ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Everlövs socken : Torna härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 104 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 73
Everlöv sn *Aa engene äng Everlöv sn och by Alebäcksrännan bäckravin
Everlöv sn *Aaggehair äng Everlöv sn och by Avelsbäcken bäck
Everlöv sn /Se Addahäjdan terräng Everlöv sn och by Avelsbäcksåkern vång
Everlöv sn Avelsbäcken bäck Everlöv sn och by Backen vång
Everlöv sn Avelsbäcken bäck /Se Everlöv sn och by Backamaden vång
Everlöv sn Besedamossen = Breamossen Saknas Everlöv socken Bakrummet vång
Everlöv sn *Bircke backind åker Everlöv sn och by Boställesängen äng
Everlöv sn *Biörnne daall åker Everlöv sn Breamossen mosse
Everlöv sn *Bledde äng Everlöv sn och by Brånabjer skogsbacke
Everlöv sn *Boessebergs bäck Saknas Blädde gårdar Dammbrinken vång
Everlöv sn *Boseberg berg Brogerup hus Ellmaden äng
Everlöv sn Breamossen mosse Everlövs gästgivaregård f.d. skjutsstation Enedraget vång
Everlöv sn Breamossen mosse Everlövs mölla väderkvarn Fäladen, Lilla vång
Everlöv sn *Bre mosse agir åker Hemmestorp by Gamlebäck gränsbäck
Everlöv by o. sn /Se *Brödenn äng Hemmestorp by Gravarelyckan vång
Everlöv sn /Se *Bucke maën äng Hemmestorp by Grönemad vång
Everlöv sn /Se *Bylerupkärren kärr Hemmestorp traktnamn Hakärret vång
Everlöv sn /Se *Dam agerenn åker och äng Hemmestorpsmölla gård och vattenkvarn Hemmestorpafuret skog
Everlöv sn /Se *Dieffle reckenn åker Henriksdal gård Humlaröds fälad f. d. utmark
*Baggarup torp *Everlövs kärr kärr Henriksdal gård Humlelycke vång
Everlöv by *Flackestenen sten Humlarödshus gård Hålebäcksbackarna vång
Everlöv by *Fladmind åker Humlehus hus Hålebäcksrännan bäckravin
Everlöv by *Fladmind flusand åker Hålebäck hus Hästahagsängen äng
Everlöv by *Flyhult skog Kolsbjer bebyggelse Intäppan skog
Everlöv by o. sn »Fornabeck» (=Gamlebäck) gränsbäck /Se Kumletofta by Kapellaåkern vång
Everlöv by *Fyngerlyckenn åker Kumletofta by Krokadammen damm
Everlöv by *Glademaën äng Kumlatofta by Kumlatoftafuret = Kumlingafuret Saknas
Everlöv by *Gade maën äng Kumletofta by Kumlingafuret skog
Everlöv by o sn *Gade tofftenn åker Larstorp, se Stora Rödde traktnamn Larshansalyckan vång
Everlöv by »Giytadam» natn /Se Lilla Rödde traktnamn Larstorp småbruk
Everlöv by *Giörelte Kraagenn äng Mossen, se Hemmestorp traktnamn Lillrödjan vång
Everlöv by *Haë kiers agir åker Nygård, se Rödde Nygård Saknas Långaängan äng
Everlöv by *Hamminde kuld åker Orehus hus Långaängsbacken vång
Everlöv by *Hare snabenn åker Rödde Lilla, se Lilla Rödde traktnamn Långholmen vång
Everlöv by Hemmestorpafuret skog Rödde by Lyckan vång
Everlöv by *Hemmestorps kärr kärr Rödde by Lövhålan äng
Everlöv by Hemmestorps ora = Hemmestorpafuret Saknas Lilla Rödde gård Mansholmen vång
Everlöv by *Hemmestorps skog skog Rödde, Lilla by Massehultet vång
Everlöv by *Hyllebäcken bäck Rödde, Lilla hmn Mölledammen damm
Everlöv by *Högels engen äng Rödde Stora, se Stora Rödde traktnamn Möllemaden vång
Everlövs pastorat Saknas *Hölted åker Stora Rödde gård Mölleåkern vång
