ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Genarps socken : Bara härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 232 Naturnamn : 107 Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 69
Genarp sn Anamåssen mosse Genarps sn Saknas Bankruttsgatan väg
Genarp sn Avelsbacken höjd Genarp sn och by Bengts lycka åker
Genarp socken Bakebacksmossen mosse Genarp sn och by Billingabron bro
Genarp sn Bastekullen höjd Genarp sn Billingabäcken bäck
Genarp by Bedavägen väg? /Se Agarnehus, eller Agarnehuset t. Björkesåkra sjö sjö
Genarp sn Billingabäcken bäck Allmäningen gård Blekeholmen holme
Genarp sn Björkesåkrasjön sjö Allmäningshus t. Bobben äng
Genarp sn Björkesåkrasjön sjö Asperyd t. Båldammarna skogstjärnar
Genarp sn Björkesåkrasjön sjö Aventorp gård Bökesjöhålet sjö
Genarp sn Björkesåkrasjön sjö Bakestugan torp Bökesjön eller Bökesjöhålet sjö
Genarp sn Björkesåkrasjön sjö Barkahusen hus Drommagänget vägstycke
Genarp sn Björkesåkraån å Björnakroken t. Fruarehålet, se Fruaresjön Saknas
Genarp sn Björkkärret kärr Blåsaretorpet f.d. torp Fruaresjön sjö
Genarp sn Blekeholmen holme Bondestänga f.d. gård Fruaresjön sjö
Genarp sn /Se Bobukuls-Måsan mosse Bramstorp gård Fädriften kreatursväg
Genarp by, sn /Se »Bränneridammen» natn? /Se Bränneröd gård *Genakärr (*Djäknakärr?) kärr
Genarp sn /Se Bökesjön sjö Båldammshus skogvaktarbostad Genarpesandar slätter
Genarp sn /Se Dramaden f. öde jord Dagstorp gård Genarpeslätter del av bysägor
Genarp sn /Se Dramaden f. öde jord Dammkärr t. Gibjer skogsbacke
Asperyd gd /Se Dynestens Rännan bäckstråk Dammstorp t. Gräntinge fälad del av sn
Bondestånga gd Ekedammen damm Degeberga gård Gräntingevägen väg
Bramstorp by Ellebäcks-Ängarna äng Dommanstorp gård Grönebjer skogsbacke
Bramstorp by Fersingemossen mosse Eksvång gård Gänget väg
Bramstorp gd /Se Froerödsrännan bäckstråk Espet by Heckebergavägen väg
*Broe Vodt Saknas Fruarehålet (Fruaresjön) sjö /Se Lilla Friskahus torp Hjortsvången vång
*Broe Vodt Saknas Fruaresjön göl Gamlegård f.d. gård Husarahagen skogsmark
Dagstorp gd Fruaresjön göl Genarp traktnamn Häckeberga sjö Saknas
Degeberga gd Fruaresjön sjö /Se Genarps bangård, se Genarp traktnamn Heckeberga sjö sjö
Degeberga gd /Se Fruaresjön sjö /Se Genarps sparbank, se Genarp traktnamn Häckebergaskälet rågångar
Dommanstorp gd Fruruholmen äng Gissholmen gård Hästahagen skogsmark
Ekesvång gd Förmaderne åker Gissås gård Hästahagsbacken backe
Eksholm gård(?) Galtasjö natn. /Se Gladehus gård Hästskobäck bäck
Eksvång gd /Se Galtekulle kulle Glamberg gård Hökabursbackarna höjder
Gedsholm(en) frälsejord /Se *Geetöre skog Saknas Gläntereden gård Iskällarebacken backe
Genarp by Genakärr kärr /Se Graneholm torp Kohagarna skogsmark
Genarp by Genalyckewången natn. /Se Gräntinge traktnamn Kråkebacke höjd
Genarp by Gibjär skogsbacke Gräntinge by Käringabacken backe
Genarp by Gångarne åker Lilla Gräsahus f.d. torp Lars Olssons källa källa
Genarp by Gödelövsbäcken bäck Gyarp gård Liden skogsmark
