ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ilstorps socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn : 74 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn : 34
Ilstorp sn /Se *Aahulen f. äng Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Ilstorp sn *Agers maër ängar Ilstorp sn Nummerförteckning förteckning
Ilstorp sn *Blachen f. åker Ilstorp sn och by Aspekullen skogsbacke
Ilstorp sn *Bileng f. äng Ilstorps socken sn Aspekullen kulle
Ilstorp sn *Burnes enge ängar ilstorparna inbyggarbeteckning Bengt-Håkensavången åker
Ilstorp sn *Dössekulle åker Ilstorp by Björkabetet fäladsmark
?Ilstorp sn *Dösekullen f. åker Ilstorpagården gård Emmas fure skogsdunge
Ilstorp by och sn /Se *Engeberg, Nöre f. åker Ilstorpagården gd Flören åker
Ilstorp sn /Se *Egissberg f. åker Prästagården gd Granebacken backe
Ilstorp by *Gresschiffted f. äng Svansjö, Södra gd Gåsa håla håla
Ilstorp by *Griffue agir åker Svansjö, Södra gd Gårdsingavången åker
Ilstorp by *Har wijgs agir åker Välahusan gårdar och hus Holmakroken åkerbit
Ilstorp by *Haurevig f. åker Välahusen gårdar Ilstorpa kärr del av sn
Ilstorp by *Husstofften f. åker Ängahuset småbruk Ilstorpa kärr kärrmark med gårdar
Ilstorp by *Jordbroumae(n) f. äng   Ilstorpavången åkerområde
Ilstorp by *Kirckelaadtt åker   Klingavällsån å
Ilstorp by *Kircke landtt åker   Klingavälsån å
Ilstorp by *Kircke landtt, Lille åker   Kärravägen väg
Ilstorp by *Klinga å /Se   Lyckebacken landsvägsbacke
Ilstorp by Klingavälsån å /Se   Lyckersbacken backe
Ilstorp by *Kroxuig f. åker   Lågrödsvången åker
*Laxerøed Saknas *Krunessagir åker   Låringavången åker
Svansjö gd *Kudebodenn åker   Ola Jönsavången åker
  *Kull(e)ager f, åker   Prästabacken backe
  *Kulpen f. åker   Prästavägen väg
  *Laauery, Nörre och Syndre åkrar   Sanden sandmark
  *Lange plögningenn åker   Sossa håla håla
  *Leerager f. åker   Spjällavägen åkerområde
  *Liungbro Maën äng   Stathusavången åker
  *Longager f. åker   Svansjöbro bro
  *Löbeveile f. åker   Trulsingabäcken bäck
  *Musse halen äng   Trulsingavången åkerområde
  *Mökers enge ängar   Välabro bro
  *Mörids agre åkrar   Örnakroken åker
  *Mörissager f. åker    
  *Nörekulds agre åkrar    
  *Nörreveile f. åker    
  *Pade nackenn åker    
  *Reff(e)hald f. åker    
  *Reffshale åker    
  *Reffs halenn åker    
  *Reffshule(n) f. åker    
  *Rödeeng f. äng    
  *Serager f. åker    
  *Sigagers eng äng    
  *Sig agir åker    
  *Siorsseng f. äng    
  *So siige agir åker    
  *Syre agre åkrar    
  *Sörager f. åker    
  *Threnneeng f. äng    
  *Tiue beenn agir åker    
  *Toagre wong åker och äng    
  *Toffte agir åker    
  *Toffte agir åker    
  *Toffte engen äng    
  *Tofftenn åker    
  *Tolerumpen åker    
  *Traneboeager f. åker    
  *Trene bro agir åker    
  Trulsingabäcken bäck /Se    
  Trulsingavången Saknas /Se    
  *Træne Saknas    
  *Tuerager f. åker    
  *Tuer agir åker    
  *Vang, Vestre f. vång    
  *Vang, Östre f. vång    
  *Welenger, Nörre åkrar    
  *Vellömae(n) f. äng    
  *Verne äng    
  *Vongeleds agir åker    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Øsne agir åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.