ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Veberöds socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 87 Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 82
?Veberöd sn Asmenakullen kulle Veberöds sn sn Bilarpsbacken backe
Veberöd sn Avelsbäcken bäck Veberöd socken och by Björkelyckorna lyckor
Veberöd sn *Axelsteen gränsmärke Veberöd sn Björket område
Veberöd sn Billingabäcken bäck Veberöd sn Bokebjer backe
Veberöd sn /Se *Birckis agir åker Bilarp gård Brostocken bro
Veberöd sn *Brede snabe åker Bäcken gård Brytestugbacken plats
Veberöd sn *Bregnerödzkille gränsmärke Dammhuset hus Brändebacken backe
Veberöd sn Bökebjär, lilla berg Dörröd by Bys brunn brunn
Veberöd sn Bösse hög terräng Eneberga gård Dammbacken backe
Veberöd sn *Degnne tofftinn åker Eneberga gård Dammhagarna dammhagar
Veberöd Saknas *Döre kircheleed gränsmärke Fiskaren gård Dygnesten flyttblock
Veberöd sn /Se *Gaassespiellid åker Fusen gård Dynan mark
Veberöd sn /Se *Gieremed gränsmärke Gamlegård gård Furulyckan furuplantering
Veberöd m:e /Se *Guldbecks agir (*Guldbecks snabe) åker Grönland grupp av hus och gårdar Gamlebäcken dubbelflöde
Veberöd sn /Se *Guldbäck bäck /Se Gökastället torp Gropabacken backe
Vibre, se Veberöd sn Gödelövsbäcken bäck Hasslemölla vattenkvarn Gråvabacken backe
Bilarp by *Hasle eng äng Hasslemölla gård med vattenkvarn Gräsvället sankmark
Dörröd by *Helbröd åker Humlamad gårdar och hus Gökbacken backe
Dörröd by *Hesteoxss gränsmärke Husagårdarna gårdar Halladebacken backe
Dörröd by /Se Huna högs fallet natn /Se Husahusen hus och torp Handlarebacken höjd
Dörröd by /Se Hängeläppe damm /Se Hålegården gård Hjortaknösen backe
Grönland by Hästmossen mosse Hägnaden ortnamn?? Husarabacken backe
Grönland frälsegdr /Se *Hörgartz agir åker Hägnaden gård Hässmosse område
Hasslemölla gd *Hö snabe leid led Klidderliden gård Hästamossen odlade kärrmarker
Humlamaden by Jungfruslottet terräng Knallen gård Högknös backe
Husa by /Se Jättgraven forngrav Knorran gårdar Hönestenen flyttblock
Husagård gd Klachesteen gränsmärke Knorregårdarna = Knorran Saknas Jungfruslottsrännan bäckränna
Husagård gd Klackestenen sten Kopparp gård Jöns Trulsalyckan område
Husagården by *Klinga å /Se Kvarnbrodda gård Kisshålan sankmark
Husagården by Klingavälså å Kvarnbrodda gård Klackestenen gränssten
Hägnaden gd Klingavälsån å Kvarnbrodda gård Klingavälls broar landsvägsbro
Kvarnbrodda gd Klingavälsån, förr Klingaå å /Se Lavelund gård Klintagärdet gärdesgård
Kvarnbrodda gd /Se *Kling bro bröd, *Klingebrois agir åker resp. åker Lingebjer arrendeställe Kolunskullen kulle
Kyrkan Saknas Klingebro bro /Se Ljungen gårdar (annexhemman) Krumshåla damm
Påhult gd Klöngebro gränsmärke Lökadal hus Kullafallen fält
Raby by /Se Krums håla damm Mossen gård Kullaskogen skogsområde
»Skottegården f. gd Kullaskogen skog Nedre gård Kullaskogen skogsområde
*Tostarp by Kullaklint berg Påhult gård Kullihåla f.d. sumpmark
?Tostarp by *Leerpölen gränsmärke Påhult gård Kycklingsstenarna block
Tostorp gd *Lerids agir åker Påhultagårdarna gårdar Lidabacken backe
Veberöd by Linnebjär höjd Raggeborg hus Lilla ås backe
Veberöd by(nu m:e) Lisebäck bäck Ratten gård Lille sidden sankmark
Veberöd by Liung åker Skogshuset gård Lisebäck gränsbäck
Veberöd by *Longe skouffs agir åker Skogsmöllan gård och kvarn Lumpalyckorna lyckor
Veberöd by /Se *Maals agir Saknas Skälbäck bäck, gård Långebacke backe
Veberöd samhälle o. sn /Se *Mellum beck äng Spedarp gård Lökadalshålan plats
Veberöd by o. socken /Se *Mölle agerenn åker Spedarp gård Moringahagen område
Veberöd by /Se *Nedderyds eng äng Tostarp, se Tostorp traktnamn Nyjäng skogsområde
Veberöd samh. /Se Norreskog skogsmark Tostarp gård Puggedammen damm
Veberöds län län *Pullkanebbe Saknas /Se Torstorp gård Pärebacken backe
*Veberödsmölla f. kvarn *Rageborg åker Torstorp traktnamn Ramnakullen backe
  *Reffs hallin åker Tostorp gård Rundakärrsrännan bäckränna
  Romele klint åstopp Torstorpsgården = Torstorp gård Råbergsberget berg
  Romele klint bergstopp Örnahus gård Råbjersrännan ränna
  Romele klint bergstopp Örnahus gård Skitenbenan gungfly
  Romele klint bergshöjd   Skogbacken backe
  Romeleklint höjd /Se   Skogmöllebäcken bäck
  Romeleklint berg /Se   Skogängen löväng
  *Rödenn äng   Skräddarelyckan område
  *Salds ryds eng äng   Stackebjer fälad
  Skogmöllan parkområde   Stentaget fäladsmark
  Skogmöllebäcken bäck   Stjärnekulle kulle
  Skälbäcken bäck   Store Hansabacken backe
  *Sankt Ettboress schouff f. skog   Store Järnhatt bergknalle
  *Sankt Lauritz schouff f. skog   Store Sidden sankmark
  *Schielsteenen gränsmärke   Stohansabacken backe
  *Stends ryd åker och äng   Stugukullen kulle
  *Stobe engenn äng   Sullkärr sankmark
  *Suends eng äng   Sällekulle kulle
  *Taffelborid havreåker   Södervång vång
  *Toffte hallinn åker   Toedammen damm
  *Tofftenn åker   Toften Saknas
  *Tofftenn åker   Torkelslyckan område
  *Tofftinn åker   Tvedörrdammen odlad moss- och sumpmark
  *Tostecke agir åker   Välabäcken bäck
  *Tranemands agir åker   Välabäcken bäck
  *Tuedbo hauffue åker   Vällekilla källa
  Tvedöredammen odl. mark /Se   Västermark skogbacke
  Tvädörefäladen betesmark? /Se   Västra hällan sluttning
  *Vandfallin åker   Ynk gata
  *Veberöds skog Saknas   Åledammen damm
  Veberöds äng Saknas   Ängavägen väg
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Väbre skog = Veberöds skog Saknas    
  Åledammen damm /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.