ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nevishögs socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 185 Bebyggelsenamn : 15 Naturnamn : 19
Nevishög sn Aaldtt åker Nevishög sn Bränneriängen ängsmark
Nevishög sn *Aaldtt, Lille och Store havreåker Nevishög by o. sn Grevie bet hus
Nevishög sn Allmenningen åker Nevishög traktnamn Lars Jöns äng ängsmark
Nevishög sn *Almenge äng Betlehems stjärna hus Lillakärr kärr
Nävishög socken Anakiärsåker åker Godtemplarlogen, se Nevishög traktnamn Mårtensgata vägstycke
Nävishög socken Backestycken åker Grevie by Nattabetet ängsmark
Nävishög socken Betesstycket åker Lyckebo, se Nevishög traktnamn Nevishög bet område
Nävishög socken Bohls åkrarne åker Pepparmöllan väderkvarn Pepparkärr kärr
Nevishög sn Bombacke Sannarne åker Solvik, se Nevishög traktnamn Rungevassen kärr
Nevishög sn Breingen åker Staffanstorp stationssamhälle Stanstorpahed fordom uppodl. omr.
Nevishög sn /Se Breingen åker Stanstorp by Stenholmen kulle
Nefvishög sn Breingen åker Stanstorpa krog värdshus Syringen ängsmark
Nevishög sn Breingen åker Stjärnan, se Betlehams stjärna Saknas Torningsbacken backe
Nevishög sn Breingen åker Torreberga gård (fordom by) Torreberga mosse f.d torvmosse
Nevishög sn Breängiarne del av Ängvången Önsvala by Torreberga ängar ängsmarker
Nevitshög sn Brinckåker åker   Tärnekärr kärr
Nefvishög sn Brunsåker åker   Värnen nedrivna hus
Nevishög sn Bränneriängen äng   Ökroken, Lilla ängsmark
Nevishög sn Båckaryggen åker   Ökroken, Stora ängsmark
Nevishög sn Bäckaskiftet åker    
Nevishög sn Bökeskogsåker åker    
Nevishög sn Damsåkren åker    
Nevishög sn /Se Dawidsstycket åker    
Nevishög sn /Se Diigis ager åker    
Nevishög sn /Se *Diigis agir havreåker    
Nävishög sn /Se Dikesåker åker    
Nevishög sn /Se Dikesåkerstumpen åker    
Grävie by Domedagsåker åker    
Grevie by Dyngåker åker    
Grevie by Erte bieditt? åker    
Grevie by *Erte bieditt havreåker    
Nevishög by *Fods agerenn åker    
Nevishög by Fotsåker åker    
Nevishög by Gaards ageren åker    
Nevishög by /Se *Gaards ageren och Gaards engen åker o äng    
Nevishög by /Se Gafvelsstycket åker    
Odhinsware, se Önsvala by Ganteståftten åker    
Prästgården prästgård Gaturyggarne åker    
Staffanstorp by Grafåker åker    
Staffanstorp by Gropafallet åker    
Staffanstorp by *Grus engen havreåker    
Staffanstorp samhälle Gruus agir åker    
Stanstorp by *Gruuss agir åker    
Stanstorp by Grönstigen åker    
?Toreberga by Gröve bed terräng /Se    
Torreberga hg Gåsabiten åker    
Torreberga hg Göfvelsstycket åker    
Torreberga hg Hafreryggen åker    
Torreberga herrgård Hampastumpen åker    
Torreberga herrgård Hollmarna del av Nyvångsängarna    
Torreberga herrgård *Holm, Nörre och Syndre havreåkrar    
Torreberga gd Holmen åker    
Värnen beb. /Se *Holmen åker    
Önsvala by Hornbaggarne åker    
Önsvala by Hästhagen del av Ängvången    
Önsvala by Höfringen åker    
Önsvala by Hönsse tofften åker    
Önsvala by *Hönsse tofften åker    
Önsvala by Iernåker åker    
Önsvala by Illasåkern åker    
Önsvala by Klasse ager åker    
Önsvala byar *Klasse och Lille Klasse åkrar    
Önsvala by Kokiärsstycket åker    
