ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Burlövs socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 137 Naturnamn : 179 Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 102
Burlöv sn »Allerup mosse» gränsmärke Burlöv sn och by Allmänningen äng
Burlöv sn Almending åker Alnarpehusen gatuhus Amerikahålan grusgrav
Burlöv sn *Almending åker Alnarpevallen pilevall Arlöv backar grusbackar
Burlöv sn Alnarps mosse mosse Amerikagården gård Arlöv hed strandäng
Burlöv sn Ammåsastycket åker Arlöv traktnamn Backen åker
Burlsöv sn Arlövs hed hed /Se Arlöv by Backen el. Backastycket åkerskifte
Burlöv sn /Se Avloppsgropen bäck /Se Arlövgården gård Barnakull eller Barnakullsbacken höjd
Burlöv sn Avloppsgropen bäck /Se Arlövgården Saknas Bergens mölla väderkvarn
Burlöv sn Bandhög lokalitet /Se Arlövhusen hus Bernstorpa mosse mosse
Burlöv sn Bandhögsstycket åker Arlöv sockerbruk Saknas Bernstorpaparken park
Burlöv sn Bandhögsstycket åker /Se Berntstorp gård Burlöv kyrkoväg genväg
Burlöv sn Barnakullsbacken höjd /Se Lilla Bernstorp gård Bys äng allmänningsäng
Burlöv sn Barne kulle åker Betlehem hus Dalbyvägen landsväg
Burlöv sn *Barnekullekrog gränsmärke Betlehemshusen hussamling Den västre allén körväg
Burlöv sn *Barne kulle åker Bryggaregården gård Duvekullen höjd
Burlöv sn Blankan åker Burlöv mölla gård o. väderkvarn Eskilsåker åkerskifte
Burlöv sn Branstycket åker Burlöv mölla gård o. väderkvarn Esset vägkrök
Burlöv sn Breingen åker Burlövs prästgård Saknas Fyrkanten åkerskifte
Burlöv sn Breingen åker Corps de logiset disponentbostad Galtabjär utjämnad grusbacke
Burlöv sn Burlövsstycket åker Disponenthuset bostadshus Gatan äng
Burlöv sn Bäcksåker del av Svenshögsvången Elisetorp gård Grenebacken el. Granebackarna höjdsträckning
Burlöv sn Bälsåker åker Flansbjer gård Grusgravastycket åkerskifte
Burlöv sn Bösholmen åker Gamlegård gård Gåsalyckan uppodlad äng
Burlöv sn *Danhögar högar /Se Görslöv möllares mölla f.d. väderkvarn Görslövbro bro
Burlöv sn Darhögarna fornminnen Hemgården, se Åkarp traktnamn Görslövbro bro
Burlöv sn Darhögängen ang Hövdingagården fastighet Hakakärr f.d. kärr
Burlöv sn Darrhögarna ättehögar /Se Jakop-Persagården hemman Harakärr ängsmark eller kärrmark
Burlöv sn *Degnne kullen havreåker Jeppsagården fastighet Hejdan äng
Burlöv sn *Degnne ryggenn åker Jägarehuset hus Holmarna åkerskifte
Burlöv sn Duvekullarna åker Klockaregården eller Klockarestället Saknas Holmen åker
Burlöv by o. sn /Se Ekesåker åker Kalinan lht(f.d. värdshus) Holmen äng
Burlöv sn /Se *Eskils agir åker Kalinan lht Hedgropen dike
Burlöv sn /Se Eskilsåker åker Kronetorp gård Hundasundet f.d. gata eller vägstycke
Burlöv sn /Se Forna mö åker åker Kronetorpamöllan väderkvarn Hålen åkerskifte
Burlöv sn /Se Fyra Rygs åker åker Krämmerslott hus Hålebäckarna ängsmark
Burlöv sn sn /Se Gateryggen åker Krämmerslott hus Höjsmosse (numera uppodlad) mosse
Arlöv by Getaryggs åker åker Lars Andersa-huset hus Kalinebron landsvägsbro
Arlöv by med kvarn o. sockerfabrik Gäres åker åker Lilla Bernstorp gård Kamrerarestycket åkerskifte
Arlöv municipalsamhälle Giörslöfs åker åker Linjen Arlöv-Åkarp, se Tågarp traktnamn Kattasundet f.d. gata
Arlöv by Gropefalls Åcker åker Mattisahuset f.d. hus Killeåkern åker
Arlöv municipalsamhälle Gropåcker åker Malttorkaregården gård Klockarelyckan del av äga
Arlöv by Gröön Wägs Åcker åker Mossagården gård Klockedammen damm
