ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gödelövs socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 196 Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 58
Göddelöv sn *Aaeng f.äng Gödeslövs sn sn Backakällan källa
Gödelöv sn Aass(e)ager f.åker Gödelöv sn och by Betehålan område i Gödeslövs sn
Gödelöv sn /Se *Abileager f.åker Gödelöv by o. sn Björnstorps fälad fälads mark
Gödelöv sn *Abileager f.åker Gödelöv sn och by Stora bokebjer område i Gödeslövs sn
Gödelöv sn *Alddige gränsmärke Gödelöv sn Broddakärr alskog
Gödelöv sn *Annissager f.åker Gödeslöv sn och by Broddakärr skogsområde
Gödelöv sn *Beche(ager) f.åker Björnstorp herregods Djupadal dalsänka
Gödelöv sn *Beche(e)ager f.åker Björnstorp herrgård Ettarpespöket gård
Gödelöv sn *Beenaass f.åker Björnstorp herrgård Ettarpevägen väg
Gödelöv sn *Bisp(e)engen f.äng Blankens gård Fingesta utmarken
Gödelöv sn *Bisp(e)engen f.äng Bomhus grindvaktarebostad Grönkultadammen damm el. sankmark
Gödelöv sn /Se *Bombvadzager f.åker Bomhus grindvaktarebostad Gårdsingavägen privatväg
Gödelöv sn /Se *Bredingen f.åker Bäckahusen gård Gänget väg
Gödelöv sn /Se *Breingenn åker Bölarp gård Gödelöv bro bro
Gödelöv sn /Se Bökebjär, Stora berg Dammen arrendegård Gödelöv fälad förr betesmark, nu skogsmark
Gödelöv sn /Se *Dalbye(eng) f.äng Ettarp, se Ättarp traktnamn Hjortagatan brandgata
Gödelöv sn /Se Dramaden f. öde jord Ettarp gårdar (fordom by) Hyllingsbäcken bäck
Björnstorp hg *Egissager f.åker Fästan gård Hylinge fälad område i Gödelövs sn
Björnstorp by Ekbacken backe Fästorna gårdar Hästahagen beteshage
Björnstorp by *Elle agerenn åker Fästorna gårdar Högbjer område i Gödelövs sn
Björnstorp by *Feste agerenn åker Getaklöven gård Jesperalyckan fält
?Björnstorp gd *Feste tofftenn åker Hyllinge by Jäva Saknas
Björnstorp gd *Findstadinn havreåker Hyllinge by Jävasten stenblock
Björnstorp gd *Firre(mae)eng f.äng Hägnaden arrendegård Lilla Klintagatan brandgata
Björnstorp by *Foerager f.åker Kaptenahögbjerret hus Klinten Saknas
Björnstorp hg *Fule agerenn åker Ljunghuset arrendegård Klintarännan dalgång
Björnstorp fideikommisegendom *Fulekuldzager f.åker Ljungmöllan f.d.vattenkvarn Klockarefäladen område
*Degnne hussid f. gd *Gresschifftedt f.åker Ljungmöllan arrendegård Kolyckan beteshage
Dramaden f.öde jord *Gresschifftet f.åker Målarehögbjeret hus Kolyckegärdet gärdesgård
Ettarp by *Grydzager f.åker Hylycke f.d.torp Kullavägen väg
Ettarp by *Gulbechsager f.åker Hylycke f.d.torp Ljungaledet grind
Ettarp by *Guldbäck bäck /Se Prästabondastället arrendegård Ljungmöllan f.d. vattenkvarn
?Ettarp by *Gunderödt Saknas Salomonstorp hus Långakärrsrännan bäck
Ettarp by Gödelövsbäcken bäck Soldattorpet hus Marna betesmarker
Ettarp by Gödelövsbäcken bäck Stenklippan arrendegård Mölledammen kvarndamm
Ettarp by Gödelövsskogen skog Stubbarp gård Nils Karlsagatan brandgata
Ettarp by *Halnedeeng f.åker Torsahuset gård Norrevångsbacken backe
*Giøthorp Saknas *Hegnis agerenn åker Utbrytningen gårdar Nylyckekällan backsluttning
Grönland frälsegdr /Se *Hegnissager f.åker Vattenmöllan vattenkvarn Nylyckeskogen skog
Gödelöv by *Heijnisager, Lille f.åker Värnen hussamling Nyväg privatväg
Gödelöv by *Heijnissagger, Store f.åker Värnen hussamling Press kärr sankmark
Gödelöv by *Hellissager f.åker Ättarp traktnamn Rotapöl område i Gödeslövs sn
Gödelöv by *Hestekier gränsmärke   Rokärr kärr
Gödelöv by Hillissagger f.åker   Rävagatan brandgata
Gödelöv by *Hillisstofft f.åker   Schäfralyckan område i Gödeslövs sn
Gödelöv by *Hiorteholm gränsmärke   Smedbacken vägbacke
Gödelöv by *Hiörnestychet f.åker   Smyggård skog
Gödelöv by *Holmssbech bäck och gränsmärke   Snokabacken backe
Gödelöv by »Holmsbech» bäck /Se   Spelemansgatan huggen gata
Gödelöv by *Hussetofft f.åker   Stubbarpe fälad betesmark
?Gödelöv by *Husstofft f.åker   Stutakullarna backar
Gödelöv by *Husstofft f.åker   Svarte damm vattensamling
Gödelöv by Höje å å   Södrevång skogsmark
Gödelöv by *Hönssetofft f.åker   Södrevång skogsmark
