Röyghe åker    
  Made rygge åker    
  Maryggen åker    
  Mastollsåkrar åker    
  Mellum agir åker    
  *Mellum agir åker    
  Miöåkrar åker    
  Mortens döyge åker    
  *Mortens döyge och Lille mortens döyge åkrar    
  Mölleskiftet åker    
  Ornehöj agir åker    
  *Ornehöy agir åker    
  Paddebrincksstycken åker    
  Pilåkers äng åker    
  Pilåkren åker    
  Plogskiär åkrar åker    
  Prestebordtt åker    
  *Prestebordtt äng    
  Prestebros agir åker    
  *Prestebrois agir åker    
  Prästtofterne åker    
  Reffue rumpe åker    
  *Reffue rumpe, Lille o Store åkrar    
  Sandryggarne åker    
  Sandryggarne åker    
  Sandryggen åker    
  Sandstycket åker    
  Sanryggen åker    
  Sege å å    
  Siuff ryggis agir åker    
  *Siuff ryggis agir och Siuff rygge eng åker och äng    
  Skobostyckenen åker    
  Skrennebierg åker    
  *Skrennebiergh åker    
  Småryggarne åker    
  Snibsåker åker    
  Snogebäcken bäck? /Se    
  Spendet åker    
  *Spenditt äng    
  Spenditt äng /Se    
  Spunnet åker    
  Spång(s)bäck bäck? /Se    
  Spännsbäck bäck? /Se    
  Spänsbäcksängen äng    
  *Stabäck bäck? /Se    
  Stenabroåkern åker    
  Store agir åker    
  *Store agir åker    
  Storåker åker    
  Strimhögsskiftet åker    
  Suine kilde åker    
  *Suinekiilde äng    
  Svartemosse vattensaml? /Se    
  Svartsjön sjö /Se    
  Svinakuls skiftet åker    
  Swinakullskiärret kärr    
  Sylen åker    
  Sänkevassåker åker    
  Särslövsstycket åker    
  Tiörnesberg åker    
  Tjörningbjersåker åker    
  Tofta Stycket åker    
  Tofften åker    
  *Tofften åker    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Torn höj åker    
  *Tornhöy (Tornnehöy) havreåker o. äng    
  Tottarpestumpen åker    
  Tottarpestycket åker    
  Tvärtofterne åker    
  Twärängen äng    
  Vahnhullskroppen åker    
  Vangeleds agir åker    
  *Vangeleds agir och Vangeleds enge havreåker och äng    
  *Vongeleds Kier äng    
  Wipeholmen åker    
  Vipeljung äng    
  Wrångemaden åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Wäghögs skiftet åker    
  Vählängsåkeren åker    
  Åkroksskiftet åker    
  Åsen, Norra åker    
  Å-stycket åker    
  Örebraåkrer åker    
  Örnakulsåker åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.