Arlöv by Gåsabiten åker Mossahusen hussamling Klockehålet, se Klockedammen Saknas
Arlöv by Gåseekullsåcker åker Olstorp gård Knut Ols mölla väderkvarn
Arlöv Saknas Hasslekullen åker Per Larsa-huset hus Kringelkärr kärr
Arlöf by Hellan åker Riksdagsmannagården gård Kyrkostigen väg
Arlöv by +Hestemosse mossse? /Se Ruter knekt hus Kåddaklämman vägstycke
Arlöv by *Hestemosse mosse och gränsmärke Ruterkung hus Kängorna åkerskifte
Arlöv förr by, nu municipalsamhälle Hestmusse bacckindtt åker Sege järnvägsstation Kärleksgränden gata
Arlöv sn *Hestmusse bacckindtt havreåker Sege station järnvägsstation Lerbacken åkerskifte
Arlöv by Hoekärrsåker åker Sjövik, se Åkarp traktnamn Lilla höl »höl»
Arlöv by Hoblebäcksåker åker Skolhusplatsen, se Arlöv traktnamn Lillebro bro
Arlöv by(numera m:e) Hwijpe Hållmen åker Smedhuset hus Lillång utloppsarm
Arlöv by(nu m:e) Hylleledsstycket åker Snällpostahuset hus Linnebyxegatan vägstycke
Arlöv by Hålla Rygs Åcker åker Snällpostahuset hus Lundavägen landsväg
Arlöv by Höfds åcker åker Soldatrahuset f.d. hus Långedamm el. Långedammen damm
Arlöv by och samh. /Se Högsmåse mosse Soldatratorpet hus Långängarna uppodlad ängsmark
Arlöv samh. /Se Höögåcker åker Spökehuset hus Länsmannatomterna jordar
Arlöv m:e /Se Kabbarpskroken del av ägor /Se Stormahuset hus Lärarehölen höl
Arlöv samhälle /Se Kakema Engen äng Ständigsborg hus Markvägen väg
Arlöv municip. /Se Kaketoften åker Sunnanå traktnamn Martinsajorden område
Arlöv m:e /Se Karsterupsåker åker Sunnanå by Mossavägen väg
Arlöv m:e /Se Kastberget del av Kyrckovång Sunnanån, se Sunnanå traktnamn Möllarejorden del av sn
Arlöv samh. /Se Kille agerem åker Lilla Svanetorp hemman Möllebacken backe
Arlövhusen »hussamling» /Se *Kille agerenn åker Söndregård gård Möllehällan åkerskifte
Berustorp gd /Se Killespränget bäck /Se Tremannahuset f.d. hus Möllehögen ättehög
Burlöv by Killeåker åker /Se Tågarp traktnamn Per-Pålsajorden område
Burlöv by *Kircke laage, Syndre Saknas Tågarp by Per Måns kärr damm
Burlöv by Kiörckestätte Åcker åker Tågarpsbandelen, se Tågarp traktnamn Planken åkerskifte
Burlöv by Kiörcke Toftten åker Åkarp by Rinnebäck bäck
Burlöv by Klyftta Rygs Åcker åker Väg nr 1, se Åkarp traktnamn Rosesdamm el. Roses kärr damm
Burlöv by och sn /Se Klåckareholmen åker Åhus hus Rännan bäck med omgivande sankmarker
Burlöv jvstn. /Se Klåckekärr kärr Åkarp traktnamn Segebro bro
Burlövs län län Kongastycket åker Åkarpe mölla väderkvarn Segemölla jord
Flansbjär gd /Se *Kraag agerenn havreåker Åkarpe mölla väderkvarn Sege å å
Kalinan lht (urspr. krog) /Se Kringelkiär kärr Åkarpe mölla väderkvarn Sibirien del av ägor
Kalinan f.d. värdshus /Se Kringel sticked åker Åkarpsbandelen, se Åkarp traktnamn Skiftena ängsmark
Kalinan värdshus /Se *Kringell stickedtt havreåker Åkarpe station, se Åkarp traktnamn Skoleplatsen allmänning
Kronetorp gd /Se Krokstumparna åker   Skomakarebacken, se Möllebacken backe
Sege by Kyrckiobäck del av Kyrckovång   Skräddarelyckan köksträdgård
Segedal gd /Se Kyrkobäck bäck /Se   Sladdertorget öppen plats
Segemölla kvarntorp Kyrkostenarna stensamling /Se   Smedjorden område
Segemölla jord Laberget åker   Smedstycket åkerskifte
Segemölla kvarntorp *Leerhöj höjd   Solvändareskidan vägmöte
Segemölla kvarntorp Leerhöjs agir åker   Spetsen åkerskifte
Segemölla kvarntorp *Leerhöys agir havreåker   Stortorget öppen plats
Segemölla kvarntorp Leer spiellitt åker   Svängen eller Svänghölen »höl»