Gödelöv by *Kassberig f.äng   Ugglerännan dal
Hyllinge by *Kassberig höjd och gränsmärke   Utlöserännan dalsänka
Hyllinge by *Killeager f.åker   Ängagatan brandgata
Hyllinge by *Killeeng f.äng   Ängalyckan område i Gödeslövs sn
Hyllinge by *Kindbeenit f.åker    
Hyllinge by *Kirchestigsager f.åker    
Nøgenbij, se Ettarp by *Kirchetofft f.åker    
Outterup, se Ettarp by *Kircke agrene åkrar    
Stubbarp gd *Kirckeryd Saknas    
Stubbarp by Klintaskogen skog    
Stubbarp by *Krudztofft f.åker    
?Stubbarp gd *Knuss toffte åker    
Stubbarp gd *Korssager f.åker    
Stubbarp gd *Korsstofft f.åker    
Stubbarp gd *Korsberig(s)eng f.äng    
Stubbarp gd *Krogagger f.åker    
Stubbarp gd *Krogenn åker    
Stubbarp gd *Kroppeager f.åker    
Stubberup = Stubbarp by *Kulhöxager f.åker    
Tönnesborg gd /Se *Kulhöxager f.åker    
  *Kulhöxager, Vestre f.åker    
  *Kulhöxeng f.äng    
  *Kulle egis agir åker    
  *Kulleeng f.äng    
  *Kulleeng f.äng    
  *Kullehöxagger f.åker    
  *Kulmaesteen gränsmärke    
  *Kulpen f.åker    
  *Kulpinn åker    
  *Lang agerenn åker    
  *Lang(e)rödt f.åker    
  *Leerager f.åker    
  *Leeragger f.åker    
  *Leerbech bäck och gränsmärke    
  *Leerkuld f.åker    
  *Leerkull f.åker    
  *Leiresteen gränsmärke    
  Lerbäck bäck /Se    
  *Lerchelund(z)ager f.åker    
  *Lerie wongen, se Vång, Västra Saknas    
  *Lilletofft f.åker    
  *Lilletofft f.åker    
  *Longerydt f.åker    
  *Longryg f.åker    
  *Lund(z)ager f.åker    
  *Madeager f.åker    
  *Maeager f.åker    
  *Maeager, Lille f. åker    
  *Maeagger f.åker    
  *Maeeng f.äng    
  *Maeeng f.äng    
  *Maen f.äng    
  *Mellembech f.åker    
  *Miellössen f.åker    
  *Mosseager f.åker    
  *Mosseager f.åker    
  *Möllestiessager f.åker    
  *Nödden f.åker    
  *Nörager f.åker    
  *Nöreng f.äng    
  *Nörnissager f.åker    
  *Nörtofft f.åker    
  *Obbelycheeng f.åker    
  *Presteholmindt åker    
  *Renissagger f.åker    
  *Rokiersseng f.äng    
  Romeleklint höjd    
  Romeleklint höjd    
  Romeleklint höjd    
  Romeleklint höjd    
  Romeleklint höjd    
  Romeklint berg /Se    
  Romeleklint triangelpunkt    
  Romeleklint berg /Se    
  *Ruekierssager f.åker    
  *Rumleklint, se Romeleklint höjd    
  *Ruvangskier f.äng    
  *Röggin åker    
  *Rörkiersseng f.äng    
  *Römade gränsmärke    
  *Rörmadt leer gränsmärke    
  *Rörmaen f.äng    
  *Sandeng f.åker    
  *Sandwas agerenn åker    
  *Schrepperödt Saknas    
  *Stag(e) höy f.åker    
  *Staurssager f.åker    
  *Steenbrouager f.åker    
  *Steendamssager f.åker    
  *Steeneng f.äng    
  *Steenssager f.åker    
  *Storeager f.åker    
  *Store agir åker    
  *Store agir åker    
  *Store agir åker    
  *Stormaeeng f.äng    
  *Striben f.åker    
  *Striben f. åker    
  *Stumpenn åker    
  Stutakullarna kullar    
  Svartedamm vattensamling    
  Svartedamm damm /Se    
  Södreskog skog    
  Södreskog skog    
  *Söndretofft f.åker    
  *Söndretofft f.åker    
  *Thalissager f.åker    
  *Thiörnissager f.åker    
  *Thueeng f.äng    
  *Thueeng f.äng    
  *Thyudeeng f.äng    
  *Tofften f.åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftespiell f.åker    
  *Tofftinn åker    
  *Tolboersseng f.äng    
  *Trolleheeden f.äng    
  *Tueeng, Söndre f.äng    
  Tuvedammen damm? /Se    
  Tvärdöredammen damm? /Se    
  *Tyll agerenn åker    
  *Wbelöchissager f.åker    
  *Vbespiell f.åker    
  *Vle tofftenn åker    
  *Vlffuetofften f.åker    
  *Vlonge agerenn åker    
  *Valdhöxagger f.åker    
  *Valhöxager f.åker    
  *Valhöxdige dike och gränsmärke    
  *Vasseng f.äng    
  *Veikorssager, Vestre f.åker    
  *Vejkorssager f.åker    
  *Vesterhögling f.åker    
  Vey agerenn åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Örkilleuadt bäck och gränsmärke    
  Örkillevadet bäck /Se    
  *Östreager f.åker    
  *Östrebechsager f.åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.