Genarp by Habergsbacken backe Gyllebo gård Lyngbyvången vång
?Genarp by Habergsmossen mosse Gyllebohus gård Mellomvången vång
Genarp by Hallingekiärret kärr Hagsholm gård Mickelborgssjön f.d. sjö
Genarps kyrka Saknas Haxholmsmåssen mosse Lilla Hagsholm gård Mickelborgsåkrarna åkerjord
Glamberga (Glamborg) gd Hjortalöpet terräng Hjortalöpet gård Munkabron åker
Glamberga gd /Se Huggormamossen mosse Häckeberga traktnamn Månaskensbacken backe
Gräntinge by Husarahagen, Norra skogsmark Häckeberga herrgård Månstorpebommen f.d. vägbom
Grentinge by Husarahagen, Södra skogsmark Häckeberga herrgård o. gods Nymöllevång vång
Gräntinge by Häckebergasjön sjö Häckenfält t. Nötaboskogen skog
Gräntinge by Häckebergasjön sjö Hällenöra hus Orsvången vång
Gräntinge by *Häckeberga skog skogsområde Hällenöra hus Perstorpaskolan skolhus
Gräntinge by Häfdeskiftena åker Hästskobäck t. Puttenborgsgranet granskog
Gräntinge by Hästdammen damm Ingeboryd t. Ramnabacken backe
Gräntinge by Höje å å Jordhuddan f.d. torp Risalund dansbana
Gräntinge by /Se Höje å å Kanans land by Risen skogsmark
Gyllebo gd Järnhatten höjd Klagstorp gård Sandvägen väg
Gyllebo gd /Se Kjerhylledammen damm Knavringshuset t. Skogbackarna vång
Hagsholm gd? Kleddare Lierne bäckstråk Kockahuset t. Slättavägen väg
Hagsholm gd? Häckebergasjön sjö Kohus t. Snokakärret kärr
Hagsholm gd Krågåkrarna åker Kullaröd gård Storkavången vång
»Hamborgh» beb.namn /Se Lerberga äng sank mark Kungsbacken nedrivet t. Stubbaålen betesmark
Hikkabergha, Hikkeberga hg Ler-sjö-kjerr kärr Kongshuset t. Trädgårdsholmen holme
Häckeberga hg Lerstyckena åker Kämparp gård Tystebacken höjd
Häckeberga gods Limmugnsbackarna äng Ladugården herrgård Vasen sankmark
Häckeberga gd Linnekullskärret kärr Lerberga gård Åbergs fälad betesmark
Häckeberga hg *Lyngby äng Saknas Liahus t. Åbergs vång åker
Häckeberga gods Lållickemossen mosse Likärr gård Åsabacken backe
Häckeberga gods Långemåsse mosse Lillegård gård Ällebäck bäck
Häckeberga hg Långåsen ås Lönnekult t. Äspegänget väg
Häckeberga gd Lönnekullen kulle Mickelborg gård Ällebäcken bäck
Häckeberga gods Magbacken höjd Murarehuset torp  
Häckeberga hg Mullsbjär triangelpunkt Månstorp gård  
Häckeberga hg /Se Måret höjd Möllehejdan gård  
Häckeberga gods Oljeungsbackarne del av fäladsmark Nydamm gård  
Häckeberga hg Olstorpsån å Nyhus gård  
Häckeberga hg Padorne åker Nymölla gård  
Häckeberga herrgård Petradammen damm Nymölla(n) gård  
Häckeberga gd Risen skogsbacke Nälleröd gård  
Häckeberga hg Ryttarehålet mosse Närdala gård  
Häckeberga hg /Se Råberöds Rännan bäckstråk Nötabo gård  
Häckeberga gods Rågebacken fornlämning Olstorp gård  
Häckeberga hg Räfvebier höjd Orevad gård  
Häckeberga hg Sandryggarna åker Persborg t.  
Häckeberga hg Skogsnufwerännan bäckstråk Perstorp gård  
Häckeberga hg Skåre-mosse mosse Petrahuset torp  
Häckeborga hg Snokakärret kärr Pisshult rivet torp  
Häckeberga gods Spånelidsbäcken bäck Puttenborg t.  