Hemmestorp by *Kaarels bröde agir åker Rödde, Stora by Mölleängen äng
Hemmestorp by *Kalle hauffuenn äng Rödde, Stora by Norredamm damm
Hemmestorp, Östra by *Keess ege agerenn åker Röddemölla gård Norrlycke vång
Hemmestorp by *Kerre agerenn åker och äng Röddenygård gård Orebackarna backe
Hemmestorp by /Se *Kierrin kärrmark Röddemölla, se Stora Rödde traktnamn Orehusabäcken bäck
Hemmestorpsmölla gd o. vattenkvarn *Kircke eng äng Rödde Nygård gård Persvensalyckan vång
Humlehus hus Klackstenen sten Rödde Nygård gård Pissekärret kärr
*Högeröd Saknas *Klinga å /Se Sjudarehus hus Rydet vång
Kumlatofta by Klingavälsån å Slottet gård Röddefuret skog
Kumlatofta by Klingavälsån å /Se Stampen gård Rörängen äng
Kumlatofta by Krokadammen damm /Se Stora Rödde traktnamn Sandlöpet backslut
Kumlatofta by *Kulbiergs engenn äng Östarp by Skarpadammen damm
Kumlatofta by *Kumlatofta kärr kärr Östarp by Skogsängen ängsmark
Kumlatofta by *Källekulps åkrarne åkrar(?) /Se Östarp hemman Slussholmen vång
Kumlatofta by /Se *Landskiifftid äng Östarp by Sommarlust nöjesplats
Kumlatofta by /Se Leer grauffue agir åker   Stenkullabacken backe
Kumlatofta by /Se *Lyckenn äng   Stenängen äng
Orehus hus Lytbäck bäck /Se   Storkalyckan vång
Rödde = Rödde, Stora by *Magelhult del av Östarpaskogen   Storrödjan vång
Rödde, Lilla o. Store byar *Magle engs agerenn åker och äng   Svartekärr kärr
Rödde, Lilla by *Magle engs röden, *Magle eng äng   Svartekärrsdammen damm
Rödde, Lilla o. Stora byar *Ore backind åker och äng   Svartekärrsåkrarna vångar
Rödde, Lilla by *Orebryggan bro   Tedenholmen vång
Rödde, Stora by Orebäcken = Orehusbäcken Saknas   Tingvallen hagmark
Rödde by /Se Orebäcken, även Orehusbäcken bäck /Se   Toftarna omr. i by
Röddemölla kvarn Orehusabäcken bäck   Tormaden ängsmark
Röddemölla gd Orehusabäcken bäck   Trumpetarebron bro
Sjudarehus hus Orehusabäcken bäck   Träbemingavången vång
*Sudere hussid f. gd Orehusbäcken bäck   Utterholmen vång
*Sudertorp Saknas Orehusbäcken eller Orebäcken bäck /Se   Utterrännan ravin
Östarp, se Torp, Östra kyrkby och sn Oxdamm damm /Se   Ängen vång
Östarp by *Palkarne åker /Se   Östarpaskogen skog
Östarp gdr *Pugelds engenn äng    
Östarp by *Reffuebackind åker    
Öströvang Saknas *Roelyckenn åker    
  *Ryllewädebäcken bäck    
  Rävabäck bäck /Se    
  Röddefuret skog    
  *Röddernne äng    
  Rödde skog = Röddefuret Saknas    
  Skarpadammen damm /Se    
  *Skiifftid äng    
  *Snabenn åker    
  *Stenbier agir åker och äng    
  *Stenbro eger åker    
  *Stockebro bro    
  *Stocke bro engenn äng    
  Storkalyckan åker /Se    
  *Syndre lycke åker    
  *Thaaë kiers agir, Lille åker och äng    
  *Thuemaën åker och äng    
  *Toekiers lyckenn åker    
  *Tofftin åker    
  *Tofftinn åker    
  Tormaden åkermark    
  *Toste rödagerenn åker    
  *Tulis kier åker    
  *Viebäck bäck? /Se    
  *Wiis agerenn åker    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Östarpaskogen skog    
  *Østerup bierg åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.