Önsvala by Koledsstycket åker    
Önsvala by Korss tofft åker    
Önsvala by *Korss tofft åker    
Önsvala by Krokåker åker    
Önsvala by Krokängarne del av Ängvången    
Önsvala by *Kurre stompen havreåker    
Önsvala by *Kylle agir åker    
Önsvala by Kylle Höffden åker    
Önsvala by *Kylle höffdenn åker    
Önsvala by Kyrkiobjär åker    
Önsvala by Kyrkiogårdståftten åker    
Önsvala by Langengen äng    
Önsvala by /Se *Lang engen havreåker    
»øthenswaræ», se Önsvala by Lierna åker    
Öthensvare, se Önsvala by Lille aaldtt åker(?) /Se    
  Liungarne åker    
  Ljungbrinken åker    
  Ljungen åker    
  Långeland åker    
  Långräckan åker    
  Långåker åker    
  Lön åker    
  *Lönn, Lille och Stora havreåkrar    
  Matte åker    
  Mellanlisåker åker    
  Mellanlis åker åker    
  Mullbärg åker    
  Måsåkern åker    
  Mölle bröde åker    
  *Mölle bröde åker    
  Mölle kullen åker    
  *Mölle kulden åker    
  Neden röden åker    
  Nelle tofft åker    
  *Nelle tofft åker    
  Norden höj åker    
  *Norden höy åker    
  Näfvitshögsstycket åker    
  Närmst åker åker    
  *Nöddebiersengen havreåker    
  Nötaboängen del av ängar    
  Növse bed terräng /Se    
  Offuen röden åker    
  Ormhög åker    
  Pepparkärr tjärn    
  Pepparkärr kärr /Se    
  Pepparmöllan väderkvarn /Se    
  Pibber agir åker    
  *Pibber ager åker    
  Pibber ager Saknas /Se    
  Pilekiärsåker åker    
  Pilespjället åker    
  Plottepinn åker    
  *Prestehettenn äng    
  Ryggen åker    
  Ryggen åker    
  Räfsbjär åker    
  *Röden havreåker    
  Sandåkrarne åker    
  Sandängen del av Maderna    
  Sannarne åker    
  Sannen åker    
  Sannen åker    
  Skamstumpen åker    
  Skiftesängen äng    
  Skifttet del av Nyvångsängarna    
  Skinn reffuicken? åker    
  *Skind reffuicken åker    
  Skitenasan åker    
  Släbostycken åker    
  Smalängiarne del av Ängvången    
  Småskiftet åker    
  Snigla Kjerr kärr    
  Spångarygg åker    
  Stafves åkrarna åker    
  Steen brois spielditt åker    
  *Steenbrois spieldtt havreåker    
  Stens åker åker    
  Stenåkern åker    
  Store aaldtt åker(?) /Se    
  Storängiarne äng    
  Stödagir åker    
  *Stöd ager, Lille och Store åkrar    
  Sunnet åker    
  Svinakiärrs åker åker    
  Sylen åker    
  Söndre tofft åker    
  *Söndre tofft åker    
  Taffuelbordet åker    
  *Taffuelbordett havreåker    
  Tjufvaholmen åker    
  Tockarne åker    
  Tofft åker    
  Toftafallet åker    
  Toften åker    
  Toften åker    
  Tolids bohls åkrarne åker    
  Torekiers agir åker    
  *Tore kiers agir havreåker    
  Tornestens åker åker    
  Tre stenen åker    
  *Trestenen åker    
  Tvåryggarna åker    
  Tärnekiärr kärr    
  Tåften åker    
  Tåften åker    
  Tåftten åker    
  Tärmekärr sankmark    
  Wanhålan åker    
  Wrångle åker åker    
  Welängsåkern åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Wälängsåker åker    
  Åkiärs åker åker    
  Åttamoen del av Maderna    
  Ällingeängen del av Maderna    
  Äng Bohlet äng    
  Öen del av Ängvången    
  Ölesåker åker    
  Örnakull åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.