Häckeberga gods Stabecksbackarne del av fäladsmark Påhult gård  
Häckeberga hg Stavkebergs Rännan bäckstråk Ramnhult torp  
Häckeberga gods Storkavången åker /Se Ringaregården gård  
Häckeberga hg Svänglarne åker Rockarp gård  
Häckeberga hg Sydra Måsan mosse Ryahuset t.  
Häckeberga hg Sönner Måsan mosse Sjöbo gård  
Häckeberga hg Tagholmen åker Skavahuset hus  
Häckeberga hg Torndönskärret kärr Skoggård gård  
Häckeberga hg Trehönan mosse Skromhuset el. Skromman t.  
Häckeberga gd Trädgårdsholmen, Lilla holme Smuttan torp  
Häckeberga hg Trädgårdsholmen, Stora holme Snurran gård  
Häckeberga gods Toftorna åker Spåneliden gård  
Häckeberga hg Tystebackarna del av fäladsmark Spörstorp t  
Häckeberga hg Vegarpsån å Stenkelstorp gård  
Häckeberga gd Wide-Måsan mosse Storegård gd  
Häckeberga gd Winbärskärrs måssen mosse Stättehus, se Genarp traktnamn  
Häckeberga gods Vindsbjär höjd Stättehus, se Häckeberga traktnamn  
Häckeberga gd Åsadammen sankmark Stättehus torp  
Häckeberga gd Åsadammen (F.d.) sankmark /Se Svalbo gård  
Häckeberga hg Älvsborgsbacken backe Svarvaretorp gård  
Häckeberga hg Ängarna ängsmark Sångletorp gård  
Häckeberga hg   Tegelbruksskolan skolhus  
Häckeberga hg   Toppeladugård herrgård  
Häckeberga hg   Toppeladugård gård  
Häckeberga hg   Toppeladugårds bangård, se Gräntinge traktnamn  
Häckeberga hg   Träböjsa hus  
Häckeberga hg   Träböjsa hus  
Häckeberga hg   Ugglebo torp  
Häckeberga hg   Vegarp gård  
Häckeberga hg   Åbron, Åbrogården, Åbrostället gård  
Häckeberga hg   Älvsborg t.  
Häckeberga hg   Äspehusen by  
Häckeberga hg   Äspet by  
Häckeberga hg   Ökärr, Stora gård  
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga slott      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckberga hg      
Häckberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga gds?      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga gds?      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckekberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga slott      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg /Se      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga hg      
Häckeberga säteri      
Häckeberga gods /Se      
Häckebergakvarn kvarn      
Hästskobäck torp      
?Klagstorp gårdar      
?Klagstorp by      
?Klagstorp by      
Klagstorp by      
Klagstorp by      
Klagstorp gd /Se      
Klagstorp gd /Se      
Kullaröd gd /Se      
Kungsback(a) tp /Se      
Lerberga torp      
Mickelborg beb.namn /Se      
Nymölla gd      
Närdala, St. gd /Se      
Nötabo by      
Nötabo gd /Se      
Nötabo gd /Se      
Olstorp gd      
Olstorp gd      
Persborg gd      
Perstorp, Lilla gd      
Perstorp, Stora gd      
Prästberg, se Persborg gd      
Påhult gd      
Rockarp by      
Skinneljung försv. gd /Se      
Stenkelstorp gd      
Stenkilstorp gd      
Stenkilstorp gd      
Stenkilstorp by      
Stenkilstorp gd      
Stenkilstorp by      
Stenkilstorp by      
Stenkilstorp gd      
Stenkilstorp gd      
Stenkilstorp gd      
Stänkelstorp, se Stenkilstorp gd      
Suerig beb.namn? /Se      
Svartekärr gård(?)      
Svarvaretorp gd      
Sångletorp gd      
Sångletorp gd /Se      
Toppegård gd /Se      
Toppeladugård hg      
Toppeladugård hg      
Toppeladugård hg      
Toppeladugård gods /Se      
Toppeladugård gd /Se      
Älvsborg gd      
Älvsborg tp /Se      
Äspet gd:ar /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.