ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Särslövs socken : Oxie härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn : 36
Särslöv sn Betesåker åker? /Se Särslövs socken sn Brågan mosse
Särslöv socken Brågekärr kärr /Se Särslöv sn o. by Brågemossen mosse
?Särslöv sn Kattebäck bäck /Se Särslöv by o. sn Flygsandsbacken backe
Särslöv socken Lyckebäck bäck /Se Boåker hus Fäladslyckan åker
Särslöv sn Piledammen damm /Se Brågan f.d. gård Gallängen äng
Särslöv sn /Se Segeån å Lyckås hus Herdakroken gränsmöte
?Särslöv sn   Musiken gård Himmelsbjer backe
[Salzlöff] Saknas   Särna hus Himmelsbjersbacken backe
?Särslöv sn   Särslöv by Hällekärr kärr
?Särslöv sn   Särslövs skola folkskola Hörakroken omr. plats
Särslöff sn     Hörakroken omr. plats
?Särslöv sn     Kattebäck mosse
Särslöv sn     Kattebäcksbacken backe
Särslöv sn     Kattebäcksbron f.d. bro
Särslöv sn     Kattebäcksmossen mosse
Särslöv sn     Krävsahålet damm
Särslöv sn     Kräfsahålet mosshål
Särslöv sn     Lillemossen mosse
Särslöv sn /Se     Långebäck kärrdrag
Särslöv sn /Se     Långebäcksgropen grop
Särslöv sn /Se     Musiken sankmark
Fersløf se Särslöv sn     Piledammen damm
Särslöv by     Ramskull backe
Särslöv by     Rumpeängen äng
?Särslöv by     Sege å å
Särslöv by     Segeå vattendrag
Särslöv by     Silketången markområde
Särslöv by     Sjuskäppehölen fördjupning
Särslöv by     Slevreängen äng
Särslöv by     Storemossen mosse
[Vluatorp] Saknas     Stålhögsbacken backe
      Stålhögsvären spöke
      Svansmosse äng
      Särslövvägen väg
      Ulakulla åkerbacke
      Ulakulla (Ulvakalla) höjd

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.