Segemölla kvarntorp *Leerspiellitt åker   Särslövvägen väg
Segemölla kvarntorp Lerbacken aker /Se   Toftahålan äng
Segemölla f. kvarn, nu kvarntorp Lergrafsåker åker   Toften åkerskifte
Segemölla f. kvarn, nu kvarntorp Lommabukten vik   Tofterna el. Toftastycket åkerskifte
Segemölla kvarntorp *Longevand gränsmärke   Trelleborgsvägen bygdeväg
Segemölla jord Longewand vadställe /Se   Tullstorpavägen vägstycke
Segemölla kvarntorp Lundhögsåker åker   Tågarpe hed strandmark
Segemölla kvarntorp Långhåker åker   Valdemars grop dike
Segemölla kvarntorp Långåker åker   Vamlösan igenfylld damm
Segemölla kvarntorp Maeryggen åker   Vingen åkerskifte el. jordlott
Segemölla kvarn /Se *Merchet mark   Åkarpe lergrav f.d. lergrav
Sege station jvstn. /Se Måsåker åker   Åkarpemosse ängsmark
Segetorp gd /Se Mååråcker åker   Åsarna åkerskifte
Sunnanå by Mååsengen äng   Åsarännan floddike
Sunnanå by Möllebacken höjd /Se   Ängastycket åkerskifte
Sunnanå by Möllehögarna ättehögar /Se    
Sunnanå by Mölle Toften åker    
Sunnanå by Ornaberget åker    
Sunnanå by Pijhlåcker åker    
Sunnanå by Piledammen damm /Se    
Tockerup = Tågarp by Rinnebäck bäck /Se    
Tocketorp = Tågarp by? Rumpåcker åker    
Tokatorp = Tågarp by Rygs Åcker åker    
Tågarp by *Saltebech bäck och gränsmärke    
Tågarp by Saltebäck bäck /Se    
Tågarp by Saltebäck bäck /Se    
Tågarp by Sandkullsåcker åker    
Tågarp by Sandåker åker    
Tågarp by Segemölla f. vattenkvarn    
Tågarp by Seg å å    
Tågarp by Segeån å    
Tågarp by Segeå, Lilla å /Se    
Tågarp by Sfungh åcker åker    
Tågarp by Skjiälbostycket åker    
?Tågarp by Skogstumpen åker    
Tågarp by Skogsåker åker    
Åkarp by Skooboo Åcker åker    
Åkarp by *Skouffbo leditt led    
Åkarp förr by, nu municipalsamhälle *Skudgaarden gd    
?Åkarp samh. Skyttaryggen åker    
?Åkarp förr by, nu municipalsamhälle Skååråker åker    
Åkarp by Skälastugan åker    
Åkarp f. by, nu m:e Snipeängen Saknas    
Åkarp förr by, nu municipalsamhälle *Sortenmöllekrog gränsmärke    
Åkarp förr by, nu municipalsamhälle Sprundet åker    
Åkarp municipalsamhälle Stendysse ager åker    
Åkarp Saknas /Se *Stendusse agir åker    
Åkarp msamh. /Se +Stendysse ager åker(?) /Se    
Åkarp m:e /Se Stens agir åker    
Åkarp samh. /Se *Stens agir åker    
  *Stens agir havreåker    
  Sureå kanal /Se    
  Swenshögsåker del av Swenshögsvången    
  Swinakullsåker åker    
  Swinna Kulls Åcker åker    
  Taagerupe sticked åker    
  *Taageruppe stickidtt åker    
  *Thornehöj gränsmärke    
  +Thornehöj höjd /Se    
  *Threhöjen höjd    
  +Threhöjen plats i by /Se    
  Tiufholsryggen åker    
  Tiörnesåker åker    
  Tofften åker    
  Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  Toft ängen äng    
  Tooekiärrsåker åker    
  Tornåcker åker    
  Truf Åcker åker    
  Twå kiärs Åcker åker    
  Tågaprs hed strandmark    
  Ulfsåker åker    
  Utloppsgropen bäck /Se    
  Utloppsgropen bäck /Se    
  *Vang, Nöre f. vång    
  *Vang, Nöre f. vång    
  *Vang, Söndre f. vång    
  *Vang. Vestre f. vång    
  *Vang, Vestre f. vång    
  *Vang, Östre f. vång    
  Wassallmänningen åker    
  Wassarna del av Kyrckovång    
  Vibäck, Stora o. Lilla bäckar? /Se    
  Wiebäcksåker åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  Wägläng Åcker åker    
  *Åkarpa-hög Saknas    
  Åhl åker åker    
  Ärtelandet åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.